Media no image

​Arbetet för fler idrottsevenemang till Sverige får stöd i besöksnäringsutredning

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 11:09 CET

Idrottens och besöksnäringens gemensamma arbete för fler internationella idrottsevenemang till Sverige får tydligt gehör i den utredning som nu lämnas till näringsminister Mikael Damberg. Utredningen för en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring innehåller sex olika förslag som berör internationella idrottsevenemang.

- Det känns som vårt arbete tillsammans med besöksnäringen sedan 2013 för att få fler internationella idrottsevenemang till Sverige nu äntligen har beaktats på ett bra sätt från statens sida säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Samtliga sex förslag inom området internationella evenemang och möten är positiva och helt i linje med Riksidrottsförbundets strategi för att Sverige som nation skall kunna stärka positionen som ett evenemangsland att räkna med. Utredningens förslag som berör internationella idrottsevenemang är:

 • Regeringen ska anta nationella politiska mål och en strategi för stora möten och evenemang.
 • Vinnova får i uppdrag att utveckla insatser mot hållbara evenemang.
 • Resurser för att ta fram en modell/vägledning för evenemangssäkerhet.
 • Samordning av insatser från berörda departement.
 • Visit Sweden får utökat uppdrag ta fram fakta och verktyg till aktörer som jobbar med internationella evenemang.
 • Staten tar en aktiv roll att visa att man stödjer arrangörer/städer i form av ett representationsstöd.

Här hittar du hela utredningen

Här kan du läsa om idrottens och besöksnäringens strategi för internationella evenemang

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06 

Idrottens och besöksnäringens gemensamma arbete för fler internationella idrottsevenemang till Sverige får tydligt gehör i den utredning som nu lämnas till näringsminister Mikael Damberg. Utredningen för en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring innehåller sex olika förslag som berör internationella idrottsevenemang.

Läs vidare »
Media no image

Svensk Antidoping hjälper gärna Ryssland organisera antidopingarbetet

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 09:05 CET

Internationella olympiska kommittén har beslutat att stänga av Ryssland från OS i Peyongchang.

- Svensk Antidoping är beredda att hjälpa Ryssland att reorganisera sin antidoping-verksamhet på alla sätt som vi kan och redan idag testar det svenska dopinglaboratoriet ryska dopingprov i Huddinge, säger Åke Andrén-Sandberg, ordförande i Dopingkommissionen.

Svensk Antidoping har tagit del av de avslöjanden som gjorts under det senaste året av den systematiska dopingen som pågått i Ryssland. Statskontrollerad doping förstör förtroendet för hela antidopingarbetet, förstör glädjen med idrotten och fokuserar på fusk, doping och antidoping istället för på idrottens positiva sidor.

Dopingkommission har som uppgift att sköta antidopingarbetet i Sverige vilket innebär testning av idrottsutövare i Sverige och information om antidoping till idrottsrörelsen och samhället i övrigt och anser att antidopingarbetet i andra länder måste skötas av respektive inhemsk antidoping-organisation.

- De sanktioner som nu Internationella Olympiska Kommittén dömt Ryssland till straffar inte bara de ansvariga för den ryska dopingskandalen på ett personligt plan utan de visar också tydligt hur den samlade internationella idrottsrörelsen ser på doping. När otvetydiga bevis lagts fram av två oberoende rapporter om systematisk doping på denna nivå är det viktigt att maximalt tydligt säga ifrån att ”detta kan inte accepteras inom idrottsrörelsen”, säger Åke Andrén-Sandberg, ordförande i Dopingkommissionen.

Svensk Antidoping är bekymrade över att de ansvariga i Ryssland inte erkänt att dopingen på beskrivet sätt har ägt rum. Om man inte förstår att något är fel är det nästan omöjligt att reparera skadan, vilket är tydligt avseende den ryska dopinghärvan. De ringa framsteg som gjorts inom rysk antidoping det senaste året, enligt de rapporter som de internationella kontrollanterna lämnat, är inte i närheten av vad som krävs för att återupprätta förtroendet för rysk idrott och rysk antidoping.

