Skip to main content

Relacom förstärker sin M2M-satsning genom att rekrytera Erik Oldmark till koncernledningen

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 10:54 CEST

STOCKHOLM, SVERIGE – Relacom AB; ett ledande teknologiföretag inom telekom, energi och M2M marknaden, meddelar att man har anställt Erik Oldmark som ny affärsområdeschef för det strategiskt viktiga tillväxtområdet M2M (machine-to-machine).

Erik tar med sig en lång och gedigen erfarenhet av M2M-segmentet från flera ledande befattningar inom Ericsson koncernen, bland annat som ansvarig för Ericsson Global Services i Norden och Baltikum. Han har även ansvarat för strategi och marknadsföring för Ericsson i Norden, Ryssland och Centralasien, liksom för Global Services globalt, där även produktledningsansvar ingick.

“Rekryteringen av Erik Oldmark stärker vår förmåga att leverera tjänster och lösningar som skapar affärsvärde med hög kvalitet. Vidare kommer vi också kunna utveckla vårt erbjudande med spännande, innovativa lösningar i M2M segmentet, givet Eriks erfarenheter,” kommenterar Thomas Körmendi, VD och koncernchef för Relacom.

Relacom har med sin bakgrund och erfarenhet en djup förståelse för kundernas behov av framtidssäkra tjänster och lösningar för deras M2M system. Det strategiskt viktiga och kraftigt växande M2M-segmentet med integrerade servicetjänster för nationella och paneuropeiska kunder har hög prioritet inom Relacom.

”Rekryteringen av Erik är ett naturligt led i denna fokusering på M2M-segmentet och kommer att snabbt öka Relacoms förmåga att svara upp till kundernas och marknadens behov av innovativa lösningar baserat på ledande teknologi, kunskap och tjänster,” avslutar Thomas Körmendi.

Relacom har redan omfattande och långsiktiga avtal och samarbeten med strategiskt viktiga kunder inom flera av Nordens ledande butikskedjor, möbel- och byggvaruhus.

Erik Oldmark kommer att vara direkt ansvarig för affärssegmentet på de marknader Relacom idag verkar; Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen.

Erik Oldmark, som börjar den 1 december, kommer att ingå i Relacoms koncernledning och vara placerad i Stockholm.

För mer information om Relacom, följ oss på:
Relacoms hemsida
Relacom på Facebook
Relacom på YouTube
Relacom på LinkedIn

Om Relacom

Relacom är ett av marknadens ledande teknologibolag inom områdena telekom-, energi- och M2M-marknaderna i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen. I Relacom-gruppen ingår även Orbion Consulting, ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Under åren har Relacom positionerat sig som en av de mest efterfrågade leverantörerna och partners med unik erfarenhet från telekom och energimarknaden. Relacoms kunder är ledande telekomföretag, kraft- och energ bolag samt företag som idag är ledande inom den snabbt växande marknaden för M2M (machine-to-machine) tjänster.

Relacom fokuserar både på företag med gränsöverskridande verksamhet men arbetar också i stor utsträckning med lokala företag, kommuner, myndigheter och konsumenter. Relacom stödjer kundernas processer genom hela värdekedjan från planering och konstruktion av nationella mobiltelefonnät till installation och service av fiber-nät. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa tjänster som präglas av högsta möjliga kvalitet, erfarenhet och expertkunnande för att garantera att kunderna upplever att vi stödjer, och tar ansvar för hela värdekedjan.