Skip to main content

Resultat av länets Digitala servicecenter presenteras

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2019 13:00 CEST

Digitala servicecenter Västerbotten är ett projekt som tillgodosett invånare i Västerbotten med digitala stödtjänster under tre år. Nu ska projektet utvärderas.

Syftet med Digitala Servicecenter Västerbotten har varit att öka den digitala delaktigheten i de tre inlandskommunerna Storuman, Åsele och Lycksele.

Projektet har erbjudit hjälp, vägledning och handledning i så kallade eRUM, samlingsplatser där kommuninvånare med hjälp av personal fått direkt handledning i hur man använder e-tjänster. Projektet har även jobbat med att kartlägga och analysera de utmaningar som finns kring e-tjänster. Genom ett slutseminarium vill projektet visa på de slutsatser och erfarenheter man kunnat dra av de tre år som gått, men även diskutera hur arbetet med digital inkludering i glesbygden kan fortskrida.

- Projektet synliggör att den digitala kompetensen inte matchar den snabba utvecklingen som sker med allt fler e-tjänster, säger Rebecca Eriksson, projektledare vid Region Västerbotten. Det är tydligt att det behövs insatser i hela landet och att regional samverkan är viktig för att möta utmaningen. Här kan biblioteken spela en avgörande roll genom sitt demokratiuppdrag.

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och de tre deltagande kommunerna.

Media välkomnas att delta vid projektets slutseminarium:

Datum: 11 oktober

Tid: 9.30-15.00

Plats: Ansia camping, Lycksele

Lunch och fika serveras under dagen.


För mer information:

Rebecca Eriksson

070-579 57 70

rebecca.eriksson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken