Veronica Ezeyza-Alvear slutar som koncernchef på Relacom

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 12:16 CET

Veronica Ezeyza-Alvear har meddelat styrelsen för teknikservicekoncernen Relacom att hon kommer att avgå från posten som koncernchef. Tidpunkten för när hon slutar kommer att bli klar inom kort. Styrelsen har satt igång arbetet med att tillsätta en ny vd för Relacom-gruppen.

Veronica Ezeyza-Alvear har arbetat 14 år i Relacom-koncernen inom olika ansvarsområden, de senaste fyra åren som koncernchef.

– Veronica har varit en stor tillgång för Relacom och har alltid strävat efter företagets bästa. Styrelsen tackar Veronica for hennes bidrag och engagemang och önskar henne lycka till i nya utmaningar, säger Relacoms styrelseordförande Terje Christoffersen.

– Efter 14 år i koncernen är det dags för mig att gå vidare och anta nya utmaningar. Såväl Relacom som samhället i stort har under de här åren haft en mycket spännande utveckling – från en analog till en digital värld. Det har varit en stor förmån att ha fått vara en del av detta, säger Veronica Ezeyza-Alvear.

För mer information om Relacom, följ oss på:
Relacoms hemsida
Relacom på Facebook
Relacom på LinkedIn

Om Relacom

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.

Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Veronica Ezeyza-Alvear har meddelat styrelsen för teknikservicekoncernen Relacom att hon kommer att avgå från posten som koncernchef. Tidpunkten för när hon slutar kommer att bli klar inom kort. Styrelsen har satt igång arbetet med att tillsätta en ny vd för Relacom-gruppen.

Läs vidare »

Erik Hedström blir CDO på Relacom

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 07:00 CET

Teknikserviceföretaget Relacom har rekryterat Erik Hedström till den nyinrättade posten som Chief Digital Officer. Han ingår i koncernens led¬ningsgrupp och rapporterar till Relacoms koncern¬chef. Erik Hedström kommer närmast från en roll som IoT Partner Director på Ericsson. I och med rekryteringen förstärker Relacomkoncernen ytter¬ligare sitt fokus på tjänster för det digitaliserade samhället.

Relacom och DEFA erbjuder laddlösningar till Bilias elbilskunder

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 07:00 CEST

I samarbete med Relacom och DEFA kan Bilia nu erbjuda kund-anpassade, nyckelfärdiga laddlösningar för både elbilar och laddhybrider.

Relacom och Aptilo samarbetar kring gäst- WiFi

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 08:15 CEST

Nu kommer det att bli lättare för företag, organisationer och publika platser att bygga effektiva och värdeskapande WiFi-lösningar för sina besökare. Det är innebörden av det samarbete som teknik¬serviceföretaget Relacom och Aptilo Networks nu har inlett.

Anders Segert ny vd för Relacom Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 11:12 CEST

Anders Segert har utsetts till vd för Relacom Sverige AB. Han kommer närmast från en befattning som CFO för Relacom-koncernen och har det senaste dryga halvåret även varit tillförordnad vd för Relacom i Sverige.

Arbetsmiljö och hälsa viktiga delar i Relacoms hållbarhetsrapport

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 13:58 CEST

Ett av de högst prioriterade områdena i teknikserviceföretaget Relacoms hållbarhets-arbete är hälsa och säkerhet. Det är numera en stående punkt på dagordningen vid alla styrelsemöten och ledningsgruppsmöten, och också ett av de viktigaste mät¬värdena för företagets aktiviteter i alla länder. Det framgår av Relacom-koncernens hållbarhetsrapport för 2017, som nu presenteras för sjunde året i rad.

DEFA och Relacom i stark allians kring elbilsladdning

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2018 10:00 CET

DEFA och teknikserviceföretaget Relacom har inlett ett omfattande samarbete kring installation av lösningar för elbilsladdning för den svenska marknaden. Relacom blir en rikstäckande leverantör av projektering och installation i samarbete med bilåterförsäljare och eftermarknad samt för privata villaägare, bostadsrättsföreningar, företag med elbilsflottor och laddlösningar i publika miljöer.

Relacom ingår sponsoravtal med Team Rynkeby

Nyheter   •   Mar 01, 2018 13:58 CET

Relacom har tecknat ett sponsorskap med välgörenhetscykellaget Team Rynkeby som varje år cyklar till Paris till förmån för barn med cancer och deras familjer. Intäkterna från sponsorskapet går oavkortat till Barncancerfondens arbete.

Relacom bygger ut Huddinges fibernät

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 07:01 CET

Nu ansluts också Trångsund och Skogås till Huddinge kommuns egna interna fiber-nätverk. Teknikserviceföretaget Relacom har fått förtroendet att svara för utbygg­naden, med allt från schaktning till inmätning av fiberförbindelserna i kommunens lokaler.

Sammanlagt kommer Huddinge kommun att an­sluta närmare ett 50-tal kommunala verksam­heter (förskolor, skolor och andra inrättningar) i Trångsund och Skogås till det fibernät som Relacom nu bygger.

Relacoms uppdrag är ett helhetsåtagande som innebär ansvar för schakt, kanalisations­för­lägg­ning, framdragning av själva fibern, svetsning, inmätning av fibernätet för installa­tioner i lokaler – allt för att göra det möjligt att koppla samman kommunens olika verksam­heter. Relacom lägger i samband med schaktningsarbetena dessutom ner elinstallationsrör för framtida belysnings­arbeten i kommunen. Totalt rör det sig om cirka 8 km fibernät som nu dras fram.

– Det här är en viktig satsning för Huddinge kommun. De verksamheter som ansluts till nätet måste kunna lita på att projektet präglas av god planering och förmåga att leverera i tid. Då känns det tryggt att kunna luta sig mot Relacoms långa erfarenhet och kvalitetsrutiner, säger Tomas Forslund vid Huddinge kommuns IT-sektion.

Fibernätet till och i Trångsund och Skogås ska vara klart för inkoppling till halvårsskiftet 2018. Därefter svarar Huddinges egen IT-avdelning för driftsättningen av nätet.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Östling, affärsområdeschef Telekom, Relacom, 076-136 17 99
Anders Segert, tf vd Relacom AB, 08-553 900 00

För mer information om Relacom, följ oss på:
Relacoms hemsida
Relacom på Facebook
Relacom på YouTube
Relacom på LinkedIn

Om Relacom

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 600 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.

Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Nu ansluts också Trångsund och Skogås till Huddinge kommuns egna interna fiber-nätverk. Teknikserviceföretaget Relacom har fått förtroendet att svara för utbygg-naden, med allt från schaktning till inmätning av fiberförbindelserna i kommunens lokaler.

Läs vidare »

SWEDAC ackrediterar Relacom för kontroll i fält

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 08:00 CET

Relacom har ackrediterats av den statliga kontrollmyndigheten SWEDAC att i egen regi utföra kontroll i fält av elmätsystem. Därmed är Relacom officiellt godkänt som kontrollorgan för elmätsystem kategori 2–5, dvs allt från mättransformatorer och mätledningar till mätarplintar och elmätare.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Relacom AB

Om Relacom

​Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.

​Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Adress