Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:30 CEST

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall augusti 2021) och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse vilket resulterade i en övertecknad orderbok.

Resurs är med på topplista över jämställda bolag

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 08:00 CEST

Resurs Holding lyfts fram av fonden Indecap Q30 som ett av 30 svenska börsbolag som har högst andel kvinnor på ledande positioner. Utifrån dessa kriterier har Indecap Q30 valt att investera i Resurs.

Resurs Bank Delårsrapport januari—juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2018 07:30 CEST

”Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet för halvåret ökade med 10 procent till 693 MSEK.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank AB

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 17:30 CEST

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall juni 2021) och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 10:00 CEST

Resurs Bank Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 18 april 2018. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

Magasin du Nord lanserar nytt koncept för sitt kundkort i samarbete med Resurs Bank i Danmark

Nyheter   •   Apr 26, 2018 11:00 CEST

Den välkända danska varuhuskedjan Magasin du Nord har valt att samarbeta med Resurs Bank i samband med lanseringen av ett nytt och konkurrenskraftigt Magasin-kort. Genom samarbetet med Resurs Bank har Magasin du Nord nu möjlighet att kunna erbjuda sina kunder ett mer digitalt och kundinriktat koncept.

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 07:30 CEST

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid.

Resurs Bank och yA Bank AS går samman genom en koncernintern fusion

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 11:30 CEST

Styrelserna för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) och dess norska helägda dotterbolag yA Bank AS (”yA Bank”), har den 3 april 2018 beslutat att anta en gemensam fusionsplan och fusionsredogörelse för en gränsöverskridande fusion mellan bolagen.

Resurs Bank - Årsredovisning 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 07:30 CET

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2017. Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Resurs Bank avser att genomföra en koncern-intern gränsöverskridande fusion med yA Bank AS

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 08:00 CET

Styrelsen för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) offentliggör en avsikt att inleda ett förfarande för att fusionera Resurs Bank och det helägda dotterbolaget yA Bank AS (”yA Bank”), genom en gränsöverskridande fusion. Avsikten är att fusionen ska vara genomförd under 2018.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

Presskontakt som hjälper media få svar från Resurs Banks olika affärsområden. Beroende på tidpunkt för ställd fråga är ambitionen att så... Visa mer

Om Resurs Bank

En av Nordens snabbast växande nischbanker

Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.