Skip to main content

Ny rikstäckande lärlingsutbildning undanröjer hot mot infrastrukturen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 13:00 CET

Skolverket nu har godkänt en ny rikstäckande lärlingsutbildning för blivande telekomtekniker. Utbildningen som bedrivs av teknikserviceföretaget Relacom i samarbete med Karlshamns kommun och EC Utbildning gör det möjligt för elever från hela landet att studera på distans och praktisera nära hemorten.

Tack vare riksintaget minskar risken för en kommande brist på nya telekomtekniker, vilket på sikt kan hota Sveriges infrastruktur.

Relacom, som underhåller infrastruktur i Sverige i form av nät och utrustning, förutsåg en kommande stor brist av telekomtekniker, eftersom många av dagens tekniker kommer att gå i pension de närmaste åren. Företaget startade därför för ett år sedan en pilotverksamhet med lärlingsutbildning av kabeltekniker.

Försöket med lärlingsutbildningen blev så lyckat att Skolverket har godkänt att utbildningen får startas på riksnivå.

Med en starkt ökande användning av IT och telekom i kombination med en omfattande pensionering av tele- och kabeltekniker, står Sverige inför en allvarlig situation när hundratals telekomtekniker snart går i pension. Vid en vanlig höst/vinterstorm riskerar stora delar av infrastrukturen av el-, tele- och IT-kommunikation att slås ut och då inte kunna återställas inom rimliga tider. Detta är ett reellt hot mot stora delar av samhällets funktioner, säkerhet och tillväxt i regionerna som telekomindustrin har varnat för.

Den lärlingsutbildning för telekom- och kabeltekniker som startades av teknikserviceföretaget Relacom för att trygga återväxten av telekomtekniker har slagit väl ut bland ungdomar och används nu även av andra telekomföretag.

Skolverket har godkänt lärlingsutbildningen som Relacom, EC Utbildning och Karlshamns kommun genomfört på prov under ett år och nu infört rikstäckande intagning. Därmed kan utbildningen göras tillgänglig för ungdomar i hela landet. Första året kommer 45 lärlingar att kunna utbildas av Relacom i 32 kommuner över hela landet. Därmed inleds ersättningen av de stora pensionsavgångar som väntas de närmaste åren. Utbildningen får statliga bidrag och är även studiebidragsberättigad vid CSN.

– Behovet av kompetenta tekniker är mycket stort, även i närtid. Inom bara ett par år kommer stora delar av den generation som byggde upp våra tele- och datanät att försvinna till pension, säger Thomas Körmendi, vd och koncernchef på Relacom.

– Den nya utbildningen är också viktig för att vi ska kunna anpassa teknikerutbildningen till den mer komplexa tekniksituation som framtidens infrastruktur för med sig. Vi har därför stora förhoppningar om att intresset också ökar för att utbilda sig till telekomtekniker när efterfrågan ökar, menar Thomas Körmendi.

Utbildningen genomförs ute i fält tillsammans med en erfaren kabeltekniker i kombination med en webbaserad teoriutbildning på distans. Därmed kan lärlingen genomföra hela sin utbildning på hemorten. Utbildningen är en lärlingsutbildning för vuxna. Den omfattar 55 veckor och ger 1 100 poäng.


För mer information om Relacom, följ oss på:
Relacoms hemsida
Relacom på Facebook
Relacom på YouTube
Relacom på LinkedIn

Om Relacom

Relacom är både en global leverantör av nätservice till världsledande operatörer och en lokal partner till företag, kommuner, elbolag, nätägare och konsumenter. Bredden gör att vi erbjuder allt från byggnation av rikstäckande mobilnät och service av el- och telenät till att dra fiber till nya bostadsområden eller säkra trådlös kommunikation på arbetsplatser och i bostäder. Vårt mål är att kombinationen av kvalitet, kompetens och säker leverans gör att våra kunder ska uppleva våra tjänster som marknadens mest prisvärda och därmed vara det självklara valet för fältservice. Relacom har huvudkontor i Sverige.