Skip to main content

Relacom gör inbrytning inom M2M-tjänster för handeln

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 15:24 CEST

Detaljhandeln blir mer och mer beroende av väl fungerande IT- och kommunikationssystem. Det handlar om allt från kassasystem, betalningslösningar och självskanning till elektroniska hyllkantsetiketter, RFID och digitala butiksskyltar. Systemen är mer och mer komplexa och i allt större utsträckning även affärskritiska. Det krävs därför att de olika systemen kan samverka väl och att de fungerar dygnet runt, året runt.

En stor utmaning är dock att det finns så många olika leverantörer av de olika delsystemen och ingen leverantör kan ta ett integrationsansvar. En annan utmaning är att butikskedjorna växer, både inom landet och internationellt. Lösningarna bör då se likadana ut – oavsett ort eller land. Idag är det ofta olika leverantörer för de respektive etableringarsorterna/-länderna.

– Den nya tekniken skapar också en ny affärslogik. T ex möjligheten att dra bättre nytta av den information som numera finns om kundernas beteende, och därmed kunna rikta marknadsföringen mer precist och skapa mer avancerade kundrelationer, säger Erik Oldmark, chef för affärsområdet M2M inom Relacom.

Relacom, som har en mycket lång erfarenhet från telekomområdet, arbetar aktivt med heltäckande och leverantörsoberoende M2M-lösningar (Machine-to-Machine) för detaljhandeln. Företaget levererar redan i dag tjänster till mer än 6 500 siter över hela Norden.

Relacom som företag har en gedigen kompetens inte bara när det gäller nätverk och infrastruktur, utan också den teknik och den utrustning som är ansluten till nätverken inom detaljhandeln. Företaget erbjuder tekniktjänster för systemens hela livscykel – från planering, design och installation till drift, underhåll och så småningom återvinning. Till det kommer en geografisk närvaro över hela Norden. Eftersom Relacom dessutom är helt leverantörsoberoende kan företaget erbjuda en ”one stop shop” när det gäller M2M-lösningar för detaljhandeln.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Lotta Lindgren,
Kommunikationschef Relacom AB, Tel: 070-965 12 04, E-post: lotta.lindgren@relacom.com

För mer information om Relacom, följ oss på:
Relacoms hemsida
Relacom på Facebook
Relacom på YouTube

Relacom är ett svenskt teknikserviceföretag som erbjuder såväl strategiska lösningar som drifttjänster inom telekom, elenergi och M2M (machine-to-machine). Företaget har huvudkontor i Stockholm och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. I Relacom-gruppen ingår även Orbion Consulting, som är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Bland kunderna finns både internationella och lokala företag, liksom kommuner, myndigheter och konsumenter. Relacom har 5 000 anställda, varav 1 400 i Sverige. För mer information vänligen besök oss på: www.relacom.se