- Svensk Antidoping önskar att rysk antidoping skall kunna återupprättas så att vi får se ryska idrottsutövare tävla på de internationella arenorna igen och att våra svenska idrottsutövare då får tävla mot dem i ärlig kamp, säger Åke Andrén-Sandberg, ordförande i Dopingkommissionen..

För mer information kontakt

Åke Andrén-Sandberg 
Ordförande Dopingkommissionen
070-222 15 77 

Matt Richardson
Chef Svensk Antidoping 
08-699 62 58

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet 
070-564 52 16 

​Internationella olympiska kommittén har beslutat att stänga av Ryssland från OS i Peyongchang. - Svensk Antidoping är beredda att hjälpa Ryssland att reorganisera sin antidoping-verksamhet på alla sätt som vi kan och redan idag testar det svenska dopinglaboratoriet ryska dopingprov i Huddinge, säger Åke Andrén-Sandberg, ordförande i Dopingkommissionen.

Läs vidare »
Media no image

​Malmö, Halmstad och Östersund har möjlighet att få Riksidrottsuniversitet ​ - Eskilstuna, Västerås, Kristianstad, Karlskrona och Trollhättan erbjuds bli Elitidrottsvänliga lärosäten

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 07:10 CET

Mittuniversitetet Östersund och Högskolan i Halmstad tillsammans med Malmö högskola får möjlighet att bli nya Riksidrottsuniversitet från och med 2018. Ytterligare fyra högskolor erbjuds att bli nya Elitidrottsvänliga lärosäten. 

- Att kunna ge fler möjlighet att kombinera elitidrott med akademiska studier ska ge fler svenska medaljer och elitidrottare som lyckas även efter sina idrottskarriärer, säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet.

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft görs en utökad satsning med ytterligare Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten. Att kunna kombinera elitidrottssatsning med studier skapar möjligheter för ett meningsfullt idrottande och en smidigare övergång till en civil karriär samtidigt som idrottsprestationerna blir ännu bättre.

Mittuniversitetet Östersund och Högskolan i Halmstad i samarbete med Malmö högskola får möjlighet att bli Riksidrottsuniversitet från och med 2018.

Möjligheten att bli Elitidrottsvänliga lärosäten från och med 2018 erbjuds till Blekinge Tekniska högskola, Högskolan Kristianstad, Mälardalens högskola och Högskolan Väst.

 • -Ambitionen är att så många lärosäten som möjligt ska vilja vara elitidrottsvänliga och därigenom bidra till att kombinationen elitidrott och studier möjliggörs för aktiva oavsett vad och var de vill studera. (ev tillägg elitidrottare) säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet.

I satsningen ingår också akademisk tränarexamen och praktiknära forskning som bidrar till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar och bättre stöd till aktiva. Dessutom är Sverige och Riksidrottsförbundet först i Europa med att ta fram nationella riktlinjer för att underlätta för elitidrottares dubbla karriärer.

 • -Anpassningar för elitidrottare kan handla om att en tio veckors praktik delas upp i kortare perioder eller att som Lina Strand, landslagsorienterare och nyligen utexaminerad från Göteborgs Universitet, kunna följa seminarier via videolänk för att inte missa viktiga delar av studierna under landslagsläger, förklarar Peter Mattsson, idrottschef, Riksidrottsförbundet.

Tidigare Riksidrottsuniversitet är Gymnastik- och idrottshögskolan tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och Umeå universitet och dessa erbjuds möjlighet att fortsätta.
Tidigare Elitidrottsvänliga lärosäten som erbjuds möjlighet att fortsätta är Högskolan Dalarna, Högskolan Jönköping, Karlstad universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Uppsala universitet och Örebro universitet.

FAKTA:
Riksidrottsuniversitet:
Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:
1. Särskilda utbildningssatsningar. 2. Möjlighet för elitidrottare till anpassade universitetsstudier.3. En miljö som möjliggör satsning på elitidrott.4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära idrottsforskning.

Elitidrottsvänliga lärosäten: Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder en god miljö för elitidrott och studier genom hjälp med individuellt anpassade studier. Arbetet sker i samarbete med RF och Specialidrottsförbunden.


Läs mer om elitidrott och utbildning

För mer information kontakta

Peter Mattsson
Idrottschef Riksidrottsförbundet
08-699 60 60, 070-615 05 71

Patrik Karlsson
Distriktsidrottschef Skåne distriktsidrottsförbund
010-476 57 13

Peter Gårdestedt
Bitr Distriktsidrottschef Hallands Idrottsförbund
070-289 90 32

Thorbjörn Flood
Tf Distriktsidrottschef Jämtland Härjedalens distriktsidrottsförbund
070-476 42 15

Patric Nilsson
Distriktsidrottschef Blekinge distriktsidrottsförbund
0708-77 76 62

Ola Jodal
Samordnare, Västra Götalands idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
0709-26 58 44

Maria Engelfeldt
Distriktsidrottschef Västmanlands idrottsförbund (Mälardalen Västerås)
070-228 98 17

Jörgen Hedberg
Distriktsidrottschef Södermanlands idrottsförbund (Mälardalen Eskilstuna)
070–307 52 45

Mittuniversitetet Östersund och Högskolan i Halmstad tillsammans med Malmö högskola får möjlighet att bli nya Riksidrottsuniversitet från och med 2018. Ytterligare fyra högskolor erbjuds att bli nya Elitidrottsvänliga lärosäten.

Läs vidare »
Media no image

​Tillsammans måste idrotten ta stort ansvar för förändring

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 21:18 CET

Idag har DN-sporten publicerat ett namnupprop där kvinnor skrivit under för att visa sitt stöd för idrottens #metoo, #timeout, och där kvinnor också delar egna berättelser om trakasserier, övergrepp inom idrotten.

– Det här är helt oacceptabelt att män beter sig på det här sättet. Idrottsrörelsen har 3,2 miljoner medlemmar så naturligtvis finns det också här många män som har gått över gränser, trakasserat och begått övergrepp. Det är därför extra viktigt att vi tar ett stort ansvar för att ändra på detta och den utmaningen vill vi anta, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Att trakasserier och övergrepp sker handlar i grunden om avsaknad av jämställdhet. I många idrotter och föreningar finns en maskulinitetsnorm som idrottsrörelsen behöver arbeta med. Synen på hur en manlig idrottare ska se ut, hur han ska bete sig och vad han ska säga behöver vi diskutera och förändra. Riksidrottsförbundet har nyligen tagit fram utbildningsmaterial för att lyfta dessa frågor särskilt (länk) har påbörjat utbildningsinsatser och det finns flera externa initiativ som vi välkomnar, bland annat Locker room talk.

– Vi välkomnar den debatt som har följt efter #metoo och nu inom idrottens #timeout. De oacceptabla upplevelser som många kvinnor vittnar om visar att idrottens jämställdhetsarbete har gått för långsamt, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Idrottsrörelsen tog ett strategiskt beslut på stämman i maj i år om tydliga jämställdhetsmål och pekade ut jämställdhet som en av de viktigaste frågorna i det pågående strategiarbetet de kommande åren.

Mer information om jämställdhetsarbetet finns här (länk)

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Stefan Bergh
Generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
08-699 60 30

​Idag har DN-sporten publicerat ett namnupprop där kvinnor skrivit under för att visa sitt stöd för idrottens #metoo, #timeout, och där kvinnor också delar egna berättelser om trakasserier, övergrepp inom idrotten. - Det är helt oacceptabelt att män beter sig på det här sättet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Läs vidare »
B7eunsnlhm9tvh9fkjis

​Bris öppnar ny stödlinje för idrottsledare

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 07:00 CET

Idag öppnar en ny telefonlinje som riktar sig till ledare och tränare inom idrottsrörelsen. Till stödlinjen kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Särskild kompetens kommer finnas för att ge stöd till de som möter barn med trauma eller erfarenhet av flykt. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42 och är öppen vardagar kl 9-12.

Media no image

​Personer i AIK utsätts för hot

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2017 13:05 CEST

Personer i AIK har under en tid utsatts för hot och trakasserier. Hoten och trakasserierna har varit så allvarliga att AIK har polisanmält dessa.

- Hot och våld har inget i idrotten att göra. Både som AIK:are och ordförande i Riksidrottsförbundet stödjer jag AIK, men också Gais och AFC Eskilstuna som senaste tiden har tagit avstånd från det som har skett och polisanmält händelserna, säger Björn Eriksson Riksidrottsförbundets ordförande.

Ordningsstörningarna på arenorna har minskat de senaste åren. Däremot finns signaler att hot och våld mot spelare, förtroendevalda och anställda, journalister, ordningsvakter och supporterpoliser har ökat över tid. Därför kartlägger Brottsförebyggande rådet (Brå) hot och våld inom idrotten på uppdrag av Riksidrottsförbundet. Rapporten som ska presenteras under våren kommer att beskriva vilka funktioner som utsätts för hot och våld, på vilket sätt och varför.

- Det här är inte bara ett problem för fotbollen. Därför vill RF på alla sätt stötta kampen mot dessa idrottens dödgrävare - från att stimulera polisanmälan till att på alla sätt verka för att detta är en prioriterad uppgift inom polisen. Med hjälp av Brå:s rapport kommer vi att få nya verktyg. Tillsammans med det fördjupade samarbetet med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska vi göra idrotten till en trygg zon, säger Björn Eriksson.

Personer i AIK har under en tid utsatts för hot och trakasserier. - Hot och våld har inget i idrotten att göra. Både som AIK:are och ordförande i Riksidrottsförbundet stödjer jag AIK, men också Gais och AFC Eskilstuna som senaste tiden har tagit avstånd från det som har skett och polisanmält händelserna, säger Björn Eriksson Riksidrottsförbundets ordförande.

Läs vidare »
F5vnfkaraifwgtjjxkiu
B5mnxu6rc11xu3ueez3ua

Här är idrotterna på SM-veckan sommar Helsingborg/Landskrona 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 07:00 CEST

​Nu är det klart vilka idrotter som är aktuella för att vara med på sommarens stora idrottsfest. För första gången kommer SM-veckan att avgöras i två städer: Helsingborg och Landskrona. På programmet finns flera för SM-veckan nya idrotter så som bordtennis TTX, rytmisk gymnastik och showdown.

Rqnpex2blktgti4w6w6e

KRÖNIKA: Björn Eriksson om idrottens arbete med inkludering (Fri att publicera)

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 14:37 CEST

​”Man behöver ha ett hem att komma hem till”. Idrottsledaren Jonas Morin, årets eldsjäl 2016, säger det självklara. Alla barn och unga behöver en plats där de kan känna sig hemma. För många runt om i vårt land är idrotten en eller ibland den enda miljön där de känner sig sedda, där de får vara sig själva och får möjlighet att trots språkbarriärer eller andra hinder göra sig förstådda.

P7szhqmeitwpqflnakuh

​Osund spelkultur inom idrotten

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 16:06 CEST

Manliga elitidrottare och idrottsgymnasieelever löper större risk att hamna i problem kring spel om pengar än genomsnittsbefolkningen visar ny studie från Karolinska institutet.

Media no image

Mötesplats för att få fler EM och VM till Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 10:12 CEST

Hur kan vi tillsammans samverka för hållbara idrottsevenemang? Mötesplatsen Idrott och destination arrangeras för femte året i rad och slår nytt rekord i antal deltagare. 
I Umeå den 17 och 18 oktober har 32 olika städer/destinationer möjlighet att hitta rätt bland representanter från 26 specialidrottsförbund och 12 distriktsidrottsförbund. Kanske kommer EM eller VM till din stad?

Idrott och destination är en mötesplats för att Sverige ska bli ännu starkare i samverkan kring arbetet med nationella och internationella idrottsevenemang. Den 17 och 18 oktober är det i år Umeå som står som värd. Mötesplatsen innehåller möjligheter för destinationer, idrotter och distrikt att hitta rätt matchning för eventuella framtida samarbeten, men också kunskapsbyggande i form av föreläsningar och samtal.

Förutom möten mellan idrottsförbund och destinationer ingår detta år bland annat ett besök på IKSU Sport (en av Europas största och mest besökta träningsanläggningar) samt en presentation av arbetet med att ta fram en gemensam evenemangsstrategi i Västerbotten.

Var: P5, Umeå
När: Tisdag 17 oktober 12.00–17.30, onsdag 18 oktober 09.00–14.30

Följande organisationer och destinationer är hittills anmälda

Destinationer
Attraktiva Oskarshamn
Destination Jönköping/Kultur- och fritid
Destination Kalmar
Destination Uppsala
Visit Umeå
Event in Skåne
Gävle kommun
Helsingborg Convention and Event Bureau
Hälsingland/Göransson Arena
Göteborg & Co, Höga Kusten – Härnösand
Höga Kusten – Örnsköldsvik
Inspiration Gotland
Visit Karlstad/Karlstad kommun
Visit Linköping & Co
Upplev Norrköping
Malmö Stad
Piteå kommun
Region Kalmar
Visit Dalarna
Visit Söderhamn
Växjö & Co
Örebrokompaniet
Östersunds kommun
Destination Falkenberg
Destination Halmstad
Gold of Lapland
Next Skövde
Visit Blekinge
Borås Stad/TME
Höga Kusten Turism
Visit Stockholm
Visit Hemavan/Tärnaby AB

Specialidrottsförbund
Amerikansk Fotbollförbundet
Bandyförbundet
Basketbollförbundet
Biljardförbundet
Bilsportförbundet
Bouleförbundet
Brottningsförbundet
Bågskytteförbundet
Curlingförbundet
Cykelförbundet
Golfförbundet
Gymnastikförbundet
Handbollförbundet
Klätterförbundet
Konståkningsförbundet
Orienteringsförbundet
Roddförbundet
SAIF
Seglarförbundet
Skidskytteförbundet
Styrkelyftförbundet
SVEMO
Triathlonförbundet
Bordtennisförbundet
Innebandyförbundet
Volleybollförbundet

Distriktsidrottsförbund
Gävleborg
Norrbotten
Skåneidrotten
Smålandsidrotten
Uppland
DF/SISU Blekinge
Gotland
Halland
SISU Örebro
Västerbotten
Västernorrland
Östergötland

Idrottens och besöksnäringens gemensamma strategi för internationella evenemang hittar du här

Stöd, kunskap och verktyg inom området nationella och internationella idrottsevenemang hittar du på Centrum för idrottsevenemang

För mer information kontakta

Leif Johansson
Internationella evenemang, Riksidrottsförbundet
08-699 62 26

Hur kan vi tillsammans samverka för hållbara idrottsevenemang? Mötesplatsen Idrott och destination arrangeras för femte året i rad och slår nytt rekord i antal deltagare – igen. ​I Umeå den 17 och 18 oktober har 32 olika städer/destinationer möjlighet att hitta rätt bland representanter från 26 specialidrottsförbund och 12 distriktsidrottsförbund. Kanske kommer EM eller VM till din stad?

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
 • anna.setnqihzmzhanllboacqx@rf.odse
 • 070-564 52 16
 • Pressjour: 08-699 61 90

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen