Reguity Group AB (publ) och Hippoly AB i strategisk allians

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 09:00 CEST

Reguity Group AB (publ) och Hippoly AB formerar en strategisk allians med syftet att väsentligt förenkla livet för ägare och bolagsstyrelser.

Reguity Group AB förvärvar Digital Aktiebok från UC AB

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 10:48 CEST

Tjänsten kommer att finnas tillgänglig på svenskaaktieboken.se som drivs av Nordiska Värdepappersregistret, ett företag inom Reguity Group, säger Henrik Kristensen, VD på Reguity Group. Med denna tjänst kan bolag få tillgång till en digital och säker registerhållning av icke-noterade bolag, få full kontroll över bolaget, samt skapa bevakning mot kapning och kvalitetskontrollera mot Bolagsverket.

Reguity Group lanserar gratis depåtjänst

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 08:05 CEST

Via portalen VPZ.se, lanserar Reguity Group en gratis depåtjänst för aktieägare i onoterade bolag. Reguity erbjuder nu ägarregister-, depå- och kommunikationstjänster till fler än 5 000 publika och privata företag med ett sammanlagt marknadsvärde på cirka fyra miljarder euro och med fler än 50 000 aktieägare.

Aktiedepå underlättar för NVRs kunder att uppfylla GDPR

Blogginlägg   •   Jun 15, 2018 16:10 CEST

Enligt GDPR har alla som är registrerade i ett register rätt att erhålla registerutdrag. Samtliga bolag har en skyldighet att vidta ”tekniska och organisatoriska” åtgärder för att underlätta dessa registerutdrag. Genom VPZ.se kan alla aktieägare själva logga in med Bankid och ta del av de personuppgifter som finns registrerade om sig själva kopplat till sitt ägande i respektive aktiebolag.

Ett svenskt RegTech-företag blir den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 11:44 CEST

Reguity Group konsoliderar en portfölj av digitala tjänster och blir den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag i Nordeuropa. Genom att göra det kommer Reguity att kunna öppna upp tidigare osynliga värden och möjliggöra en mängd nya tjänster för privata företag samt för deras ägare och potentiella investerare.

Korrekta aktieböcker förutsättning för marknadsekonomi

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 14:53 CET

​Korrekt förda aktieböcker är en nödvändig förutsättning för en fungerande marknadsekonomi. Många företagare är inte medvetna om att deras företag riskerar att tvångslikvideras om röstlängd inte upprättas. I en marknadsekonomi är framtidsutsikterna olika för olika branscher och företag.

​Nysläppt gratistjänst hjälper entreprenörer

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2017 10:16 CEST

Att hålla sin aktiebok ständigt uppdaterad enligt lagen upplevs av många som krångligt. För att hjälpa nystartade företag har nu en gratistjänst släppts för att hantera aktieboken online. Det är Nordiska Värdepappersregistret (NVR) som lanserat denna gratistjänst.

​Professionell aktiebok underlättar compliance med ABL

Nyheter   •   Mar 15, 2017 10:18 CET

Drygt 400 000 svenska aktiebolag omfattas av ett lagstadgat aktiebokskrav. Entreprenörer som vill vara säkra på att ha en aktiebok som präglas av ordning och reda bör välja en digital tjänst som är compliant med Aktiebolagslagen (ABL).

​NVR lanserar Register för verklig huvudman

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 10:20 CEST

Idag kan vi stolt meddela att NVR lanserar Register för verklig huvudman på webbplatsen www.verklighuvudman.se. På denna webbplats finns all information man kan behöva om ämnet verklig huvudman och kundkännedom.

​Tips om gratis skydd mot bolagskapning

Nyheter   •   Sep 21, 2016 10:40 CEST

Uppmärksamheten kring fenomenet bolagskapningar har ökat. NVR vill därför informera sina kunder hur de gratis kan skydda sig bättre mot detta.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • helpnrxeikuh.kbbriocsthfenrlsezfn@bdnvalr.qtserl
  • +46 733 31 11 03

Om Reguity Group

Webbtjänst för aktiebok

Reguity Group AB (publ) är den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i
privata företag i Nordeuropa. Reguity erbjuder ett brett sortiment av digitala online/offline-
verktyg och tjänster för aktieägare och portföljförvaltning samt finansieringsrådgivning för
privata företag.

Adress

  • Reguity Group
  • Kungsportsavenyn 21
  • 400 10 Göteborg
  • Sverige
  • Vår hemsida