Skip to main content

Relacom bygger Lulebos bredbandsnät

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 09:47 CEST

Relacom har vunnit bostadsföretaget Lulebo ABs upphandling om att bygga ett fiberoptiskt bredbandsnät till Lulebos bestånd om 11 500 lägenheter i Luleå och omnejd. Nätet ska stå klart i mitten av 2008.

Upphandlingen gäller att bygga ett nytt operatörsoberoende fiberoptiskt områdesnät i 37 områden med 47 stycken överlämningspunkter. Dessa fördelas i sin tur ut på 424 stycken förutbestämda överlämningspunkter i hyreshusen.

- Detta är en viktig affär för oss inte minst då Lulebo är en ny kund. Avtalet löper i två etapper och över flera år. Vi vann upphandlingen i hård konkurrens, säger Camilla Sundström, Relacoms Sverigechef.

Genom det nya bredbandsnätet kan Lulebo erbjuda sina kunder en bredbandsanslutning som kommer att ingå i hyran. Detta innebär ytterligare service till Lulebos hyresgäster och därmed väntas Lulebos attraktionskraft som hyresvärd öka.

- Relacom var den leverantör som bäst uppfyllde kraven i vår upphandling. Vi känner oss trygga med att Relacom kommer att leverera hög kvalitet såväl i installation som i service och support, säger Lulebos VD Anders Sandberg.

KONTAKTUPPGIFTER
Lotta Lindgren, Informationschef Relacom, tel. 0709 65 12 04

Relacoms affärsidé är att tillhandhålla fälttjänster inom s k managed services för hemmamarknaden, företagsmarknaden samt för fasta och mobila nät. Genom att som oberoende spelare utföra bygg- installations- och underhållstjänster, kan Relacom tillhandahålla synergieffekter, kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar på global och lokal nivå åt många av de världsledande operatörerna och systemleverantörerna. Genom att använda modeller och analysredskap kan Relacoms pålitlighet, kompetens och effektivitet öka kunders konkurrenskraft var de än befinner sig. Relacom, med huvudkontor i Stockholm, har mer än 16 000 anställda i 17 länder.