Skip to main content

OneCo förvärvar Relacom AB

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2019 09:31 CET

Industrikoncernen OneCo har ingått avtal om förvärv av svenska Relacom AB, som levererar tekniska tjänster och strategiska lösningar inom telekom och energimarknaden. Med förbehåll för konkurrensmyndighetens godkännande samt att en uppgörelse nås mellan Relacom AB och Relacom OYs konkursbo avseende hantering av vissa koncernmellanhavanden blir Relacom AB del av OneCo Group.

OneCo stärker sin position i Sverige som en komplett leverantör av infrastrukturtjänster på telekom- och energimarknaden.

— OneCo och Relacom AB kompletterar varandra på ett bra sätt. OneCo har kritisk infrastruktur som ett viktigt fokusområde med fokus på expansion inom elkraft, telekom, energi och transportsektorn. Med sina anställda, produkter och tjänster kommer Relacom AB att bidra till att komplettera OneCo`s kapacitet inom telekommunikation och energi till våra kunder på den svenska marknaden, säger Marvin Jensen, vd OneCo.

Relacom AB är en stor aktör på den svenska marknaden med nära 400 anställda och en årsomsättning på cirka 700 miljoner SEK. Företaget är en tjänsteleverantör av tekniska tjänster och strategiska lösningar inom telekom och energi, inklusive leveranser av både mobila och fiberbaserade tjänster.

OneCo har cirka 2 200 anställda och en årlig omsättning på cirka 3,5 miljarder NOK. OneCo levererar tjänster relaterade till el, telekom, elkraft, energi, automatisering och IT. Energibolag, telekomoperatörer och offentliga och privata bolag är de största kundgrupperna.

OneCo är redan etablerat i Sverige genom OneCo Sverige AB. Relacom AB kommer att bli en del av en större industriell satsning som OneCo nu gör i Sverige. Relacom AB kommer att fortsätta som ett separat företag i OneCo Group.

— Relacom AB har gjort ett solitt jobb med att etablera en grund för framtidsinriktad utveckling av företaget med god och sund verksamhet. OneCo och våra ägare är långsiktiga och tror att Relacom AB har goda förutsättningar för att skapa lönsam verksamhet och säkra arbetsplatser. Jag är övertygad om att vi tillsammans med de anställda kommer att lyckas med fortsatta ansträngningar och utveckling av Relacom AB, säger Jensen.

Förvärvet kommer att ske så snart godkännande från Konkurrensverket är tillgängligt. Fram till dess kommer de två företagen att fortsätta agera oberoende av varandra.

För mer information
Marvin Jensen
VD, OneCo
marvin.jensen@oneco.no
+47 974 87 362

För mer information om Relacom, följ oss på:
Relacoms hemsida
Relacom på Facebook
Relacom på LinkedIn

Om Relacom AB
Relacom AB har cirka 400 anställda och en årlig omsättning på cirka 700 miljoner SEK med leveranser främst till telekom- och energimarknaden. Förutom leveranser av fibernät och mobilnät har företaget drifts- och underhållsavtal med flera utvecklare av telekommunikation och fibernät.

Mer information om Relacom AB: www.relacom.se

Om OneCo Group
OneCo har cirka 2 200 anställda och en årlig omsättning på cirka 3,5 miljarder NOK. Företaget levererar tjänster med huvudfokus på el, elkraft, telekom, energi, automatisering och IT där energibolag, telekommunikationsoperatörer och offentliga och privata bolag är de största kundgrupperna.

OneCo ägs av Aars investeringsbolag Katalysator tillsammans med några av företagets nyckelpersoner.

Mer information om OneCo: www.oneco.no