Skip to main content

RFSU gläds åt förslagen i sexualbrottsutredningen, men viktigast är sexualupplysning och kunskapsspridning

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 11:14 CEST

Sara Bäckström, förbundsjurist, och Kristina Ljungros, förbundsordförande

RFSU gläds åt förslagen i sexualbrottsutredningen om frivillighet och ömsesidighet, om att sexualbrott ska prioriteras och att stöd till målsäganden sätt in tidigt i rättsprocessen. När RFSU möter ungdomar och diskuterar normer kring sexualitet och ömsesidighet kommer en ny lagstiftning att underlätta. Den viktigaste åtgärden för att bekämpa sexuellt våld är fortfarande arbete med kunskapshöjning och normer.

RFSU välkomnar sexualbrottskommitténs förslag till att skapa en lagstiftning om frivillighet och ömsesidighet, s k samtyckesbaserad lagstiftning. Det skickar en signal om att allt innan ett frivilligt deltagande, ett ja, är ett nej. Det är också bra att begreppet våldtäkt föreslås att strykas. Begreppet sexuellt övergrepp beskriver bättre vad det handlar om. Ytterligare en positiv del i utredningen är att det förtydligas att övergrepp över nätet omfattas av regleringar rörande sexuella övergrepp. 

Bland utredningens förslag gläds RFSU framför allt åt införandet av oaktsamhetsrekvisit, något RFSU efterfrågat under en längre tid och som sannolikt kommer leda till att fler gärningsmän kommer att kunna åtalas och dömas. Tidigare har man vid rättegångar kunnat visa att offret har blivit utsatt för ett övergrepp, men inte kunnat visa att det är ställt utom rimligt tvivel att förövaren hade uppsåt till dem.

- Många tycker att det är stötande om domstolen kommer fram till att en förövare utsatt någon för ett övergrepp, men att förövaren inte förstått att det är ett övergrepp, säger Sara Bäckström, förbundsjurist RFSU. Inte minst i medialt uppmärksammade fall. Ett införande av oaktsamhetsrekvisit innebär att domstolen kan gå vidare och pröva om förövaren hade kunnat agera annorlunda för att undersöka frivilligheten och BORDE ha agerat annorlunda. Om en person ligger orörlig och inte aktivt deltar, t ex i tillståndet frozen fright, måste den andre fråga om allt är okej, om hen vill ha sex. Med en sådan lagstiftning blir det ännu tydligare för alla att det inte är valbart att inte känna in den andra personens önskemål, utan straffbart om man inte säkerställer det.

Lagstiftningen är viktig, men den kommer inte lösa problem med sexuellt våld. Det måste kombineras med ett omfattande förebyggande arbete. RFSU bedriver sedan länge sexualupplysningarbete gentemot ungdomar där vi diskuterar ömsesidighet och hur normer spelar in när det gäller sex, bl.a. med vårt material “Vill du?”. Om lagstiftningen speglar den diskussionen så kommer det underlätta det förebyggande arbetet.

- Vi behöver prata om hur man kommunicerar med en partner, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU. Hur kan man ta reda på om och vad den andra vill och hur säkerställer jag att den jag har sex med vill ha sex med mig? Vi behöver prata om att man har ett ansvar gentemot andra när det kommer till sexualitet. Det s k tjatsexet kommer många gånger falla utanför lagstiftningen, och även om det inte är straffbart kan det vara problematiskt. Vi måste prata oftare om hur man beter sig i en sexuell situation.

Vi hoppas och tror att förslaget till ny lagstiftning kommer att ha en normerande effekt och att oaktsamhetsrekvisitet möjliggöra fler åtal och fällande domar, men bevisbördan åligger fortfarande åklagaren och samma invändningar som finns idag kommer att fortsätta. Ord kommer stå mot ord.  

Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy