Svensk Antidoping får ny chef

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 13:01 CEST

En norska med utbildning i näringsfysiologi och erfarenhet från såväl Olympiatoppen som Norsk Antidoping och egen elitidrottsutövning blir ny chef för Svensk Antidoping i början av september. Christine Helle tar över efter den tidigare chefen, Matt Richardson, som har gått vidare i organisationen som Distriktsidrottschef i Jämtland/Härjedalen.

Här är idrotterna för SM-veckan 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 06:00 CEST

Idrotterna för SM-veckans jubileumsår, både vinter och sommar, 2019 är klara. Virtuell bilsport är en av de nya idrotterna på vinterveckan. På sommarveckan är goalball och fäktning några av nykomlingarna på programmet.

PÅMINNELSE: Välkommen att bevaka SM-veckan i Helsingborg/Landskrona

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 10:00 CEST

​Den 2–8 juli samlas Sveriges bästa idrottare under SM-veckan i Helsingborg och Landskrona. Under en intensiv vecka gör över 50 idrotter upp om sina respektive SM-titlar. Media är välkommen att bevaka en av sommarens största idrottstävlingar. Välkommen att ackreditera dig till sommarens idrottsfest!

Nätverksgrupp ger stöd för kvinnor med internationella uppdrag

Nyheter   •   Jun 07, 2018 08:47 CEST

​Riksidrottsförbundet stärker svensk idrotts internationella arbete. Utbildningar för internationella representanter från olika förbund, nätverk för kvinnor i Sverige som har internationella uppdrag inom idrotten och riktlinjer och ny strategi är några av insatserna.

​31 länder representerade vid Internationellt idrottsmöte i Visby

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 07:08 CEST

Sverige och Riksidrottsförbundet står värd för årsmöte för den internationella organisationen ENGSO (European Non-Governmental Sports-Organisation). den 8-10 juni i Visby. 71 deltagare, 34 kvinnor och 37 män, från 31 olika länder deltar.

Riksidrottsförbundets Jenny Svender föreläser om resan mot en jämställd idrott i Sverige och Shamima Aktar berättar om flykten från Bangladesh och arbetet i dag med integration genom basketboll för nyanlända kvinnor på Gotland.

-I   Riksidrottsförbundets internationella arbete är representation i internationella sammanhang en viktig del om vi ska kunna påverka och förflytta idrotten i riktning mot jämställdhet, allas lika värde med mera, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och ENGSO.

Under mötet lyfts jämställdhet och inkludering med fokus på hbtq- och integrationsperspektiv. Dessutom diskuteras EU:s idrottspolitik.

- Att vi kan berätta om vårt arbete i Sverige för jämställdhet och idrott och integration känns viktigt och i jämförelse med många andra länder i Europa har vi nog kommit avsevärt längre. Även om vi ändå har långt kvar kan vi förhoppningsvis inspirera och motivera andra, säger Stefan Bergh.

Fakta ENGSO:
ENGSO är förkortning av European Non-Governmental Sport-Organisation, och en samlingsorganisation för icke vinstdrivande riksidrottsförbund och idrottsorganisationer i Europa. ENGSO är civilsamhällesaktör med fokus på idrottens sociala och politiska dimension. Idrottsorganisationer från 33 europeiska länder är medlemmar i ENGSO och Sverige är ett av dessa.

För mer information kontakta

Marie Denitton
Internationell handläggare Riksidrottsförbundet
marie.denitton@rf.se
08-699 62 08

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Sverige och Riksidrottsförbundet står värd för årsmöte för den internationella organisationen ENGSO, European Non-Governmental Sports-Organisation, den 8-10 juni i Visby. 71 deltagare, 34 kvinnor och 37 män, från 31 olika länder deltar.

Läs vidare »

Riksidrottsförbundet stärker arbetet för hållbara idrottsevenemang

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 12:57 CEST

​Riksidrottsförbundet lanserar "46 aspekter av hållbarhet" för att sprida fakta, kunskap och idéer och inspirera arrangörer att skapa mer hållbara idrottsevenemang.

Socialdemokraterna lovar 20 miljoner kronor i satsning på idrott för äldre

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 11:13 CEST

- Vi vet idag att effekten av träning är stor för äldre och till och med kan ha större betydelse i hög ålder. Våra idrottsföreningar kan bidra till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och de kan ge ett socialt sammanhang och gemenskap. Det är därför mycket glädjande att Socialdemokraterna idag presenterar ett vallöfte med en statlig satsning på idrott för äldre med 20 miljoner kronor, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

De positiva effekterna av fysisk aktivitet, träning och verksamhet i föreningsliv är många och väl belagda i forskning. För att nå målet om en jämlik hälsa behövs en gemensam kraftsamling. Samtidigt som många människor mår bra ser vi att allt fler mår sämre och att samhället får ökade kostnader för vård och omsorg. Allt fler lyfter vikten av att ge äldre möjligheter till ett mer aktivt liv och det är bra att fler uppmärksammar att vi i Sverige lever allt längre och att vi kan få allt fler år med bra livskvalitet. Men mycket mer kan ändå göras för att fler ska få ett friskare och gladare liv på äldre dar.

- Vi har drivit frågan om ett statligt stöd för idrott för äldre för att vi vet att våra idrottsföreningar kan bidra till att många får känna den där viktiga samhörigheten och gemenskapen och få ett friskare liv. Nu hoppas jag att fler partier följer Socialdemokraterna och föreslår ett statligt stöd så att fler äldre kan få bättre livskvalitet.

Fakta om Socialdemokraternas vallöfte

En folkhälsosatsning för äldre – Socialdemokraterna inför ett särskilt statligt stöd på 20 miljoner kronor för att stimulera föreningsidrott bland äldre. Idrott och rörelse har positiv inverkan på hälsan och föreningsidrott bidrar till att såväl förebygga som att bryta isolering bland äldre. Stödet kommer gå till Riksidrottsförbundet som i sin tur får förmedla pengarna vidare till sina förbund och föreningar.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Idag presenterade socialdemokraterna ett vallöfte med en statlig satsning på idrott för äldre med 20 miljoner kronor. Satsningen ligger helt i linje med den fråga som Riksidrottsförbundets lyft tillsammans med pensionärsorganisationerna där fokus är på hur idrottsföreningars bidrar till att många håller sig friska, får lust och glädje på fritiden och får ett socialt sammanhang och en gemenskap.

Läs vidare »

​Riksidrottsförbundet vädjar om respekt för aktivas personliga integritet

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 13:39 CEST

Riksidrottsförbundet berättade i går om det olaga dataintrång som vi utsatts för. En rysk omdiskuterad hackergrupp har kommit över uppgifter via IT-systemet. Det är ett allvarligt brott som polisanmäls och anmäls till datainspektionen.

Riksidrottsförbundets kartläggning av intrånget fortsätter och säkerheten har ökats. Under gårdagen har vi genom egna undersökningar sett att den ryska hackergruppen kommit över listor med namn och personliga uppgifter.

Riksidrottsförbundet vädjar nu till allmänhet och media att inte bidra till att personliga och känsliga uppgifter från den ryska omdebatterade hackersidan sprids. Informationen rör aktiva men handlar inte om att de aktiva ska ha begått någon dopingförseelse av något slag utan är istället uppgifter som rör var och ens personliga integritet.

– Vi vill be om respekt för de personliga uppgifter som finns i de hackade listor som publicerats och vore, för de aktivas skull, oerhört tacksamma om dessa inte spreds vidare. När det gäller frågor från media, aktiva eller allmänheten går det alltid bra att vända sig till oss, säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet.

Samtliga personer som förekommer på de publicerade listorna har eller kommer att kontaktas under dagen idag.

– Jag vill å deras vägnar vädja om respekt för att uppgifterna stulits via olaga intrång och att det är uppgifter som inte på något sätt visar på att dopingförseelser begåtts av de aktiva men för vissa aktiva kan vara personligt känsliga, säger Peter Mattsson.

För mer information kontakta

Antidopingfrågor
Tommy Forsgren
Tf chef Svensk Antidoping
08-699 61 36 

IT- och idrottsfrågor
Peter Mattsson
Idrottschef Riksidrottsförbundet
08-699 60 60


Övriga frågor
Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet 
070-564 52 16 

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Riksidrottsförbundet vädjar nu till allmänhet och media att inte bidra till att personliga och känsliga uppgifter från den ryska omdebatterade hackersidan sprids. Informationen rör aktiva men handlar inte om att de aktiva ska ha begått någon dopingförseelse av något slag utan är istället uppgifter som rör var och ens personliga integritet.

Läs vidare »

Riksidrottsförbundet och Svensk Antidoping utsatta för hackerbrott

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 14:09 CEST

En rysk hackergrupp har gjort ett olagligt intrång i Riksidrottsförbundets IT-system. Via en sedan tidigare omdebatterad rysk sida sprids nu information med koppling till Svensk Antidopings arbete. Informationen handlar främst om mejlkonversationer, men uppgifter och listor från Svensk Antidopings arbete har också publicerats.

– Det här är ett allvarligt brott där det tydliga syftet är att misskreditera Svensk Antidoping. Vi har ingenting att dölja och målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att säkerställa alla idrottsutövares rätt att delta och tävla i en idrott som är helt fri från doping. Det allvarligaste med detta intrång är att personliga uppgifter som för de aktiva kan vara känsliga sprids av hackers, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Samma ryska hackerssida har tidigare tagit sig in i databaser som tillhör USA och Kanadas nationella antidopingorganisationer och även WADA, World Anti-Doping Agency. Riksidrottsförbundet polisanmäler brottet och anmäler också intrånget till Datainspektionen. Riksidrottsförbundet har ökat sitt skydd via flertalet åtgärder och en kartläggning av vad som hänt och var i systemet man hackat sig in har gjorts.

Ytterligare säkerhetsåtgärder genomförs omgående.

– Våra medarbetare på Svensk Antidoping tar personlig kontakt med de aktiva som finns på listorna som publicerats. Om någon är orolig eller har frågor kan de alltid vända sig till oss, säger Stefan Bergh.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet
070-564 52 16

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

En rysk hackergrupp har gjort ett olagligt intrång i Riksidrottsförbundets IT-system. Via en sedan tidigare omdebatterad rysk sida sprids nu information med koppling till Svensk Antidopings arbete. Informationen handlar främst om mejlkonversationer, men uppgifter och listor från Svensk Antidopings arbete har också publicerats.

Läs vidare »

​Välkommen att bevaka SM-veckan i Helsingborg och Landskrona

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 10:00 CEST

Den 2–8 juli samlas Sveriges bästa idrottare under SM-veckan i Helsingborg och Landskrona. Under en intensiv vecka ska totalt 55 idrotter göra upp om sina respektive SM-titlar. Media är välkommen att bevaka en av sommarens största idrottstävlingar.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
 • anna.setzman@rf.se
 • 070-564 52 16
 • Pressjour: 08-699 61 90

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig SM-veckan
 • SM-veckan
 • asa.bergstrom@rf.se
 • 08-699 61 13
 • 0722-26 95 00

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Besök även pressrummen