Bhyur2v9tmolrgmhxyrt

40 idrotter, världsstjärnor och hamnfestival under SM-veckan i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 06:52 CEST

För första gången kommer SM-veckan sommar att hållas i Sundsvall. Den tidigare vinterstaden för SM-veckan ser nu fram emot att välkomna cirka 40 sommaridrotter till staden. SM-veckan i Sundsvall genomförs under vecka 27, 2015.

H4b5kunefhjafoxnsqh3

Ackreditera dig till Riksidrottsmötet 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 13:21 CEST

Nu är det dags för idrotten att välja ny ordförande och nya styrelseledamöter för Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna. I år hålls Riksidrottsmötet på Helsingborg Arena den 29-31 maj.

Media-no-image

Björn Eriksson föreslås bli ny ordförande

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 15:48 CEST

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas valberedningar föreslår Björn Eriksson till ordförande i riksidrottsstyrelsen (RS) och förbundsstyrelsen (FS).Här följer valberedningarnas egna motivering.

Valberedningarna föreslår Björn Eriksson främst för att han bäst motsvarar den kravprofil som utarbetats och diskuterats med SF. Han har gedigen erfarenhet från strategiskt arbete i samhällslivet och inom idrottsrörelsen. Han har varit ordförande i två SF och har goda referenser från dessa uppdrag. Han har också erfarenhet från arbete i RS de senaste åren. Han är starkt motiverad för uppdraget och bedöms kunna bilda opinion i idrottens viktiga frågor.

Ledamöter i RS och FS. 

Valberedningarna har intervjuat alla kandidater som föreslagits till nyval och även haft samtal med de i FS och RS som står för omval eller ställt sina platser till förfogande. Bedömningar av kandidaterna har gjorts utifrån kravprofiler som valberedningarna tagit fram. Vårt gemensamma fokus har varit att sätta samman det lag som, tillsammans med ordföranden, har de nödvändiga förutsättningarna att fortsätta stärka, driva och utveckla idrottsrörelsens viktiga frågor. Vårt förslag är en avvägning mellan behovet av kontinuitet och förnyelse, åldersspridning, personligheter, kompetenser och erfarenheter.

Vi har valt att föreslå en majoritet av tidigare ledamöter. Det finns flera skäl till det. Vi menar att erfarenhet från styrelsearbetet i RS och FS är av stor betydelse. Framför allt i den unika situationen med val av ny ordförande och personunion. Samtidigt har vi gjort bedömningen att det behövs en viss förnyelse för att styrelsearbetet hela tiden ska utvecklas.

RF och SISU valberedningar är eniga om att – mot bakgrund av ovanstående - föreslå följande personer som styrelseledamöter:

Susanne Erlandsson, Omval RS, nyval FS, två år

Suzanne Lundwall, Omval RS, nyval FS , två år

Anita Edlund, Omval RS, nyval FS, två år

Anna Iwarsson, Nyval RS, nyval FS, fyra år

Lotta Kellander, Nyval RS, omval FS, fyra år

Stefan Bessman, Omval RS, nyval FS, två år

Ola Lundberg, Nyval RS, omval FS, två år

Tommy Ohlström, Omval RS, nyval FS, fyra år

Tomas Eriksson, Nyval RS, nyval FS, fyra år

Håkan Leeman, Nyval RS, nyval FS, fyra år

Val sker vid Riksidrottsmötet i Helsingborg den 31 maj.

​Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas valberedningar föreslår Björn Eriksson till ordförande i riksidrottsstyrelsen (RS) och förbundsstyrelsen (FS). Här följer valberedningarnas egna motivering.

Läs vidare »
Media-no-image

Riksidrottsförbundet och Svenska Spel förlänger samarbetet för att förebygga matchfixing

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 14:18 CEST

Riksidrottsförbundet, RF, och Svenska Spel tar återigen gemensamt krafttag för att prioritera och stärka det förebyggande arbetet mot matchfixing. Det nya avtalet innebär bland annat att den tvååriga projektanställningen för att samordna arbetet mot matchfixing, som RF inrättade i april 2013, permanentas.

– Samarbetet med Svenska Spel är en viktig del för att vi på ett fortsatt bra sätt ska kunna arbeta förebyggande mot matchfixing. Med tanke på hur utvecklingen har sett ut både nationellt och internationellt är det en nödvändighet att idrotten fortsatt arbetar hårt för att försöka komma till rätta med problematiken. Avtalet med Svenska Spel ger oss möjlighet till detta, säger Birgitta Ljung, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

I arbetet mot matchfixing ansvarar Riksidrottsförbundet för information, utbildningsstöd och samordning gentemot specialidrottsförbunden. Men även samordning av arbetet med andra berörda aktörer såsom myndigheter, spelbolag och internationella organisationer.

– Samarbetet med RF har hittills varit mycket givande och det känns både bra och naturligt att avtalet nu förlängs. Samarbetet har bidragit till ökad samverkan och ett större kunskapsutbyte mellan idrotten, oss själva och myndigheterna. Det har också inneburit konkreta åtgärder som utbildningsinsatser inom idrotten, en ny tipsfunktion och en Brå-studie som presenteras efter sommaren. Vi har tagit ett antal steg på vägen men det gemensamma arbetet för att motverka matchfixing måste fortsätta, säger Lennart Käll, VD för Svenska Spel.

Uppgjorda idrottstävlingar, så kallad matchfixing, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrotten.
I takt med teknikutvecklingen och den allmänna globaliseringen har relationen mellan idrott och vadhållningsindustrin förändrats. Parallellt har problemen med matchfixing ökat. Under senaste åren har ett antal misstänkta matcher upptäckts i Sverige.

Avtalet mellan RF och Svenska Spel gäller från den 1 april i år och löper fram till och med den 31 mars 2019.

För mer information kontakta

Birgitta Ljung
Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet
070-731 62 68

Lennart Käll
VD, Svenska Spel
010-120 77 77

Riksidrottsförbundet, RF, och Svenska Spel tar återigen gemensamt krafttag för att prioritera och stärka det förebyggande arbetet mot matchfixing. Det nya avtalet innebär bland annat att den tvååriga projektanställningen för att samordna arbetet mot matchfixing, som RF inrättade i april 2013, permanentas.

Läs vidare »
Media-no-image

Presentation av förslag ordförande RF/SISU

Nyheter   •   2015-04-09 12:04 CEST

RF och SISU valberedningar presenterar ett gemensamt förslag till ordförande RF/SISU och styrelseledamöter.

Dag: Måndag 13 april

Tid: 15.00

Plats: Idrottens hus, Södra Fiskartorpsvägen 15 A-H, 114 33 Stockholm

Varken Karin Mattsson Weijber, ordförande RF, eller ordföranden Pia Zetterström, SISU Idrottsutbildarna, kandiderar för omval vid Riksidrottsmötet i Helsingborg i maj. I januari 2015 tog Riksidrottsstyrelsen, RS, och SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse, FS, beslutet att föreslå att valen ska innebära en personunion mellan de båda organisationerna. För att möjliggöra personunion redan från 2015 valde samtliga RS- och FS-ledamöter att ställa sina platser till förfogande.

Det skapade en unik situation med nya förutsättningar och med totalt ett 30-tal namnförslag, varav fem ordförandekandidater. Valberedningarna, som från början av 2015 arbetat gemensamt, har intervjuat samtliga kandidater och presenterar vid presskonferensen det gemensamma förslag som sedan läggs fram till Riksidrottsmötet (RIM) i Helsingborg 29-31 maj 2015.

Information om Riksidrottsmötet 2015 finns här

http://www.svenskidrott.se/rim

På presskonferensen finns representanter från de båda valberedningarna

Bland annat deltar:

Hans Hellquist, ordförande RS valberedning

Kerstin Rosén, ordförande FS valberedning

Välkommen - ingen föranmälan krävs

För mer information kontakta
Anna Setzman

Pressekreterare Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

INBJUDAN RF och SISU valberedningar presenterar ett gemensamt förslag till ordförande RF/SISU och styrelseledamöter vid presskonferens. Dag: Måndag 13 april Tid: 15.00 Plats: Idrottens hus, Södra Fiskartorpsvägen 15 A-H, 114 33 Stockholm

Läs vidare »
Media-no-image

Föreningslivet vann kampen om föreningsmomsen

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 15:50 CET

Efter sex års påverkansarbete från föreningssverige, samt stöd från de svenska regeringarna, lägger nu EU-kommissionen ner kampen om föreningsmomsen. Det innebär att ideella organisationer även i fortsättningen slipper redovisa moms.

– Det är ett oerhört positivt besked, som vi väntat på länge. Framför allt är det glädjande för landets alla idrottsföreningar som slipper både ökade kostnader och mera krångel. Hade Kommissionen fått sin vilja fram hade föreningarna ju tvingats redovisa och betala moms på varje såld kaffekopp och korv, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

– Detta är otroligt viktigt för det svenska civilsamhällets utveckling och framtid. Vi är väldigt tacksamma att EU-kommissionen accepterar det svenska föreningslivets särart. Nu kommer allt från rödakors- till IOGT-NTO- och Civilförsvarsförbundsföreningar att kunna fortsätta fokusera på sin verksamhet i stället för att lägga tid på onödig byråkrati och administration, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Orsaken till att EU-kommissionen nu har beslutat att lägga ner överträdelseärendet om momsbefrielsen för ideella föreningar är att Kommissionen kommit fram till att det svenska undantaget inte påverkar EU:s inre marknad, något Sverige hävdat ända sedan ärendet togs upp första gången.

Kommissionen har i många år ansett att det svenska undantaget för allmännyttiga ideella föreningar från att redovisa moms strider mot EU:s momsdirektiv. Två svenska utredningar kom också till samma slutsats. 2010 inledde därför EU-kommissionen ett så kallat överträdelseärende mot Sverige, med hot om att ta frågan till EU-domstolen om Sverige inte ändrade sitt regelverk. Med en samlad riksdag och en massiv opinion i ryggen vägrade dock den svenska regeringen att vika sig och Anders Borg förklarade att han var beredd att driva frågan ”ända in i kaklet”.

– Att Kommissionen nu har lagt ned ärendet visar att det faktiskt går att påverka, något många tvivlade på när vi inledde striden redan 2009. Jag är övertygad om att det helt avgörande har varit den stora uppslutningen, inte minst från alla idrottsföreningar runt om i landet. Det tillsammans med att den tidigare svenska regeringen agerade så kraftfullt i Bryssel gjorde att vi kom till en bra lösning. säger Karin Mattsson Weijber.

– Detta visar på vikten av att den idéburna sektorn samverkar i stora påverkansfrågor som berör hela samhällsutvecklingen. I detta fall har det varit viktigt att idrottsrörelsen och den sociala rörelsen gått samman och visat på de konsekvenser som skulle ha uppstått om Sverige hade tvingats införa en föreningsmoms, säger Göran Pettersson.

För ytterligare kommentarer kontakta
Karin Mattsson Weijber
070-600 37 22

Efter sex års påverkansarbete från föreningssverige, samt stöd från de svenska regeringarna, lägger nu EU-kommissionen ner kampen om föreningsmomsen. Det innebär att ideella organisationer även i fortsättningen slipper redovisa moms.

Läs vidare »
Tpus6fdnbjv9eutffzct

Tipsfunktion för misstankar om matchfixing

Pressmeddelanden   •   2015-02-13 08:49 CET

Nu kan vem som helst som misstänker matchfixing ge tips. I dag lanseras en dygnet runt-öppen tipsfunktion som har tagits fram av Riksidrottsförbundet tillsammans med Seccredo AB. Tips om matchfixing eller otillåten vadhållning kan lämnas enkelt och säkert via telefon, mail eller ett webbformulär. Uppgiftslämnaren kan vara anonym.

Media-no-image

Så fångas fuskarna

Pressmeddelanden   •   2015-02-03 17:00 CET

RF har fått uppdraget att utföra alla dopingtester under Skid-VM i Falun som inleds 18 februari. Inom internationellt och svenskt antidopingarbete är bloddopingfrågan prioriterad och skärpta regler kring blodpass har nyligen införts.
Hur kommer arbetet att utföras under skid-VM i Falun och hur bedrivs jakten på fuskarna?
Vad kan vi upptäcka och hur avslöjas bloddoping?
Vad planeras för framtiden för att avslöja olika former av bloddoping?
Hur arbetar RF:s Dopingkommission med frågan och hur fungerar internationella skidförbundets blodprogram?

Allt det här kommer att presenteras av ledande experter och vi kan vänta oss nyheter, intervjutillfällen, intressanta redovisningar och diskussioner.

Mer om temakvällen den 4 februari hittar du här

Här kan du anmäla dig

För mer information kontakta

Peder Mathiasson
peder@mathiasson@rf.se
Informationsansvarig på RF:s Antidopinggrupp
08-699 61 55

​Välkommen till unik temakväll om bloddoping 4 februari. RF har fått uppdraget att utföra alla dopingtester under Skid-VM i Falun som inleds 18 februari. Inom internationellt och svenskt antidopingarbete är bloddopingfrågan prioriterad och skärpta regler kring blodpass har nyligen införts. Hur kommer arbetet att utföras under skid-VM i Falun och hur bedrivs jakten på fuskarna?

Läs vidare »
Zcz6lrb8fflmpxewomqc

INBJUDAN: Presskonferens SM-veckan Örebro

Pressmeddelanden   •   2015-01-25 14:25 CET

Nu börjar idrottsfesten! Välkommen på presskonferens inför SM-veckan i Örebro.

Media-no-image

Ny mottagning behandlar psykisk ohälsa bland elitidrottare

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 11:02 CET

Beroendecentrum Stockholm och Riksidrottsförbundet har inlett ett samarbete för att behandla och förebygga psykisk ohälsa hos elitidrottare under och efter karriären. Som ett första steg öppnar Riddargatan 1, Mottagningen för Elitidrott och Hälsa i Stockholm den 1 februari.
Verksamheten börjar i liten skala med att ta emot elitidrottare/ledare över 18 år som befinner sig på landslagsnivå eller precis har avslutat sin karriär.

– Det är glädjande att specialistmottagningen för Elitidrott och Hälsa nu kan öppna och även ta ett ansvar för att proaktivt förebygga svårare psykisk ohälsa under och efter elitidrottskarriären, säger Göran Kenttä.

Att vara verksam inom elitidrotten är förknippat med stora krav och höga påfrestningar fysiologiskt och mentalt. Sedan länge har det idrottsmedicinska stödet varit etablerat och varit ett stort och viktigt stöd. Högspecialiserad behandling av psykisk ohälsa har däremot varit ett icke tillgodosett vårdbehov inom idrottsmedicin.

– Denna satsning kommer att öka tillgängligheten till vård för psykisk ohälsa för personer som levt under hård psykisk press under sin aktiva tid, och som ofta ställs inför svåra utmaningar när idrottskarriären övergår i en ny livsfas, säger Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

På Riddargatan 1, Mottagningen för Elitidrott och Hälsa finns läkare med specialistutbildning i psykiatri och beroende,psykologer och psykoterapeuter, alla med erfarenhet av elitidrott. Mottagningen ska förhoppningsvis utvecklas med egen forskning och konsultativ verksamhet till ett kunskapscentrum för elitidrott och psykisk hälsa i hela landet och utanför elitidrotten.


För mer information kontakta:


Göran Kenttä
ansvarig för idrottspsykologi RF, lektor vid GIH
Goran.kentta@rf.se

08-699 62 21

Johan Franck
verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm
mejl

Karin Hyland
överläkare, verksamhetschef Riddargatan 1
mejl

Kontaktuppgifter och information om mottagningen Elitidrott och Hälsa​Beroendecentrum Stockholm och Riksidrottsförbundet har inlett ett samarbete för att behandla och förebygga psykisk ohälsa hos elitidrottare under och efter karriären. Som ett första steg öppnar Riddargatan 1, Mottagningen för Elitidrott och Hälsa i Stockholm den 1 februari.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • axanuena.sjeetzmanru@rref.se
  • 070-564 52 16
  • 08-699 61 79

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 70 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen