Skip to main content

Resurs Bank planerar att börja sälja förfallna lånefordringar

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2018 10:00 CET

Resurs Bank har ingått avtal med kredithanteringsföretagen Alektum Group, Axactor och Lowell om att löpande sälja delar av Resurs Banks förfallna lånefordringar i Sverige och Norge. Första överlåtelsen förväntas ske under januari 2019. Överlåtelserna förväntas ha en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov, likviditet och resultat.


Delar av Resurs Banks fordringar som varit förfallna i mer än 120 dagar kommer säljas till kredithanteringsföretagen (så kallade forward flow). Den totala utestående ramen för avtalen är 550 MSEK och avtalens längd är 18 månader. Genom att sälja fordringarna påskyndas kassaflödet från fordringarna och Resurs Banks riskexponering reduceras.

Resurs Bank har historiskt inte sålt förfallna fordringar löpande (så kallade forward flow) och den befintliga portföljen av förfallna lånefordringar omfattas inte av samarbetet.

Mer information:

Peter Rosén, CFO& Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Bank

Resurs grundades 1977 och är en av Nordens snabbast växande nischbanker. Under 1980-talet uppfann vi det framgångsrika säljfinanskonceptet ”räntefritt” och i dag är vi en av Nordens ledande banker inom retail finance, med över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Från basen inom retail finance har produkterbjudandet utvecklats till att också innefatta sparkonton, försäkringar, privatlån och kreditkort. Resurs Bank ägs av moderbolaget Resurs Holding och är en del av Resurs Holding-koncernen. Under 2015 förvärvade Resurs Bank dotterbolaget yA Bank.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy