Yrgeevmvuz53occtzhur

Sömnbesvär, ett stort problem bland både kvinnor och män

Nyheter   •   Mar 16, 2018 07:00 CET

2017 genomförde över 30.000 besökare ett sömntest på informationssidan somnapne.se. 41% av alla som slutförde testet uppskattas lida av sömnproblem och skulle behöva söka hjälp. Målet med somnapne.se är att utbilda och ge kunskap om sjukdomen till allmänheten, där många människor idag lider av sömnapné och dålig sömnkvalitet utan att veta om det och vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Htyajbsuqgz4fwxxqlui

Snarkar du eller din partner? Ett nytt informationsmaterial om snarkning & sömnapné

Nyheter   •   Mar 17, 2017 09:00 CET

I samband med World Sleep Day 17 mars har ResMed tagit fram ett nytt informationsmaterial för att hjälpa till att sprida kunskap om de hälsorisker som är associerade med snarkning och sömnapné. Vi hoppas att vårt informationsmaterial ska hjälpa alla de patienter som idag lider av sömnapné men som går odiagnostiserade till en bättre nattsömn.

F2syqsxoyxsqiz19rxqy

ResMeds myAir™ förbättrar avsevärt daglig användning och följsamhet till behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) hos patienter med sömnapné

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 12:49 CET

Ny europeisk forskning från PwC visar att patienter med sömnapné som använder ResMeds myAir har högre följsamhet till sin behandlning med kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) än patienter som inte använder myAir. myAir är ResMeds digitala online-supportprogram som gör att patienter kan följa sin egen behandling och få individualiserade råd som stödjer deras motivation.

Sbscweqr8esu01wuuatv

myAir - patientstöd ger nya möjligheter till bättre långsiktigt behandlingsresultat

Nyheter   •   Maj 09, 2016 11:00 CEST

Patric Ilar, sömnapnoiker och ansvarig för patientföreningen Apnéföreningen Öst, har provat myAir som är en ny patientstödstjänst från ResMed. Tjänsten möjliggör för patienten att dagligen följa sin behandling via sin dator, surfplatta eller smartphone. Individanpassad återkopling utifrån behandlingsresultat ger en mer engagerad patient och ett bättre långsiktigt behandlingsresultat.

Mhcxoteo8hdy9d47qngb

Nu kan Patric hålla sig vaken

Nyheter   •   Mar 18, 2016 17:11 CET

I flera år gick Patric Ilar, 50, omkring med kronisk trötthet. På jobbet somnade han på varje rast, han gömde sig på toaletten för att ta en tupplur och när han kom hem slocknade han på soffan. Kort sagt, han orkade inte med så mycket trots att han försökte. Värst var det när han körde taxi och somnade bakom ratten. Vaknade en hårsmån från döden.

E1ytckcncg7ieuil6cca

Sömnapné – den okända sjukdomen

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2016 17:05 CET

Sömnapné är en sjukdom som ungefär fyra procent av alla män och två procent av alla kvinnor i åldrarna 30-79 år i Sverige beräknas lida av. Uppskattningsvis är cirka 300 000 drabbade. Vanligast förekommande är sjukdomen hos män i åldrarna 50-60 år och hos kvinnor efter klimakteriet. Endast en mindre andel av de som är drabbade står på behandling och har fått hjälp mot sin sjukdom.

Ihrc0z8twxyb7mpwlymy

Patientmakt på politikens gator i Visby

Nyheter   •   Mar 16, 2016 12:02 CET

I somras var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm, och Patric Ilar som skapat och leder Facebookgruppen Sömnapné och Snarkgruppen. Vi besökte Gotland för att ta pulsen på den patientcentrerade hälsopolitiken med telemedicin i fokus. Nu kan du också följa med på deras resa via dokumentärfilmen 'Patientmakt - En film om Almedalen'.

Uwubhrbjw1my4yvqht9d

Könsskillnader inom sömnapné , kvinnor lider mer av obehandlad OSA än män och kostar samhället mer

Nyheter   •   Mar 08, 2016 09:00 CET

Under många år har man sett obstruktiv sömnapné som en manlig sjukdom. Detta har fört med sig att de flesta studier är gjorda på manliga patienter, algoritmer är utvecklade för manliga patienter och att läkare har diagnostiserat och behandlat utifrån manliga symtom och kriterier. På många sätt ser det fortfarande ut så här – men det är på väg att ändras.

Pb64encyirlunfhctp7q

NIV-behandling i hemmet för stabila hyperkapniska KOL-patienter

Nyheter   •   Nov 18, 2015 08:30 CET

KOL är idag en av de vanligaste dödsorsakerna och förväntas bli den tredje vanligaste år 2030 enligt WHO. Antalet patienter med medel svår till svår KOL i världen är idag ca 65 miljoner och med en förväntad ökning.Farmakologisk behandling har länge varit basbehandling vid KOL mendans noninvasiv ventilation (NIV) länge har används för att effektivt behandla akuta excacerbationer vid KOL.

Bkakwiwvwe5pkm9glxr4

Inbjudan till World Sleep Day 13 mars 2015 - Tema telemedicin

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2015 13:52 CET

”World Sleep Day” anordnas varje år av World Association of Sleep Medicine – en global organisation som arbetar för att minska andelen sömnproblem i samhället genom att förebygga och behandla olika sömnrelaterade sjukdomar. Varje år livesänder Träffpunkt sömn programmet på worldsleepday.se och traffpunktsomn.se. Det här året är temat Telemedicin – framtidens lösning för bättre sömnapnévård.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • ResMed Sverige
  • pernilla.medson@resmed.se
  • 08-4771050
  • 0768 606 622

Om ResMed Sweden

ResMed Sweden - medicinsk utrustning för andningsrelaterade sömnstörningar

ResMed är en ledande utvecklare, tillverkare och distributör av medicinsk utrustning för behandling, diagnosticering och kontroll av sömnrelaterade andningsstörningar och andra andningsrelaterade sjukdomar.
Vi fokuserar hängivet på att utveckla innovativa produkter för att förbättra livet för dem som lider av dessa sjukdomar, samt att öka kunskapen hos patienter och sjukvårdspersonal om de potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser som obehandlad sömnrelaterad andningsproblematik kan innebära.

Adress

  • ResMed Sweden
  • Jan Stenbecks torg 17
  • 164 40 Kista
  • Vår hemsida