63 procent av svenskarna kan inte tänka sig ha sex med en person som får hivbehandling trots att behandlad hiv inte smittar vid sex

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 11:32 CET

Såväl UNAIDS som WHO har fastslagit att personer som får hivbehandling inte kan överföra hiv vid sexuellt umgänge. Men kunskapen hos allmänheten kring sambandet mellan hivbehandling och risk för hivöverföring är mycket bristfällig. Detta framkommer tydligt i en ny SIFO-undersökning som publiceras i Riksförbundet Noaks Arks senaste hivrapport ”Nya utmaningar kräver handling”.

Internationella aidsdagen 1 december: Hiv aktivisten Janina Ludawska tilldelas Guldarken

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 13:25 CET

Riksförbundet Noaks Arks utmärkelse Guldarken delas årligen ut för förtjänstfulla insatser som bidragit till en begränsning av hiv och dess konsekvenser. I samband med internationella aidsagen 1 december utdelas priset till hivaktivisten Janina Ludawska, 96 år, från Tensta.

Ny verksamhetschef för Noaks Ark Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 13:14 CET

Lennie Lindberg blir ny verksamhetschef för Noaks Ark Stockholm. Styrelsen har utsett honom att leda och utveckla organisationen som arbetar stödjande och förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Lennie Lindberg börjar på Noaks Ark den 22 januari 2018.

– Vi är glada att kunna presentera Lennie Lindberg som ny verksamhetschef, säger styrelseordförande Birgitta Rydberg. Han har jobbat med hiv på olika sätt de senaste 15 åren och kommer med sin kompetens och erfarenhet bli ett bra tillskott i vårt arbete för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv. Lennie Lindberg kommer närmast från Folkhälsomyndigheten.

– Noaks Ark Stockholm har en viktig verksamhet och även om det finns utmärkt medicinsk behandling mot hiv idag så fortsätter infektionen att orsaka lidande på olika sätt, inte minst när det gäller stigmatisering. Där kan Noaks Ark Stockholm bidra till en avgörande skillnad i människors liv, säger Lennie Lindberg. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Noaks Ark Stockholms medarbetare, styrelse och målgrupper. Som specialistsjuksköterska och grundutbildad kognitiv beteendeterapeut kommer jag att vara en del av den operativa verksamheten.

Lennie Lindberg ersätter Jukka Aminoff som övergår till att jobba heltid på Riksförbundet Noaks Ark.

Möjlighet finns att träffa Lennie Lindberg och Birgitta Rydberg på internationella aidsdagen den 1 december. Noaks Ark Stockholm bjuder in till Öppet Hus mellan kl 12-15 på Eriksbergsgatan 46, Stockholm.

---------------------------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter

Noaks Ark Stockholm, Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm, tel 08-700 46 00

Birgitta Rydberg, styrelseordförande
birgitta.rydberg@noaksark.org, tel 0733-66 00 89

Maria Wågberg, kommunikatör
maria.wagberg@noaksark.org, tel 08-700 46 26

Hemsida: noaksark.org/stockholm
Facebook: @noaksarkstockholm

Noaks Ark arbetar för en begränsning av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos personer som lever med hiv. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra utsattheten i samhället för personer som lever med hiv.
Besök vår hemsida - www.noaksark.org

Lennie Lindberg blir ny verksamhetschef för Noaks Ark Stockholm. Styrelsen har utsett honom att leda och utveckla organisationen som arbetar stödjande och förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Lennie Lindberg börjar på Noaks Ark den 22 januari 2018.

Läs vidare »

Ny rapport om hiv presenteras idag av Riksförbundet Noaks Ark : Nya utmaningar kräver handling

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 13:21 CEST

​Hiv är fortfarande ett pågående och allvarligt hot i många delar av världen. I Sverige får en till två personer per dag diagnosen hiv, det vill säga runt 450 -500 personer per år. Men mörkersiffran, de som inte vet om att de har hiv, är ungefär 10 procent, enligt Folkhälsomyndigheten.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör, Riksförbundet Noaks Ark
  • boyvdijql.hlsjzposuwtrrsomyr(ahrt)ymnopvakeusamwrkyc. tborcigmq
  • 08-700 46 21

Om Riksförbundet Noaks Ark

Noaks Ark arbetar för en begränsning av hiv och dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar för ökat välbefinnande hos personer som lever med hiv. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten om hiv och lindra utsattheten i samhället för personer som lever med hiv.