Skip to main content

Arbetsmiljö och hälsa viktiga delar i Relacoms hållbarhetsrapport

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 13:58 CEST

Ett av de högst prioriterade områdena i teknikserviceföretaget Relacoms hållbarhets­arbete är hälsa och säkerhet. Det är numera en stående punkt på dagordningen vid alla styrelsemöten och ledningsgruppsmöten, och också ett av de viktigaste mät­värdena för företagets aktiviteter i alla länder. Det framgår av Relacom-koncernens hållbarhetsrapport för 2017, som nu presenteras för sjunde året i rad.

Relacom är ett tekniskt serviceföretag som er­bjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, el/energi och IoT (sakernas internet). Företaget har cirka 2 700 anställda och verksam­het i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Relacom har en helhetssyn på hållbarhet. Den omfattar inte bara miljöansvar och socialt ansvar, utan även bolagsstyrning, arbetsvillkor och etik. Företagets fokus på hälsa och säkerhet har som mål att öka medvetenheten om dessa frågor i hela organisationen och därigenom minimera både sjukskrivning och risk för arbetsskador.

Relacom har även ett antal initiativ på plats i sam­band med hållbar miljö. Till exempel har stora delar av företagets bilpark i Sverige och Finland förnyats till mer bränsleeffektiva och mindre miljö­belastande fordon.

Relacom arbetar med att certifiera sin verksamhet i enlighet med ISO-standarderna och år 2017 uppnådde företaget danska bolag certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. I både Danmark och Finland mottog Relacom dessutom EcoVadis prestigefyllda pris för sitt CSR-arbete.

-----

Rapporten kan laddas ner här

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Bylund, arbetsmiljökoordinator Relacom, 070-377 33 17
Veronica Ezeyza-Alvear, koncernchef Relacom Group, 08-553 900 00

För mer information om Relacom, följ oss på:
Relacoms hemsida
Relacom på Facebook
Relacom på YouTube
Relacom på LinkedIn

Om Relacom

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och IoT (Internet of Things) och har för närvarande ca 2 400 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.

Mer information om Relacom finns på www.relacom.se