RIBA firar jul i München

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 07:54 CEST

Inför julhelgen flyttar vi till München – ja, egentligen Münchenbryggeriet. Här samlas vi såväl ingenjörer som medarbetare inom drift och administration i gemensamma lokaler.

Förvaltningsentreprenad för Handels

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 12:44 CET

Handelsanställdas förbund har tecknat avtal med RIBA om förvaltningen av förbundets fastigheter.

Intresse från statsråd

Nyheter   •   Feb 22, 2017 10:03 CET

​Energicentralen i Kopparbergs Bryggeri drar till sig uppmärksamhet. Den stora och miljömedvetna satsning bryggeriet gjort uppskattas även av politikerna. Statsråden Margot Wallström, Ann Linde, Karolina Skog och Anders Ygeman besökte den nya energicentralen i Kopparbergs Bryggeri i början av februari.

RIBA - auktoriserat konsultföretag

Nyheter   •   Jan 10, 2017 09:56 CET

VVS-installationer är en viktig del i en byggnad. De måste vara projekterade och utförda på rätt sätt för att ge användaren hälsosamma och säkra installationer.

Energikartläggning Kopparberg

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:47 CET

Energikartläggning enligt lag för stora företag kan vara så mycket mer än en tvingande åtgärd. Kopparbergs Bryggeri ser hur vårt engagemang blir till egennytta.


Inom EU är energi och miljöfrågor högt prioriterade, det visar inte minst Energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU) som uppmanar stora företag att göra energikartläggningar (EKL). I Sverige följer vi EED genom lagen 2014:266 som ålägger alla företag med fler än 250 anställda och en årsomsättning överstigande 50 miljoner euro att genomföra en energikartläggning (EKL). Rapporten ska omfatta all energianvändning och hur denna fördelar sig i verksamheten. En viktig del i rapporten är förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra energiprofilen.

RIBAs certifierade energikartläggare utför kartläggningen och rapporteringen för Kopparbergs Bryggeri. Här presenteras rätt energibesparande åtgärder inom ramen för avkastningskraven för både kundens nytta som allas vår miljö.

Energikartläggning enligt lag för stora företag kan vara så mycket mer än en tvingande åtgärd. Kopparbergs Bryggeri ser hur vårt engagemang blir till egennytta.

Läs vidare »

Business Arena 2016

Nyheter   •   Sep 28, 2016 09:42 CEST

Business Arena i Stockholm är Nordens ledande mötesforum för aktörer med ledande befattningar inom fastighets- och samhällssektorn. RIBA var på plats.


Evenemanget samlar mer än 6 000 deltagare och gick i år av stapeln 21 och 22 september i Stockholm Waterfront.

Det är fjärde året i rad som RIBA deltar under de två heldagarna. Här finns tillfälle att skapa nya affärsrelationer och möjlighet att närvara vid ett omfattande och mångsidigt seminarieprogram. Samtalen mellan deltagarna är också en viktig ingrediens och här diskuterar Michel Fatehnia från Concent AB fastighetsutveckling med RIBAs Micael Andersson och Lars Zanton. 

Business Arena i Stockholm är Nordens ledande mötesforum för aktörer med ledande befattningar inom fastighets- och samhällssektorn. RIBA var på plats.

Läs vidare »

Tillsammans tar vi förvaltningen till en helt ny nivå

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 09:34 CEST

För AFA Fastigheter är omtanke ett av de viktigaste ledorden. Det innebär att AFA tar väl hand om sina kunder, hyresgästerna, och om miljön. Och självklart är AFA angelägna att ta väl hand om sina fastigheter.


Fastighetsförvaltning kräver stor kompetens och ett långsiktigt engagemang. När AFA nyligen upphandlande förvaltare för sina kommersiella fastigheter utfördes detta därför genom ett omfattande upphandlingsförfarande.

Valet föll på RIBA. AFA och RIBA delar synen på långsiktighet, kvalitét och hållbarhet och har också tidigare samarbetat i många år. Vi har också tidigare utvecklat vår fastighetskompetens och förmåga till helhetsansvar efter AFAs behov och intentioner.

Tillsammans med AFA tar vi nu samarbetet till en helt ny nivå, där vi i integrerade system kommer att arbeta med allt från rena förvaltningsuppdrag till energiuppföljning och driftoptimering.

RIBA blir AFAs förlängda arm i servicen gentemot hyresgästerna och tar totalansvar för att allting fungerar i fastigheterna. I och med detta djupgående samarbete frigör AFA egna resurser för kundnära relationer samtidigt som kunderna kan vara helt trygga i att fastigheterna får den omtanke som AFA alltid har gett dem.

AFA Fastigheter uttrycker att de är mycket glada över samarbetsavtalet med RIBA och är övertygade om att det kommer att bli mycket bra för alla parter – inte minst för hyresgästerna.

För AFA Fastigheter är omtanke ett av de viktigaste ledorden. Det innebär att AFA tar väl hand om sina kunder, hyresgästerna, och om miljön. Och självklart är AFA angelägna att ta väl hand om sina fastigheter.

Läs vidare »

Ny VD i RIBA

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2016 14:28 CEST

Michael Lennse tillträdde första juli som ny vd i RIBA AB. Tidigare vd, Micael Andersson, kommer att fortsätt i bolaget som arbetande styrelseordförande.

Landshövdingen besöker RIBA

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2010 15:20 CET

Stockholms Landshövding, Per Unckel, kraftsamlar för företagens rekrytering och besökte RIBA för diskussion kring detta. RIBA är teknikföretaget verksamt inom projektering, entreprenad och förvaltning som under senare år haft en positiv tillväxt. Vid mötet deltog också Länsstyrelsens representant Sam Yildirim och Nina Angermund Carlsson från Arbetsförmedlingen. Det blev en givande dag tillsammans. RIBAs verksamhetsansvariga berättade om vilka vägar och möjligheter som används i samband med rekrytering men också  om de svårigheterna vi möter.

Marcus Pettersson och Lina Söderkvist beskrev sin syn på vad som möter en sökande. Antingen det är fråga om praktik eller anställning fungerar ofta inte kommunikationen mellan den sökande och företagen så bra, speciellt inte vid de inledande kontakterna. Företagen behöver skärpa sig i sin återkoppling till de sökande.

Det råder redan idag en brist på ingenjörer och tekniker. Bristen kommer också att accentueras i framtiden då de nuvarande som är aktiva pensioneras. Rekryteringsbasen bedöms framåt vara för låg för att täcka behovet.

Utrikesfödda utgör en stor potential på arbetsmarknaden, det råder inget tvivel om detta. Det tar ofta sju år från ankomst till att dessa är fast verksamma i arbete. Detta är alldeles för lång tid och borde vara sju månader istället. Att snabbt lotsa de utrikesfödda i produktion kan också utgöra en positiv effekt som ett tillskott till den alltför svaga utvecklingen av rekryteringsbasen inom branschen vi ser idag.

Hur ska RIBA som företag tillsammans med samhällets servicefunktioner agera för att underlätta de utrikesföddas möjligheter att snabbt kunna få in en fot och därmed kunna bygga sin yrkesmässiga framtid i Sverige. En konstruktiv diskussion följde på detta och vid sittande bord skisserades ett pilotprojekt mellan RIBA och Arbetsförmedlingen. Alla var överens om att arbetskraftsutmaningen i vår bransch är en av de viktigaste frågorna och framgångsfaktorerna många gånger kan vara kopplade till ibland både innovativa och okonventionella lösningar.

Landshövdingen Per Unckel kraftsamlar för företagens rekrytering och besökte RIBA för samtal om detta. RIBA är teknikföretaget verksamt inom projektering, entreprenad och förvaltning. Syftet med mötet var att diskutera möjligheter för de utrikesfödda att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Samtalen var konstruktiva och ett pilotprojekt mellan RIBA och Arbetsförmedlingen skisserades.

Läs vidare »

Byggnadsverket och RIBA i nära samarbete

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2010 09:23 CEST

Eldsjälarna i Byggnadsverket är Per Andersson med en antal associerade kollegor.  Med sina specifika kunskaper och breda erfarenhet är idén att verka som konsult inom byggnadsvård och inredning, måleri samt ljussättning. Tillsammans med RIBA, teknikföretaget inom fastighetsbranschen för projektering - entreprenad – förvaltning, är avsikten att gemensamt arbeta för att tillhandahålla respektive företags tjänster i ett mer heltäckande tjänsteutbud till kund.

I alliansen är ambitionen att respektive företags nätverk ska möjliggöra gemensamma uppdrag inom såväl byggnadsvård som mer konventionella områden inom bygg och fastighet. Kundens nytta genom sin kontaktperson från den gemensamma plattformen breddas betydligt och förenklas med en trygg handläggning.

Byggnadsverket delar också kontor med RIBA vilket möjliggör en enkel och effektiv kommunikation mellan medarbetarna.

Byggnadsverket i Stockholm AB som är verksamma inom byggnadsvård, måleri samt ljussättning och RIBA har inlett ett intimt samarbete. Tillsammans erbjuds en mångfald av tjänster inom fastighetsbranschen. RIBA bidrar med projektstyrning och övriga ingenjörskompetenser. Kundnyttan från den gemensamma plattformen breddas betydligt och förenklas med effektiva projektrutiner och kommunikation.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • Affärsområdesansvarig, Projektstyrning, Energi & Miljö
 • mixxchtbaewvl.nplearnnhrsegt@rqzibhla.qvsemi
 • 08-599 028 62

 • Presskontakt
 • bjhqorkan.kzthlpelriniplngaa@rsiiblja.ovsect
 • 08 599 028 72

Om RIBA

Teknikföretaget inom projektering, energi/miljö, entreprenad och fastighetsförvaltning.

RIBA är teknikföretaget som erbjuder såväl konsulttjänster som entreprenad. Med fokus på installationerna utreder, planerar, projekterar, installerar, övervakar samt förvaltar vi. Vi är aktiva i idéskedet, under planering och genomförande samt i driftskedet. RIBA har spetskompetens inom energi och miljö.

Adress

 • RIBA
 • Horisontvägen 26, Box 2046
 • 128 21 Skarpnäck
 • Sverige

Länkar