Skip to main content

Förslag om ny finansieringsform för SISU Idrottsutbildarna

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 15:56 CET

På tisdagen presenterade Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande, regeringens folkbildningsproposition. Ett av förslagen handlar om statens stöd till SISU Idrottsutbildarna: "Det bör prövas om statens stöd till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet kan kanaliseras direkt till idrotten".

- Det är ett förslag som båda parter har mycket att vinna på, sa Lena Hellengren, men betonade samtidigt att det i det här skedet handlar om att inleda en dialog mellan SISU Idrottsutbildarna, Riksidrottsförbundet, Folkbildningsrådet och regeringen.

Rolf Carlsson, ordförande i SISU Idrottsutbildarna, informerades om innehållet i propositionen vid ett möte på tisdagskvällen.

- Vi är öppna för en dialog, men förstås med några viktiga förbehåll. Det måste innebära en nollrisk för oss, vilket betyder att det tillförs helt nya pengar. Nivån på bidraget är av avgörande betydelse, säger Rolf Carlsson och fortsätter:

- Det handlar också om att utbildningsfrågorna måste ha en särställning och att vi själva beslutar om hur resurserna ska fördelas internt. Och, allra viktigast, att det är vi själva, det vill säga vårt årsmöte - SISU-stämman - som i slutänden beslutar om det här är en väg vi vill gå. Ingen kan tvinga idrotten att lämna folkbildningen.

- Efter många år av orättvis tilldelning av folkbildningsanslaget, är detta en stor möjlighet.

Motivet till regeringens förslag är enligt propositionen att "det finns svårigheter att skilja på folkbildning och mer traditionell ledar- och utbildningsverksamhet inom idrotten och att dagens stöd inte är helt anpassat för att möta de särskilda villkor som präglar idrotten".

Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson, menar att frågan är långt ifrån avgjord, men att hon ser fram emot en diskussion med berörda parter:

- Vi kommer att lyssna på förslaget och därefter ta en ingående diskussion om vilka konsekvenser det ger, säger hon.

Fotnot: SISU Idrottsutbildarna har idag ett statsanslag på 70 miljoner kronor. Därtill kommer cirka 60 miljoner kronor från kommuner och landsting.

För ytterligare kommentarer kontakta Rolf Carlsson, ordförande SISU Idrottsutbildarna, tel 070-342 70 95 eller Karin Mattsson, ordförande Riksidrottsförbundet, tel 070-600 37 22.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera