Skip to main content

Ändringar i stadgar föreslås för att ytterligare stärka arbete med att skapa en trygg idrott

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 17:20 CEST

Längre preskriptionstid för att anmäla de allvarligaste förseelserna, längre avstängning från idrotten vid allvarliga kränkningar och möjlighet för idrottsombudsmannen att anmäla till bestraffning – det är några av de åtgärder som Riksidrottsstyrelsen föreslår för att förstärka arbetet med en trygg idrott för alla.

Alla som idrottar i en förening ska kunna göra det i en trygg miljö och något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier, kränkningar och övergrepp är otänkbart.

–Att vara idrottsledare är ingen demokratisk rättighet, istället har vi som finns nära idrottande barn, ungdomar och vuxna en skyldighet att göra allt vi kan för att alla ska vara trygga, utvecklas, må bra och ha roligt tillsammans. De ändringar som föreslås ska bidra till den nollvision mot kränkningar som vi i idrotten har, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Idrotten har under de senaste åren stärkt arbetet för att skapa trygga idrottsmiljöer. I samtliga distriktsidrottsförbund över landet finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott att vända sig till för råd och stöd, Riksidrottsförbundet har tillsammans med Bris tagit fram Barnens spelregler, Bris har inrättat en stödlinje för idrottsledare, anvisningar till idrottens värdegrund i form av idrottsrörelsens uppförandekod fastställdes av Riksidrottsstyrelsen den 22 augusti 2018, idrottsombudsman och visselblåsarfunktion inrättades den 15 november 2018.

För att ytterligare förstärka och förtydliga vikten av att idrottsrörelsen lever enligt idrottens värdegrund föreslår Riksidrottsstyrelsen ett flertal ändringar i stadgar och förtydliganden av mandat för idrottsombudsman.

Förslag:

  • Allvarliga kränkningar får mer kännbara påföljder – påföljden för den som allvarligt kränkt någon ändras från dagens avstängning i högst två år till avstängning i lägst två år och högst 10 år.
  • Preskriptionstiden för anmälan av allvarliga kränkningar föreslås ändras till 10 år från den dag kränkningen begicks. (från tidigare två månader)
  • Idrottsombudsmannens uppgift att vägleda och i vissa fall företräda förening eller medlem i förening förtydligas i stadgarna.
  • Idrottsombudsmannen ges rätt att kunna göra en anmälan till bestraffning.
  • Att föreningar ska – inte som tidigare uttryckt uppmanas att – begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller erhåller uppdrag i föreningen och som i uppdraget har direkt och regelbunden kontakt med barn.
  • Enligt gällande stadgar är det möjligt för en förening att utesluta en medlem som bryter mot idrottens värdegrund – men detta föreslås skrivas mer tydligt.
     
    –Ett barn som far illa är ett barn för mycket. Förslagen ska stärka arbetet med trygg idrott och har barnens bästa för ögonen, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsmötet, idrottsrörelsens årsmöte, äger rum i Jönköping den 24–26 maj och samlar representanter från samtliga 71 medlemsförbund för att gemensamt fatta beslut i dessa och fler framtidsfrågor. 

Här kan du läsa samtliga möteshandlingar https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar2/

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.