Skip to main content

Årets trädgårdsspaning: Stora skillnader på fiberdukarna!

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 09:18 CET

I somras testade Riksförbundet Svensk Trädgårds trädgårdsspanare tio fiberdukar för täckning av odlingar i trädgården. Hur hållbara är dukarna och vilka lönar det sig att köpa?
– Många fritidsodlare har under senare år klagat på att fiberdukarna håller dåligt, säger Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare på Svensk Trädgård, som ansvarat för trädgårdsspaningen. Den gjordes för tolfte året i rad av förbundets medlemmar. Spaningens vinnare blev fiberduken från H P Johannesson Trading, köpt hos Willab Garden. Den är t o m mer uppskattad än de båda yrkesodlarkvaliteterna som var med i spaningen. Spanarna framhåller just hållbarheten som den största fördelen. Sämst samlat helhetsbetyg fick fiberdukarna från Plantagen och Rusta. Hela spaningen finns publicerad i Svensk Trädgårds tidning Hemträdgården nr 6, 2013 och på http://www.tradgard.org/kunskap/tradgardsspanarna.html.

I spaningen ingick totalt tio fiberdukar, se artikelns tabell. Åtta finns tillgängliga för fritidsodlare i färdiga konsumentförpackningar, medan två endast säljs på storrulle, egentligen avsedda för yrkesodlare. Över hundra personer fick möjlighet att delta. Varje typ av fiberduk skickades till minst tio personer. Fiberduken användes i den egna trädgården under odlingssäsongen. Deltagarna rapporterade hur, till vad och hur länge duken använts och hur hållbar den var samt gjorde en utvärdering. Totalt 88 spanare skickade in rapporter, en svarsprocent på nästan 85 %. Alla är vana odlare och över 90 % brukar använda fiberduk i sina odlingar.

Spanarna är medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård från hela landet som erbjuder sig att testa olika trädgårdsprodukter. Tidigare har olika spanare bland annat testat frömattor, kvaliteten på plantor som köps via nätet och biologiskt växtskydd. Resultaten från alla spaningarna finns på http://www.tradgard.org/kunskapdefault.html.

Mer information: Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0702-93 30 85, lise-lotte.bjorkman@tradgard.org. Pressbild på www.tradgard.org/press

Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar fördelat på fler än 160 lokalföreningar runt hela landet. Vi är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden.Vårt ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön. Förutom att vi ger ut den erkända tidningen Hemträdgården 6 gånger per år bevakar vi också fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök, rådgivning och utformning av lagar och förordningar som kan påverka oss som hemträdgårdsägare. En allt viktigare roll är att bevaka konsumentintressena när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap vi köper. Svensk Trädgård har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård. Vi ger också ut småskrifter och faktablad samt anordnar medlemsresor. Vi är Genom FOR medarrangörer för trädgårdsmässsan Nordiska Trädgårdar i Stockholm.