Skip to main content

Mottagning i Umeå för vuxna med funktionsnedsättningar

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2018 09:33 CET

Teamet vid Primo och projektledaren Elisabeth Säfvenberg. Från vänster i bild: Maria Eriksson, sjuksköterska, Roger Jonsson. distriktsläkare, Therese Lundgren, arbetsterapeut, Elisabeth Säfvenberg, projektledare och Anna Wiklund, sjukgymnast.

Ersboda hälsocentral är först i Umeåområdet med en mottagning för vuxna personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Det är en satsning för ökad tillgänglighet och särskilt anpassad primärvård för patientgruppen.

– Det känns fantastiskt att vi äntligen är igång. Det är en efterlängtad och efterfrågad satsning, inte minst från funktionshinderrörelsen, säger Elisabeth Säfvenberg, projektledare.

På Ersboda hälsocentral har medicinsk kompetens och kunskap kring olika funktionsnedsättningar samlats på ett ställe. Vid mottagningen Primo (primärvårdens medicinska omhändertagande), arbetar ett team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare samt sjuksköterska.

Målgruppen är bland annat personer med Downs syndrom, ryggmärgsbråck, flerfunktionshinder och autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. Prioriterade är personer med omfattande medicinsk problematik.

Till Primo kan man komma även om man är listad vid en annan hälsocentral än Ersboda. Fokus är funktionsnedsättningens konsekvenser. Besvär av andra slag, som exempelvis stukad fot och allergier sköts som tidigare på den hälsocentral där personen är listad vid.

Många vinster för patienterna

– Det finns många vinster för patienterna med den här lösningen. Bland annat ges möjlighet till regelbundna uppföljningar men också kartläggning, bedömning och planering av insatser utifrån ens egna unika behov. Det blir kontinuitet i och med möjligheten att träffa samma personal vid besöken, säger Maria Eriksson, sjuksköterska i teamet.

Samverkan med olika vårdinstanser som till exempel vuxenhabiliteringen eller andra specialistkliniker är en annan viktig del. Om det finns behov, kan teamet samordna insatser och kontakter exempelvis mellan hälso- och sjukvården och kommunen. De kan också vara en rådgivande resurs för övriga primärvården kring medicinskt omhändertagande av den aktuella patientgruppen.

Satsning i Västerbotten

Nationella studier visar att personer med funktionsnedsättningar inte har tillgång till en tillgänglig primärvård som är anpassad utifrån deras behov. Västerbottens läns landsting gör nu en särskild satsning för att stärka det medicinska omhändertagandet för vuxna personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar (före 16 år).

– Patienten i centrum och tillgänglighet är viktiga ledord för verksamheten. Genom ett anpassat arbetssätt med bland annat planerad uppföljning finns möjlighet att ge rätt insats, i rätt tid och till rätt person, säger Elisabeth Säfvenberg.

Ersboda hälsocentral har fått uppdraget i Umeå och tanken är att utveckla en modell som fungerar och är hållbar över tid. Tanken är att liknande mottagningar ska öppna på några fler hälsocentraler i länet på sikt. Sedan tidigare finns en liknande verksamhet vid hälsocentralen i Vännäs.

Mer information

Elisabeth Säfvenberg, projektledare, 070-785 53 94

___________________________________________________________________________

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum