St0j4l1frdqx6xvchsff

Resurs Bank - Årsredovisning 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 07:30 CET

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2017. Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Tiph3d0ldl7lchkdmywq

Resurs Bank avser att genomföra en koncern-intern gränsöverskridande fusion med yA Bank AS

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 08:00 CET

Styrelsen för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) offentliggör en avsikt att inleda ett förfarande för att fusionera Resurs Bank och det helägda dotterbolaget yA Bank AS (”yA Bank”), genom en gränsöverskridande fusion. Avsikten är att fusionen ska vara genomförd under 2018.

Tiph3d0ldl7lchkdmywq

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 08:30 CET

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 2,5 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Tiph3d0ldl7lchkdmywq

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 08:30 CET

Resurs Bank AB (publ) har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 2,5-åriga icke säkerställda SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program om 5 miljarder SEK.

Rye6crpxxslimaptdnjg

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 07:30 CET

2017 avslutades med ytterligare ett framgångsrikt halvår. Låneboken uppgick till 24,1 miljarder kronor, en ökning med 14 procent under 2017, vilket innebär 2,9 miljarder kronor i absoluta tal. Dessutom kan vi presentera det bästa halvårs-resultatet efter skatt i vår 40-åriga historia – vi nådde 549 miljoner kronor, en ökning med 8 procent exklusive engångskostnader.

Tiph3d0ldl7lchkdmywq

Resurs Bank utökar sin finansiering

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 08:30 CET

Resurs Holding har genom dotterbolaget Resurs Bank framgångsrikt utökat sin existerande ABS- finansiering från 2,1 miljarder till 2,9 miljarder. Detta förstärker Resurs diversifierade finansiering ytterligare.

Tiph3d0ldl7lchkdmywq

Resurs rekryterar Chief Commercial Officer

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 07:30 CET

Anna Nauclèr, som idag är försäljningschef för Sverige inom Unilever Food Solutions, har rekryterats som Chief Commercial Officer, tillika vice VD, för Resurs Bank. Anna tillträder tjänsten under våren 2018 och kommer att ingå i koncernledningen.

Tiph3d0ldl7lchkdmywq

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 07:30 CET

Tiph3d0ldl7lchkdmywq

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:00 CET

Media no image

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 07:30 CET

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också Försäkringsbolaget Solid. Kvartalsrapporten finns på Resurs Holdings hemsida.www.resursholding.se

I kvartalsrapporten för Resurs Holding AB finns på sidorna 7 och 8 beskrivningar av segmenten Payment Solutions och Consumer Loans, vilka utgör lejonparten av Resurs Bank AB:s verksamhet. Ytterligare finansiell information om dessa segment framgår av not k4 på sidan 22.

Mer information:

Peter Rosén, CFO& Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs Bank

Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank. 

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • PR Manager
  • nbpekahrtrajpogta.rsedjqvirghinssoywszxnn@resuulrs.se
  • +46 705680148
Pressansvarig som hjälper media få svar från Resurs Banks olika affärsområden. Beroende på tidpunkt för ställd... Visa mer

Om Resurs Bank

En av Nordens snabbast växande nischbanker

Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.