Zcz6lrb8fflmpxewomqc

Inbjudan: Välkommen att bevaka SM-veckan i Örebro

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 10:09 CET

En stad, en vecka, 26 idrotter. 26 januari till 1 februari samlar vi mästarna i idrottsstaden Örebro. Det är återigen dags för SM-veckan vinter där stora som små, vanliga och ovanliga idrotter, ska göra upp om sina respektive SM-titlar. SM-veckan inleder jubileumsåret i Örebro när staden firar 750 år.

Media-no-image

Tre universitet kan bli Sveriges första Riksidrottsuniversitet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 08:36 CET

Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers får möjlighet att bli Riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015 efter ett beslut i Riksidrottsstyrelsen, RS. Akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära forskning ska bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier arbetar Riksidrottsförbundet sedan 2011 för att starta så kallade Riksidrottsuniversitet, RIU. Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers får möjlighet att leda utvecklingen med start 2015.

– Närmast väntar nu dialoger med universiteten för att diskutera hur vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för aktiva och tränare, förklarar Peter Mattsson, idrottschef på Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har samverkat med specialidrottsförbund, universitet och högskolor, Sveriges Olympiska Kommitté och distriktsidrottsförbund för att skapa en modell där utbildning och elitsatsning kan kombineras för både tränare och aktiva. Genom detta ska också möjligheterna till praktiknära idrottsforskning, forskning i direkt samverkan med idrottare, stärkas. Det skapar förutsättningar för idrottsrörelsen att närma sig den akademiska miljön.

Förutom Riksidrottsuniversiteten får många möjlighet att anpassa sina studier för att kombinera dem med elitidrott på idrottsvänliga lärosäten, IVL. Här ryms också de särskilda intressen som enskilda Specialidrottsförbund har vad gäller geografisk placering och akademisk inriktning och profilering. Båda formerna blir en viktig del i utvecklingen av svensk idrott.

– På sikt kommer detta stärka och utveckla svensk idrott. Vi vill också ge Sveriges elitidrottare ökade möjligheter att kombinera akademiska studier med idrott så att de har en annan karriär att fokusera på när elitidrottskarriären är över, säger Peter Mattsson, idrottschef på Riksidrottsförbundet.

Elva universitet och högskolor har anmält intresse att bli certifierade RIU. Ännu flera kan tänka sig att vara så kallade idrottsvänliga lärosäten. Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Linnéuniversitetet, Högskolan Halmstad, Malmö Högskola, Linköpings Universitet, Örebro universitet, Karlstad universitet, Högskolan Jönköping, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Teologiska högskolan och Uppsala universitet erbjuds istället för certifiering som RIU att få ställning som Idrottsvänligt lärosäte, IVL.

Mer om elitidrott och utbildning


För mer information kontakta
Peter Mattsson
Idrottschef på Riksidrottsförbundet
Tel: 08-699 60 60, 070-615 05 71

​Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers får möjlighet att bli Riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015 efter ett beslut i Riksidrottsstyrelsen, RS.

Läs vidare »
Etl99v98xlesf9wsdi8z

​Borås får SM-veckan sommar 2017

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 06:00 CET

Borås får SM-veckan sommar. Igen. Sommaren 2017 återvänder SM-veckan till världsrekordstaden Borås. Efter en ansökningsprocess där fem städer kämpade om att få idrottsfesten har nu Riksidrottsförbundet och Sveriges Television beslutat att Borås återigen kan titulera sig värdstad för SM-veckan.

Fszr6zqd0mx5uhhn6j2u

Ny forskning om homo- och bisexuella elitidrottares upplevelser

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 07:47 CET

Ny forskning beskriver homo- och bisexuella elitidrottares upplevelser av idrotten, media och att inte kunna vara sig själv. 13 elitidrottare med egna erfarenheter av att leva homo- eller bisexuellt har intervjuats. I Riksidrottsförbundets nya forskningsrapport Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten får läsaren och lyssnaren möta fem fiktiva elitidrottare.

Zcz6lrb8fflmpxewomqc

SM-veckan i Örebro blir rekordstor

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 13:08 CEST

Vinterns SM-vecka kommer bli den största vinterveckan hittills. Just nu är 26 idrotter aktuella för Örebro 2015. SM-veckan i Örebro genomförs under vecka 5 2015.

