Media no image

Norden enade i arbete mot doping

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 11:44 CEST

Under den gångna helgen samlades representanter från samtliga nordiska länders idrottsorganisationer i Helsingfors under det så kallade Nordiska mötet. Ett direkt resultat av mötet var ett gemensamt uttalande med anledning av de senaste månadernas diskussioner kring internationellt antidopingarbete.

Nordiska mötet är ett årligt återkommande tillfälle för ordföranden och chefstjänstemän att utbyta erfarenheter kring aktuella idrottspolitiska frågor. Under helgens möte i Helsingfors var en av punkterna antidopingarbete och diskussioner kring det som pågått under de senaste månaderna.

Samtalen resulterade i att de nordiska länderna ställde sig bakom detta uttalande:

”Vi, de nordiska idrottsorganisationerna, åtar oss att arbeta tillsammans mot doping inom idrotten. Vi anser att WADA:s (World Anti-Doping Agency) position måste stärkas genom en gemensam ansträngning av självstyrande idrottsorganisationer, länders antidopingorganisationer (NADO:s-National Anti-Doping Organisations) och regeringar för att säkerställa effektivt arbete mot doping, och vi erbjuder vårt stöd i detta arbete.

Både självständigt och gemensamt ska vi arbeta för att stärka kvinnors ställning i beslutsfattande positioner inom idrotten, nationellt och internationellt.”

– Det internationella antidopingarbetet har gått på flera minor den senaste tiden och det krävs att idrotten tar gemensamt krafttag för att fuskare inte ska komma undan, vare sig det handlar om enskilda individer eller fusk i mer organiserad form. Det är därför extra glädjande att vi i Norden står enade i vårt förtroende för WADA som organisation. säger Björn Eriksson. Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Under den gångna helgen samlades representanter från samtliga nordiska länders idrottsorganisationer i Helsingfors under det så kallade Nordiska mötet. Ett direkt resultat av mötet var ett gemensamt uttalande med anledning av de senaste månadernas diskussioner kring internationellt antidopingarbete.

Läs vidare »
Prauzrhuzwdbudannrzk

Idrotten lyfts fram i budgetpropositionen

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 09:37 CEST

Idrotten får 52,5 miljoner i ökat stöd i regeringens budget. En generell uppräkning, stöd för arbetsmarknadsinsatser och särskilda medel för intensifierat arbete i segregerade områden.

Media no image

Idrottens kraft för inkludering får extra resurser

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 09:38 CEST

Idrotten får utökat stöd med 34 miljoner kronor för att stärka arbetet med etablering av nyanlända och motverka segregation.

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister, presenterade i dag en del av regeringens satsningar på idrotten för 2016 och 2017. 14 miljoner kronor extra i budgeten för 2017 för intensifierat arbete i särskilt utsatta områden, en satsning som regeringen vill ska fortgå till 2025 och syftar till att skapa varaktig idrottsverksamhet genom ledarutbildning och föreningskunskap.

– Det är utsatta områden där idrottsföreningar på många platser har verksamhet och våra idrottsdistrikt redan gör stora insatser. Ett ökat stöd både underlättar och gör det möjligt att vidareutveckla det arbetet. Det kommer att gå hand i hand men den storstadssatsning vi själva startar nu i höst. Jag välkomnar att regeringen inser vikten av nära och långsiktig samverkan mellan det offentliga, idrottsrörelsen och övrigt föreningsliv som en nyckel till att kunna bryta segregationen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Dessutom tilldelas idrottsrörelsen 20 miljoner kronor i höständringsbudgeten för 2016 för arbetet med etablering för asylsökande och nyanlända.

– Det är ett positivt besked vi fått i dag och ser fram emot att se regeringens hela budgetförslag i morgon, säger Björn Eriksson.

Text från TT

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 06 46

Idrotten får utökat stöd med 34 miljoner kronor för att stärka arbetet med etablering av nyanlända och motverka segregation.

Läs vidare »
Media no image

PRESSINBJUDAN: Astma – Idrott – Doping

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 08:27 CEST

Varför blev norska skidåkaren Martin Johnsrud Sundby avstängd för doping på grund av att han använde astmamedicin? Frågorna och skriverierna efter Sundbys avstängning har varit många. Nu samlas Skandinaviens främsta experter för att förklara vad som händer vid bruk av astmamedicin, vad man vet och inte vet samt diskutera om medicinska framsteg för att motverka astma missbrukas inom idrotten.

Torsdag 20 oktober klockan 16.00–19.00
Folksams hörsal, Skansbrogatan 7, Stockholm


Inledning:
Kort redogörelse kopplat till avstängningen av Martin Johnsrud Sundby samt redogörelse för vilka regler som gäller.

Vad vet vi om astma bland befolkningen som helhet och inom idrotten. Flertalet frågor lyfts och besvaras:
Hur vanligt det är med astma?
Vad krävs för diagnosen astma i elitsammanhang?
Är det vanligare inom idrotten eller inte?
Vad är astma medicinskt?
Hur skiljer man astma från andningsbesvär?

Behandling:
Hur ser modern astmabehandling ut?
Hur påverkas kroppen vid användande av olika astmamediciner?
Kan en astmasjuk idrottare prestera bättre än ”normalt” av medicinen?
presterar en lungfrisk person bättre av astmamedicin?
Kan man förebygga astma genom att använda astmamedicin för idrott?
Har de preparat som används i svensk sjukvård anabol effekt?

Paneldiskussion:
Öppen diskussion med utgångspunkt från några fall inom idrotten. Medicinskt, farmakologiskt och juridisk expertis deltar. Inspel och frågor är välkomna.

Detta symposium arrangeras av Dopingkommissionens Medicinska Råd.

Anmälan görs till: antidoping@rf.se

Media är välkomna.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Varför blev norska skidåkaren Martin Johnsrud Sundby avstängd för doping på grund av att han använde astmamedicin? Frågorna och skriverierna efter Sundbys avstängning har varit många. Nu samlas Skandinaviens främsta experter för att förklara vad som händer vid bruk av astmamedicin, vad man vet och inte vet samt diskutera om medicinska framsteg för att motverka astma missbrukas inom idrotten.

Läs vidare »
Media no image

Rekordstor idrottens dag i Hagaparken

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 08:40 CEST

Idrottens dag i Hagaparken, som har prins Daniel som initiativtagare, hålls för fjärde gången den 11 september. I år har idrottssugna barn chansen att prova på närmare femtio idrotter, fler än någonsin tidigare. Några av de idrotter som finns att testa är skateboard, parasport, ridsport och gymnastik.

– Det är mycket glädjande att fler och fler idrottsföreningar vill vara med och bidra till det här smörgåsbordet av svensk idrott. Föreningarna ser nytta i Idrottens dag och vi är mycket tacksamma för den möjlighet de ger besökarna. Jag hoppas först och främst att alla barn får en fantastiskt rolig dag och upptäcker glädjen i att röra på sig och varför inte hittar nya favoritidrotter, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Nytt för i år är att Stockholmsidrotten tar hand om föräldrarna och berättar om deras möjlighet att göra barnen förberedda för att ”idrotta livslångt” genom att tillsammans, genom leken, träna på de motoriska grundfärdigheterna.

Även löparloppet Prins Daniels lopp ser ut att bli rekordstort med runt 1350 barn anmälda. Loppet väntas bli fulltecknat med 1500 barn som alla får medalj för sina kämpainsatser.

Mer information om idrottens dag i Hagaparken

Här kan du anmäla till prins Daniels lopp

Mer information om Stockholmsidrottens aktiviteter under Idrottens dag

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
08-699 61 90, 070-564 52 16

Idrottens dag i Hagaparken, som har prins Daniel som initiativtagare, hålls för fjärde gången den 11 september. I år har idrottssugna barn chansen att prova på närmare femtio idrotter, fler än någonsin tidigare. Några av de idrotter som finns att testa är skateboard, parasport, ridsport och gymnastik.

Läs vidare »
Media no image

RF stöttar förslag på stärkta globala antidopinginsatser

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2016 12:18 CEST

Riksidrottsförbundet deltog i veckan i ett toppmöte i Köpenhamn tillsammans med ansvariga för 17 länders antidopingorganisationer. Vid mötet diskuterades reformer för att stärka och tjäna rena idrottares intressen och samtidigt återuppbygga förtroendet för antidopingorganisationer och deras beslut efter flertalet händelser under de senaste åren.

- Trovärdigheten i det globala antidopingarbetet har skadats och måste återställas och också ökas. Mötet i Köpenhamn var ett tydligt avstamp för att stärka det gemensamma arbetet mot doping, säger Kristina Olinder, ordförande i Dopingkommissionen och fortsätter:

- Min förhoppning är att förslagen från de nationella antidopingorganisationerna, som inte har något formellt inflytande i WADA, ska resultera i ett effektivare antidopingarbete, och som kan bedrivas utan påverkan av intressenter som inte har ren idrott som högsta mål.

Några av punkterna som togs upp under toppmötet i Köpenhamn:

  • Hur olika länders antidopingorganisationer, NADOs, effektivitet kan förbättras.
  • Hur olämplig involvering av idrottsledare i kritiska beslut om och aktiviteter kring antidoping kan undvikas.
  • Behov av ett stärkt men förbättrad och mer oberoende WADA för att försäkra en jämn spelplan för länder med bristande infrastruktur kring antidoping.
  • Försenade reformer för att stödja och skydda visselblåsare – inklusive Yuliya och Vitaly Stepanov, som uppmärksammade världen om Ryssland för ett par år sedan.

NADO-gruppen föreslår också vidsträckta reformer för hur alla antidopingorganisationer, inklusive WADA, styrs för att bättre kunna hålla sig oberoende från idrotts- och evenemangsorganisationer. Bland annat föreslås att ingen beslutsfattare inom en antidopingorganisation bör ha en styrande position inom en idrotts- eller evenemangsorganisation.

- Sverige har en stark position i det globala antidopingarbetet och det är oerhört viktigt att vi både stöttar och driver på för starkare och tydligare markeringar och bättre antidopingarbete. Allt för att göra det svårare för fuskare, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Ansvariga för respektive länders antidopingorganisationer uttryckte samtliga sitt stöd för slutförandet av den oberoende utredningen som leds av Richards McLaren kring statsstödda doping i Ryssland, och efterfrågade offentligt stöd från den Internationella Olympiska Kommittén samt Ryssland i att stödja och skydda Yuliya och Vitaly Stepanov.

Förslagen stöttades av NADO-ledare från hela världen, inklusive Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Japan, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Sverige, Singapore, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA, Österrike samt paraplyorganisationen för de nationella antidopingorganisationerna, iNADO.

Förslaget i sin helhet hittar du här

Mer information om WADA

Mer information om Svensk Antidoping

Nyheten i BBC sport

Nyheten i NY Times

För mer information kontakta

Kristina Olinder
Ordförande i Dopingkommissionen
070-590 71 69

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Riksidrottsförbundet deltog i veckan i ett toppmöte i Köpenhamn tillsammans med ansvariga för 17 länders antidopingorganisationer. Vid mötet diskuterades reformer för att stärka och tjäna rena idrottares intressen och samtidigt återuppbygga förtroendet för antidopingorganisationer och deras beslut efter flertalet händelser under de senaste åren.

Läs vidare »
Jkzsxr26lqv9p5ui2zhq

Sverige vidare i Europamästerskapet i cricket – går upp till division 1

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 11:34 CEST

Sverige flyttas upp till den europeiska första divisionen i cricket. För första gången någonsin har ett officiellt utomhusmästerskap i cricket spelats i Sverige och i turneringens sista match på Gärdet i Stockholm lyckades svenska landslaget säkra andraplatsen i gruppen och därmed avancemang till europeiska första divisionen i World Cricket League.

Media no image

RF står bakom skrivelse till IOK

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2016 23:00 CEST

Många av världens nationella antidopingorganisationer, NADO:s, är kritiska till IOK:s beslut att låta respektive specialidrottsförbund besluta om de ryska idrottarnas deltagande i OS. Nu uttrycker man sin besvikelse i ett öppet brev som Riksidrottsförbundet har skrivit under.

I söndags beslutade den internationella olympiska kommittén (IOK) att Rysslands OS-trupp får delta på OS i Rio, förutom de som tidigare har dömts för dopingbrott, om de får tillåtelse från sitt internationella specialidrottsförbund. Besluted stod i skarp kontrast till den internationella antidopingbyrån WADA:s rekommendationer att utestänga Ryssland från OS.

Nu uttrycker 13 länders nationella antidopingorganisationer sitt missnöje med beslutet. Istället för att ta ansvar, leda och agera, har IOK skjutit över ansvaret på specialidrottsförbunden, som är sämre skickade att hantera den allvarliga frågan om statsunderstödd doping. Beslutet, menar man, bidrar till förvirring och otydlighet inför de olympiska spelen i Rio. Nu vill man se reformer som säkerställer ett mer kraftfullt agerande i framtiden.

- Det är glädjande att så många tunga idrottsaktörer tar ställning mot IOK:s beslut att skjuta över ansvaret på specialidrottsförbunden. Det här initiativet visar att vår värdegrund är viktigare än medaljjakten i enskilda mästerskap. Den samlade svenska idrottsrörelsen har inte några problem att stå bakom det här uppropet, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

- Genom detta samlade och tydliga besked från oss nationella antidopingorganisationer framför vi vår stora besvikelse över IOC:s fega och till viss del felaktiga beslut, säger Kristina Olinder, ordförande Dopingkommissionen. 

De 13 länder som skrivit och står bakom brevet är Österrike, Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Sverige, Schweiz och USA. 

---

Här kan du läsa brevet i sin helhet - publicerad i The Guardian i dag, söndag 31 juli.


För information kontakta:

Björn Eriksson
Ordförande RF
070-626 46 06

Kristina Olinder
Ordförande Dopingkommissionen
kristina.olinder@outlook.com
0705907169Världens antidopingorganisationer är kritiska till IOK:s beslut angående Rysslands deltagande i OS. Nu uttrycker man sin besvikelse i ett öppet brev i den brittiska tidningen The Guardian. - Det är glädjande att så många tunga idrottsaktörer tar ställning mot IOK:s beslut att skjuta över ansvaret på specialidrottsförbunden, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Läs vidare »
Media no image

RF önskar att IOK hade satt ner foten

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2016 17:03 CEST

IOK väljer att överlämna ansvaret till respektive idrott om ryska idrottare ska få delta i OS. Ett beslut som Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, beklagar.

- Det känns lite som att IOK sticker svansen mellan benen. Jag hade hellre sett att IOK satte ner foten, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.
Även om det är upp till varje enskilt internationellt specialidrottsförbund att göra bedömningen om Ryssland ska få delta i OS i Rio eller inte måste respektive idrottare uppfylla flera krav från IOK. Exempelvis kommer tidigare dopningsdömda idrottare inte att få delta i OS, även om de har avtjänat sitt straff.
- Om IOK gör bedömningen att den inte kan stänga av alla ryska idrottare borde den åtminstone har lämnat en rekommendation till respektive internationellt specialidrottsförbund. Nu överlämnas ett tungt ansvar till respektive internationellt specialidrottsförbund, säger Björn Eriksson.

- Självklart kommer RF att ge stöd till de svenska specialidrottsförbund som önskar rådgöra med oss kring frågan, säger Björn Eriksson.


För information kontakta
Björn Eriksson
Ordförande
070-626 46 06

IOK väljer att överlämna ansvaret till respektive idrott om ryska idrottare ska få delta i OS. Ett beslut som Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet beklagar. - Det känns lite som att IOK sticker svansen mellan benen. Jag hade hellre sett att IOK satte ner foten, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs vidare »
Media no image

iNADO uppmanar att Ryssland bannlyses från OS

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2016 17:42 CEST

iNADO, de nationella antidopingorganisationernas samarbetsorgan, uppmanar att de ryska delegationerna bannlyses från OS och Paralympics i Rio

Som en konsekvens av de fördömande slutsatserna i rapporten om statligt sponsrad inblandning i antidoping som släppts idag av professor Richard McLaren, bör de ryska delegationerna förbjudas från att delta i de olympiska och paralympiska spelen i Rio de Janeiro.

Institutet för nationella antidopingorganisationer (iNADO) utfärdade detta uttalande som reaktion på dagens publicering av professor Richard McLarens rapport om ryska regeringens manipulation av antidopinginsatser i Ryssland.

McLaren- rapporten kom som en stor besvikelse och chockerande inblick i en massiv konspiration mot de rena idrottsutövarna i världen.

- De rena idrottsutövarna i världen har svikits och förtjänar mycket bättre. iNADO uppmanar IOK och IPC, och med stöd från WADA, för att svara på ett entydigt sätt genom att förhindra de ryska delegationerna från att delta i de olympiska och paralympiska spelen, säger iNADOs ordförande Doug MacQuarrie.

I alla sporter, bör endast enskilda ryska idrottare som uppfyller de stränga kriterier som utarbetats av det internationella friidrottsförbundet (IAAF) bli aktuella för deltagande.

Detta är ett vägskäl då IOK och IPC måste visa nolltolerans till doping genom att förbjuda alla inblandade idrottsutövare i detta statsponsrade system deltagande i de olympiska och paralympiska spelen.

iNADO menar samtidigt att de ryska idrottsutövarna ska välkomnas tillbaka till den internationella idrottsscenen när deras nationella antidopingprogram överensstämmer med kraven i World Anti-Doping Code.
Därför uttalar iNADO sitt stöd för förstärkta insatser för att återanpassa RUSADA, Rysslands NADO. Så länge det inte finns en trovärdig nationell antidopingorganisation som fungerar oberoende i Ryssland, finns inte heller omvärldens förtroende för att de ryska olympiska och paralympiska idrottsutövarna konkurrerar ärligt.

Den svenska dopingkommissionen ställer sig helt och fullt bakom iNADOs uttalanden.

iNADO är den internationella medlemssammanslutningen av NADOs. NADOs har det enda och otvetydiga mandatet att skydda rena idrottsutövare, utan motstridiga intressen som att främja idrotten. iNADOs medlemmar representerar alla olympiska regioner och genomför det mesta av arbetet mot doping i hela världen årligen.

RF ansvarar för svensk idrotts arbete mot doping och är också Sveriges Nationella Antidopingorganisation (NADO).
Dopingkommissionen, ett inom RF oberoende organ, har det övergripande ansvaret för idrottens antidopingverksamhet.

För mer information – kontakta;

Kristina Olinder
Ordförande i Dopingkommissionen kristina.olinder@outlook.com
0705907169

iNADO, de nationella antidopingorganisationernas samarbetsorgan, uppmanar att de ryska delegationerna bannlyses från OS och Paralympics i Rio.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
  • anna.setzman@rf.se
  • 070-564 52 16
  • Pressjour: 08-699 61 90

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen