Fofkjwxgnexpvopzgbyu

En värld för alla, RFSL lanserar ny handbok

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:54 CET

​Idag lanseras handboken “En värld för alla – Att arbeta globalt med sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika”, om hur hbtq-frågor kan inkluderas i internationellt arbete och utvecklingssamarbete.

Hefrehe2kgghlrs0bcay

Stort steg framåt för den svenska transrörelsen

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 15:15 CET

Dulsys3j3ijaew7n4qfh

Insatser behövs för ickebinära transpersoners hälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 08:15 CET

​Ickebinära transpersoner, det vill säga personer som inte definierar sig enligt någon av könskategorierna kvinna eller man, mår sämre än andra transpersoner i denna studie. Ickebinära upplever i stor utsträckning att det är omöjligt att leva i enlighet med sin könsidentitet och att personer man inte känner felkönar en i alla situationer.

F1ncxclgfjejmvg7dxug

Historisk seger, men ursäkten till tvångssteriliserade saknas

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 14:52 CET

RFSL ser regeringens förslag om ersättning till transpersoner som tvingats till sterilisering som en historisk seger. Denna process har drivits av RFSL sedan år 2013. Sverige blir nu första landet att kompensera offer för tvångssterilisering i samband med byte av juridiskt kön. Pengar kan inte ersätta den kränkning som denna grupp utsatts för och fortfarande saknas en ursäkt från regeringen.

U1i1n03krnnrlv0yovjp

​Sverige sämst på transvänlig vård

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 08:30 CEST

Sverige är det land där transpersoner mår sämst, jämfört med fyra andra europeiska länder, enligt en ny rapport från Transgender Europe, som RFSL varit med och författat.

Media no image

RFSL välkomnar att DO stämmer kommun i föräldraskapsärende

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 14:32 CEST

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer Malmö stad efter att ett samkönat par i Malmö, som fått barn efter assisterad befruktning i Danmark, anmält kommunen för diskriminering. Diskrimineringsanmälan beror på att Malmö stad beslutat att inte fastställa föräldraskapet för den i paret som inte burit barnet.

DO anser att en kommun i sin handläggning av föräldraskapsärenden bör ta hänsyn till EU-rätten och alltså inte göra skillnad på olikkönade och samkönade föräldrapar när det gäller fastställelse av föräldraskap efter assisterad befruktning med donerade könsceller.

- Det är bra att detta nu prövas rättsligt. RFSL har länge arbetat för en lagstiftning som inte gör skillnad på olikkönade och samkönade föräldrars möjlighet att från start erkännas som föräldrar. Det här är också något en statlig utredning föreslog redan för tio år sedan men som ännu inte blivit verklighet, säger Anna Galin, ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse.

För lesbiska par som vänt sig utomlands för assisterad befruktning spelar det ingen roll om de är gifta och har planerat barnet tillsammans. Det finns varken någon föräldraskapspresumtion som automatiskt utser den som inte burit barnet till förälder eller någon möjlighet att skriva under en föräldraskapsbekräftelse för att på så sätt fastställas som förälder. Den som inte burit barnet måste adoptera det för att bli erkänd som förälder.

Olikkönade gifta par i samma situation räknas däremot båda som juridiska föräldrar från start. Den så kallade faderskapspresumtionen utser automatiskt en man vars fru föder ett barn till barnets far, även om barnet skulle ha kommit till på en klinik utomlands med donerade spermier. Även män i olikkönade samboförhållanden kan, genom ett enkelt förfarande, fastställas som fäder efter donationsbehandling utomlands om de samtyckt till behandlingen.

DO vill nu pröva frågan om kommuner har skyldighet att åsidosätta svensk lag genom att argumentera för att den i det här avseendet strider mot diskrimineringsförbudet i regeringsformen, EU-rätten och Europakonventionen.

– En dom som går på DO:s linje om att samtycke till behandling ska kunna ligga till grund för föräldraskap efter behandling utomlands skulle vara ett steg i rätt riktning. Det skulle stärka barnets rätt till sina föräldrar och leda till att färre personer tvingas gå igenom en adoptionsprocess med sina egna barn. Ett tydligt domstolsutslag som stärker barns rättigheter skulle vara ett bra första steg, men en könsneutral föräldraskapspresumtion bör snarast införas för alla gifta par, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Läs vidare »
Sfsw5byggdcgovwfq8ep

Stolt funkis i Stockholms Prideparad

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2017 14:27 CEST

Pride, precis som andra hbtq-ställen och hela samhället i stort, måste bli mer tillgängligt. Det menar flera hbtq- och funkisaktivister, som gått ihop och arrangerat Stolt funkis, ett block i Stockholms Prideparad som tar plats för Hbtq-funkisars rättigheter.

Hjdaiudjsmsbuanzowgy

RFSL och Facebook samarbetar för ett tryggare internet

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2017 15:08 CEST

​Under Stockholm Pride lanserar RFSL och Facebook guiden Inget mer hbtq-hat, var schysst på nätet. Genom att informera om Facebooks säkerhetspolicyer och verktyg vill RFSL tillsammans med Facebook hjälpa personer på nätet att motarbeta fördomar och anmäla hat. Den 3 augusti anordnas även panelsamtalet ”Inget mer hbtq-hat”, där RFSL och Facebook diskuterar viktiga frågor inom ämnet.

F1ncxclgfjejmvg7dxug

RFSL inleder samarbete kring familjejuridisk rådgivning

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2017 08:00 CEST

​I samband med Stockholm Pride presenterar RFSL ett nytt samarbete med Familjens jurist som kommer ge RFSL:s medlemmar tillgång till familjejuridisk rådgivning till rabatterade priser. Familjens jurist är Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik och har kontor över hela Sverige. De har också specialkompetens inom juridiska frågor som kan vara aktuella för hbtq-personer och stjärnfamiljer.

Media no image

Vem tar ansvar för mötesplatser för hbtq-personer med funktionsnedsättningar?

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 08:15 CEST

Alla hbtq-personer har inte samma tillgång till trygga mötesplatser. En grupp som saknar tillgängliga rum att träffas i är hbtq-personer med funktionsnedsättningar. Vad kan vi göra åt det? Under Stockholm Pride bjuder RFSL Stockholms Funkisprojekt in till ett panelsamtal om vilken roll civilsamhället och Stockholm stad har för att skapa trygga mötesplatser som gynnar folkhälsan.

Hbtq-hänget är en social mötesplats med syftet att stärka det psykiska välmåendet för hbtq-personer med rätt till LSS-insatser som daglig verksamhet och boendestöd. Vi vet sen tidigare verksamhet och forskning att trygga mötesplatser gynnar det psykiska välmåendet och verkar preventivt mot psykisk ohälsa. Hbtq-hänget hålls en gång i månaden, på träffarna träffar man andra med liknande erfarenheter och pratar om hbtq, normer och rättigheter.

-Denna livsviktiga verksamhet i Stockholm står nu utan egen extern finansiering från den 15 augusti och ska införlivas i ordinarie verksamhet och inom det föreningsbidrag RFSL Stockholm beviljas årligen. Detta bidrag har inte höjts de senaste sju åren vilket innebär en ansträngd ekonomi för föreningen. Vi har under den senaste mandatperioden glädjande sett satsningar på unga hbtq-personers mötesplatser. Men målgruppen för Hbtq-hänget nås inte av dessa satsningar trots att behovet är stort, säger Sanna Frost, verksamhetschef för RFSL Stockholm.

Hbtq-hänget startades som en del av ett Arvsfondsfinansierat projekt som RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har drivit i tre år, Funkisprojektet. Många som besöker Hbtq-hänget berättar att det har blivit en trygg plats där man får sin hbtq-identitet bekräftad, och där man kan stärka varandra genom att dela erfarenheter.

För att känna trygghet och prata rättigheter. Man får vara precis den man är, berättar en av en av deltagarna om varför han vill komma till Hbtq-hänget.

Man måste veta vad man har för rättigheter och man ska få vara vem man är utan att känna sig nedtrampad, berättar en annan deltagare.

Funkisprojektet bjuder in berörda politiker till ett samtal om hur man ser på civilsamhällets roll i stödjande verksamheter, när tillfälliga projektmedel tar slut.

Punkt: Vem tar ansvar för hbtq-personer med kognitiva funktionsnedsättningars möjlighet till sociala mötesplatser?

Tid: Tisdag 1 augusti 2017, kl 13.00-13.45

Plats: Stockholm Pride House, Kulturhuset, Studion

Deltar gör:

Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd

Sissela Nordling Blanco (FI), majoritetens ansvarige för MR-frågor

Joar Forssell (L), ledamot i kommunfullmäktige, förbundsordförande LUF

Karin Ernlund (C), gruppledare

Moderatorer:

Lo Holmberg, aktivist från Hbtq-hänget

Johanna Nyberg, verksamhetsansvarig för Hbtq-hänget inom Funkisprojektet

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Alla hbtq-personer har inte samma tillgång till trygga mötesplatser. En grupp som saknar tillgängliga rum att träffas i är hbtq-personer med funktionsnedsättningar. Vad kan vi göra åt det? Under Stockholm Pride bjuder RFSL Stockholms Funkisprojekt in till ett panelsamtal om vilken roll civilsamhället och Stockholm stad har för att skapa trygga mötesplatser som gynnar folkhälsan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Tillförordnad förbundsordförande
 • press@rfsl.se
 • 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

 • Presskontakt
 • Senior kommunikationsstrateg
 • prbklhwjess@rfahsllasy.se
 • 072 - 33 05 024 (obs ej sms)

Om RFSL

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSL är riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. RFSL bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se

Adress

 • RFSL
 • Sveavägen 59 / Box 350
 • 101 26 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar