Jkzsxr26lqv9p5ui2zhq

Sverige vidare i Europamästerskapet i cricket – går upp till division 1

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 11:34 CEST

Sverige flyttas upp till den europeiska första divisionen i cricket. För första gången någonsin har ett officiellt utomhusmästerskap i cricket spelats i Sverige och i turneringens sista match på Gärdet i Stockholm lyckades svenska landslaget säkra andraplatsen i gruppen och därmed avancemang till europeiska första divisionen i World Cricket League.

Media no image

RF står bakom skrivelse till IOK

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2016 23:00 CEST

Många av världens nationella antidopingorganisationer, NADO:s, är kritiska till IOK:s beslut att låta respektive specialidrottsförbund besluta om de ryska idrottarnas deltagande i OS. Nu uttrycker man sin besvikelse i ett öppet brev som Riksidrottsförbundet har skrivit under.

I söndags beslutade den internationella olympiska kommittén (IOK) att Rysslands OS-trupp får delta på OS i Rio, förutom de som tidigare har dömts för dopingbrott, om de får tillåtelse från sitt internationella specialidrottsförbund. Besluted stod i skarp kontrast till den internationella antidopingbyrån WADA:s rekommendationer att utestänga Ryssland från OS.

Nu uttrycker 13 länders nationella antidopingorganisationer sitt missnöje med beslutet. Istället för att ta ansvar, leda och agera, har IOK skjutit över ansvaret på specialidrottsförbunden, som är sämre skickade att hantera den allvarliga frågan om statsunderstödd doping. Beslutet, menar man, bidrar till förvirring och otydlighet inför de olympiska spelen i Rio. Nu vill man se reformer som säkerställer ett mer kraftfullt agerande i framtiden.

- Det är glädjande att så många tunga idrottsaktörer tar ställning mot IOK:s beslut att skjuta över ansvaret på specialidrottsförbunden. Det här initiativet visar att vår värdegrund är viktigare än medaljjakten i enskilda mästerskap. Den samlade svenska idrottsrörelsen har inte några problem att stå bakom det här uppropet, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

- Genom detta samlade och tydliga besked från oss nationella antidopingorganisationer framför vi vår stora besvikelse över IOC:s fega och till viss del felaktiga beslut, säger Kristina Olinder, ordförande Dopingkommissionen. 

De 13 länder som skrivit och står bakom brevet är Österrike, Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Sverige, Schweiz och USA. 

---

Här kan du läsa brevet i sin helhet - publicerad i The Guardian i dag, söndag 31 juli.


För information kontakta:

Björn Eriksson
Ordförande RF
070-626 46 06

Kristina Olinder
Ordförande Dopingkommissionen
kristina.olinder@outlook.com
0705907169Världens antidopingorganisationer är kritiska till IOK:s beslut angående Rysslands deltagande i OS. Nu uttrycker man sin besvikelse i ett öppet brev i den brittiska tidningen The Guardian. - Det är glädjande att så många tunga idrottsaktörer tar ställning mot IOK:s beslut att skjuta över ansvaret på specialidrottsförbunden, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Läs vidare »
Media no image

RF önskar att IOK hade satt ner foten

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2016 17:03 CEST

IOK väljer att överlämna ansvaret till respektive idrott om ryska idrottare ska få delta i OS. Ett beslut som Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, beklagar.

- Det känns lite som att IOK sticker svansen mellan benen. Jag hade hellre sett att IOK satte ner foten, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.
Även om det är upp till varje enskilt internationellt specialidrottsförbund att göra bedömningen om Ryssland ska få delta i OS i Rio eller inte måste respektive idrottare uppfylla flera krav från IOK. Exempelvis kommer tidigare dopningsdömda idrottare inte att få delta i OS, även om de har avtjänat sitt straff.
- Om IOK gör bedömningen att den inte kan stänga av alla ryska idrottare borde den åtminstone har lämnat en rekommendation till respektive internationellt specialidrottsförbund. Nu överlämnas ett tungt ansvar till respektive internationellt specialidrottsförbund, säger Björn Eriksson.

- Självklart kommer RF att ge stöd till de svenska specialidrottsförbund som önskar rådgöra med oss kring frågan, säger Björn Eriksson.


För information kontakta
Björn Eriksson
Ordförande
070-626 46 06

IOK väljer att överlämna ansvaret till respektive idrott om ryska idrottare ska få delta i OS. Ett beslut som Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet beklagar. - Det känns lite som att IOK sticker svansen mellan benen. Jag hade hellre sett att IOK satte ner foten, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs vidare »
Media no image

iNADO uppmanar att Ryssland bannlyses från OS

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2016 17:42 CEST

iNADO, de nationella antidopingorganisationernas samarbetsorgan, uppmanar att de ryska delegationerna bannlyses från OS och Paralympics i Rio

Som en konsekvens av de fördömande slutsatserna i rapporten om statligt sponsrad inblandning i antidoping som släppts idag av professor Richard McLaren, bör de ryska delegationerna förbjudas från att delta i de olympiska och paralympiska spelen i Rio de Janeiro.

Institutet för nationella antidopingorganisationer (iNADO) utfärdade detta uttalande som reaktion på dagens publicering av professor Richard McLarens rapport om ryska regeringens manipulation av antidopinginsatser i Ryssland.

McLaren- rapporten kom som en stor besvikelse och chockerande inblick i en massiv konspiration mot de rena idrottsutövarna i världen.

- De rena idrottsutövarna i världen har svikits och förtjänar mycket bättre. iNADO uppmanar IOK och IPC, och med stöd från WADA, för att svara på ett entydigt sätt genom att förhindra de ryska delegationerna från att delta i de olympiska och paralympiska spelen, säger iNADOs ordförande Doug MacQuarrie.

I alla sporter, bör endast enskilda ryska idrottare som uppfyller de stränga kriterier som utarbetats av det internationella friidrottsförbundet (IAAF) bli aktuella för deltagande.

Detta är ett vägskäl då IOK och IPC måste visa nolltolerans till doping genom att förbjuda alla inblandade idrottsutövare i detta statsponsrade system deltagande i de olympiska och paralympiska spelen.

iNADO menar samtidigt att de ryska idrottsutövarna ska välkomnas tillbaka till den internationella idrottsscenen när deras nationella antidopingprogram överensstämmer med kraven i World Anti-Doping Code.
Därför uttalar iNADO sitt stöd för förstärkta insatser för att återanpassa RUSADA, Rysslands NADO. Så länge det inte finns en trovärdig nationell antidopingorganisation som fungerar oberoende i Ryssland, finns inte heller omvärldens förtroende för att de ryska olympiska och paralympiska idrottsutövarna konkurrerar ärligt.

Den svenska dopingkommissionen ställer sig helt och fullt bakom iNADOs uttalanden.

iNADO är den internationella medlemssammanslutningen av NADOs. NADOs har det enda och otvetydiga mandatet att skydda rena idrottsutövare, utan motstridiga intressen som att främja idrotten. iNADOs medlemmar representerar alla olympiska regioner och genomför det mesta av arbetet mot doping i hela världen årligen.

RF ansvarar för svensk idrotts arbete mot doping och är också Sveriges Nationella Antidopingorganisation (NADO).
Dopingkommissionen, ett inom RF oberoende organ, har det övergripande ansvaret för idrottens antidopingverksamhet.

För mer information – kontakta;

Kristina Olinder
Ordförande i Dopingkommissionen kristina.olinder@outlook.com
0705907169

iNADO, de nationella antidopingorganisationernas samarbetsorgan, uppmanar att de ryska delegationerna bannlyses från OS och Paralympics i Rio.

Läs vidare »
Media no image

Pressmaterial om svenskt antidopingarbete - inför OS i Rio

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2016 06:17 CEST

Frågor om doping kan komma upp i anslutning till OS. Riksidrottsförbundet (RF) har därför sammanställt material med texter och statistik som berör antidopingfrågan.

RF ansvarar för svensk idrotts arbete mot doping och är också Sveriges Nationella Antidopingorganisation (NADO). I år genomförs 3 100 dopingtest på svenska idrottsutövare och inför OS i Rio har samarbetet intensifierats mellan Svensk Antidoping och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

För mer information om antidopingarbetet:

Kristina Olinder
Ordförande i Dopingkommissionen
070-590 71 69
kristina.olinder@outlook.com

Jan Engström
Svensk Antidoping, Dopingkontroller och samverkan med SOK
070 671 68 53
(Finns på plats i Rio före och under OS)
jan.engstrom@rf.se

Tommy Forsgren
Svensk Antidoping, Regler och handläggning av dopingfall
070 527 40 07
(Finns på plats i Rio före och under OS)
tommy.forsgren@rf.se

Jenny Schulze
Nordic Athlete Passport Management Unit Manager
+47 419 603 06
jenny.schulze@antidoping.no

Magnus Ericsson
Chef för Dopinglaboratoriet på Karolinska Huddinge
08 58 58 10 75
magnus.ericsson@karolinska.se

Mer om svenskt antidopingarbete och RF:s dopingkontroller.

 • Svensk Antidoping på plats i Rio
 • Unikt nordiskt samarbete ger större möjlighet att hitta fuskare
 • Hög kvalitet helt avgörande för dopinglabbet
 • Det här måste idrottare känna till om doping
 • Svensk statistik om dopingkontrollerSvensk antidoping på plats i Rio

I slutet av juli reser Jan Engström och Tommy Forsgren till Rio. De två medarbetarna från Svensk Antidoping har valts ut av Dopingkommissionen för att representera Svensk antidoping under de olympiska sommarspelen i Rio. De kommer att arbeta på plats i Rio under en månad och bidra med sin kompetens bland annat i rollen som Doping Control Officer (DCO) och Doping Control Station Manager (DCSM).

Internationella samarbeten är en viktig del av verksamheten och Svensk antidoping behöver finnas på plats för att kunna påverka världsantidopingarbetet. Vi har tidigare varit representerade i både Athen och Peking och Commonwealth Game i Melbourne. Det är lika viktigt att bidra med vår erfarenhet och kompetens som att nätverka och knyta kontakter för framtida samarbeten och projekt.

Vår närvaro är också en del av ett samarbetsprojekt med Sveriges Olympiska Kommité (SOK) ”Mot Rio av egen kraft”.Ett projekt med extra fokus på att värna idrottarens självklara rätt att tävla och träna på lika villkor. Förutom dopingkontroller och informationsinsatser publiceras en serie intervjuer med OS-idrottare och ledare under hela perioden fram till OS.