Tpus6fdnbjv9eutffzct

Brottsförebyggande rådet ska kartlägga matchfixning

Pressmeddelanden   •   2014-10-07 07:02 CEST

För att öka kunskapen om hur uppgjorda matcher i Sverige planeras, organiseras och genomförs har Riksidrottsförbundet i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel vänt sig till Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu ska genomföra en förstudie. Syftet är att få kännedom om hur uppgjorda matcher fungerar och vilka aktörer som medverkar.

Media-no-image

Idrotten förtjänar en stark idrottsminister

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 09:05 CEST

Medan förhandlingar pågår bakom lyckta dörrar spekulerar media kring tänkbara ministrar. Tyvärr nämns aldrig ansvaret för idrottsfrågorna, eller ens frågorna om den ideella sektorn i diskussionen. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber menar att det speglar den låga prioritet idrotten haft under den gångna perioden.

Idrottens frågor behöver få den plats i debatt och diskussioner som våra nästan tre miljoner medlemmar förtjänar. Satsning på idrotten är en investering för ett starkare Sverige. Vem som får ansvar för idrotten och var ministerposten placeras visar om regeringen tar idrotten på allvar och förstår betydelsen av vad idrotten uträttar för samhället varje dag.

– För att kunna fortsätta utvecklas behöver idrottsrörelsen förtroende att själva ta ansvar för fördelning och prioritering, men också en tydlig och kunnig företrädare för idrottens frågor i regeringen. En företrädare med visioner och ambitioner vars uppdrag tas på allvar av regeringen, säger Karin Mattsson Weijber.

Stefan Löfven (S) med Gustav Fridolin och Åsa Romson (MP) förhandlar nu om styrning och vägval för Sverige de närmaste fyra åren. Utanför spekuleras om vilka kompromisser som tvingas fram där partierna lovat olika inför valet.

Samtidigt fortsätter 650 000 ideella idrottsledare att leda aktiviteter för barn och ungdomar i städer, samhällen och byar över hela landet. Ett arbete som gör att ungdomar i idrottsföreningar förutom bättre fysisk hälsa också får bättre självkänsla, färre depressiva symptom, begår färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är aktiva i en förening.

– Sverige står inför stora utmaningar med ett alltmer splittrat samhälle med segregation och utanförskap.  Idrottsrörelsen är en del av välfärden och gör Sverige starkare. Men vi kan göra ännu mer. Trots ett fantastiskt arbete i idrottsföreningar runt om i hela landet måste vi bli ännu bättre på att göra det lätt för barn och ungdomar att hitta till våra föreningar. Det gäller inte minst unga tjejer från andra länder som i dag är mindre aktiva än andra unga i samma ålder.

Idrottsrörelsen har krävt en höjning av det statliga idrottsanslaget med 300 miljoner kronor. Under valrörelsen har Riksidrottsförbundet också drivit frågan om att ideella föreningar inte ska betraktas som företag, något flera myndigheter på senare tid börjat göra. Båda frågorna är enligt Karin Mattsson Weijber viktiga för att svensk idrott i även i framtiden ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling.

Det statliga idrottsstödet har legat still sedan 2009, vilket innebär att det i praktiken har urholkats. Jämfört med 2008 har vi tappat 200 miljoner. Om den urholkningen fortsätter kommer det att få effekter i stödet till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet, något vi hittills har försökt undvika. Men lika viktig är den syn politiker och andra beslutsfattare har på föreningslivet och dess särart. Ska föreningarna likställas med företag rycks grunden för deras arbete undan.

Läs mer om Idrottsvalet 2014


För mer information kontakta 

Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet
070-600 37 22

Medan förhandlingar pågår bakom lyckta dörrar spekulerar media kring tänkbara ministrar. Tyvärr nämns aldrig ansvaret för idrottsfrågorna, eller ens frågorna om den ideella sektorn i diskussionen. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber menar att det speglar den låga prioritet idrotten haft under den gångna perioden.

Läs vidare »
Colkg7uxjbucsfpktwic

Stipendie på över 2 miljoner kronor fördelas till 59 elitidrottare

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 09:12 CEST

Handbollsspelaren Edijana Dafe från Angered, orienteraren Jonas Leandersson och Janni Larsson som tävlar i brasiliansk jiu-jitsu är tre av de 59 idrottare som får Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2014-2015. I år sökte 296 idrottare från 56 olika idrotter. .

Jzuyznfrn909xy8qm8cq

1 000 barn anmälda till Prins Daniels lopp

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 09:00 CEST

Rekordmånga barn är anmälda till Prins Daniels lopp den 7 september. Efter fjolårets succé återvänder Idrottens dag till Hagaparken för att inspirera barn och ungdomar till rörelse.

Media-no-image

Kanadensisk expert i unikt svenskt samarbete för hållbara internationella idrottsevenemang

Pressmeddelanden   •   2014-08-26 14:43 CEST

En av världens främsta forskare inom evenemang, professor Donald Getz, är i Stockholm 27–29 augusti 2014 för att tillsammans med svenska idrottsförbund, destinationer och forskare påbörja ett gemensamt utvecklingsprojekt. Riksidrottsförbundet (RF) och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) satsar tillsammans över en miljon kronor i projektet som ska utveckla och sprida beräkningsmodeller för att arrangera hållbara internationella idrottsevenemang. Projektet, som påbörjas i och med Donald Getz besök, ska pågå i två år.

–  Jag ser det här som ett mycket spännande och unikt projekt som exemplifierar hur man i Sverige strävar efter att bygga konsensus och hållbar utveckling säger Donald Getz.

Betydande bidrag till statskassan

Sveriges ekonomi påverkas positivt genom att arrangera fler stora internationella idrottsevenemang. De skapar intäkter både för det privata näringslivet – framför allt hotell, restaurang och shopping – och till statskassan. Idrottsrörelsen, genom alla ideella insatser, gör evenemangen möjliga att genomföra medan utvärderingar av tidigare stora internationella idrottsevenemang visar att staten ofta är en stor ekonomisk vinnare i form av skatteintäkter och genom att den positiva Sverigebilden förstärks.

–  Dagen innan jag lämnade Calgary följde jag och min fru sändningarna från thriathlon i Stockholm. Den sortens internationell mediatäckning är ovärderlig för stadens internationella rykte menar Donald Getz.


Lyckad strategi för fler evenemang

År 2013 antog svensk idrott och svensk besöksnäring en gemensam nationell strategi för att få fler stora internationella idrottsevenemang till Sverige. I juni fick vi ridsport-EM 2017 och alpina VM 2019, i september avgörs om Sverige får arrangera gruppspel i fotbolls-EM 2020, skidskytte-VM 2019 och handbolls-EM 2018 eller 2020.

Mobilisering viktig – konkurrensen om evenemang ökar

Internationella idrottsevenemang växer i antal, omfattning och betydelse samtidigt som förutsättningarna för att genomföra dem blir alltmer komplexa och konkurrensen hårdnar. Sverige behöver bli ännu bättre, en nödvändig del i detta är att i både teori och praktik utveckla beräkningar av ekonomiska effekter och kundnöjdhet för att säkerställa ekonomisk, social och miljömässig kvalitet och hållbarhet. Det görs bäst när forskare, destinationer och idrott arbetar tillsammans.

För mer information kontakta:

Stina Algotson, VD, BFUF, 070-342 72 90, stina@bfuf.se

(Kontaktperson för bokning av intervju med Donald Getz)

Björn Eriksson, ansvarig för evenemangsfrågor Riksidrottsstyrelsen, 070-626 46 06

Leif Johansson, Projektledare, Centrum för idrottsevenemang, 072-239 62 26, leif.johansson@rf.se

Strategi för internationella idrottsevenemang

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

Centrum för idrottsevenemang

       


En av världens främsta forskare inom evenemang, professor Donald Getz, är i Stockholm 27–29 augusti 2014 för att tillsammans med svenska idrottsförbund, destinationer och forskare påbörja ett gemensamt utvecklingsprojekt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • anna.setzman@rf.se
  • 070-564 52 16
  • 08-699 61 79

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 69 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen