Skip to main content

Dags för RIT efter ROT och RUT!

Nyhet   •   Sep 05, 2014 11:22 CEST

Ska man kunna få skatteavdrag om man köper IT-hjälp hemma, på samma sätt som med dagens ROT- och RUT-avdrag? Ja, det känns som en realistisk möjlighet, i alla fall att döma av både regeringens och Miljöpartiets inställning till ett så kallat RIT-avdrag.

Frågan aktualiserades på ett seminarium i Almedalen i somras, där Relacoms vice vd Fredrik
Karlsson deltog tillsammans med bland andra It- och Energiminister Anna-Karin Hatt och riksdagsledamoten Mats Pertoft (MP).

Enligt en enkät som Demoskop genomfört, på uppdrag av branschorganisationen IT&Telekomföretagen, står många äldre fortfarande helt utanför den digitala gemenskapen och det digitala samhället. Det beror främst på att tekniktröskeln anses vara för hög. Över hälften av svenskarna över 75 år är inte på något sätt delaktiga i informationssamhället. Även andra grupper i samhället skulle behöva hjälp, för att kunna ta del av de tjänster som i allt större utsträckning bara finns online.

Fredrik menar på att det var intressant att höra Anna-Karin Hatt ge sitt uttalade stöd för ett RIT-avdrag.  Alla ska ges möjlighet att vara digitalt delaktiga, det är ju ytterst en demokratifråga. Det skulle också ge bättre möjlighet för myndigheterna att nå ut, sade hon. Även Mats Pertoft uttryckte sig positivt, även om han inte ville ta tydlig ställning för ett avdrag.

Eftersom många av Relacoms tekniker är ute i svenska hem i samband med våra uppdrag, vet vi att det finns ett mycket stort intresse för och behov av hjälp med IT-tjänster i hemmet. Dock har varken vi, eller någon annan aktör heller för den delen, möjlighet att leverera de efterfrågade tjänsterna till ett pris som öppnar upp för en massmarknad. Med ett RIT-avdrag skulle det bli betydligt mer överkomligt att få support för olika IT-tjänster hemma, alltifrån installation av datorer och programvaror till hjälp med krånglande skrivare. Önskvärt vore också en bred definition av vilka tjänster som kan omfattas, då teknikutvecklingen är så snabb.

En ytterligare positiv aspekt är att ett eventuellt RIT-avdrag också skulle skapa nya arbetstillfällen. Bara inom Relacom ser vi en potential i att kunna anställa ett hundratal tekniker om RIT-avdraget blir
verklighet.

Det finns alltså en enorm potential i ett RIT-avdrag. Fler skulle bli digitalt delaktiga, myndigheterna skulle nå ut effektivare och det skulle skapas nya arbetstillfällen. För att citera Anna-Karin Hatt på
seminariet: ”Det är en vinna-vinna-vinna-situation”.  Så låt oss hoppas att RIT-avdraget blir
verklighet!