Skip to main content

Resurs Bank utökar sin finansiering

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 08:51 CEST

Resurs Holding har sedan tidigare meddelat att arbete pågår med att diversifiera finansieringen. Sedan tidigare har Resurs Holding genom dotterbolaget Resurs Bank tre huvudsakliga finansieringskällor; inlåning från allmänheten via sparkonton, ett sk MTN (Medium Term Note) program samt ABS-finansiering.

Som ett led i detta arbete har Resurs Bank AB (publ) utökat och förlängt den existerande ABS-finansieringen. Det är en värdepapperisering av privatlån, en form av strukturerad finansiering som även kallas Asset Backed Securities (ABS).

I den initiala ABS finansieringen som gjordes i juni 2015 värdepapperiserades privatlån uppgående till ett bokfört värde om cirka 1,8 miljarder kronor. Nu utökas det till cirka 2,7 miljarder kronor och en ny revolverande period om 18 månader inleds.

För Resurs Bank innebär detta att den externa finansieringen utökas från 1,4 miljarder till 2,1 miljarder. Finansieringen sker med hjälp av en ledande internationell bank.

Mer information:

Peter Rosén, CFO, peter.rosen@resurs.se +46-706-367578,

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Om Resurs Holding
Resurskoncernen, som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor om sammanlagt 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av andra kvartalet 2016 uppgick antalet anställda till cirka 720 personer och låneportföljen till cirka 19,6 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.

Om Resurs Bank

Resurs Bank grundades 1977 och är idag en av Nordens ledande banker inom retail finance. Med attraktiva och smidiga lösningar i butik och på nätet för betalningar och konsumtionsfinansiering har Resurs Bank vuxit snabbt och etablerat partnerskap med fler än 1 200 butikskedjor som har sammanlagt 35 000 butiker.

Från basen inom retail finance har erbjudandet utvecklats till att också innefatta privatlån, kreditkort och sparkonton med en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 banktillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn. 

Vid utgången av första kvartalet 2016 uppgick låneportföljen till cirka 19 miljarder kronor och antalet anställda var 630.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy