Media no image

​Riksidrottsförbundet inleder nationellt samarbete med Fritidsbanken

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 08:49 CEST

På flera ställen i landet finns det möjlighet att låna utrustning till såväl fritidsaktiviteter som organiserade idrottsaktiviteter. Riksidrottsförbundet inleder ett samarbete med Fritidsbanken för att utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för fler att börja idrotta.

– Det är viktigt att vi kan hålla ner kostnaderna för idrottsutövande så att fler får möjlighet att prova och ges en möjlighet att vara med. Ett sätt att hålla ner kostnaderna för idrottsutövande kan vara att hjälpa barn, men även vuxna med låneutrustning. Därför inleder vi nu ett samarbete med Fritidsbanken, säger Peter Mattsson idrottschef Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, snowboards, och mycket mer. Alla kan låna och allt är gratis.

– På samma sätt som våra bibliotek bidrar till att öka läsandet hoppas vi att det här kommer att bidra till att Fritidsbanken får fler att idrotta. Att låna utrustning gör det enklare att prova på olika idrotter samt att arrangera eller delta i spontanidrottsaktiviteter. Med vår satsning på Fritidsbanken hoppas vi kunna hitta nya idrottsutövare och det i sin tur gynnar våra idrottsföreningar, fortsätter Peter Mattsson.

Fritidsbanken är en egen organisation och Riksidrottsförbundet ser värdet av det arbete som bedrivs och vill därför vara med och stödja etableringen och stärka kopplingen till det lokala föreningslivet.

– Detta är något som har efterfrågats i vår verksamhet runt om i landet. Ambitionen är att finnas på så många platser som möjligt men det finns många kommuner och stadsdelar och utmaningarna kan se lite olika ut. Det viktiga är att vi nu sänker trösklarna in i idrotten och möjliggör för fler att börja idrotta och stimulerar till livslångt idrottande, avslutar Peter Mattsson.

Fritidsbanken finns i dag på följande orter: Angered, Borås, Deje, Falköping, Grums, Karlskoga, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Nyköping, Skövde, Storfors, Säffle, Torsby, Trollhättan, Uddevalla, Årjäng, Örsundsbro. I Sala, Kil, Askersund och Hultsfred planerar Fritidsbanken att öppna under oktober.

I Luleå finns ett liknande initiativ, Sportoteket, där Norrbottens distriktsidrottsförbund är involverade och där formen är densamma som Fritidsbanken.

För mer information kontakta

Peter Mattsson
Idrottschef Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-615 05 71

David Mathiasson
Fritidsbanken
076-832 01 00

På flera ställen i landet finns det möjlighet att låna utrustning till såväl fritidsaktiviteter som organiserade idrottsaktiviteter. Riksidrottsförbundet inleder ett samarbete med Fritidsbanken för att utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för fler att börja idrotta.

Läs vidare »
Media no image

​Idrotten hotas av ökade kostnader – RF hoppas på lösning

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 16:05 CEST

Det kan bli dyrare och svårare för RF att kontrollera att statens bidrag till idrottsföreningar hamnar i rätt ficka. Domen i Högsta förvaltningsdomstolen som kom idag kan få tuffa konsekvenser för idrotten. Men RF har en pågående dialog med regeringen och hoppas på en snabb lösning.

Efter en treårig rättsprocess förbjuds RF av Datainspektionen att använda personnummer i kontrollen av det lokala aktivitetsstödet. Att ändra systemet skulle innebära kraftigt ökade administrativa kostnader på grund av att kontrollerna skulle behövas skötas manuellt.

– Både RF och regeringen vill att pengar ska gå till idrott i föreningar och inte till onödig administration. Därför har RF uppvaktat regeringen som under en tid har jobbat på att lösa frågan. Den går att lösa på ett enkelt sätt genom en ändring i förordningen som styr statens stöd till idrotten, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

RF beräknar att omställning till ett manuellt system skulle innebära årliga kostnader på drygt 40 miljoner kronor. Pengar som annars skulle gå till barn och unga i idrottsföreningar, idrott för nyanlända och utveckling för att fler ska kunna idrotta.

Ett annat problem är att kontrollen av att pengarna hamnar rätt aldrig kan bli lika säker med ett manuellt system, hur många personer som än arbetar med det.

– Precis som andra myndigheter som hanterar skattemedel, ser vi det naturligt att vi får utföra vårt uppdrag på ett professionellt vis. Vi vill självklart inte bidra till att skattepengar hamnar fel, utan vill utföra RF:s uppdrag som här fungerar i myndighets ställe, på ett säkert sätt. Därför är det bra att regeringen nu försöker att hitta en lösning. Om inte den kommer på plats kommer föreningarna att behöva ändra i lokstödsredovisningen, men det är inte möjligt att göra före 1 juli 2017, säger Björn Eriksson.


Fakta:
RF fördelar 600 miljoner kronor i LOK-stöd till drygt 10 600 idrottsföreningar varje år. Det är ett aktivitetsstöd per träningstillfälle för barn och unga upp till 25 år. Pengarna går direkt till föreningarnas kassa. RF:s roll är att i myndighets ställe fördela och följa upp att bidragen fördelas rätt. Redovisningen sker sedan några år digitalt vilket möjliggör en säkrare hantering och kontroll än tidigare. 

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna 
070-626 46 06

Det kan bli dyrare och svårare för RF att kontrollera att statens bidrag till idrottsföreningar hamnar i rätt ficka. Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen kan få tuffa konsekvenser för idrotten. Men RF har en pågående dialog med regeringen och hoppas på en snabb lösning.

Läs vidare »
Media no image

Hela listan – idrotter och städer möts för att samarbeta kring internationella hållbara evenemang

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 07:10 CEST

I år slår vi nytt deltagarrekord – igen. Närmare 110 personer från 25 specialidrottsförbund, 31 destinationer/regioner och 12 distriktsidrottsförbund är anmälda till mötesplatsen Idrott och destination som arrangeras av Riksidrottsförbundet. En fantastisk uppslutning där syftet är att i samverkan skapa förutsättningar för ännu fler hållbara internationella idrottsevenemang i Sverige – kanske blir det EM eller VM i just din stad.


”Mötesplats Idrott och destination”

Genomförs för fjärde året och växer för varje år.

I år träffas vi i:

VAR: Helsingborg, Helsingborg Arena

NÄR: 18 och 19 oktober.


Deltagande destinationer/regioner:

Borås

Destination Eskilstuna/Eskilstuna kommun

Destination Falkenberg

Destination Halmstad/Halmstad CVB

Destination Jönköping AB

Destination Kalmar

Destination Uppsala

Event in Skåne

Gävle kommun

Göteborg & Co

Helsingborg Convention and Event Bureau

Inspiration Gotland

Jönköpings kommun

Lidköpings kommun

Malmö Stad

Oskarshamns kommun

Piteå kommun

Skellefteå kommun/Visit Skellefteå AB

Söderhamns kommun

Visit Blekinge

Visit Linköping & Co

Visit Stockholm

Visit Södra Dalarna AB

Visit Umeå AB

Visit Värmland/Great Event of Karlstad

Västervik kommun

Västerås

Växjö & Co

Örebro

Örnsköldsvik

Östersunds kommun

Deltagande specialidrottsförbund:

Svenska Bandyförbundet

Svenska Basketbollförbundet

Svenska Bilsportförbundet

Svenska Bouleförbundet

Svenska Bågskytteförbundet

Svenska Cricketförbundet

Svenska Curlingförbundet

Svenska Danssportförbundet

Svenska Draghundsportförbundet

Svenska Fotbollförbundet

Svenska Friidrottsförbundet

Svenska Handbollslandslaget AB

Svenska Innebandyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Klätterförbundet

Svenska Roddförbundet

Svenska Seglarförbundet

Svenska Squashförbundet

Svenska Styrkelyftförbundet

Svenska Tennisförbundet

Svenska Triathlonförbundet

Svenska Volleyevent AB

O-ringen AB


Centrum för idrottsevenemang 


Riksidrottsförbundets samarbete med besöksnäringen


För mer information kontakta:

Anna Setzman

Pressansvarig Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna

Tel: 08-699 61 79, 070-564 52 16

I år slår vi nytt deltagarrekord – igen. 110 personer från 25 specialidrottsförbund, 31 destinationer/regioner och 12 distriktsidrottsförbund är anmälda till mötesplatsen Idrott och destination som arrangeras av Riksidrottsförbundet. Syftet är att skapa förutsättningar för ännu fler hållbara internationella idrottsevenemang i Sverige – kanske blir det EM eller VM i just din stad.

Läs vidare »
Euaqjwom98knnw2ugkvx

Flera nya idrotter på SM-veckan i Söderhamn

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 09:00 CEST

Den 30 januari–5 februari 2017 är det dags för SM-veckan vinter i Söderhamn. Totalt 21 idrotter finns med i programmet, bland annat de för SM-veckan nya inslagen slalom, parallellslalom och rullstolsdans.

Qigh642pnnuiqdgh6pom

​RF växlar upp i kampen mot brottslighet

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2016 07:17 CEST

Lena Sahlin, säkerhetschef på Svenska Hockeyligan, förstärker idrottens arbete mot hot, våld och ordningsstörningar.

Media no image

Riksidrottsförbundet ökar takten för jämställd idrott

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 13:41 CEST

Riksidrottsstyrelsen har i dag beslutat att öka takten i det fortsatta arbetet för jämställdhet inom idrotten. De jämställdhetsmål som finns för 2017 kommer inte att nås – vilket är en besvikelse men också en sporre i det fortsatta arbetet.

– En mer jämställd idrott ökar kvalitet i verksamheten och är en förutsättning för att verkligen nå vår vision Svensk idrott – världens bästa. Idag är tre av fyra ordförande i Sveriges idrottsföreningar män och det ser likadant ut i de stora idrottsförbunden. Det duger inte, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna.

Beslutet innebär utveckling inom tre delar; ekonomisk styrning, ny mål- och handlingsplan samt förslag till stadgeändring om jämnare könsfördelning, kvotering. Just nu ser vi över det ekonomiska bidragssystemet i sin helhet och jämställdhetsperspektivet ska då läggas till i det arbetet.I och med att nuvarande mål inte nås inom utsatt tid måste vi sätta nya mål och en ny handlingsplan som vi också prioriterar i högre grad. Kvoteringen innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent på högre befattningar inom samtliga 71 specialidrottsförbund. Konkret förslag om utförande ska presenteras för beslut vid idrottens gemensamma årsmöte, Riksidrottsmötet i maj 2017.

Sett i backspegeln hundra år, femtio år, tjugo år, så har mycket hänt för jämställdheten såväl i samhället som inom idrotten. Antalet aktiva flickor och kvinnor har ökat, kvinnornas representation i beslutande organ har ökat, fördelning av resurser har blivit mer rättvis. Det sker en utveckling, men fortfarande når vi inte flickor i samma utsträckning som pojkar, och skillnaden är ännu större när det gäller utlandsfödda flickor. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Vi konstaterar att arbetet med att nå upp till det går för långsamt.

– Vårt arbete handlar inte bara om antalet kvinnor och män på olika poster utan om hur vi behandlar varandra från unga år och genom hela livet. Vi måste öka kunskapen och vara medvetna om maktstrukturer och normer som försvårar jämställdhetsarbetet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsstyrelsen tog idag beslut om att som ett första steg satsa 2 miljoner kronor för att snabba på förflyttningen mot en mer jämställd idrott.

Statistik gällande representation med mera inom idrotten

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Riksidrottsstyrelsen har i dag beslutat att öka takten i det fortsatta arbetet för jämställdhet inom idrotten. De jämställdhetsmål som finns för 2017 kommer inte att nås – vilket är en besvikelse men också en sporre i det fortsatta arbetet.

Läs vidare »
Media no image

Mottagning i Malmö behandlar psykisk ohälsa bland elitidrottare

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 09:45 CEST

Triangelmottagningen i Malmö och Riksidrottsförbundet (RF) har inlett ett samarbete för att behandla och förebygga psykisk ohälsa hos elitidrottare under och efter karriären. Mottagning för Elitidrott och Hälsa Syd öppnade officiellt den 1 september.

Verksamheten börjar i liten skala med att ta emot elitidrottare/ledare över 18 år som befinner sig på landslagsnivå eller nyligen har avslutat sin karriär.

– Det är mycket glädjande att en specialistmottagning för Elitidrott och Hälsa öppnar i Malmö som är en stark idrottsregion. Vi har under drygt ett och ett halvt år haft ett liknande upplägg i Stockholm i samarbete med Beroendecentrum Stockholm. Erfarenheter därifrån är mycket positiva, säger Göran Kenttä, huvudansvarig för idrottspsykologi vid RF samt lektor vid Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Att vara idrottare eller ledare inom elitidrotten är förenat med omfattande påfrestningar fysiologiskt och mentalt. I sammanhanget är betydelsen och tillgängligheten av ett idrottsmedicinskt stöd väl känt och den verksamheten är sedan länge etablerad. Däremot är högspecialiserad behandling av psykisk ohälsa fortfarande att betrakta som ett icke tillgodosett vårdbehov inom idrottsmedicin.

– Satsningen ökar tillgängligheten till vård för psykisk ohälsa för verksamma inom elitidrotten i vår region Skåne. Det handlar främst om att ta hand om unga människor som levt under långvarig hård psykisk press, säger Åsa Lundvall, enhetschef på Beroendecentrum Malmö.

På mottagningen i Malmö och i Stockholm finns läkare med specialistutbildning i psykiatri, psykologer och psykoterapeuter, alla med erfarenhet av elitidrott.

Som ett led i arbetet med elitidrott och hälsa finns representanter från Riksidrottsförbundet på plats under Mental Health Run i Stockholm på lördag den 8 oktober. Mental Health Run är ett lopp för att öka öppenhet och kunskap om psykisk ohälsa och anordnas på flera orter i Sverige, bland annat Malmö den 10 oktober.

För mer information kontakta:

Göran Kenttä
Ansvarig för idrottspsykologi RF, lektor vid GIH.
goran.kentta@rf.se
08-699 62 21

Åsa Lundvall
Enhetschef Beroendecentrum Malmöasa.lundvall@skane.se
072-599 70 35

Anders Håkansson
Tf specialistläkare, docent, Beroendecentrum Malmö och Lunds universitet, Triangelmottagningen i Malmö
anders_c.hakansson@med.lu.se
046–17 55 96

Kontaktuppgifter till mottagningarna
Malmö: Triangelmottagningen, 040-33 15 86
Stockholm: Riddargatan 1 – Mottagning för elitidrott och hälsa i Stockholm

Triangelmottagningen i Malmö och Riksidrottsförbundet (RF) har inlett ett samarbete för att behandla och förebygga psykisk ohälsa hos elitidrottare under och efter karriären. Mottagning för Elitidrott och Hälsa Syd öppnade officiellt den 1 september.

Läs vidare »
Media no image

Hela listan - 75 idrottare från hela landet får elitidrottsstipendium

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 09:47 CEST

Stjärnskottet i OS-friidrotten, Lovisa Lindh, SM-truppgymnasten Lucas Bodin, VM-guldmedaljören och orienteraren Jerker Lysell samt SM-vinnare i basket Josefin Vesterberg. Här är fyra av 75 idrottare från hela landet som får Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2016-2017.

Elitidrottsstipendiet delas varje år ut till elitidrottare på landslagsnivå som studerar på minst halvfart på universitet, högskola eller annan postgymnasial utbildning. Svenska Spel ökade stödet från förra året och som resultat ges stipendium även i år till 75 idrottare med 50 000 kronor vardera.

– Möjligheten att kombinera en elitsatsning med studier på akademisk nivå blir allt viktigare för elitidrottare av flera skäl. Det ger förutsättningar för ett annat liv efter idrottskarriären men det ger också möjligheten att bedriva satsningen i en stimulerande miljö, ofta tillsammans med andra elitidrottare, forskare och tränare på ett Riksidrottsuniversitet eller ett Elitidrottsvänligt lärosäte. Genom samarbetet med Svenska Spel ges idrottaren en bättre ekonomisk möjlighet att anpassa sin studietakt efter elitidrottssatsningen, säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet.

Förutom ekonomiskt stöd ingår också resursstöd från Riksidrottsförbundet i idrottspsykologi, idrottsmedicin, idrottsnutrition och idrottsfysiologi.

– Många upplever att de står vid ett vägskäl, fortsätta satsa på sin idrottskarriär eller börja studera. Vår ambition är att förena dessa alternativ för ge idrottaren bästa möjliga förutsättningar efter den avslutade idrottskarriären, säger Lennart Käll, vd Svenska Spel.

Stipendiet delas officiellt ut i samband med Idrottsgalan den 16 januari 2017.

Fakta elitidrottsstipendiet 2016-2017
• Totalt 75 stipendiater från 40 olika specialidrottsförbund.
• 45 av stipendiaterna är kvinnor (60 procent) och 30 är män (40 procent).
• Av de 75 förslagna stipendiater studerar 63 program på Universitetet/Högskola, några exempel på utbildningar är jurist, läkare, socionom, lärare och ingenjör.
• Antalet sökande var 399 idrottare från 55 olika specialidrottsförbund.
• Av de 399 sökande var 214 kvinnor (54 procent) och 185 män (46 procent).

Alla 75 stipendiater håller landslagsnivå i sin idrott, ett flertal har medverkat på EM eller VM (junior/senior) och ett antal har tagit medalj på internationella mästerskap. Elitidrottsstipendiet är en del av Riksidrottsförbundets elitidrottsstöd till specialidrottsförbunden. Det innebär att de sökande prioriteras av respektive förbund.

För mer information kontakta

Peter Mattsson
Idrottschef, Riksidrottsförbundet
070-615 05 71

Johan Söderkvist
PR Svenska Spel
070-24 53 116

Stjärnskottet i OS-friidrotten, Lovisa Lindh, SM-truppgymnasten Lucas Bodin, VM-guldmedaljören och orienteraren Jerker Lysell samt SM-vinnare i basket Josefin Vesterberg. Här är fyra av 75 idrottare från hela landet som får Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2016-2017.

Läs vidare »
Media no image

Norden enade i arbete mot doping

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 11:44 CEST

Under den gångna helgen samlades representanter från samtliga nordiska länders idrottsorganisationer i Helsingfors under det så kallade Nordiska mötet. Ett direkt resultat av mötet var ett gemensamt uttalande med anledning av de senaste månadernas diskussioner kring internationellt antidopingarbete.

Nordiska mötet är ett årligt återkommande tillfälle för ordföranden och chefstjänstemän att utbyta erfarenheter kring aktuella idrottspolitiska frågor. Under helgens möte i Helsingfors var en av punkterna antidopingarbete och diskussioner kring det som pågått under de senaste månaderna.

Samtalen resulterade i att de nordiska länderna ställde sig bakom detta uttalande:

”Vi, de nordiska idrottsorganisationerna, åtar oss att arbeta tillsammans mot doping inom idrotten. Vi anser att WADA:s (World Anti-Doping Agency) position måste stärkas genom en gemensam ansträngning av självstyrande idrottsorganisationer, länders antidopingorganisationer (NADO:s-National Anti-Doping Organisations) och regeringar för att säkerställa effektivt arbete mot doping, och vi erbjuder vårt stöd i detta arbete.

Både självständigt och gemensamt ska vi arbeta för att stärka kvinnors ställning i beslutsfattande positioner inom idrotten, nationellt och internationellt.”

– Det internationella antidopingarbetet har gått på flera minor den senaste tiden och det krävs att idrotten tar gemensamt krafttag för att fuskare inte ska komma undan, vare sig det handlar om enskilda individer eller fusk i mer organiserad form. Det är därför extra glädjande att vi i Norden står enade i vårt förtroende för WADA som organisation. säger Björn Eriksson. Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Under den gångna helgen samlades representanter från samtliga nordiska länders idrottsorganisationer i Helsingfors under det så kallade Nordiska mötet. Ett direkt resultat av mötet var ett gemensamt uttalande med anledning av de senaste månadernas diskussioner kring internationellt antidopingarbete.

Läs vidare »
Prauzrhuzwdbudannrzk

Idrotten lyfts fram i budgetpropositionen

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 09:37 CEST

Idrotten får 52,5 miljoner i ökat stöd i regeringens budget. En generell uppräkning, stöd för arbetsmarknadsinsatser och särskilda medel för intensifierat arbete i segregerade områden.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
  • pmanna.setenxsxgzmanvxgrfg@rianbigf.se
  • 070-564 52 16
  • Pressjour: 08-699 61 90

Om Riksidrottsförbundet

Den svenska idrottsrörelsens huvudorganisation

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stötta de 71 medlemsförbunden och företräda idrottsrörelsen i kontakter med bland annat myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

Besök även pressrummen