Skip to main content

Delårsrapport Resurs Bank januari—juni 2017

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2017 07:30 CEST

1 januari—30 juni 2017*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 22 311 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 9% till 1 427 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 13% till 632 MSEK
 • K/I före kreditförluster uppgick till 41,6% (43,0%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,8% (2,0%)

 • Om Resurs Bank
  Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. De senare erbjuds bl a genom det egna Supreme Card med cirka 150 000 kort i Norden. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

  *Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 26. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiell information.

  Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 augusti 2017 kl. 7.30 CET.

   

  Bifogade filer

  PDF-dokument

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy