Skip to main content

Vårdrelaterade infektioner minskar i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 14:23 CET

Den senaste nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner visar att andelen vårdrelaterade infektioner fortsätter att minska inom Västerbottens läns landsting. Vid den första mätningen 2008 hade 12,7 procent av patienterna på länets sjukhus en vårdrelaterad infektion och vid mätningen nu i höst var siffran 9,5 procent, vilket är den lägsta hittills.

Resultaten varierar mellan sjukhusen och det är Norrlands universitetssjukhus (Nus) som har högst förekomst av patienter med vårdrelaterade infektioner. En viktig anledning är att Nus är ett regionsjukhus och att det är där som de flesta infektionskänsliga patienterna vårdas.

– Men det är glädjande att den senaste mätningen visade det lägsta resultatet hittills för Nus med 10,6 procent vårdrelaterade infektioner. Genomsnittet för regionsjukhus i Sverige var 12 %, säger Anders Johansson, hygienläkare, vid Västerbottens läns landsting.

Resulatet för Skellefteå lasarett var 8,8 procent och för Lycksele 2,9 procent.

 – Lycksele lasarett ska vara mycket nöjda med sina väldigt låga siffror, säger Anders Johansson. Samtidigt ska man komma ihåg att siffrorna kan variera mer på mindre sjukhus genom att undersökningen omfattar färre patienter.

Målet för landstinget som helhet är att komma ned till siffran 7 procent vårdrelaterade infektioner inom två år.

– Vi ska nå dit men det kräver att varje verksamhet på länets tre sjukhus självkritiskt granskar sina egna resultat och sedan förbättrar samtliga arbetsrutiner som kan bidra till att patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion, säger Anders Johansson.

Hygienrutiner måste förbättras
Höstens mätning omfattade även hygienrutiner och klädregler och där syns det att det fortfarande finns möjlighet till förbättringar även om resultaten är mycket bättre nu än när mätningarna startade.

Klädreglerna säger att vårdpersonalen ska ha kortärmad arbetsdräkt, inga ringar, klockor eller armband och ha kort eller uppsatt hår. Detta uppfylls av 90 procent av personalen.

Hygienrutinerna kräver att man använder handdesinfektion före och efter kontakt med patienten, samt använder handskar och plastförkläde. I länet var det 62 procent som följde reglerna fullt ut i alla situationer.

 – Det är ett dåligt resultat och här måste vi bli bättre. Att följa hygienrutiner är grundläggande för att minska risken för att det uppstår infektion hos patienter som kommer till våra sjukhus, säger landstingsdirektör Jonas Rastad som kräver skärpning i organisationen.

Undersköterskor bäst på att följa hygienrutiner
Det finns även intressanta skillnader mellan yrkeskategorier som manar till eftertanke både när man ser till nationella resultat och resultat från Västerbottens läns landsting. Av de tre största yrkeskategorierna är undersköterskor bäst på att följa hygienrutiner följda av sjuksköterskor och sedan läkare.

– Det är inte acceptabelt att yrkesgruppen med den högsta utbildningen ligger sämre till, särskilt eftersom det är vetenskapligt helt klarlagt att goda hygienrutiner minskar risken för smittspridning, säger Anders Johansson.

– Läkare, men också sjuksköterskor bör alltså lära av undersköterskor när det gäller att följa hygienrutiner. För att stimulera all personal till bättring så kommer verksamheter med bra resultat belönas ekonomiskt under 2012 och det gäller för såväl vårdrelaterade infektioner som följsamhet till kläd- och hygienregler, säger Jonas Rastad.

Om mätningen
Sedan 2008 har landsting och regioner med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner. Mätningarna har skett två gånger om året och ger en ögonblicksbild av andelen vårdrelaterade infektioner.

I höstens mätning deltog totalt 22 778 slutenvårdspatienter i landet. Mätningen fortsätter ha en hög täckningsgrad.  I mätningen av hygienrutiner och klädregler deltar samtliga landsting och 58 kommuner. Totalt finns 28 258 anställda med i mätningen.

Resultat och mer information finns på SKL:s webbplats: www.skl.se

Mer information lämnas av:
Anders Johansson, hygienläkare vid Västerbottens läns landsting, 070-359 08 30.