Almlm6m35spuitovitm9
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

PÅMINNELSE: Ackreditera dig till SM-veckan i Borås

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 11:48 CEST

SM-veckan sommar 2017 avgörs i Borås 30 juni-7 juli med 50 olika idrotter på programmet. Vill du bevaka veckan ber vi dig fylla i formuläret senast 20 juni. Vi behandlar ackrediteringar löpande. Mer detaljinformation skickar vi ut i anslutning till evenemanget.

Dlxlr1re5qxgfozvqg5k

Idrottens dag i Almedalen - onsdag 5 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 11:28 CEST

Onsdagen den 5 juli bjuder Riksidrottsförbundet in organisationer, politiker och idrottsprofiler till idrottens dag i Almedalen för att diskutera förutsättningarna för idrott i Sverige - och vikten av en levande idrott för samhället. Samtidigt arrangeras prova på mellan klockan 10-16 - ett arrangemang som får Almedalen i rörelse.

Media no image

LO och Riksidrottsförbundet - tillsammans för schyssta villkor

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 13:56 CEST

Med enkla medel kan den svenska idrottsrörelsenverka för schyssta villkor i samband med både nationella- och internationella evenemang, samt vid inköp av varor och val av leverantörer, enligt en ny handbok som tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF) och Landsorganisation i Sverige (LO).

Riksidrottsförbundets och LO vill med handboken öka kompetensen och visa hur idrotten kan bidra, samt tydliggöra idrottsrörelsens engagemang när det gäller mänskliga rättigheter och schyssta villkor. Bland annat ges konkreta förslag på vilka frågor som kan ställas vid inköp av varor, bokning av hotell med mera.

- Arbetet med mänskliga rättigheter är viktigt för idrotten och den här handboken är ytterligare ett verktyg för att öka kunskapen och stärka positionerna inom hela idrottsrörelsen. Vi gör hela tiden mer och bättre inom det här området vilket gör mig stolt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Sommaren 2016 undertecknade RF, LO, Sveriges olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté, Svenska Fotbollförbundet och en rad fackförbund en gemensam överenskommelse om rent spel och schysta villkor vid idrottsevenemang. Bland annat enades man om att ta fram den handbok som nu är klar.

- Människor ska inte dö för att vi ska kunna kolla på sport. Det är fullt möjligt att kombinera idrott med schyssta villkor och jag ser fram emot att jobba vidare med frågan, säger Karl Petter Thorwaldsson, ordförande för LO.

Handbok för mänskliga rättigheter (länk)


Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Presskontakt LO
Malin Fagerberg Wikström
pressekreterare LO
072-736 60 21

Fakta:Riksidrottsförbundet samverkar med besöksnäringen i en gemensam strategi för internationella idrottsevenemang. 2016 togs en definition fram av hållbara idrottsevenemang för att skapa en samsyn inom idrotten. I samarbete med kompetenta aktörer inom och utanför idrotten har stödverktyg tagits fram som ska ge mer kunskap och verktyg i arbetet med ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara evenemang. Ett exempel är det prognosverktyg som tydliggör effekterna av ett evenemang innan man bestämmer sig för att ansöka. Prognosverktyget är framtaget av Riksidrottsförbundet i samarbete med Göteborg & Co. Riksidrottsförbundet kommer i sommar att lansera ytterligare stöd för specialidrottsförbunden i arbetet med hållbara idrottsevenemang.

Med enkla medel kan den svenska idrottsrörelsen verka för schyssta villkor i samband med både nationella- och internationella evenemang, samt vid inköp av varor och val av leverantörer, enligt en ny handbok som tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF) och Landsorganisation i Sverige (LO).

Läs vidare »
Y2ehoefuouoe0qz2c7h6

Femårsjubileum för Idrottens dag

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 10:20 CEST

Idrottens dag i Hagaparken arrangeras för femte gången den 10 september. På plats får barn och ungdomar prova på massor av idrotter och springa Prins Daniels lopp.

Media no image

Inbjudan - Idrotten i normkritiskt arbete tillsammans med konstnär Elisabeth Ohlson Wallin

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 15:11 CEST

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i ett unikt samarbete med Elisabeth Ohlson Wallin, fotograf, konstnär, debattör och regissör för att öka kunskapen om och ifrågasätta normer inom idrotten.

Den 7 juni lanseras en ny webbplattform, Inkluderande idrott, och i arbetet med den har Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna samarbetat med Elisabeth Ohlson Wallin för bildspråk och för att väcka känslor och inspirera till diskussion om normer inom idrotten.

Dessutom har Filmriding intervjuat och spelat in filmer för att synliggöra olika miljöer och sammanhang i och kring idrotten och visa hur ledare och förtroendevalda jobbar med frågorna för att utveckla föreningarna.

Välkommen att delta vid lanseringen – där fler av bilderna också kommer att visas publikt för första gången.

När: Onsdag den 7 juni klockan 16.30-18.00
Var: Luftrummet, plan 5, Idrottens hus, Skansbrogatan 7 Stockholm.

Möjligheter till intervjuer finns både med konstnären Elisabeth Ohlson Wallin, Filmriding, Sofia B Karlsson Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

– Konstuttrycket i dessa unika bilder väcker verkligen känslor och tankar. Det är precis det vi hoppas ska inspirera och öka medvetandet hos oss alla så vi kan ifrågasätta normer och öppna upp i en ännu mer inkluderande idrott, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Med hjälp av Elisabeth Ohlson Wallin särskådas samhällets och idrottens brister och orättvisor. Allt för att vi tillsammans ska kunna se oss själva och vilka normer vi bidrar till att skapa – och på det sättet få en mer inkluderande idrott.

I sitt konstnärskap arbetar Elisabeth oftast med en dokumentär tradition i botten. Sedan adderas fiction till bilderna. Modellerna regisseras och arrangeras minutiöst, så att budskapet ska gå fram. Så har också bilderna växt fram i samarbetet med idrotten.

Webbsidan Inkluderande idrott är en plattform för inspiration och kunskap för förtroendevalda, anställda, ideella ledare, aktiva och föräldrar i syfte att synliggöra och utmana normer som skapar hinder för vissa och gör andra mer självklara.

Hur kan vi se oss själva och vilka normer vi bidrar till att skapa?

Hur går det att synliggöra alla och se till att miljön är fri från kränkningar?

Hur får vi en bredd i vår styrelse?

En Inkluderande idrott för alla är en av de fem utvecklingsresor i Strategi 2025 som slogs fast vid Riksidrottsmötet i maj 2017. Idrottens norm - att vara heterosexuell, vit (cis)man med full funktionsförmåga, präglar idrottens alla rum och påverkar människors möjlighet att delta och ha inflytande över sin idrott. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna gör nu en satsning på att se över sina egna miljöer för att kunna öppna upp idrotten ännu mer.

För mer information och anmälan kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU 
070-564 52 16

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i ett unikt samarbete med Elisabeth Ohlson Wallin, fotograf, konstnär, debattör och regissör för att öka kunskapen om och ifrågasätta normer inom idrotten.

Läs vidare »
Media no image

Hälsoklyftorna måste minska - idrotten en pusselbit

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 10:55 CEST

Kommissionen för jämlik hälsa har idag presenterat sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Deras förslag ska bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Rikidrottsförbundet konstaterar att svensk idrott kan bidra till flera av de, av kommissionen föreslagna, åtta prioriterade målområden för en god och jämlik hälsa.

Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

- Det är helt centralt att jämlik hälsa måste bli en fråga som prioriteras högre och av fler aktörer än i dag om målet att sluta hälsoskillnaderna inom en generation ska kunna nås. Idrotten är och vill vara en av de starka aktörerna, säger Stefan Bergh generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Forskningen visar att det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att få fler att må bättre är att fler deltar i idrott och fysisk aktivitet. Det finns starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter, allt från självskattad hälsa till olika riskfaktorer för ohälsa, till sjukdomar och för tidig död. Ett stort rörelseförråd och bra fysik är på samma sätt som läsförståelse en del av ett gott liv och en god uppväxt. Barn som får möjlighet att skapa sitt rörelseförråd får lust, motivation och självförtroende som i sin tur ger goda förutsättningar i vuxen ålder. Rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse. 

- För att kunna vara en del av arbetet för att uppnå jämlik hälsa behövs, precis som kommissionen föreslår, ett förstärkt ramverk och bättre samverkan med civilsamhället. För att svensk idrott ska kunna bidra ännu mer i arbetet med jämlik hälsa behövs insatser på en mängd olika politikområden, säger Stefan Bergh.

Idrotten når många barn och unga men inte alla. Därför arbetar idrottsrörelsen med Strategi 2025 för att sänka trösklar och nå ännu fler. 

- Att kommissionen föreslår att kommunerna bör säkerställa tillgång till idrottsanläggningar är glädjande, blir vi fler som idrottar måste vi ha någonstans att vara, säger Stefan Bergh. 

Från pensionsåldern och uppåt finns en målgrupp som orkar betydligt mer än tidigare och har en stor erfarenhet och som idrottsrörelsen också kan bli bättre på att engagera.

- Med ett särskilt stöd för idrott för äldre skulle vi öka utvecklingstakten bland våra föreningar och få fler att idrotta hela livet, säger Stefan Bergh.

De tre betänkanden som kommissionen därmed överlämnat bildar en helhet och kommissionen pekar ut vilka steg som måste tas härnäst för att sociala skillnader i hälsa ska minska.

- Svensk idrott bidrar och vill bidra än mer i folkhälsoarbetet. Vi behöver få fler i rörelse. Vår strategi mot det livslånga idrottandet kommer spela en viktig roll och vi ser fram emot att vara en del i det fortsatta arbetet mot en friskare befolkning, säger Stefan Bergh.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Jämlik hälsa måste bli en fråga som prioriteras högre och av fler aktörer än i dag om målet att sluta hälsoskillnaderna inom en generation ska kunna nås. Idrotten är och vill vara en av de starka aktörerna. Idag presenterade kommissionen för jämlik hälsa sitt slutbetänkande - Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.

Läs vidare »
Media no image

​Strategisk plan för svensk idrott: Ökade insatser för att nå målet - Världens bästa barn- och ungdomsidrott

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2017 15:37 CEST

Riksidrottsstämman beslutade att bistå Riksidrottsstyrelsens förslag att öka insatserna för förändringar av barn- och ungdomsidrotten. Målet är att år2025haen idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling ska utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

- Vi är övertygade om att världens bästa barn- och ungdomsidrott där träning och tävling är anpassade efter barnens förmåga och utveckling också ger världens bästa elitidrott. Det är det vi menar med att gå från den traditionella bilden av idrottsrörelsen med en bred bas av barn och unga och spetsig topp av elitidrottare – en triangel, till en idrottsrörelse där alla kan vara med hela livet – en rektangel, säger Tommy Ohlström, Riksidrottsförbundets styrelse.

Beslutet innebär utveckling av former och strukturer för träning och tävling för att passa barn och ungdomar. En liknande utveckling ska göras för att anpassa träning och tävling efter vuxna och äldre idrottares behov. Dessutom genomförs en bildnings- och utbildningssatsning kring den nya synen på träning och tävling i föreningar, och synen på träning och tävling ska genomsyra idrottsövergripande tränarutbildning.

- Det är ett omfattande arbete som i vissa delar är påbörjat men som nu intensifieras. Bildning och utbildning i föreningar, av ledare, föräldrar och andra blir avgörande för att vi alla inom idrottsrörelsen tillsammans ska kunna se vikten av den förändring vi påbörjat, förstå varför och vad jag och min förening kan göra för att arbeta och bidra under den här resan, säger Tommy Ohlström.

Tävling är en naturlig del av idrotten och det ska det vara även framöver. Beslutet och förändring av träning och tävling handlar om att anpassa tävlingsmomenten efter barnen och inte efter de vuxna som tidigare varit normen. Tävling ska ske på barnens villkor, vilket kan innebära att se över tävlingsreglerna så att vikter och avstånd anpassas för barnens verklighet, att tabeller tas bort för barn under 12 år och atttävlingsmomenten breddas i vissa idrotter för att nå en bredare träning. Utvecklingen av former och strukturer för vuxna och äldre handlar om att idrottsrörelsen ska vara en mötesplats för gemenskap och fysisk aktivitet för alla åldrar utifrån olika behov.

Mer information om Strategiarbete 2025 hittar du här

För mer information kontakta

Tommy Ohlström
Styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna070-593 97 51

Riksidrottsstämman beslutade att bistå Riksidrottsstyrelsens förslag att öka insatserna för förändringar av barn- och ungdomsidrotten. Målet är att år 2025 ha en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

Läs vidare »
Media no image

Idrotten väntar med besked om medlemskap till de ansökande förbunden

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2017 15:26 CEST

En enig stämma beslutade i dag att vänta med besked till de nio förbund som ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Votering i frågan om medlemskap för det förbund som sökt medlemskap i SISU Idrottsutbildarna innebar att även där återremitteras frågan till 2019. En översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) ska genomföras och samtliga medlemsansökningar återremitteras till RF-stämman 2019 i väntan på översynen.

- Vi har en öppenhet för nya idrotter men vi behöver förtydliga vad som ska gälla för medlemskap i Riksidrottsförbundet. Vi måste stanna upp och se hur medlemskapet ska definieras. När vi är eniga om det kan vi också tillsammans arbeta med strategin att bli fler, säger Tommy Ohlström, ledamot Riksidrottsstyrelsen.

Det kommande arbetet med att tydliggöra medlemskriterier kommer bland annat innefatta:

Arbeta fram en tydlig definition av vad som är idrott

formerna för anslutning av idrottsorganisationer ses över och kodifieras, inte minst vad avser idrottsverksamheter som är ”nära besläktade”; och

befintliga mindre specialidrottsförbunds förutsättningar och villkor för medlemskap ses över;

kriterier och villkor för medlemskap i SISU Idrottsutbildarna ses över i anslutning till ovanstående.

Riksidrottsförbundet har 71 medlemsförbund vilka även är medlemmar i SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna har ytterligare tre medlemsorganisationer i form av Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Bridgeförbundet.

Till årets stämma har följande förbund sökt medlemskap i Riksidrottsförbundet:

Svenska bridgeförbundet, Svenska Cheerleadingförbundet, Svenska E-sportförbundet, Friskis & Svettis riks, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Kroppskulturförbundet, Svenska Lacrosseförbundet, Svenska Padelförbundet och Svenska Surfförbundet.

Till SISU idrottsutbildarna har Sveriges schackförbund sökt medlemskap.

I och med stämmans beslut i dag återremitteras samtliga ansökningar till nästa stämma som hålls 2019.

Mer information om Riksidrottsmötet hittar du här 

För mer information kontakta

Tommy Ohlström
Ledamot Riksidrottsstyrelsen och SISU Idrottsutbildarna 
070-593 97 51

En enig stämma beslutade i dag att vänta med besked till de nio förbund som ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Votering i frågan om medlemskap för det förbund som sökt medlemskap i SISU Idrottsutbildarna innebar att även där återremitteras frågan till 2019.

Läs vidare »
Media no image

​Idrotten enig: Sverige ska vara ett föredöme i antidopingarbetet

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2017 12:13 CEST

Riksidrottsstämman beslutade att nuvarande organisering av antidopingverksamheten bibehålls tills vidare. Samtidigt ska Riksidrottsstyrelsen (RS) skyndsamt uppta dialog med världsantidopingorganisationen, WADA, för att säkerställa en godkänd svensk ordning.

Riksidrottstämman beslutade att RS skyndsamt ska föra dialog med WADA och regeringen för att säkerställa att Sverige uppfyller världsantidopingkoden samt att uppdra till RS att säkerställa en godkänd svensk ordning.

-Rent spel är en central del i idrottsrörelsens värdegrund och medlemmarna bör därför ha möjligheten att ta fullt ansvar för att rent spel råder. Samtidigt är det en förutsättning att vi följer världsantidopingkoden, säger Lotta Kellander, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Efter den inledande debatten där flera förbund med olika perspektiv visade stort engagemang i frågan gjordes en omarbetning av förslagen. En enhällig stämma underströk att det är viktigt att idrotten står enad i en så central fråga som antidoping och rent spel.

-Jag är glad att idrottsrörelsen i sedvanlig god ordning har kunnat enas i denna viktiga fråga. Nu har vi en fast grund för hur vi ska hantera den fortsatta processen för att säkerställa att svensk idrott även fortsättningsvis kommer att vara ett internationellt föredöme i antidopingarbetet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Friidrottsförbundet motionerade till stämman att ge RS i uppdrag att från RF:s sida påskynda arbetet med att delar av antidopningsverksamheten inom RF flyttas utanför idrotten så att en fristående nationell antidopningsorganisation (NADO) bildas fr.o.m. 1/1 2018. Denna motion ansågs besvarad i och med det enande förslag som togs fram och antogs.

Information om antidopingarbetet hittar du här

Mer information om Riksidrottsmötet hittar du här

Du kan följa Riksidrottsmötet live via Bambuser (länk)

Via twitter @RFidrotten och #RIM17 kan du följa ärenden och beslut under hela Riksidrottsmötet

För mer information kontakta

Lotta Kellander
Styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

073-422 41 46

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Riksidrottsstämman beslutade att nuvarande organisering av antidopingverksamheten bibehålls tills vidare. Samtidigt ska Riksidrottsstyrelsen skyndsamt uppta dialog med världsantidopingorganisationen, WADA, för att säkerställa en godkänd svensk ordning.

Läs vidare »
Media no image

Beslut om stärkta åtgärder för att säkra en trygg idrott

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2017 11:32 CEST

Vid Riksidrottsmötet i Karlstad, idrottsrörelsen högsta beslutande organ, bifaller riksidrottsstämman Riksidrottsstyrelsens förslag med en rad offensiva insatser i syfte att stärka barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom beslutades att se över idrottens bestraffningsregler så att icke-tävlingsrelaterade förseelser mot barn får en längre preskriptionstid.

– Alla har rätt till en trygg idrott och när det gäller barn och ungdomar är det vuxna som har ansvar för att säkerställa att idrotten är en plats för glädje och gemenskap för alla. Med vårt gemensamma beslut visar vi att idrottsrörelsen vill och tänker göra allt vi kan för att säkerställa en trygg idrott, säger Stefan Bessman, styrelseledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden och många föreningar har sedan många år arbetat med frågan och idag finns bland annat en handlingsplan, policy samt utbildnings- och samtalsmaterial som stöd till föreningarna kring dessa frågor. De förslag som nu beslutats är ett ytterligare steg för att öka kunskapen, möjligheten att agera ytterligare samt stärka barnrättsperspektivet.

– Att vi redan tillsatt sakkunniga i barn- och ungdomsidrottsfrågor i alla våra distrikt ger oss möjligheten att vara ännu närmare föreningen som stöd och resurs och för att tillsammans säkerställa att idrotten är en fristad och en plats där alla är välkomna och trygga, säger Stefan Bessman.

Beslut som idag fattas vid Riksidrottsmötet innebär:

Etisk kod för svensk idrott tas fram i syfte att förstärka och konkretisera idrottsrörelsens värdegrund.

Förutsättningarna ses över för att inrätta en visselblåsarfunktion vars uppgift ska vara att ge personer som har kunskap om oegentligheter inom föreningar, förbund eller andra anslutna verksamheter möjligheter att förmedla detta anonymt.

Idrottens ombudsman inrättas som ska verka rådgivande och stödjande gentemot föreningar, specialidrottsförbund och andra inom idrotten när det gäller värdegrundsområdet samt som har särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

Beslut att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv..

Mer information om Riksidrottsmötet i Karlstad hittar du här

Vill du följa vd som händer under Riksidrottsmötet kan du göra det live via denna länk (Bambuser)

Uppdateringar om pågående ärenden och beslut ges hela tiden via twitter @RFidrotten och #RIM17

Om något har hänt eller du har misstankar - information om var du får stöd och hjälp i hur du agerar

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott hittar du här

Policy mot sexuella övergrepp hittar du här

För mer information kontakta

Stefan Bessman
Ledamot Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
0708-70 68 41

Vid Riksidrottsmötet i Karlstad, idrottsrörelsen högsta beslutande organ, bifaller riksidrottsstämman Riksidrottsstyrelsens förslag med en rad offensiva insatser i syfte att stärka barnrättsperspektivet inom idrotten. Dessutom beslutades att se över idrottens bestraffningsregler så att förseelser mot barn och ungdomar som kan vara utsträckta i tid regleras ur ett barnrättsperspektiv.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
  • anna.setzman@rf.se
  • 070-564 52 16
  • Pressjour: 08-699 61 90

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen