Nya finansiella kapitalmål för Resurs Holding efter genomförd fusion

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 09:00 CET

Resurs Bank AB:s (publ) moderbolag, Resurs Holding AB (publ), har idag beslutat om vissa uppdaterade finansiella mål mot bakgrund av att fusionen mellan Resurs Bank och dess norska helägda dotterbolag yA Bank AS nu har registrerats.

Resurs lanserar smidiga betaltjänster i ny app

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 08:00 CET

Resurs Bank utökar sitt digitala tjänsteutbud med Resurs Bank app. Den nylanserade appen erbjuder funktioner som förenklar kundens vardag, bland annat genom möjligheten att betala fakturor med ett klick.

Resurs Bank planerar att börja sälja förfallna lånefordringar

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 10:00 CET

Resurs Bank har ingått avtal med kredithanteringsföretagen Alektum Group, Axactor och Lowell om att löpande sälja delar av Resurs Banks förfallna lånefordringar i Sverige och Norge. Första överlåtelsen förväntas ske under januari 2019. Överlåtelserna förväntas ha en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov, likviditet och resultat.


Delar av Resurs Banks fordringar som varit förfallna i mer än 120 dagar kommer säljas till kredithanteringsföretagen (så kallade forward flow). Den totala utestående ramen för avtalen är 550 MSEK och avtalens längd är 18 månader. Genom att sälja fordringarna påskyndas kassaflödet från fordringarna och Resurs Banks riskexponering reduceras.

Resurs Bank har historiskt inte sålt förfallna fordringar löpande (så kallade forward flow) och den befintliga portföljen av förfallna lånefordringar omfattas inte av samarbetet.

Mer information:

Peter Rosén, CFO& Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Bank

Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Resurs Bank har ingått avtal med kredithanteringsföretagen Alektum Group, Axactor och Lowell om att löpande sälja delar av Resurs Banks förfallna lånefordringar i Sverige och Norge. Första överlåtelsen förväntas ske under januari 2019. Överlåtelserna förväntas ha en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov, likviditet och resultat.

Läs vidare »

Resurs Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 08:00 CET

Resurs Bank lanserar inlåning till privatpersoner i Tyskland. Genom att komplettera inlåningsaffären i Sverige, i svenska kronor, och Norge, i norska kronor, med inlåning i Euro kommer Resurs Bank att ta ytterligare ett steg mot en stärkt och mer diversifierad finansiering.

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 07:30 CET

Med årets kampanj ”En Bra Sak” bidrar Resurs Bank till cancerforskning för elfte året i rad

Nyheter   •   Okt 03, 2018 09:00 CEST

9 miljoner kronor. Det är resultatet hittills av Resurs Banks mångåriga stöd till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj för att bidra i kampen mot cancer. För årets kampanj har Resurs med kortet Supreme Card Woman tagit fram konceptet ”En Bra Sak” som ska väcka engagemang för att du som konsument kan göra skillnad i vardagen.

Resurs Bank förändrar i ledningen: rekryterar ny CIO och utser ny COO

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 08:00 CEST

Sebastian Green har rekryterats som CIO för Resurs Bank. Sebastian kommer närmast från en tjänst som CIO hos Bergendahls Food och tillträder tjänsten hos Resurs under hösten 2018.

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:30 CEST

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall augusti 2021) och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse vilket resulterade i en övertecknad orderbok.

Resurs är med på topplista över jämställda bolag

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 08:00 CEST

Resurs Holding lyfts fram av fonden Indecap Q30 som ett av 30 svenska börsbolag som har högst andel kvinnor på ledande positioner. Utifrån dessa kriterier har Indecap Q30 valt att investera i Resurs.

Resurs Bank Delårsrapport januari—juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2018 07:30 CEST

”Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet för halvåret ökade med 10 procent till 693 MSEK.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank AB

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Presskontakt som hjälper media få svar från Resurs Banks olika affärsområden. Beroende på tidpunkt för ställd fråga är ambitionen att så... Visa mer

Om Resurs Bank

En av Nordens snabbast växande nischbanker

Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.