Skip to main content

Ökat förtroende för hälso- och sjukvården i länet

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 10:38 CET

 

Västerbottningar anser i allt högre grad att hälso- och sjukvården ges på lika villkor och att de har tillgång till den vård de behöver. Detta speglas även i ett stigande förtroende för hälso- och sjukvården som är större än genomsnittet i Sverige.Allt fler, 55 procent, upplever att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov. Det är en stor förbättring med hela 11 procent jämfört med förra året. Det framgår av den årliga nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern.

I Västerbotten anser drygt åtta av tio att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Det är en förbättring från förra året med 6 procent.

Förtroendet för hälso- och sjukvården i stort ökar och nära 70 procent av invånarna känner stort eller mycket stort förtroende. Mätningen visar också att förtroendet för hälsocentraler och sjukhus ökar. 66 procent har förtroende för hälsocentralerna och 78 procent för sjukhusen. Det är en förbättring på 6 procent för länet hälsocentraler och förtroendet för sjukhusen ligger på tredje plats i nationell jämförelse.

– Västerbottningarnas förtroende för vården är viktig. Det är mycket bra att fler känner sig trygga med den vård vi erbjuder och att så många fler tycker att vården ges på lika villkor, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

1177 Vårdguiden
För att förenkla tillgången till hälsa, vård och omsorg har alla landsting och regioner gemensamt utvecklat smarta och kvalitetssäkrade tjänster på 1177 Vårdguiden. I länet känner allt fler till att man kan ringa 1177 och surfa in på webbplatsen 1177.se för att få råd, hjälp och information. I Västerbotten känner 86 procent till telefontjänsten och 50 procent känner till webbplatsen.

I Västerbotten känner 48 procent till 1177 Vårdguidens e-tjänster och ännu fler, 55 procent, vet att man kan förnya recept och boka om tid via webben.

– Det är positivt att allt fler känner till 1177 Vårdguidens tjänster och den hjälp, stöd och information som finns att tillgå, säger kommunikationschef Malin Åberg.

Vårdbarometern ska fånga den vuxna befolkningens attityder och kännedom i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Syftet är att stimulera till demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden. Samtliga landsting och regioner deltar.

Mer information
Övergripande: Anders Sylvan, landstingsdirektör, 072-707 72 50
1177 Vårdguiden: Jennie Vennberg, kommunikatör, 070-238 34 31

Läs mer om e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden

Vänliga hälsningar
Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting
076-842 70 70