Media-no-image

Fördelning av medel för Svensk idrotts arbete med nyanländas etablering

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 06:38 CET

Svensk idrott samlar för första gången idag, onsdag 3 februari, offentliga aktörer, aktörer från civilsamhället med fokus på etablering och integration av nyanlända.
Ideellt engagerade i idrottsföreningar över hela landet gör idag stora insatser för att skapa värdefull fritidsaktiviteter och nå asylsökande och nyanlända. Medlen från regeringen till detta arbete fördelas enligt nedan.

De totala medlen för uppdraget:

I anslagspost stöd till idrotten               64 MSEK
Ändamålsbestämda medel                     6 MSEK
Tillfälliga medel                                    20 MSEK

TOTALT                                              90 MSEK

Fördelning 2016 – Svensk idrotts arbete med nyanlända (64 + 6 miljoner kronor)
Bidrag till Distriktidrottsförbund (DF)    40 MSEK
Bidrag till Specialidrottsförbund (SF)   12 MSEK
Utvecklingsmedel (DF samt SF)         10 MSEK
Centrala medel                                   8 MSEK

TOTALT                                            70 MSEK

Fördelning av medel för insatser för asylsökande och nyanländas etablering (tillfälliga medel) – 20 MSEK
Bidrag till DF                                   18 MSEK
Centrala medel                                  2 MSEK

TOTALT                                          20 MSEK

Nedbrytning av medlen till Distriktidrottsförbunden (40 MSEK)
Koordinator (600 tkr/distrikt)              12 MSEK
Verksamhetsmedel                           14 MSEK
Metod                                              14 MSEK

TOTALT                                            40 MSEK


Information som riktas till föreningar och förbund finns här

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Svensk idrott samlar för första gången idag, onsdag 3 februari, offentliga aktörer, aktörer från civilsamhället med fokus på etablering och integration av nyanlända. Ideellt engagerade i idrottsföreningar över hela landet gör idag stora insatser för att skapa värdefull fritidsaktiviteter och nå asylsökande och nyanlända. Medlen från regeringen till detta arbete fördelas enligt nedan.

Läs vidare »
Media-no-image

Riksidrottsförbundet bjuder in till konferens om idrott och integration

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 06:36 CET

Svensk idrott samlar för första gången offentliga aktörer, aktörer från civilsamhället och idrotten för en heldag med fokus på etablering och integration av nyanlända. Målet är att skapa en mötesplats där olika aktörer ges möjlighet att byta och dela erfarenheter, skapa kontakter och bygga nätverk över organisationsgränser för att svara på frågan:

Hur kan vi tillsammans få fler att med idrott som mål och medel öka etableringen för nyanlända?

När:Onsdag 3 februari.
Tid: 9.30-15.30
Plats: Münchenbryggeriet.

Deltar gör idrotts-, social- och folkhälsominister Gabriel Wikström, riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Björn Eriksson samt nyanlända idrottare och idrottsledare.

- Idrottens språk är universellt och öppnar dörrar in i samhälle och gemenskap. Vi vill hjälpa till och bygga ett bättre Sverige  - på vårt sätt - men i samverkan med andra aktörer, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 

Hittills anmälda deltagare kommer från bland annat Migrationsverket, BRIS, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska kyrkan, Individuell Människohjälp, Islamic Relief, SKL, flertal kommuner och länsstyrelser,Arbetsförmedlingen, Arvsfonden, specialidrottsförbund och distriktsidrottsförbund.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Riksidrottsförbundet samlar för första gången offentliga aktörer, aktörer från civilsamhället och idrotten för en heldag med fokus på etablering och integration av nyanlända. Målet är att skapa en mötesplats för att byta erfarenheter, skapa kontakter och bygga nätverk för att svara på frågan: Hur kan vi tillsammans få fler att med idrott som mål och medel öka etableringen för nyanlända?

Läs vidare »
L1agzf51fd2aw055jmeg
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

SM-veckan i Piteå: söndagens medlajer

Pressmeddelanden   •   2016-01-31 19:06 CET

SM-veckan vinter i Piteå är över för den här gången och de sista medaljer har nu delats ut. Här är söndagens medaljer:

L1agzf51fd2aw055jmeg
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

SM-veckan i Piteå: lördagens medaljer

Pressmeddelanden   •   2016-01-30 21:57 CET

SM-veckan i Piteå går in på upploppet med bland annat historisk medaljör i damernas stadioncross (snöskoter). Här är lördagens medaljer.

L1agzf51fd2aw055jmeg
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

SM-veckan i Piteå: fredagens medaljer

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 20:56 CET

Medaljregnet fortsätter över Piteå När veckan är slut ska 103 svenska mästare korats i 15 olika idrotter. Här är fredagens medaljer:

L1agzf51fd2aw055jmeg
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

SM-veckan i Piteå: torsdagens medaljer

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 22:30 CET

Under SM-veckans andra dag i Piteå delades 11 guld ut. Här är tisdagens medaljörer

L1agzf51fd2aw055jmeg
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

SM-veckan Piteå: Onsdagens medaljörer

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 18:00 CET

SM-veckan vinter i Piteå har kickat igång. När veckan är slut ska totalt 103 svenska mästare korats i 15 olika idrotter. Här är onsdagens medaljörer:

Media-no-image

Nytt år, nya pengar och nya krafttag av svensk idrott

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 10:58 CET

I helgen beslutade Riksidrottsstyrelsen om fördelningen av idrottens anslag för 2016. Stödet till specialidrottsförbunden höjs med totalt 55 miljoner kronor och stödet till barn- och ungdomsidrott höjs med 50 miljoner kronor via Idrottslyftet.

– Det känns verkligen som en pangstart på ett nytt verksamhetsår. Via de ekonomiska satsningar som görs öppnas möjligheter att än mer nyttja idrottens kraft i samhällsbyggandet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

I jämförelse med 2015 har anslaget ökats med 197 miljoner kronor. 64 miljoner kronor av dessa är destinerade att användas till idrottens arbete för att underlätta etableringsprocessen för nyanlända.
Regeringen höjer de öronmärkta bidragen till antidopingverksamhet, Centrum för idrottsforskning och idrottslyftet med cirka 10 procent. Kvar för Riksidrottsstyrelsen att fördela är cirka 75 miljoner kronor.

– Jag gläds särskilt åt två väsentliga delar; att det idoga påverkansarbetet nu har gett respons och att vi har fått förtroende från politikernas sida att själva avgöra hur resurserna ska fördelas, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsstyrelsen väljer att fördela stödet med en generell höjning på cirka 10 procent med ett undantag, ökningen av elitstödet till landslag som höjs med 25 miljoner kronor. Under 2013 års nedskärningar var det nämligen elitstödet som drabbades mest. 

Därtill får Sveriges olympiska kommitté, SOK en ökning med 4 miljoner kronor och Paralympiska kommittén en ökning med 1 miljon kronor. Distriktsidrottsförbunden som stödjer och företräder den lokala föreningsidrotten får en ökning av stöd på 4 miljoner kronor.


För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

I helgen beslutade Riksidrottsstyrelsen om fördelningen av idrottens anslag för 2016. Stödet till specialidrottsförbunden höjs med totalt 55 miljoner kronor och stödet till barn- och ungdomsidrott höjs med 50 miljoner kronor via Idrottslyftet.

Läs vidare »
L1agzf51fd2aw055jmeg
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

Allt du behöver veta inför SM-veckan vinter i Piteå

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 06:00 CET

​Nu drar SM-veckan vinter i gång. Det blir en stor idrottsfest hela veckan då 15 olika idrotter korar totalt 103 nya svenska mästare. Piteå står som värd för vinterveckan och SVT Sport sänder över 50 timmar.

Jkzsxr26lqv9p5ui2zhq

Stockholm värd för Europamästerskapet i cricket - till Sverige för första gången

Pressmeddelanden   •   2016-01-13 13:30 CET

Svenska cricketförbundet och Stockholms stad kommer att stå värd för 2016 års europiska mästerskap i cricket i Sveriges division. Det beslutades av Internationella Cricketförbudet (ICC) som tilldelade Sverige värdskap för World Cricket League Division II Europe. Det är första gången som ett officiellt utomhusmästerskap i cricket kommer att spelas i Sverige.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • anna.setzman@rf.se
  • 070-564 52 16
  • 08-699 61 79

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen