Skip to main content

Relacom får totalt driftsansvar för Hotellkedjan StayAt

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 11:06 CEST

Uppstickaren StayAt, som erbjuder lägenhetshotell på ett tiotal orter i Sverige, överlåter sin hantering av telefoni, IT-drift, support, säkerhet och nätverkslösningar åt Relacom.
StayAt, tidigare Accome Hotel Apartments, leder trenden inom "Extended Stay"-konceptet i Europa och koncernen har haft en stark expansion i såväl Sverige som Norden. I konceptet ingår högutvecklade IT-lösningar för såväl den koncerninterna trafiken som för gästerna. För att garantera högsta funktion, dygnet runt-support och säkerhet, överlåter StayAt hela sin IT- och datadrift till Relacom. I praktiken innebär samarbetet bl a att Relacom hanterar StayAts IT-drift, telefonitjänster, säkerhet samt installationer av IT-infrastruktur på nya hotell. Relacom agerar även som StayAts kundtjänst för IT-relaterade frågor.
- Som en framgångsrik uppstickare på hotellmarknaden vill vi säkerställa smarta, kostnadseffektiva och kundfokuserade lösningar i allt vi gör - även när det gäller data och telefoni. Relacoms kreativa och heltäckande koncept är perfekt då vi inte avser satsa på en egen IT-avdelning, utan istället lägga vårt fokus på kunder och tillväxt, menar Johan Göthberg, VD på StayAt.
- Med ett komplett erbjudande av IT-infrastrukturtjänster i form av Relacoms nylanserade tjänst InfraConcept, tekniker i hela landet, en mycket konkurrenskraftig kompetens inom telefoni samt support dygnet runt, har vi med vårt helhetskoncept hittat en växande nisch på den svenska marknaden. Fler och fler offensiva kunder, som StayAt, vill ha IT-lösningar i toppklass, men hellre fokusera på sina kärnerbjudanden än att bygga upp egen kompetens inom IT och telefoni, menar Camilla Sundström, Sverigechef på Relacom.

Lotta Lindgren, Informationschef Relacom: +46 709 651204, email lotta.lindgren@relacom.com

Relacoms affärsidé är att tillhandhålla exceptionella tjänster inom s k managed services för hemmamarknaden, företagsmarknaden samt för fasta och mobila nät. Genom att som oberoende spelare utföra bygg-, installations- och underhållstjänster, kan Relacom tillhandahålla unika synergieffekter, kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar på global och lokal nivå åt många av de världsledande operatörerna och systemleverantörerna. Genom att använda operationella modeller och etablerade analysredskap kan Relacoms pålitlighet, kompetens och effektivitet öka kunders konkurrenskraft var de än befinner sig, både som en långsiktig outsourcing partner eller som en partner på projektbasis. Relacom, med huvudkontor i Stockholm, har 17 000 anställda i 17 länder. För mer information: www.relacom.se och www.relacomhome.se