Skip to main content

Nu kan du läsa din journal på 1177.se

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 09:00 CEST

Nu blir det möjligt för dig som vårdats i Västerbottens läns landsting att läsa din journal via nätet. Det gör du genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

När du söker och får vård dokumenteras det i din patientjournal. Det har länge varit möjligt att begära att få papperskopior på sin journal men nu blir det möjligt att läsa sin egen journal enkelt via nätet. Du når din journal genom 1177 Vårdguidens e-tjänster från idag den 18 april. Logga in på 1177.se med bank-id eller mobilt bank-id.

Till en början kommer du att kunna läsa anteckningar som gjorts när du besökt vården, när du varit inlagd på sjukhus eller som skrivits när du haft telefonkontakt med vården.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna tillgängliggöra mer information från fler system via tjänsten, till exempel information om remisser och remissvar, säger vårdsystemägare Göran Algers.

Visionen är att på sikt göra det möjligt för patienten att nå all information om sin hälsa och vård via 1177.se.

Som det ser ut idag kan du läsa journalanteckningar från 2001 och framåt. De som skrevs tidigare än så lämnas som tidigare ut i pappersformat. Anteckningar från rättspsykiatri, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, klinisk genetik, barn- och ungdomshabilitering och ungdomsmottagningar visas inte heller i e-tjänsten.

Du kan läsa mer om vad som visas och inte visas i Journalen på 1177.se.

Journalen ökar patientens delaktighet i sin vård
Västerbottens läns landsting är ett av elva landsting som i år inför tjänsten Journalen på 1177.se.

En av anledningarna till att landstingen inför tjänsten är att öka invånarens delaktighet i sin egen vård och behandling. De vill även förbättra invånarens möte och kommunikation med sin vårdgivare.

– Många patienter vill ha en aktiv roll i frågor som gäller sin hälsa och vård. De vill ta del av information och kunna följa vad som sker i sin vårdprocess. Det är en självklarhet att man ska kunna ta del av information om sin egen hälsa, säger Göran Algers.

Västerbottens läns landsting är inte först ut med den här tjänsten utan den har funnits i andra landsting i flera år. Erfarenheterna från andra landsting visar att flera patienter tycker det är skönt att det finns en ordentlig dokumentation från mötet med vården. De hinner inte alltid uppfatta allt som sägs under ett möte utan kan i efterhand ta del av det som vårdpersonalen har informerat om i lugn och ro genom att läsa Journalen.

Mer information
På 1177.se/e-tjanster hittar du mer information om tjänsten Journalen och där kan du också läsa om hur du loggar in i e-tjänsterna. Där finns också de vanligaste frågorna och svaren om Journalen samlade.

Kontaktperson
Göran Algers, vårdsystemägare, enheten för E-hälsa, 070-288 2957

Vänliga hälsningar
Elin Sköld
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum