Soes6iixov5ih8emmq6s

Nina Nygaard blir ny kommunikationschef på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 11:53 CET

Nina Nygaard kommer närmast från egen konsultverksamhet inom strategisk kommunikation och har tidigare bland annat varit mässprojektledare på Elmia, Stockholmschef för den internationella kommunikationsbyrån Grayling, haft egen pr-byrå och varit Senior Partner på Gullers Grupp som är en av Sveriges största kommunikationskonsulter.

Media no image

Teaterföreställning skapar känslor och samtal om psykisk ohälsa bland idrottsungdomar

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 06:45 CET

Riksidrottsförbundet har tillsammans med specialidrottsförbunden och Skolverket beslutat att lyfta upp viktiga och känsliga ämnen runt psykisk ohälsa bland ungdomar inom idrotten. Under 2017 erbjuder Riksidrottsförbundet utbildningsinsatser för elitsatsande idrottsungdomar samt deras tränare och lärare, aktiviteter som syftar till att lyfta psykisk ohälsa så att vi pratar mer om problematiken.

Ett del i utbildningen är ”Upp Upp – VI LYFTER” en teaterföreställning som lyfter tankar, känslor och beteenden för att fånga ungdomarnas intresse och sätta tankar och känslor i rörelse. Efter föreställningen har eleverna möjlighet att jobba vidare med ett utbildningsmaterial som är kopplat till föreställningen. Materialet skall väcka reflektioner och tankar – men framförallt ge trygghet och möjlighet att prata om dessa viktiga frågor. Utbildningspaket består av både en utbildningswebb, www.vilyfter.se för unga idrottsaktiva samt ett tryckt handledarmaterial.

- Med den här satsningen hoppas vi väcka tankar och få ungdomarna att öppna sig och prata om hur de mår och vad som påverkar dem i deras miljö i skolan, hemma och i elitidrotten. Det är viktigt att vi tillsammans skapar en trygg miljö där dessa samtal är en självklarhet, säger Liselotte Ohlson, elitidrottsansvarig Riksidrottsförbundet. 

Föreställningen handlar om två elitsatsande idrottsungdomar och vi får lära känna Manne och Lina och ta del av deras vardag med skola, träning och familjesituation. 

Teaterföreställningen visas den 21 mars för skolledare från hela landet men börjar sedan en turné för att nå så många elitaktiva idrottsungdomar som möjligt.

Nedan finns datum och spelplats där föreställningen redan nu, innan premiären, är inbokad.

För mer information kontakta

Liselotte Ohlson
Elitidrottsansvarig, Riksidrottsförbundet
08-699 62 27, 070-863 09 34

Teaterföreställningar vårterminen 2017

Max 100 deltagare/föreställning

April

Tis 4 Föreställning fm Alias Teatern Stockholm

Tis 4 Föreställning em Alias Teatern Stockholm

Tors 6 Föreställning fm Alias Teatern Stockholm

Tors 6 Föreställning em Alias Teatern Stockholm

Tisd 25 Föreställning fm Alias Teatern Stockholm

Tisd 25 Föreställning em Alias Teatern Stockholm

Ons 26 Föreställning fm Alias Teatern Stockholm

Ons 26 Föreställning em Alias Teatern Stockholm

Maj

Tors 18 Föreställning em Arenan Karlstad

Fre 19 Föreställning fm Arenan Karlstad

Fre 19 Föreställning em Arenan Karlstad

Alias Teatern http://www.aliasteatern.com/kontakt

Arenan Karlstad http://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Kultur/Arenan---bio-musik-teater/Hitta-hit/

Riksidrottsförbundet har tillsammans med specialidrottsförbunden och Skolverket beslutat att lyfta upp viktiga och känsliga ämnen runt psykisk ohälsa bland ungdomar inom idrotten. Under 2017 erbjuder Riksidrottsförbundet utbildningsinsatser för elitsatsande idrottsungdomar samt deras tränare och lärare, aktiviteter som syftar till att lyfta psykisk ohälsa så att vi pratar mer om problematiken.

Läs vidare »
Media no image

​Samarbete ökar kunskap och stärker barns rättigheter inom idrotten

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 09:29 CET

Riksidrottsförbundet och Bris inleder samarbete för att öka kunskap och stärka barns rättigheter inom idrotten.Idrottsledare ska få bättre kunskap om barnrätt, och Bris om idrottsrörelsen, allt med syftet att skydda och stötta aktiva barn.

Riksidrottsförbundet har nyligen tillsatt sakkunniga för barn- och ungdomsidrottsidrott som finns i samtliga 19 idrottsdistrikt över hela landet. Som förening, ledare, förälder eller barn kan du vända dig till ditt idrottsdistrikt med frågor för att få råd och stöd. Förutom tidigare utbildning görs nu extra insatser av Bris för att fördjupa kunskapen hos samtliga sakkunninga för barn- och ungdomsidrott om barns rättigheter. Bris kommer även att fungera som löpande stöd och vägledning.

Avtalet innebär även att Riksidrottsförbundet, via Bris kanaler och erfarenheter av att kommunicera med barn, bidrar till att öka kunskaperna bland barn och unga om var de kan vända sig om de har frågor eller funderingar kopplade till sitt idrottande. På så sätt kan barn som behöver stöd eller far illa inom idrotten kontakta Bris direkt för stöd.

– Vi måste hela tiden arbeta för en ökad medvetenhet om vikten av barns trygghet och rättigheter. Tillsammans med Bris kan vi stärka det förebyggande arbetet och bli ännu tydligare i vårt agerande för barnets bästa, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsförbundet kommer samtidigt att utbilda Bris om idrottsrörelsen, idrottens drivkrafter och förutsättningar. Det ger Bris kuratorer en fördjupad kunskap för att de vid eventuella samtal som handlar om idrotten, ska kunna sätta barnrättsperspektivet i rätt kontext.

– Vi är glada att genom det här samarbetet kunna vara med och bidra till en trygg idrott för barn. Tillsammans med Riksidrottsförbundet kommer vi arbeta förebyggande med utbildning och kunskapsutbyte. Bris blir nu också synligare för barn i idrottsrörelsen som kan kontakta oss direkt om de far illa. Bris kan då hjälpa barnet vidare och larma om det finns missförhållanden, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.


BAKGRUND
90 procent av alla barn och ungdomar är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. För idrottsrörelsen är det ett stort ansvar som kräver att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. Riksidrottsförbundet har sedan tidigare riktlinjer, utbildningsmaterial, diskussionsunderlag, tydliga handlingsplaner som stöd när något inträffar samt forskningsbaserade kunskapsöversikter kring exempelvis sexuella övergrepp.

Sedan december 2013 har idrottsföreningar möjlighet att begära begränsade registerutdrag för anställda, ledare, praktiktjänstgöring samt uppdrag i föreningen om personen i fråga ska arbeta med barn och unga under 18 år.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
anna.setzman@rf.se
070-564 52 16

Anna Holmqvist
Pressekreterare Bris
anna.holmqvist@bris.se
070-779 95 06

Riksidrottsförbundet och Bris inleder samarbete för att öka kunskap och stärka barns rättigheter inom idrotten.Idrottsledare ska få bättre kunskap om barnrätt, och Bris om idrottsrörelsen, allt med syftet att skydda och stötta aktiva barn.

Läs vidare »
Gnkg5dj9wsrch9qixl4b

​Nytt samarbete mellan Svenska Spel och Riksidrottsförbundet för att få fler i rörelse

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 11:38 CET

Två av tre fyraåringar i Sverige når inte upp till Världshälsoorganisationen WHO:s mål för rörlighet. Stillasittandet i alla åldrar är ett hälsoproblem för samhället. I och med samarbetet möjliggör Svenska Spel idrottens extra satsningar för att få fler i rörelse. Totalt satsas 37 miljoner kronor per år under tre års tid och den övervägande delen fördelas till specialidrottsförbunden.

Media no image

​Ny undersökning synliggör hot och våld inom idrotten

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 06:35 CET

Riksidrottsförbundet genomför, tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå), en undersökning om trakasserier, hot, våld och korruptioninom idrottsrörelsen. 

Studien ska:

  • Ge fördjupad kunskap om trakasserier, hot och våld inom idrottsrörelsen.
  • Undersöka om föreningarna drabbas av andra brott av mer systemhotande karaktär.
  • Ta fram förslag på hur idrotten kan motverka detta.

Tidigare undersökningar inom ishockey och fotboll, och nu senast ett uppmärksammat fall inom handboll, visar på en oroande utveckling av trakasserier, hot och våld inom idrotten. I den aktuella undersökningen kommer bandy, basket, fotboll, handboll och ishockey att ingå. Utöver specialidrotterna kommer även sportjournalister samt supporter- och evenemangspoliser att delta.

– Att synliggöra problemen är ett viktigt steg mot förändring. Vi vill förebygga brott och skapa bättre förutsättningar för att säkerställa trygg och säker arbetsmiljö, dels för dem som arbetar i samband med idrottsevenemang och dels för anställda och förtroendevalda inom idrottsrörelsen, säger Lena Sahlin, Riksidrottsförbundets samordnare för idrott och kriminalitet.

Sedan årsskiftet har Riksidrottsförbundets arbete mot idrott och kriminalitet förstärkts genom Lena Sahlin som fokuserar på hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen samt brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang.

– De krafter som idag skapar en otrygg miljö på idrottsarenor och inom idrotten måste vi rensa bort, kosta vad det kosta vill. Undersökningen är ett viktigt steg på vägen mot arenor och idrotten som en trygg zon, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Projektet ska resultera i en rapport i början av 2018 och finansieras av Brå och Riksidrottsförbundet.


För mer information kontakta


Riksidrottsförbundet

Lena Sahlin, samordnare för idrott och kriminalitet
0709-16 97 22

Brå

Karolina Hurve, projektledare, Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet
08-527 58 518

Anna Jonsson, utredare, Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet

08-527 58 405

Polisen

Mikael Berkesand, nationell samordnare för idrottsrelaterad brottslighet
073-331 51 51

Media

Jeanette Gustafsdotter, VD, TU - Medier i Sverige
070-624 45 56 

Riksidrottsförbundet genomför, tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå), en undersökning om trakasserier, hot, våld och korruption inom idrottsrörelsen.

Läs vidare »
Media no image

​Unikt verktyg underlättar arbete för hållbara evenemang

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 10:00 CET

Riksidrottsförbundet, Göteborg & Co och Visit group har tillsammans tagit framprognosverktyget Event Impactcalculator som ska vara ett stöd till evenemangsaktörer för att värdera evenemang utifrån en ekonomisk, social och miljömässig utgångspunkt. Verktyget ska användas som ett ”dialogverktyg” som både ger kunskap och en bild av effekterna av evenemanget.

I den allt mer hårdnande konkurrensen i världen om att vinna hem idrottsevenemangen, gäller det för Sverige att höja kompetensen och samverkan för att fortsätta få vara arrangör i världsklass. Idrottstävlingar och evenemang är en del av idrottens kärna och livsnerv. Evenemang ger stolthet och sammanhållning. Det bidrar också till arbetstillfällen, tillväxt, ökad turismexport och marknadsföring av arrangörsorten och regionen

- Nu flyttar vi fram positionen internationellt och får större möjlighet att lyckas vinna hem evenemang till Sverige genom ett tydligt arbete för hållbarhet. Verktyget är dessutom användbart för alla evenemang och inte alls uteslutande för idrottsevenemang, vilket är en styrka, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Som en smygstart i lanseringen av verktyget genomfördes två utbildningar under januari. Totalt deltog hela 60 personer både från städer, regioner och idrotten under utbildningsdagarna i Göteborg och Stockholm och prognosverktyget fick ett mycket bra mottagande.

Några röster från utbildningsdagarna

”Äntligen har vi fått ett gemensamt verktyg där idrott och destination talar samma språk. Det gör det lättare att både samarbeta och kraftsamla.”
Emelie Gard påEskilstunaConvention Bureau

“Det är ett enkelt verktyg att hantera, lätt att förstå och lätt att förklara. Det är mycket positivt att specialidrottsförbund och destination nu får ett gemensamt verktyg att samlas kring i arbetet med att skapa mer hållbara idrottsevenemang”
Ingemar Arwidson, generalsekreterare på Svenska Skidskytteförbundet

På grund av stor efterfrågan hålls en ny utbildningsdag i Stockholm den 23 mars.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-626 46 06

Leif Johansson 
Internationella evenemang Riksidrottsförbundet
08-699 62 26

Riksidrottsförbundet, Göteborg & Co och Visit group har tillsammans tagit framprognosverktyget Event Impactcalculator som ska vara ett stöd till evenemangsaktörer för att värdera evenemang utifrån en ekonomisk, social och miljömässig utgångspunkt. Verktyget ska användas som ett ”dialogverktyg” som både ger kunskap och en bild av effekterna av evenemanget.

Läs vidare »
Media no image

RF satsar - Kontaktpersoner som stöd för bra barnidrott i alla distrikt

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2017 11:19 CET

Vad är egentligen bra barn- och ungdomsidrott? Att frågan engagerar många står helt klart. Vad är rätt, fel, vem har rätt, fel och vad vi tycker är något som väcker stort engagemang,

Riksidrottsförbundet tillsammans med sina 71 medlemsförbund utvecklar barn- och ungdomsidrotten. Samtliga förbund har nya planer för hur barnidrott ska bedrivas och en stor del av förbunden har också gjort ändringar i sina regler och strukturer för att minska hetsen mot kortsiktiga resultat och för att istället främja långsiktig utveckling.

Under SVT:s sändning av Ungdomsvasan är fokus på glädjen och utmaningen för alla som väljer att åka oavsett ålder och ambitionsnivå. Kloka råd från SVT:s Chris Härenstam när han uppmanar föräldrar att låta sina barn prova många idrotter, inte fokusera på resultat utan på glädjen för då fortsätter också barnen idrotta - och de som vill har chans att utvecklas på lång sikt.

Har du frågor om dina barns idrottande finns det nu barn- och ungdomsansvariga spridda över hela landet, i varje distriktsidrottsförbund. Vänd er till dessa barn- och ungdomsansvariga så får ni råd och stöd.

Här hittar ni kontaktuppgifter till barn- och ungdomsansvariga:

Blekinge:
fredrik.olsson@blekingeidrott.k.se

Dalarna:
catharina.jonsson@dalaidrotten.se

Gotland:
jan.christoffersson@gotsport.se

Gästrikland:
henrik.persson@gastidr.se

Halland:
peter@hallandsidrotten.se

Jämtland Härjedalen:
ida.nordin@jhidrott.rf.se

Norrbotten:
jakob.boudin@sisuidrottsutbildarna.se

Skåne:
martin.edbladh@skaneidrotten.se

Småland:
karin.carlsson@smalandsidrotten.se

Stockholm:
michael.hansson@stockholmsidrotten.se
helen.alpstig@stockholmsidrotten.se

Södermanland:
love.swartz@sormland.rf.se

Uppland:
annie.larsson@uppland.rf.se

Värmland:
thomas.sundenhammar@sisuidrottsutbildarna.se

Väst:
emma.svensson@vsif.se

Västerbotten:
fredrik.holmgren@vbidrott.rf.se

Västernorrland:
magnus.forsberg@vnidrott.rf.se

Västmanland:
marie.persson@vstm.rf.se

Örebro:
peter.b.virtanen@olif.se

Östergötland:
lolita.bladh@osterg.rf.se

Riksidrottsförbundet:
anders.wahlstrom@rf.se

Här hittar du anvisningar för barn- och ungdomsidrott

Här hittar du rktlinjer för barn och ungdomsidrott

Vad händer inom svensk barnidrott?
Anders Wahlström om pågående utveckling.

Vad tänker ungdomar om träning och tävling?

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

070-564 52 16

Hur är det nu med barn- och ungdomsidrott - tävling eller inte? Har du frågor kan du numera vända dig till den som är barn- och ungdomsansvarig i just ditt distriktsidrottsförbund.

Läs vidare »
Media no image

Björn Eriksson invigningstalar på konferensen idrott och mångfald i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 06:45 CET

Tisdag och onsdag 14-15 februari samlas representanter från kommun, landsting, migrationsverket, idrotten med flera för att dela erfarenheter och öka kunskapen om inkludering inom idrotten under konferensen idrott och mångfald i Karlstad. Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna invigningstalar.

Svensk idrott spelar en stor och viktig roll för det svenska samhällsbygget. Genom att vara öppna för alla och erbjuda rolig, utvecklande och hälsofrämjande fysisk aktivitet är idrotten ett alternativ till ett allt mer stillasittande samhälle. I samband med den ökade migrationen under 2015 gavs nya möjligheter för föreningar att välkomna asylsökande och nyanlända. Styrkan i engagemanget från föreningarna är fantastisk och idrotten har fungerat som en plats för gemenskap och glädje där träningen av språket kommer på köpet.

Karlstad Congress Culture Centre
Tisdag 14 februari klockan 12.30

Media är välkomna att delta från 12.30 (Björn Eriksson inleder)

Klockan 14.00 arrangeras en pressträff av Värmlands idrottsförbund och Riksidrottsförbundet.

Deltar vid pressträff gör Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, representanter från Värmlands idrottsförbund som berättar om arbetet för att stötta föreningar och representanter från föreningar som berättar om sitt engagemang i arbetet med integration/inkludering i idrotten.

Information om konferensen idrott och mångfald

Anmäl gärna att ni kommer till

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16
anna.setzman@rf.se

Tisdag och onsdag 14-15 februari samlas representanter från kommun, landsting, migrationsverket, idrotten med flera för att dela erfarenheter och öka kunskapen om inkludering inom idrotten under konferensen idrott och mångfald i Karlstad. Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna invigningstalar.

Läs vidare »
Euaqjwom98knnw2ugkvx
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

SM-veckan i Söderhamn: söndagens medaljer

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2017 19:46 CET

SM-veckan vinter i Söderhamn bjöd på både folkfest och idrottsfest och är nu till ända. Alla medaljerna i de 20 idrotterna är nu fördelade. Medaljligan blev otroligt jämn men vanns till slut av Stockholm tätt följt av Norrbotten.

Euaqjwom98knnw2ugkvx
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

SM-veckan i Söderhamn: lördagens medaljer (komplett lista)

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2017 14:43 CET

Här kommer den kompletta listan från lördagens tävlingar på SM-veckan i Söderhamn.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
  • anna.setzman@rf.se
  • 070-564 52 16
  • Pressjour: 08-699 61 90

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen