Skip to main content

​Vårdforskningsstipendium till forskning om övertrötthet

Nyhet   •   Maj 27, 2019 09:59 CEST

Caroline Feldthusens forskning bidrar till personcentrerad vård, vilket är av ytterst vikt för reumatiker.

Årets mottagare av Vårdforskningsstipendiet är Caroline Feldthusen, med dr vid Göteborgs universitet och specialistfysioterapeut vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Caroline Feldthusens forskning gav vården en ny metod för personer med reumatoid artrit att bättre hantera sin trötthet. För det belönades hon med Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium. Stipendiet motsvarade 25 000 kronor och delades ut på Reumatikerförbundets stämma i helgen.

- Det är verkligen jätteroligt och jag känner mig hedrad att få detta stipendium. Det visar att det vi gör har betydelse för dem som lever med reumatisk sjukdom, säger Caroline Feldthusen.

Årets vårdforskningsstipendium är den tionde i raden av utdelningar, och tilldelas en disputerad sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatiska och rörelseorganens sjukdomar. Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som förväntas få klinisk betydelse i vård eller rehabilitering.

Caroline Feldthusens forskning utgår ifrån ett viktigt och tidigare svårbehandlat behov som personer med reumatiska sjukdomar har, det vill säga att minska fatigue, en svår begränsande trötthet som personer med reumatiska sjukdomar erfar.

- Hennes forskning bidrar till personcentrerad vård, vilket är av ytterst vikt för reumatiker. Hon utgår från patientens behov, och det leder det till nya kunskaper som kan användas för att minska trötthet hos personer med reumatoid artrit och förbättra vården för patienter i Västra Götalandsregionen, och förhoppningsvis så småningom i hela landet, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Juryns motivering:
Caroline Feldthusen har forskat på trötthet hos personer med reumatoid artrit (RA). Hennes avhandlingsprojekt förväntas ha klinisk betydelse för aktuell vård och rehabilitering.

Caroline Feldthusens forskning bidrar till konkret kunskap som kan ge stöd till personer med trötthetsproblematik vid RA, att varaktigt öka sin fysiska aktivitet och förbättra balans i vardagen. För att hjälpa personer med RA att hantera sin trötthet utvecklade Caroline Feldthusen en ny fysioterapeutisk behandlingsmodell som utformades enligt personcentrerade principer. Hennes forskning har resulterat till ett nytt verktyg för att kunna hjälpa personer med RA att bättre hantera sin trötthet.

Om Vårdforskningsstipendiet:
Reumatikerförbundet delar varje år ut ett vårdforskningsstipendium på 25 000 kronor. Stipendiaten ska vara nydisputerad (under de senaste åren) sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området reumatologi/ rörelseorganens sjukdomar. Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta med mera.