Skip to main content

Renaults finansiella resultat 2010

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 10:07 CET

 Renaultkoncernen redovisar en rörelsemarginal på 1.099 miljoner euro under 2010 vilket bekräftar det operativa kassaflödet (1) på 1,67 miljarder euro från fordonsrörelsen.

Koncernens intäkter uppgick till 38.971 miljoner euro vilket innebär en ökning med 15,6% jämfört med 2009.

Koncernens rörelsemarginal uppgick till 1.099 miljoner euro, eller 2,8% av intäkterna, jämfört med - 396 miljoner euro eller -1,2% för 2009.

-Koncernens rörelseresultat var 635 miljoner euro, jämfört med -995 miljoner euro under 2009.

En vinst på 2 miljarder euro redovisas från försäljningen av B-aktier i Volvo AB

Intresseföretag bidrog med 1.289 miljoner euro.

Nettoresultatet var 3.490 miljoner euro, jämfört med -3,068 miljoner euro under 2009

Fordonsdelens operativa kassaflöde var positivt med 1.670 miljoner euro, till följd av förbättrat operationellt resultat och lägre investeringar.

Fordonsdelens finansiella nettoskuld var 1.435 miljoner euro, en minskning med 4.486 miljoner euro jämfört med 31 december 2009.

”Finansrapporten bekräftar att Renaults resultat var högre än väntat. Trots vissa vikande marknader visade Renault sin förmåga att tillvarata tillväxtmöjligheterna och samtidigt stärka sin balansräkning. Resultaten utgör en solid bas för lanseringen av vår nya strategiska plan, sa Carlos Ghosn, styrelseordförande och koncernchef för Renault”

Koncernen redovisade en betydande resultatförbättring. Intäkterna uppgick till 38.971 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 15,6%. Drivet av ett starkt resultat på växande marknader, vilket resulterat i högre marknadsandelar, har fordonsdelen bidragit med 37.172 miljoner euro till intäkterna.

Ökningen med 16,3% på årsbasis beror främst på effekterna av en positiv volymutveckling.

Koncernens rörelsemarginal uppgick till 1.099 miljoner euro, eller 2,8% av intäkterna, jämfört med -396 miljoner euro och -1,2% under 2009. Rörelsemarginalen för fordonsdelen ökade 1.298 miljoner euro till 396 miljoner euro eller 1,1% av intäkterna. Detta resultat kan tillskrivas bland annat:

- en positiv volymeffekt som uppgår till 698 miljoner euro, vilket är en direkt följd av den positiva försäljningsutvecklingen för koncernens tre varumärken i alla regioner.

- positiva växelkurseffekter på  288 miljoner euro

- fortsatt kostnadskontroll där inköpskostnaderna minskats med 579 miljoner euro exklusive effekten av råvaror som påverkas negativt för helåret.

Försäljningsfinansiering har bidragit med rekordsiffran 703 miljoner euro till koncernens rörelsemarginal. En uppgång med 197 miljoner euro tack vare högre marginaler och lägre risk.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader resulterade i ett netto på 464 miljoner euro främst på grund av omstruktureringskostnader och nedskrivningar av tillgångar.

Med hänsyn till övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick rörelseresultatet till 635 miljoner euro, jämfört med -955 miljoner euro under 2009.

Bidraget från intressebolag har förbättrats avsevärt. Från intressebolagen redovisade Renault ett positivt bidrag på 1.289 miljoner euro under 2010 och då främst från Nissan och Volvo AB.

Nettoresultatet, inklusive en reavinst på 2 miljarder euro från försäljningen av B-aktier i Volvo AB under oktober 2010, uppgick till  3,490 miljoner euro, där koncernens andel av nettoresultatet totalt uppgick till 3.420 miljoner euro (12,70 € per aktie).

Fordonsindustrin operativa kassaflöde var positivt med 1.670 miljoner euro högre än väntat.

Resultatet, tillsammans med försäljningen av Renaults B-aktier i Volvo AB under andra halvåret för 2 miljarder euro, har bidragit till en betydande minskning av fordonsdelens nettoskuld på 4.486 miljoner euro som nu slutar på 1.435 miljoner euro per den 31 december 2010. Nettoskulden räknat mot soliditeten var 6,3% i slutet av 2010 jämfört med 35,9% i slutet av 2009. Fordonsdelens likviditetsreserver (2) uppgick 12.8 miljarder euro i slutet av december 2010 (3.3 miljarder euro högre än i slutet av 2009). Denna höga likviditet kommer att utnyttjas för att tidigare än planerat betala tillbaka resterande 2 miljarder euro av den franska regeringens lån, som godkänts i kontraktet.

UTSIKTER 2011

Den globala bilmarknaden (personbilar och lätta transportbilar) bör öka med 6% jämfört med 2010. Marknader utanför Europa kommer att förbli dynamiska medan den europeiska marknaden bör fortsätta konsolideringen (0% till -2%), och då med en högst märkbar nedgång för den franska marknaden på omkring -8%.

Med Renaults attraktiva program av bilar med förbränningsmotorer och dessutom lanseringen av en rad elbilar bör försäljningsvolymerna och intäkterna ligga högre under 2011 jämfört med 2010. Koncernens målsättning för fordonsdelen är ett operativt kassaflöde på över 500 miljoner euro med en kvot på Capex + R & D som ligger på 9% av intäkterna.

Renault Nordic AB är ett helägt dotterbolag till Renault SAS i Paris som startade 2007 i Norden. Renault SAS har lång historia och traditioner bakåt i tiden,  t om från förra århundradet. Sedan den 1/1-2008 distribuerar Renault Nordic AB personbilar, lätta transportbilar, reservdelar och service efter köpet med egen operativ verksamhet. Återförsäljarnätverket är starkt med över 160 Renault återförsäljare som sammanlagt har över 350 försäljningsställen och serviceverkstäder spridda över hela Norden. Tillsammans erbjuder de service och reservdelar för omkring 400 000 Renaultägare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy