Skip to main content

OneCo's förvärv av Relacom AB genomfört

Nyhet   •   Jan 08, 2020 17:02 CET

Konkurrensverket har nu lämnat sitt godkännande och 30/12 förvärvades Relacom AB av OneCo-koncernen. Relacom AB kommer att drivas vidare som ett eget bolag.

I samband med förvärvet har ett antal holdingbolag i Relacoms gamla koncernstruktur försatts i konkurs. Detta är inget som har någon påverkan på Relacom AB.

Läs pressmeddelandet om förvärvet här.