Skip to main content

Landshövdingen besöker RIBA

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 15:20 CET

Stockholms Landshövding, Per Unckel, kraftsamlar för företagens rekrytering och besökte RIBA för diskussion kring detta. RIBA är teknikföretaget verksamt inom projektering, entreprenad och förvaltning som under senare år haft en positiv tillväxt. Vid mötet deltog också Länsstyrelsens representant Sam Yildirim och Nina Angermund Carlsson från Arbetsförmedlingen. Det blev en givande dag tillsammans. RIBAs verksamhetsansvariga berättade om vilka vägar och möjligheter som används i samband med rekrytering men också  om de svårigheterna vi möter.

Marcus Pettersson och Lina Söderkvist beskrev sin syn på vad som möter en sökande. Antingen det är fråga om praktik eller anställning fungerar ofta inte kommunikationen mellan den sökande och företagen så bra, speciellt inte vid de inledande kontakterna. Företagen behöver skärpa sig i sin återkoppling till de sökande.

Det råder redan idag en brist på ingenjörer och tekniker. Bristen kommer också att accentueras i framtiden då de nuvarande som är aktiva pensioneras. Rekryteringsbasen bedöms framåt vara för låg för att täcka behovet.

Utrikesfödda utgör en stor potential på arbetsmarknaden, det råder inget tvivel om detta. Det tar ofta sju år från ankomst till att dessa är fast verksamma i arbete. Detta är alldeles för lång tid och borde vara sju månader istället. Att snabbt lotsa de utrikesfödda i produktion kan också utgöra en positiv effekt som ett tillskott till den alltför svaga utvecklingen av rekryteringsbasen inom branschen vi ser idag.

Hur ska RIBA som företag tillsammans med samhällets servicefunktioner agera för att underlätta de utrikesföddas möjligheter att snabbt kunna få in en fot och därmed kunna bygga sin yrkesmässiga framtid i Sverige. En konstruktiv diskussion följde på detta och vid sittande bord skisserades ett pilotprojekt mellan RIBA och Arbetsförmedlingen. Alla var överens om att arbetskraftsutmaningen i vår bransch är en av de viktigaste frågorna och framgångsfaktorerna många gånger kan vara kopplade till ibland både innovativa och okonventionella lösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera