Skip to main content

Ellevio väljer Relacom i nytt, bredare storavtal

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 07:15 CEST

Relacom har tecknat ett nytt och mycket omfattande avtal med elnätsföretaget Ellevio. Avtalet är en viktig utvidgning och breddning av Relacoms tidigare åtagande för Ellevio. Relacom ska sköta kundnära elmätar- och servistjänster för alla Ellevios kunder, samt kontrollera mätkvalitén för Ellevios storkunder med hög förbrukning.

Det nya avtalet är treårigt men kan förlängas i ytterligare två år. Det omfattar alla Ellevios nät­områden: Stockholm, Hälsing­land, Dalarna, Bergslagen, Värmland, Skaraborg, Bohuslän och Halland.

Relacom har levererat mättjänster till Ellevio sedan 2011. En betydelsefull utökning i det nya avtalet är att Rela­com nu även ska svara för mätkvalitén hos Ellevios viktiga storkunder med hög elförbrukning, till exempel industrier och stora köpcentrum. Relacom ska dels ansvara för kontrollen att mätvärdena hos storkunderna är korrekta, dels bygga om mätsystem som inte håller tillräcklig kvalitet.

Inom ramen för Relacoms mångåriga samarbete med Ellevio har man bland annat utvecklat en digitaliserad lösning för beställning av uppdrag. Lösningen innebär en betydligt snabbare hantering och bättre överblick över uppdragen och därmed också en ökad kundnytta för Ellevios kunder.

– Det är förstås oerhört glädjande att vi har fått ett fortsatt förtroende från Ellevio, och att de dess­utom ger oss ett utökat åtagande hos sina viktiga storkunder. Vi ser fram mot att få samarbeta med Ellevio för fortlöpande kunna utveckla de olika tjänster som vi levererar, säger Mats Giss som är chef för Relacoms affärsområde Power.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Giss, affärsområdeschef Power, Relacom, 070-591 07 91
Karl-Göran Svensson, vd Relacom AB, 08-553 900 00

För mer information om Relacom, följ oss på:
Relacoms hemsida
Relacom på Facebook
Relacom på YouTube
Relacom på LinkedIn

Om Relacom

Relacom erbjuder integrerade tekniktjänster inom telekom, elenergi och M2M (machine-to-machine) och har för närvarande ca 3 000 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland de skandinaviska kunderna finns ledande operatörer, som Telia, Telenor och Fortum, liksom flera av de stora detaljhandelsföretagen. Relacom har huvudkontor i Stockholm.Mer information om Relacom finns på www.relacom.se