Skip to main content

Sommarplanering för hälso- och sjukvården i länet

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 09:20 CEST

Varje år planerar Västerbottens läns landsting för att vårdpersonalen ska ha semester och andra lagstadgade ledigheter. Under sommaren kommer antalet öppna vårdplatser vid länets sjukhus och sjukstugor att vara cirka 680 st, med något färre antal vårdplatser under helgerna. Det är cirka 12 st färre vårdplatser i genomsnitt i länet än föregående år främst på grund av sjuksköterskebristen.

Vid Skellefteå lasarett är det några fler vårdplatser än föregående år i slutet av sommaren. Vid Lycksele lasarett är det samma antal vårdplatser. I Umeå vid Norrlands universitetssjukhus är det cirka 12 st färre vårdplatser än föregående år.

– Tack vare verksamheternas fantastiska insatser i planeringen där vi samnyttjar vårdplatser både på sjukstugorna och på sjukhusen i länet är vi klara med planeringen för sommarens verksamhet, säger Ann-Christin Sundberg, chef för verksamhetsområde Regionvård.

Under veckorna 23–34 prioriterar hälso- och sjukvården i huvudsak akut vård och utredning och behandling av annan angelägen verksamhet. Ett fåtal hälsocentraler kommer att stänga och övriga har reducerad verksamhet. Några öppenvårds-mottagningar har stängt medan de flesta har öppet med minskad verksamhet.

För att samordna tillgängliga resurser (vårdplatser, operationer, intensivvård och uppvakningsvård) kommer sommarledningsgrupper att mötas regelbundet. Så långt det är möjligt vårdas patienter på den enhet och det hemsjukhus de tillhör.

– Övergripande daglig samordning är viktigt för att klara sommarens verksamhet då behoven kan variera dag för dag. Det ger ett effektivare patientflöde och underlättar samarbetet inom och mellan sjukhus och sjukstugor/hälsocentraler så att vårdplatserna nyttjas optimalt, säger Ann-Christin Sundberg.

Råd om vård under sommaren
Patienter som är i behov av medicinska råd hänvisas till 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se. Man kan också få sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefon 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på frågor och kan ge råd om man behöver uppsöka hälsocentral eller akutmottagning. Vid akut sjukdom ska man alltid ringa SOS alarm 112.

För mer information:
Ann-Christin Sundberg, chef för verksamhetsområde Regionvård, 090-785 73 26 eller 070-514 45 32.

 

Vänliga hälsningar
Anja Hansen
Kommunikationsstaben