Skip to main content

​Tomas Mörtsell (C) ersätter Erik Bergkvist (S) i Europeisk lobbyorganisation

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 08:15 CEST

Åsa Bjering, generalsekreterare Östersjökommissionen, Jari Nahkanen (S) Uleåborg, ordförande Östersjökommissionen, Erik Bergkvist (S) Västerbotten, Annika Sandström (M) Stockholm, vice ordförande Östersjökommissionen, Tomas Mörtsell (C) Västerbotten

Erik Bergkvist, regionråd och regionala utvecklingsnämndens ordförande, Region Västerbotten, har blivit invald till Europaparlamentet och kommer i och med det att behöva avsäga sig sina uppdrag för regionen. Erik Bergkvist har idag tre viktiga internationella uppdrag som ordinarie ledamot i Östersjökommissionens styrelse, ordinarie ledamot för svenska medlemsregioner i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) politiska byrå, samt posten som vice president för organisationen med ansvar för transportfrågor.

– Det har varit väldigt intressanta och lärorika år där vi fått stort gehör i frågor viktiga för regionen, säger Erik Bergkvist (S) som varit aktiv i Östersjökommissionen sedan år 2007. Viktigt nu för Västerbotten att behålla engagemanget och fortsätta bygga allianser för framtiden, fortsätter Erik Bergkvist.

Tomas Mörtsell (C), vice ordförande i beredningen för regional utveckling och kommunalråd i Storumans kommun, ersätter Erik Bergkvist i Östersjökommissionens styrelse. President Vasco Cordeiro (S) från Azorerna kommer att utse Erik Bergkvists ersättare till posten som vice president med ansvar för transportfrågor i samband med den 47:e generalförsamlingen på Sicilien, 16-18 oktober. Till dess ska även de svenska medlemsregionerna utse en ordinarie ledamot för den politiska byrån.

– Östersjökommissionen är en viktig organisation för att i samverkan med andra regioner driva utvecklingsfrågor centrala för det regionala utvecklingsarbetet i Västerbotten. Jag ser fram mot att i det här spännande uppdraget fortsätta det arbete som Erik Bergkvist bedrivit, säger Tomas Mörtsell.

CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) grundades år 1973 och är en lobbyorganisation för Europas perifera och maritima regioner, bestående av 150 regioner från 28 länder. CPMR verkar för att minska skillnaderna i förutsättningar för utveckling mellan olika regioner i Europa. Målsättningen är att EU:s politik ska främja en mer balanserad territoriell utveckling. CPMR:s arbete fokuserar främst på maritima frågor, transport och EU:s regionalpolitik.

Östersjökommissionen är en av sex geografiska kommissioner i CPMR. Östersjökommissionen har tjugo medlemsregioner från fem länder runt Östersjön och består av en styrelse, en generalförsamling och tre arbetsgrupper. Främsta syftet är att samla regionernas röst i Östersjön i utformandet och genomförandet av EU:s strategi för Östersjön. Huvudsakliga sakområden är maritima frågor, transport, energi och EU:s regionalpolitik. Johan Söderling (S), kommunalråd Vännäs kommun är viceordförande för Östersjökommissionens transportarbetsgrupp.

Erik Bergkvist är väldigt uppskattad i vår organisation och vi har varit väldigt imponerade av hans bidrag. Vi gratulerar honom och önskar honom allt gott för det kommande arbetet i Europaparlamentet, säger Jari Nahkanen (S) Uleåborg, Östersjökommissionens ordförande. Samtidigt välkomnar vi givetvis Tomas Mörtsell. Jag är övertygad om att vårt starka samarbete kommer att fortsätta långt in i framtiden.

Region Västerbotten är tillsammans med Region Norrbotten sedan år 2015 värdregioner för Östersjökommissionens sekretariat med placering i Bryssel vid North Sweden European Office. 

För mer information

John Kostet
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-461 00 77, john.kostet@regionvasterbotten.se 

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken