Skip to main content

Lex Maria: Ung kvinna tog sitt liv

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 09:30 CET

Den unga kvinnan led av självskadebeteende, ätstörningar, ångest och depression och hade långvarig kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin för sina problem. Hon hade också varit inlagd vid kliniken efter att ha försökt att ta sitt liv. 

Försöken att beröva sig livet fortsatte också sedan vuxenpsykiatrin tagit över vården. Hon fick medicinsk behandling, samtalskontakt och man planerade för fortsatt utredning. 

Efter ett nytt självmordsförsök läggs hon in på sjukhus med extra tillsyn varje kvart. Under en tiominutersperiod förorsakar hon sig själv emellertid så allvarliga skador att hon efter några dagar avlider trots avancerade räddningsinsatser. 

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria. 

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs. 

En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom. 

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan. 

För mer information:
Chefläkare Ove Berglund, Västerbottens läns landsting, telefon 090-785 74 85, 070-546 11 44.