Skip to main content

RIBA - auktoriserat konsultföretag

Nyhet   •   Jan 10, 2017 09:56 CET

Auktoriserat konsultföretag 2017

VVS-installationer är en viktig del i en byggnad. De måste vara projekterade och utförda på rätt sätt för att ge användaren hälsosamma och säkra installationer.


VVS-installationerna utgör en betydelsefull del i en byggnads funktion. Installationerna ska ge brukaren livskvalitet och säkerhet. Branschreglerna Säker Vatteninstallation är ett kvalitetssystem som ska säkerställa installationernas kvalitet och förebygga tillbud för att undvika person- och egendomsskador. Branschregler Säker Vatteninstallation ställer krav på hur VVS-installationer ska utföras och dokumenteras. Syftet är att minimera risken för vattenskador, legionella-tillväxt, brännskador och förgiftning och ge användaren en trygg installation. Systemet omfattar dels krav på hur installationen ska utföras, utbildning etc men också auktorisation, RIBA är sedan 2016 auktoriserat konsultföretag och verkar för intentionerna genom att:

  • projektera VS-installationer enligt Säker Vattens branschregler,
  • anställda VS-projektörer som projekterar VS-installationer är utbildade i Säker Vattens utbildning för VS-projektörer.
  • inneha gällande konsultförsäkring enligt gällande ABK.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy