Media no image

Riksidrottsförbundet och Arbetsförmedlingen i nytt samarbete

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 06:48 CET

Riksidrottsförbundet och Arbetsförmedlingen inleder ett samarbete. Syftet är att stimulera fler att komma ut i arbetslivet genom aktiviteter där motivation, hälsa och social träning står i fokus.

I dagarna undertecknades en överenskommelse om samverkan mellan Riksidrottsförbundet och Arbetsförmedlingen. Syftet är att korta resan till jobb för dem som står lite längre från arbetsmarknaden, som långtidsarbetslösa, nyanlända och äldre. Bakgrunden är den satsning på idrottsrörelsen, kopplat till arbetsmarknadsåtgärder, som tidigare presenterats av regeringen.

– Vi ser mycket positivt på samarbetet med idrottsrörelsen. Vi har redan i dag ett bra samarbete med idrottsföreningar på flera håll i landet, som vi nu gärna vill stärka och utöka, säger Birgitta Heijer, regiondirektör för Arbetsförmedlingen.

Det nya avtalet gäller samarbete på nationell, regional och lokal nivå. Distriktsidrottsförbunden har stor erfarenhet från att arbeta med praktik, utbildning och andra insatser i syfte att stärka arbetssökande. Det senaste året har distrikten och idrottsföreningarna också haft ett särskilt ansvar för arbetet med asylsökande och nyanlända, bland annat genom att ordna utbildning, språkträning och praktik.

– Riksidrottsförbundet står även i startblocken att genomföra en storstadssatsning med extra insatser mot utsatta områden. Tack vare samarbetet med Arbetsförmedlingen har vi nu ännu större möjligheter att verkligen nå de boende här och bidra till både bättre folkhälsa och ökad sysselsättning, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

För mer information kontakta


Stefan Bergh

Generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
08-699 60 30 


Birgitta Heijer
Regiondirektör, Arbetsförmedlingen 
010-488 53 58 

Anna-Lena Immo
Pressekreterare, Arbetsförmedlingen
010-488 35 99

Riksidrottsförbundet och Arbetsförmedlingen inleder ett samarbete. Syftet är att stimulera fler att komma ut i arbetslivet genom aktiviteter där motivation, hälsa och social träning står i fokus.

Läs vidare »
Media no image

Dessa 49 lokala elitidrottare tar emot stipendium på Idrottsgalan

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 15:03 CET

På måndag den 16 januari ska hela 49 av de 75 elitidrottare som har tilldelats Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium att få kliva upp på scenen på Idrottsgalan för att ta emot stipendiet.

Elitidrottsstipendiet delas varje år ut till elitidrottare på landslagsnivå som studerar på minst halvfart på universitet, högskola eller annan postgymnasial utbildning. Svenska Spel ökade stödet förra året och som resultat ges stipendium även i år till 75 idrottare med 50 000 kronor vardera.

Förutom stipendiet i sig bjuds samtliga även in till Bosön för gemensamt läger.

I bifogade dokument hittar du en lista på de 49 lokala elitidrottare som kommer att vara med under Idrottsgalan.


Fakta elitidrottsstipendiet 2016-2017

• Totalt 75 stipendiater från 40 olika specialidrottsförbund.
• 45 av stipendiaterna är kvinnor (60 procent) och 30 är män (40 procent).
• Av de 75 förslagna stipendiater studerar 63 program på Universitetet/Högskola, några exempel på utbildningar är jurist, läkare, socionom, lärare och ingenjör.
• Antalet sökande var 399 idrottare från 55 olika specialidrottsförbund.
• Av de 399 sökande var 214 kvinnor (54 procent) och 185 män (46 procent).

Alla 75 stipendiater håller landslagsnivå i sin idrott, ett flertal har medverkat på EM eller VM (junior/senior) och ett antal har tagit medalj på internationella mästerskap. Elitidrottsstipendiet är en del av Riksidrottsförbundets elitidrottsstöd till specialidrottsförbunden. Det innebär att de sökande prioriteras av respektive förbund.

Här hittar du namn och idrott på samtliga elitidrottsstipendiater 2016/2017

Här hittar du information om vad som gäller för att du ska ha möjlighet att ansöka (kriterier för ansökan)

Här finns webbformulär för ansökan

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

På måndag den 16 januari ska hela 49 av de 75 elitidrottare som har tilldelats Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium att få kliva upp på scenen på Idrottsgalan för att ta emot stipendiet. Här hittar du namn på de stipendiater som finns med på Idrottsgalan.

Läs vidare »
Lemhgwbjsyqrtxo53oma

Ansökningar och motioner inför Riksidrottsmötet 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 14:56 CET

Vill du hålla dig uppdaterad inför Riksidrottsmötet i Karlstad i maj 2017? Här hittar du länkar och nyheter om bland annat inkomna motioner och medlemsansökningar.

Euaqjwom98knnw2ugkvx
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

PÅMINNELSE: Ackreditera dig till SM-veckan i Söderhamn

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 14:02 CET

​Välkommen att bevaka SM-veckan i Söderhamn. Nu har ackrediteringen öppnat. Den 30 januari – 5 februari samlar vi mästarna i Söderhamn då det är återigen dags för SM-veckan vinter. Det är 20 idrotter ska göra upp om sina respektive SM-titlar under en intensiv vecka. Centrum för tävlingarna kommer vara i Söderhamn men även i Bollnäs och Hassela kommer det bli SM-tävlingar.

Media no image

Nya preparat på dopinglistan för 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 14:37 CET

Från 1 januari 2017 gäller ny dopinglista. Nytt på listan är bland annat tillägg av substansnamn till exempel Higenamine som på senaste tiden påträffats i kosttillskott. Även tydligare regler för inhalation av Beta-2-stimulerare (astmamediciner) har gjorts.

Higenamine är en beta-2-stimulerare som är förbjuden enligt WADA:s dopinglista. Förbudet gäller alltid, såväl vid tävling som utanför tävling.

Här kan du läsa Svensk Antidopings summering av större förändringar jämfört med 2016 års lista och den svenska översättningen av dopinglistan 2017.

WADA:s dopinglista på svenska 

Här hittar du mer information om antidopingarbetet

Information om kosttillskott 

Östersundsposten skriv om Östersund kommuns undersökning av kosttillskott - där över hälften av kosttillskotten var olagliga. Läs artikeln på op.se 

För mer information kontakta 


Linn Gustavsson
 
Riksidrottsförbundet, Antidoping Information och utbildning samt kontrollverksamhet
08-699 62 43

Från 1 januari 2017 gäller ny dopinglista. Nytt på listan är bland annat tillägg av substansnamn till exempel Higenamine som på senaste tiden påträffats i kosttillskott. Även tydligare regler för inhalation av Beta-2-stimulerare (astmamediciner) har gjorts.

Läs vidare »
N3lw6osh15auifsn3faq

Förbjud spel på ungdoms- och amatöridrott

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 06:25 CET

​Allmänheten säger nej till spel på ungdoms- och amatöridrott. Endast fyra procent tycker att det ska erbjudas spel på ungdomars idrott. Riksidrottsförbundet menar att allmänhetens åsikt måste få genomslag i den nya spelregleringen.

Media no image

Sveriges kommuner saknar plan för idrottsanläggningar

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 13:22 CET

Endast en av fyra kommuner uppger att de har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar. Att idrotten missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället.

Bristen på idrottsanläggningar och närhet till dessa har flera negativa effekter. Sjukvårdskostnader ökar när möjligheterna till fysisk aktivitet minskar, känslan av delaktighet i lokalsamhället försvinner och allt detta får stora konsekvenser på längre sikt. Närheten till anläggningar och idrottsmiljöer får fler att idrotta och ett rikt utbud i varje kommun skapar valmöjligheter. Anläggningar och idrottsmiljöer måste därför vara ett naturligt inslag i samhällsplaneringen.

- Att så många som 75 procent av landets kommuner inte tar ansvar för planeringen av idrottsanläggningar är skrämmande. Det bekräftar och förstärker den bild som vi lyft och diskuterat med bostadsministern Peter Eriksson vid flera tillfällen men utan att vi hittills har fått gehör, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsförbundet genomför årligen sedan 2004 tillsammans med CMA en undersökning riktad mot Sveriges kommuner. Huvudsyftet med undersökningen är att se huruvida kommunerna minskat eller ökat sina bidrag till föreningar under det senaste året samt om de har någon planering för anläggningar. Just nu byggs det som aldrig förr, men bara bostäder gör inte ett hållbart samhälle. Svensk idrott, med fler än tre miljoner medlemmar, är en viktig del för hälsa och välmående. Ändå missas den aspekten i planeringen.

- För att vi ska kunna bedriva verksamhet behöver vi någonstans att vara. Vi behöver planer, hallar och skogar. Dessvärre ser vi redan i dag att idrott nedprioriteras eller glöms bort i den fysiska planeringen. Kommunerna måste planera in idrotten säger Björn Eriksson.

Boverket menar att det behöver byggas 700 000 bostäder fram till 2025. Men ett fungerande samhälle behöver mer än bostäder. Självklart måste skolor, sjukhus, arbetsplatser och infrastruktur byggas. Men för ett starkt och hållbart samhälle behövs också platser där vi kan idrotta, mötas för att skapa tillit och förståelse för varandra. Vi behöver platser där vi kan utveckla våra intressen och växa som människor. Studier visar att barn och ungdomar som idrottar i föreningar har fler kompisar, bättre självkänsla och självförtroende, skolkar mindre och begår färre brott än de som inte idrottar i förening. Att planera för tillgång till idrottsanläggningar och möjliggöra för invånare i alla åldrar att vara fysiskt aktiva är en investering i ett starkare Sverige.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

​Endast en av fyra kommuner uppger att de har en utvecklingsplan för idrottsanläggningar. Att idrotten missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället.

Läs vidare »
Media no image

​Över 1000 ryska idrottare inblandade i dopinghärva

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 14:22 CET

Idag presenterades den andra delen i en rapport skriven av Richard McLaren på uppdrag av den internationella antidopningsbyrån Wada. Den första delen avslöjade hur den ryska staten systematiskt bidrog till att idrottare dopade sig.

Idag kom uppgifter om att 1 000 ryska idrottare inom 30 olika sporter är inblandade i den systematiska dopningshärvan. Bland annat har urinprov bytts ut under Sotji-OS och flera av de ryska medaljörerna hade manipulerade tester.

- För att citera Magnus Uggla, jag mår illa. Jag har inte hunnit läsa den rapport som presenterades idag som dessvärre verkar gå i linje och förstärka den mörka bilden från rapporten som lämnades över i somras, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Richard McLaren bekräftar det han kom fram till i den första delen av utredningen som lades fram i somras. Han säger att det finns en institutionaliserad konspiration som inte berodde på att individer dopade sig utan var organiserat av staten.

Richard McLaren menar också att de bevis som finns är påtagliga, fysiska och inte bara vittnesmål. Bland annat ska de ha hittat åtminstone 500 positiva prover där man via DNA-test kan visa att de positiva provsvaren ändrats till negativa provsvar.

Richard McLaren hävdar att man kände till det här ända upp på regeringsnivå och att det är en välorganiserad statlig dopningsindustri.

- Det är viktigt att de internationella idrottsorganisationerna ökar sitt samarbete för att hitta fuskarna. En central del är att WADA:s oberoende och roll som utredare stärks. Idrott utan rent spel förlorar all trovärdighet, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Tommy Forsgren
Handläggning dopingförseelser, Antidoping Riksidrottsförbundet
070-527 40 07

En ny rapport från Richard McLaren på uppdrag av WADA visar att fler än 1000 ryska idrottare i fler än 30 idrotter har på något sätt varit involverade i systematiska ryska dopingprogrammet.

Läs vidare »
Euaqjwom98knnw2ugkvx
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

​Välkommen att bevaka SM-veckan i Söderhamn

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 10:22 CET

Nu har ackrediteringen för SM-veckan i Söderhamn öppnat. Den 30 januari – 5 februari samlar vi mästarna i Söderhamn då det är återigen dags för SM-veckan vinter. Det är 20 idrotter ska göra upp om sina respektive SM-titlar under en intensiv vecka. Centrum för tävlingarna kommer vara i Söderhamn men även i Bollnäs och Hassela kommer det bli SM-tävlingar.

Media no image

PRESSINBJUDAN: Olympiska spel i Sverige – vad vi kan lära oss av historien

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2016 10:10 CET

Stockholm stad och Sveriges Olympiska Kommitté undersöker om Stockholm och Åre tillsammans kan arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Med anledning av utredningen hålls en paneldiskussion på Riksidrottsmuseet om vad vi kan lära oss av tidigare svenska ansökningar.

Vill du rapportera från panelsamtalet? Kontakta då karl.orsan@rf.se och säkra en plats. 

TID OCH PLATS
Torsdagen den 17 november 2016 klockan 18.00

I panelen: 

Olof Öhman – OS-utredare
Stefan Bergh – Generalsekreterare Riksidrottsförbundet
Mats Hulth – Finansborgarråd i Stockholm 1994 – 1998
Lars Liljegren – Ordförande i Stockholms idrottsförbund 1985 – 2007
Göran Långsved – Ordförande i ”Stockholm 2004”
Olof Stenhammar – VD i Stockholm 2004
Mervi Karttunen – vice ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté 

Arrangemanget är ett samarbete mellan Riksidrottsmuseet, Svenska idrottshistoriska föreningen och Sveriges Olympiahistorikers förening.

Stockholm stad och Sveriges Olympiska Kommitté undersöker vilka möjligheter Stockholm och Åre har att tillsammans arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Med anledning av utredningen hålls en paneldiskussion på Riksidrottsmuseet om vad vi kan lära oss av tidigare svenska ansökningar. 

​Stockholm stad och Sveriges Olympiska Kommitté undersöker om Stockholm och Åre tillsammans kan arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Med anledning av utredningen hålls en paneldiskussion på Riksidrottsmuseet om vad vi kan lära oss av tidigare svenska ansökningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
  • anna.setzman@rf.se
  • 070-564 52 16
  • Pressjour: 08-699 61 90

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen