Skip to main content

Återvinning ett huvudtema i Relacoms hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 12:45 CEST

Återvinning och reparation av teknisk utrustning är en viktig del i ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbarhetsarbete. Det är därför ett mycket medvetet val av Relacom att utveckla system, rutiner och kompetens för återvinning av till exempel använda datorer, skärmar, telefoner och annan utrustning. Det framgår av teknikserviceföretaget Relacoms senaste hållbarhetsrapport.

Relacom är ett tekniskt serviceföretag som är specialiserat på installation och underhåll av infra­struktur inom telekom, elkraft och IoT. Företaget har cirka 3 000 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Sverige finns en speciell avdelning, ”Life Cycle Management”, med erfarna servicetekniker som har till uppgift att underhålla, reparera och förlänga livslängden på teknisk utrustning.

– Ett aktivt och medvetet arbete, där vi uppmuntrar hela organisationen att utnyttja möjligheten till återvinning, ger naturligtvis goda effekter på vår miljöpåverkan. På köpet är det dessutom ofta ekonomiskt lönsamt att ta tillvara på det som kan komma till nytta igen. Det säger Anders Bylund som arbetar med Relacoms miljöarbete.

Relacoms hållbarhetsredovisning berättar även att företaget under de tre senaste åren kraftigt har minskat användningen av fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser. Dessutom har till exempel arbetsplatsolyckorna minskat.

– En del av detta kan förklaras med att företaget har förändrats, både vad gäller inriktning och verksamhet, samt minskat antalet anställda. Men vi ser ändå en tydlig trend. Ett medvetet, långsiktigt och planerat hållbarhetsarbete ger resultat, både för företaget, våra anställda och samhället i stort, säger Anders Bylund.

Relacoms hållbarhetsrapport för 2016 (på engelska) kan laddas ner här.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Bylund, arbetsmiljökoordinator Relacom, 070-377 33 17
Karl-Göran Svensson, vd Relacom AB, 08-553 900 00

För mer information om Relacom, följ oss på:
Relacoms hemsida
Relacom på Facebook
Relacom på YouTube
Relacom på LinkedIn

Om Relacom

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och M2M (machine-to-machine) och har för närvarande ca 3 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.

Mer information om Relacom finns på www.relacom.se

Bifogade filer

PDF-dokument