Skip to main content

Taggar

om resurs bank

kreditkort

delbetalning

supreme card

Loyo

Regulatorisk

Resurs Bank förändrar i ledningen: rekryterar ny CIO och utser ny COO

Resurs Bank förändrar i ledningen: rekryterar ny CIO och utser ny COO

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 08:00 CEST

Sebastian Green har rekryterats som CIO för Resurs Bank. Sebastian kommer närmast från en tjänst som CIO hos Bergendahls Food och tillträder tjänsten hos Resurs under hösten 2018.

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 700 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 08:30 CEST

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall augusti 2021) och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Obligationsemissionen möttes av ett mycket stort intresse vilket resulterade i en övertecknad orderbok.

Resurs är med på topplista över jämställda bolag

Resurs är med på topplista över jämställda bolag

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 08:00 CEST

Resurs Holding lyfts fram av fonden Indecap Q30 som ett av 30 svenska börsbolag som har högst andel kvinnor på ledande positioner. Utifrån dessa kriterier har Indecap Q30 valt att investera i Resurs.

Resurs Bank Delårsrapport januari—juni 2018

Resurs Bank Delårsrapport januari—juni 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2018 07:30 CEST

”Vi fortsätter att växa snabbare än marknaden i samtliga länder. Dessutom gör vi det på ett lönsamt sätt; rörelseresultatet för halvåret ökade med 10 procent till 693 MSEK.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank AB

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 17:30 CEST

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall juni 2021) och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2018

Kommuniké från Resurs Banks årsstämma 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 10:00 CEST

Resurs Bank Aktiebolag (publ) har hållit årsstämma den 18 april 2018. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram.

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2018

Resurs Holding publicerar idag kvartalsrapport för det första kvartalet 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 07:30 CEST

Resurs Holding är moderbolag till Resurs Bank. I koncernen ingår förutom Resurs Bank också försäkringsbolaget Solid.

Resurs Bank och yA Bank AS går samman genom en koncernintern fusion

Resurs Bank och yA Bank AS går samman genom en koncernintern fusion

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 11:30 CEST

Styrelserna för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) och dess norska helägda dotterbolag yA Bank AS (”yA Bank”), har den 3 april 2018 beslutat att anta en gemensam fusionsplan och fusionsredogörelse för en gränsöverskridande fusion mellan bolagen.

Resurs Bank - Årsredovisning 2017

Resurs Bank - Årsredovisning 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 07:30 CET

Styrelsen och VD avger härmed årsredovisning för Resurs Bank AB (publ) för 2017. Årsredovisningen är upprättad i tusentals svenska kronor (TSEK) om inte annat anges.

Resurs Bank avser att genomföra en koncern-intern gränsöverskridande fusion med yA Bank AS

Resurs Bank avser att genomföra en koncern-intern gränsöverskridande fusion med yA Bank AS

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 08:00 CET

Styrelsen för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) offentliggör en avsikt att inleda ett förfarande för att fusionera Resurs Bank och det helägda dotterbolaget yA Bank AS (”yA Bank”), genom en gränsöverskridande fusion. Avsikten är att fusionen ska vara genomförd under 2018.

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 08:30 CET

Resurs Bank AB har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 2,5 år och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 08:30 CET

Resurs Bank AB (publ) har gett Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera 2,5-åriga icke säkerställda SEK obligationer inom sitt befintliga MTN-program om 5 miljarder SEK.

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2017

Resurs Bank Bokslutskommuniké januari—december 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 07:30 CET

2017 avslutades med ytterligare ett framgångsrikt halvår. Låneboken uppgick till 24,1 miljarder kronor, en ökning med 14 procent under 2017, vilket innebär 2,9 miljarder kronor i absoluta tal. Dessutom kan vi presentera det bästa halvårs-resultatet efter skatt i vår 40-åriga historia – vi nådde 549 miljoner kronor, en ökning med 8 procent exklusive engångskostnader.

Resurs Bank utökar sin finansiering

Resurs Bank utökar sin finansiering

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 08:30 CET

Resurs Holding har genom dotterbolaget Resurs Bank framgångsrikt utökat sin existerande ABS- finansiering från 2,1 miljarder till 2,9 miljarder. Detta förstärker Resurs diversifierade finansiering ytterligare.

Resurs rekryterar Chief Commercial Officer

Resurs rekryterar Chief Commercial Officer

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 07:30 CET

Anna Nauclèr, som idag är försäljningschef för Sverige inom Unilever Food Solutions, har rekryterats som Chief Commercial Officer, tillika vice VD, för Resurs Bank. Anna tillträder tjänsten under våren 2018 och kommer att ingå i koncernledningen.

Resurs Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor
Resurs Bank undersöker möjligheten att emittera obligationer inom existerande MTN-program
Kommuniké från Resurs Banks extra bolagsstämma 2017
Lufthansas Miles & More och Resurs Bank erbjuder kreditkort i Sverige