Läs mer och se filmerna här
http://www.rf.se/Antidoping/MotRioAvEgenKraft/Unikt nordiskt samarbete ger större möjlighet att hitta fuskare


På idrottsarenan är de nordiska länderna rivaler men i antidopingarbetet finns sedan länge ett nära samarbete som utgör ett världsunikt exempel. Varje vecka registreras ungefär 250 tester från de nordiska länderna. Jenny Schulze har rollen som Nordic Athlete Passport Management Unit Manager (APMU). Från sin arbetsplats i Oslo går hon, tillsammans med sin kollega Lasse Bækken, igenom samtliga dopingtester från aktiva elitidrottare från Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Syftet är att utvärdera och vara ett nav i arbetet med profiler i Norden, både blodprofiler och steroidprofiler. Samarbetet startade för snart tre år sedan. Arbetet är uppbyggt på ett sätt som saknar motsvarighet i andra länder och har fått beröm från den internationella antidopingbyrån WADA (World Anti-Doping Agency).

”I dag jämförs dopingtester med en serie tester som gjorts på samma idrottare. Då blir det möjligt att kompensera för genetiska skillnader och bättre uppfatta avvikelser från de personliga identitetsprofiler som blodprofil och steroidprofil ger” säger Jenny Schulze. När tester gjorts i Sverige skickas provet till dopinglabbet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. När provet är registrerat i det gemensamma datasystemet får Jenny Schulze ett meddelande och kan analysera resultatet på plats i Oslo. Jenny visar på sin dator olika kurvor för blodprofil och steroidprofil från en testad idrottare. Ett identifikationsnummer står i den övre vänsterkanten. De tidigare testerna som finns i idrottarens profil är också knutna till numret och finns redan på plats för analys och jämförelse. Till skillnad från andra länders APMU kan Jenny se vilken individ som döljer sig bakom numret.

”För att göra en så bra bedömning som möjligt är det viktigt att jag kan knyta historiska tester till det nytagna och också veta vilka personer det är bakom numren. Då först kan jag få fram tillräckligt mycket bakgrundsinformation. Det är till exempel bra att veta om ett prov är taget dagarna före ett nationellt mästerskap som utövaren ska delta i, eller om utövaren är skadad och håller på med rehabilitering” förklarar Jenny Schulze.

Varje profil klassificeras i en av fyra kategorier: normal, misstänkt profil där ytterligare undersökning behövs, trolig doping eller troligt medicinskt tillstånd/sjukdom. Finns det en avvikelse i blod- eller steroidprofil skickar Jenny provet vidare till en expert. De nordiska länderna har knutit till sig experter som hör till de bästa i världen. ”Om experten bedömer att provet har manipulerats (trolig doping) skickas profilen till ytterligare två experter som oberoende av varandra gör sina bedömningar. Om alla tre bedömer att det är doping startar en lång kedja av händelser” säger Jenny Schulze.

Idrottaren får chansen att förklara varför provet ser ut som det gör med detaljerad information som följer med en sammanfattning som görs för ärendet. Experterna tittar sedan på all data, både blod- och steroidprofiler och förklaringar från idrottaren. Bedömer de att det är doping tas ärendet vidare. ”Processen kan bli ganska utdragen. Under åren 2010–2014 har ungefär 70 utövare stängts av i världen av på grund av sin blodprofil, ingen av dem från de nordiska länderna. Framför allt har blodprofilprogrammet lett till att vi med målinriktad testning kunnat upptäcka fler EPO-positiva prover” berättar Jenny Schulze.

Från och med 1 januari 2014 samlas alla steroidprofiler i ett biologiskt pass och alla dopinglaboratorier bör anlita en extern eller intern APMU. WADA:s regelverk för blodprofiler infördes 2009 men nu finns ett sådant även för steroidprofiler.

Bakgrundsfakta

Blodprofil: Idrottarens hemoglobinvärde och andra blodparametrar undersöks över tid. Om utövaren försöker manipulera sitt blod med exempelvis EPO eller blodtransfusioner kommer det sannolikt att synas på de olika blodparametrarna.

Steroidprofil: Används för att följa utövarens steroidnivåer över tid. Det kan vara svårt att upptäcka om testosteron har tillförts, eftersom det ser likadant ut som det kroppen tillverkar själv. Därför används olika steroidration (förhållandet mellan testosteron och dess nedbrytningsprodukter) för att påvisa om det tillförts externt. Man utsöndrar förvånansvärt jämna nivåer av steroider i urinen över tid. Men vid doping kommer dessa ration att variera och urskilja sig.


Hög kvalitet helt avgörande för dopinglabbet

Under OS i Rio ska 6000 dopingprover analyseras. Nu är laboratoriet som skulle ha analyserat alla dopingprov från OS avstängt.

I slutet av juni, lite mer än en månad före OS, meddelar världsantidopingbyrån WADA att de stänger av dopinglaboratoriet i Rio. Även inför fotbolls-VM 2014 underkändes labbet och då tvingades man skicka alla prover till Schweiz. Riolabbet har satsat hårt för att komma tillrätta med de brister som fanns men WADA:s beslut visar tydligt hur strikt de ser på kvalitet och kontroll av sina godkända laboratorier.

”När sånt här händer krävs ett nära internationellt samarbete. Vi skickar tre medarbetare till Rio under OS för att bidra med vår kunskap och kompetens” berättar Magnus Ericsson chef för Dopinglaboratoriet på Karolinska Huddinge. När jag träffar honom i början av juli är det fortfarande oklart hur dopingproverna kommer att hanteras under OS. Magnus menar att WADA troligtvis låter ett annat godkänt labb tillfälligt ta över ledningen och flytta in sin verksamhet.

Sverige ett av 34 godkända laboratorier i världen

Dopinglaboratoriet på Karolinska Huddinge startades redan 1980 och är ett av 34 godkända laboratorier i världen och det enda i Sverige som är ackrediterat av av WADA. Magnus är stolt över att det svenska dopinglabbet har klarat alla kvalitetskontroller hittills men tar inget för givet. Framgångsfaktorerna handlar om noggranna rutiner och ett ständigt förbättringsarbete.

Noggranna rutiner

Rutinen är att alla prover analyseras två gånger. Först av en medarbetare, därefter görs allt om igen av en annan medarbetare. Allt för att minimera risken att det blir fel. ”Det får inte bli fel, därför är vi väldigt noga med allt vi gör och kör egna blindtester varje månad” säger Magnus Ericsson. Dessutom är det svenska dopinglaboratoriet medlem i WAADS (World Association of Anti-Doping Scientists) som även de gör blindtester tre gånger om året. ”Kontroller är en viktig del av vår framgång” säger Magnus.

WADA:s kontroller

Fem gånger varje år gör WADA blindtester som i samarbete med Svensk Antidoping skickas in tillsammans med andra tester. Det gör att labbet omöjligt kan veta när dessa blindtester kommer och vilka det är. Dessutom skickar WADA blindtester tre gånger om året. Då kommer fem prover direkt från WADA och då vet labbet att det handlar om en kontroll men inte mer. Vid WADA:s uppföljning kan det delas ut minuspoäng för olika missar och avsteg från regelverket. Det handlar om allt från svarstid, vad som hittas i proverna och vilka nivåer till hur rapporteringen går till. Olika poäng ger olika konsekvenser, i värsta fall avstängning med förbud att ta emot och analysera dopingprover med omedelbar verkan. Det kan hända till exempel om labbet skulle rapportera ett falskt positivt svar.

Sju dopinglabb avstängda

Just nu är sju dopinglabb avstängda. Av olika anledningar. Dels handlar det om blindtester där WADA skickar in prover för att se att labbets analyser fångar det korrekt. Men det handlar också om granskningar i detalj på plats där representanter från WADA går igenom hela kvalitetssystemet. ”De kontrollerar varje liten del och detalj av vårt arbete”, berättar Magnus. ”Hur vi flyttar prover inom labbet eller hur vi rapporterar analyssvaren.”

Det är alltså många delar som kan leda till en avstängning. ”Det finns inget liknande för andra labbverksamheter” säger Magnus Ericsson chef för Dopinglaboratoriet på Karolinska Huddinge. ”Inte ens forensiska laboratorier, de som gör undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter, kan stängas av på det här sättet.”

”2013 sänktes alla gränsvärden vilket krävde stora investeringar eftersom vår gamla utrustning inte kunde fånga dessa värden. Hade vi inte lyckats få ihop det hade vi förlorat förtroendet och blivit avstängda”, säger Magnus. Det är mitt i sommaren men full aktivitet på labbet när jag kommer in på dopinglaboratoriet Karolinska Huddinge. ”Vi analyserar ungefär 6000 prover varje år. Hälften kommer från Svensk Antidoping och den andra hälften från andra länder. Både från länder som inte har ett eget dopinglabb till exempel Island och för länder som har fått sitt labb avstängt av WADA. Just nu kör vi till exempel prover från Ryssland” berättar Magnus.


Det här måste idrottare känna till om doping


De flesta vet inte så mycket om hur dopingkontroller görs och vilka regler som idrottarna måste följa. Men som elitidrottare är man skyldig att känna till sådant. Svensk antidoping har därför en ny e-utbildningför alla idrottare som vill lära sig grunderna i antidoping.
Här får alla chansen att på ett enkelt sätt ta del av den kunskap om dopingreglerna som krävs. Utbildningen består av sju moduler som tar ungefär fyra minuter vardera att gå igenom. Testa en modul själv och lär dig det som alla idrottare och ledare är skyldiga att känna till. Utbildningen är öppen för alla.

http://www.rf.se/Antidoping/Nyheteromantidoping/Nye-utbildningiantidoping/

Svensk statistik om dopingkontroller

Sedan 1981 har RF tagit drygt 90 000 dopingprov. 814 (1 %) har resulterat i bestraffningar.

Under 2015 togs 3 057 prov, varav 23 stycken resulterade i bestraffningar.

Endast 9 av 23 bestraffningar 2015 gällde elitidrottare.

Över hälften av de svenska dopingfallen de senaste 14 åren har gällt gymtränande motionärer.
177 av 335 bestraffade sysslade inte alls med någon form av tävlingsidrott.

Här finns aktuell statistik om den svenska dopingkontrollverksamheten.

http://www.rf.se/Antidoping/Statistik/

Frågor om doping kan komma upp i anslutning till OS. Riksidrottsförbundet (RF) har därför sammanställt material med texter och statistik som berör antidopingfrågan. I år genomförs 3 100 dopingtest på svenska idrottsutövare och inför OS i Rio har samarbetet intensifierats mellan Svensk Antidoping och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Läs vidare »
Media no image

Svensk Antidoping delaktig i unikt samarbete inför OS i Rio

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2016 10:55 CEST

Svensk Antidoping, Internationella simförbundet (FINA) och 14 andra ledande antidopingorganisationer tillkännager idag den fortsatta framgången av ett globalt dopingkontrollsamarbete inför förberedelserna inför olympiaden i RIO. Deltagande organisationer har arbetat tillsammans med att utveckla en omfattande, rättvis och strategisk kontrollplan att genomföras sex månader innan olympiaden.

Mellan den 1 januari och 5 augusti 2016 kommer FINA och de 15 Nationella antidopingorganisationerna (NADO:s) att ha genomfört fem till sju träningskontroller för varje simmare på Top 10 rankingen i alla discipliner som genomförs under OS. Under denna process har det varit ett intensivt samarbete avseende olika analysmetoder och relevant informationsutbyte. De Nationella antidopingorganisationerna har tagit ansvar för respektive lands tester medan FINA fokuserat på toppsimmare från länder utanför detta samarbete.

- Detta är ett mycket bra exempel på samverkan mellan nationella antidopingorganisationer och internationella specialidrottsförbund, vilket är en förutsättning för ett strategiskt och effektivt kontrollprogram, säger Kristina Olinder, ordförande Dopingkommissionen.

Både FINA och deltagande NADOs uppskattar den oro som uttryckts av simmare angående vikten av att försöka säkerställa rena spel och initiativet har också tagits för att garantera att seriösa planer genomförs så att varje simmare kommer att tävla på samma villkor när de anländer till Rio. Alla deltagande nationer anser att det måste till ett mer koordinerat arbete och utökat internationellt samarbete för ett framgångsrikt antidopingarbete.

- Vi tror mycket på detta initiativ, att arbeta tillsammans med ledande NADOs från hela världen, och avser att intensifiera det internationella samarbetet de kommande åren, säger Cornel Marculescu, verkställande direktör Internationella simförbundet.

De 15 NADOs som ingår i projektet är:

 • Spanien (AEPSAD)
 • Frankrike (AFLD)
 • Danmark (ADD)
 • Holland
 • Singapore
 • Australien (ASADA)
 • Canada (CCES)
 • Tyskland (NADA)
 • Nya Zeeland (DFSNZ)
 • Japan (JADA)
 • Korea ((KADA)
 • Sydafrika (SAIDS)
 • Sverige (Svensk Antidoping)
 • Storbritannien (UKAD)
 • USA (USADA)

I egenskap av ett innovativt kontrollinitiativ i antidopingsamfundet kan detta pilotprojekt fungera som en katalysator för framtida samarbete eftersom det ger bättre trovärdighet när kontrollplaner blir mer likvärdiga och större rättvisa i den internationella idrottsvärlden.

För mer information kontakta

Jan Engström
Dopingkontrollansvarig Riksidrottsförbundet
070-671 68 53

Svensk Antidoping, Internationella simförbundet (FINA) och 14 andra ledande antidopingorganisationer tillkännager idag den fortsatta framgången av ett globalt dopingkontrollsamarbete inför förberedelserna inför olympiaden i RIO. Deltagande organisationer har arbetat tillsammans med att utveckla en omfattande, rättvis och strategisk kontrollplan att genomföras sex månader innan olympiaden.

Läs vidare »
Media no image

Dopingkommissionen återkallar anmälan mot Abeba Aregawi

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2016 14:00 CEST

DopK har beslutat att inte gå vidare med ärendet mot bakgrund av WADA:s nyligen lämnade rekommendation att koncentrationer under visst gränsvärde fortsättningsvis inte ska medföra någon påföljd.Då det i detta fall inte är påvisat att Abeba Aregawi brukat den förbjudna substansen efter 1 januari, 2016 återkallar Doping­kommissionen sin anmälan och upphäver samtidigt den intermistiska avstängning Abeba Aregawi lyder under med omedelbar verkan.

Dopingkommissionen har 20 juni 2016 anmält Abeba Aregawi till bestraffning för dopingförseelse enligt art 2.1, Idrottens antidopingreglemente.
World Anti-Doping Agency, WADA har den 11 april, 2016 utgivit ett ”Notice”, en vägledning med riktlinjer avseende resultathantering vid positiva dopingprov med Meldonium, främst med anledning av att det råder osäkerhet om utsöndringstiderna för den aktuella substansen. Den 30 juni, 2016 utkom WADA med en uppdaterad Notice. Av den framgår, som tidigare, att tidpunkt för provtagning och dopingprovets koncentration av den förbjudna substansen är avgörande för bedömning av idrotts­utövarens grad av fel eller försummelse. I det senare urskiljs tydligare betydelsen av att påvisa att idrottsutövaren intog den förbjudna substansen efter 1 januari, 2016. I dokumentet anges vidare WADA från 1 oktober, 2016 kommer att införa en ”detection limit”, ett gränsvärde, där dopinglaboratorierna ej ska rapportera provet som positivt ifall koncentrationen understiger detta gränsvärde.DopK har beslutat att inte gå vidare med ärendet mot bakgrund av WADA:s nyligen lämnade rekommendation att koncentrationer under visst gränsvärde fortsättningsvis inte ska medföra någon påföljd.Då det i detta fall inte är påvisat att Abeba Aregawi brukat den förbjudna substansen efter 1 januari, 2016 återkallar Doping­kommissionen sin anmälan och upphäver samtidigt den intermistiska avstängning Abeba Aregawi lyder under med omedelbar verkan.För mer information kontakta

Kristina Olinder
Ordförande Dopingkommissionen
070 590 7169


Tommy Forsgren
Antidoping Riksidrottsförbundet
070 527 4007

​Dopingkommissionen återkallar anmälan mot Abeba Aregawi. Då WADA:s nyligen lämnade rekommendation att koncentrationer under visst gränsvärde fortsättningsvis inte ska medföra någon påföljd och det i detta fall inte är påvisat att Abeba Aregawi brukat den förbjudna substansen efter 1 januari, 2016 upphävs samtidigt den intermistiska avstängning Abeba Aregawi lyder under med omedelbar verkan.

Läs vidare »
Media no image

SM-veckan Norrköping: onsdagens medaljer

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2016 20:26 CEST

Medaljörerna från SM-veckans avslutningsdag.

GULD

Jenny Wegner Bowling Dam BK Femtionian Hässleholm Skåne
Jesper Svensson Bowling Herr Team Pergamon BC Göteborg Västra Götaland
Ullevi FK Friidrott Lag Dam Ullevi FK Göteborg Västra Götaland
Spårvägens FK Friidrott Lag Herr Spårvägens FK Stockholm Stockholm
Frida Södermark Friidrott 100 km dam Tjalve IF Norrköping Norrköping Östergötland
André Rangelind Friidrott 100 km herr IF Göta Karlstad Värmland
Pontus Jönsson Motorcross MX Open Sösdala MK Hässleholm Skåne

SILVER

Cajsa Wegner Bowling Dam BK Femtionian Hässleholm Skåne
James Gruffman Bowling Herr Team Alingsås BC Alingsås Västra Götaland
Hässelby SK Friidrott Lag Dam Hässelby SK Stockholm Stockholm
Hässelby SK Friidrott Lag Herr Hässelby SK Stockholm Stockholm
Sophia Sundberg Friidrott 100 km dam Väsby IK Upplands Väsby Stockholm
Elov Olsson Friidrott 100 km herr Ockelbo SK Ockelbo Gävleborg
Rikard Hansson Motorcross MX Open Göta MS Enköping Uppsala

BRONS

Ida Andersson Bowling Dam BK Högland Vetlanda Jönköping
Magnus Johnson Jr Bowling Herr Team Pergamon BC Göteborg Västra Götaland
IF Göta Friidrott Lag Dam IF Göta Karlstad Värmland
Örgryte IS Friidrott Lag Herr Örgryte IS Göteborg Västra Götaland
Ingen bronsmedalj utdelad Friidrott 100 km dam      
Jimmy Woxek Friidrott 100 km herr Hälle IF Uddevalla Västra Götaland
Fredrik Karlsson Motorcross MX Open Västerås MK Västerås Västmanland

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet och värdstaden som genomförs i samarbete med berörda specialidrottsförbund. Sveriges Television är sändande bolag. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid, i en och samma stad, genomföra svenska mästerskap i olika idrotter. SM-veckan ska återkomma varje år, vinter och sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. SM-veckan är öppen för de 71 specialidrottsförbund (SF) som är medlemmar i RF.

Medaljörerna från SM-veckans avslutningsdag.

Läs vidare »
Media no image

SM-veckan Norrköping: tisdagens medaljörer

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2016 22:40 CEST

Hattrick i guld för gymnasten Jonas Nordfors, titelförsvar av gladiatorn Jenny "Kitsune" Adolfsson i bänkpress och vinst i både herr- och damklass för Torslanda i beachhandboll. Här är alla dagens medaljörer.


GULD

Sandra Lundberg Bänkpress Damer 52 kg Lunds TK Lund
Adrianne Martinsson Bänkpress Damer 57 kg Borlänge AK Borlänge
Martin Arvidsson Bänkpress Herrar 59 kg Halmstad TSK Halmstad
Kim Larsson Bänkpress Herrar 66 kg Jönköping SK Jönköping
Jenny Adolfsson Bänkpress Damer 63 kg Kalmar AK Kalmar
Josefin Almqvist Bänkpress Damer 72 kg Landafors SK Bollnäs
Björn Hansen Bänkpress Herrar 74 kg Örebro KK Örebro
Clara Fridén Bänkpress Damer 84 kg Göteborg KK Göteborg
Emelie Pettersson Bänkpress Damer 84+ kg Södertälje AK Södertälje
Erik Gyllenhammar Bänkpress Herrar 83 kg Gävle KK Gävle
Dennis Thorsen Bänkpress Herrar 93 kg Borlänge AK Borlänge
Patrik Karlsson Bänkpress Herrar 105 kg Karlstad AK Karlstad
Håkan Mellberg Bänkpress Herrar 120 kg HM Svalöv Svalöv
Jan Lundberg Bänkpress Herrar 120+ kg Umeå Power Umeå
Louise H Lundblad Trampolin Individuell Dam Gefle gymnstikförening Gävle
Jonas Nordfors Trampolin Individuell Herr Upplands Väsbys gymnastikklubb Upplands Väsby
Lina Sjöberg Trampolin DMT damer Uppsala gymnastikförening Uppsala
Jonas Nordfors Trampolin DMT herrar Upplands Väsbys gymnastikklubb Upplands Väsby
Hanna Ryden/Lina Sjöberg Trampolin Synkroniserad trampolin damer Trampolinklubben Levo/Uppsala gymnastikförening Lidköping/Uppsala
Jonas Nordfors/Felix Holgersson Trampolin Synkroniserad trampolin herrar Upplands Väsbys gymnastikklubb/Trampolinklubben Levo Upplands Väsby/Lidköping
Torslanda HK Beachhandboll Dam Torslanda HK Göteborg
Torslanda HK Beachhandboll Herr Torslanda HK Göteborg
Tommie Svärd Crosscart sprint special 250 cc Finnskogs MK Torsby
Andreas Carlsson Crosscart sprint special 650 cc Säffle MC Säffle
Andreas Sjölander Rallysprint 2 WD SMK Gävle Gävle
PG Andersson Rallysprint 4 WD Årjängs MK Årjäng
Magnus Falk Fallskärmshoppning Individuell precision FGCC Gävle
Fallskärm Gefle 1 Fallskärmshoppning Lag precision FGCC Gävle

SILVER

Laura Savolainen Bänkpress Damer 52 kg Södra TK Stockholm
Lisah Pedersen Bänkpress Damer 57 kg Linköpings AK Linköping
Michael Edeskans Bänkpress Herrar 59 kg ASK Eskilstuna Eskilstuna
Tahvo Jauhojärvi Bänkpress Herrar 66 kg ASK Eskilstuna Eskilstuna
Linnéa Holmgren Bänkpress Damer 63 kg Malmö LK Malmö
Jennifer Brandt Bänkpress Damer 72 kg Sundbybergs TK Sundbyberg
Amit Selberg Bänkpress Herrar 74 kg Sundsvalls AK Sundsvall
Lisa Greis Bänkpress Damer 84 kg Sandvikens AK Sandviken
Josefina Grassl Bänkpress Damer 84+ kg Karlstad AK Karlstad
Simon Svedin Bänkpress Herrar 83 kg Sundsvalls AK Sundsvall
Marcus Grahn Bänkpress Herrar 93 kg ASK Eskilstuna Eskilstuna
Conrad Hansson Bänkpress Herrar 105 kg Örebro KK Örebro
Patrik Winbjörk Bänkpress Herrar 120 kg Luleå AK Luleå
Niklas Pettersson Bänkpress Herrar 120+ kg Hassela Power Nordanstig
Alice Flensburg Trampolin Individuell Dam Klippans gymnastikkrets Klippan
Felix Holgersson Trampolin Individuell Herr Trampolinklubben Levo Lidköping
Louise H Lundblad Trampolin DMT damer Gefle gymnastikförening Gävle
Jonas Rosenlind Trampolin DMT herrar Uppsala gymnastikförening Uppsala
Louise H Lundblad/Alva Lemoine Trampolin Synkroniserad trampolin damer Gefle gymnastikförening Gävle
Niklas Linqvist/Kevin Israelsson Trampolin Synkroniserad trampolin herrar Österåkers trampolinförening Österåker
Kristinastad HK Beachhandboll Dam Kristianstad HK Kristianstad
Kävlinge HK Beachhandboll Herr Kävlinge HK Kävlinge
Linus Östlund Crosscart sprint special 250 cc Finnskogs MK Torsby
Johan Fransson Crosscart sprint special 650 cc MK Team Westom Arvika
Mattias Ledin Rallysprint 2 WD MK Kopparberg Ljusnarsberg
Michael Wikström Rallysprint 4 WD NMS Boden Boden
Anders Carlsson Fallskärmshoppning Individuell precision LFK Linköping
Skånes bästa Fallskärmshoppning Lag precision SFK Kristianstad

BRONS
Carina Hedberg Bänkpress Damer 57 kg Boxholms LK-81 Boxholm   
Robin Nirs Bänkpress Herrar 66 kg Landafors SK Bollnäs
Louice Persson Bänkpress Damer 63 kg Sundbybergs TK Sundbyberg
Ronja Wildenstam Bänkpress Damer 72 kg Södra TK Stockholm
Carl-Erik Dang Bänkpress Herrar 74 kg Örebro KK Örebro
Sandra Jacobsson Bänkpress Damer 84 kg Göteborg KK Göteborg
Elin Porath Bänkpress Damer 84+ kg Säffle AK Säffle
Tommy Krantz Bänkpress Herrar 83 kg Bollnäs SK Bollnäs
Thomas Edvinsson Bänkpress Herrar 93 kg Vedum AIS Vara
Jimmy Werner Bänkpress Herrar 105 kg Katrineholm AK Katrineholm
Fredrik Gudmunsson Bänkpress Herrar 120 kg Westbo AK Gislaved
Alexander Johansson Bänkpress Herrar 120+ kg Borlänge AK Borlänge
Lina Sjöberg Trampolin Individuell Dam Uppsala gymnastikförening Uppsala
Niklas Linqvist Trampolin Individuell Herr Österåkers trampolinförening Österåker
Moa Torstensson Trampolin DMT damer Frisksportklubben Tor Eslöv
Gustav Tingelöf Trampolin DMT herrar Uppsala gymnastikförening Uppsala
Alicia Eriksson/Linnea Ågren Trampolin Synkroniserad trampolin damer Gymnastikklubben Frivolten/Österåkers trampolin Herrljunga/Österåker
Niklas von Heideman/Johan Andersson Trampolin Synkroniserad trampolin herrar Västra Frölunda trampolinklubb Göteborg
OV Helsingborg HK Beachhandboll Dam OV Helsingborg HK Helsingborg
Djurgårdens IF HF Beachhandboll Herr Djurgårdens F HF Stockholm
Robin Kareliusson Crosscart sprint special 250 cc Östmarks MFF Torsby
Anders Martinsson Crosscart sprint special 650 cc MK Team Westom Arvika
Johan Carlsson Rallysprint 2 WD Degerfors RC Degerfors
Mattias Adielsson Rallysprint 4 WD Göteborgs MF Göteborg
Michael Alpfors Fallskärmshoppning Individuell precision SFK Kristianstad
LFK Fallskärmshoppning Lag precision LFK Linköping

Följ SM-veckan Norrköping på www.smveckan.se. Där finns tidsprogram, medaljligan, information om deltagande idrotter, resultat och mycket mer. Följ även SM-veckan på Facebook, Instagram och Twitter (@smveckan #smveckan). 

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet och värdstaden som genomförs i samarbete med berörda specialidrottsförbund. Sveriges Television är sändande bolag. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid, i en och samma stad, genomföra svenska mästerskap i olika idrotter. SM-veckan ska återkomma varje år, vinter och sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. SM-veckan är öppen för de 71 specialidrottsförbund (SF) som är medlemmar i RF.

Hattrick i guld för gymnasten Jonas Nordfors, titelförsvar av gladiatorn Jenny "Kitsune" Adolfsson i bänkpress och vinst i både herr- och damklass för Torslanda i beachhandboll. Här är alla dagens medaljörer.

Läs vidare »
Media no image

SM-veckan Norrköping: måndagens medaljer

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 22:23 CEST

SM-veckan sommar i Norrköping går in på slutspurten men medaljregnet har inte stannat av. Här är sjätte dagens medaljörer:

GULD
Sophia Waldemarson Styrkelyft Damer 52 kg HAK/Greppet Helsingborg
Gustav Hedlund Styrkelyft Herrar 93 kg Södra TK Stockholm
Clara Fridén Styrkelyft Damer 84 kg Göteborgs KK Göteborg
Filip Lindström Styrkelyft Herrar 105 kg Göteborgs KK Göteborg
Emma Rotstam Öppet vatten Dam Järfälla simsällskap Järfälla
Oskar Nordstrand Öppet vatten Herr Helsingborgs simsällskap Helsingborg
Erik Persson Jetski SPARK GP4 Gävle JRC Gävle
Petter Sundelin Jetski SKI GP3 Lycksele MK Lycksele
Rickard Nilsson Boule Öppen Coccinelle PC Malmö
Noon Geffenblad Boule Dam Sibirien BC Stockholm
Köping Inline Inline Hockey Inline Hockey Köping Inline Köping
Joakim Ljunggren Superenduro Superenduro Karlskoga EK Karlskoga
SILVER
Frida Ulfves Styrkelyft Damer 52 kg Lunds TK Lund
Erik Erlandsson Styrkelyft Herrar 93 kg Malmö LK Malmö
Rebecca Josefson Styrkelyft Damer 84 kg Göteborgs KK Göteborg
Adam Luotonen Styrkelyft Herrar 105 kg Jönköping SK Jönköping
Angela Fox Öppet vatten Dam Simklubben Ran Malmö
Anton Björk-Teuscher Öppet vatten Herr Simklubben S 02 Göteborg
Mathias Södergren Jetski SPARK GP4 Gävle JRC Gävle
Mats Örtendahl Jetski SKI GP3 Orust JSK Orust
Andreas Petersson Boule Öppen Lindome BK Mölndal
Jennifer Andersson Persson Boule Dam Sundsvalls BK Sundsvall
Örebro Inline Hockey Inline Hockey Örebro Örebro
Andreas Linusson Superenduro Superenduro Kinna MK Mark
BRONS
Ronja Helin Styrkelyft Damer 52 kg Malmbergets AIF Gällivare
Ronny Björkhaug Styrkelyft Herrar 93 kg Smedjebacken Smedjebacken
Anna Eriksson Styrkelyft Damer 84 kg Umeå Power Umeå
Janne Salmela Styrkelyft Herrar 105 kg Köpings AK Köping
Rebecka Bergström Öppet vatten Dam Stockholmspolisen IF simförening Stockholm
Alexander Berggren Öppet vatten Herr Simklubben Elfsborg Borås
Jon Sundelin Jetski SPARK GP4 Lycksele MK Lycksele
Emma-Nellie Örtendahl Jetski SKI GP3 Orust JSK Orust
Lucas Rudin/Kristofer Hirverud Boule Öppen Sörbyängen/Skatås Örebro/Göteborg
Therese Broberg/Monica Eriksson Boule Dam Boulett/Lejonkulan Västerås/Linköping
Stockholm Inline Inline Hockey Inline Hockey Stockholm Inline Stockholm
Even Heibye Superenduro Superenduro Lier MSK Norge

Följ SM-veckan Norrköping på www.smveckan.se

Där finns tidsprogram, medaljligan, information om deltagande idrotter, resultat och mycket mer.

Följ även SM-veckan på Facebook,Instagram och Twitter (@smveckan #smveckan)

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet och värdstaden som genomförs i samarbete med berörda specialidrottsförbund. Sveriges Television är sändande bolag. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid, i en och samma stad, genomföra svenska mästerskap i olika idrotter. SM-veckan ska återkomma varje år, vinter och sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. SM-veckan är öppen för de 71 specialidrottsförbund (SF) som är medlemmar i RF.

SM-veckan sommar i Norrköping går in på slutspurten men medaljregnet fortsätter. Här är sjätte dagens medaljörer:

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
 • ewannatx.smoewetzyzmkianqz@rpiouf.cvmkse
 • 070-564 52 16
 • Pressjour: 08-699 61 90

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen