Skip to main content

Krafttag mot snus och cigaretter

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 15:48 CEST

Sju idrottsdistrikt gör nu en gemensam satsning som ska leda till bland annat tobaksfria idrottsanläggningar, att föreningar inför riktlinjer mot tobak och att ledare och aktiva får mer kunskap om tobakens faror. Distrikten har fått pengar från Folkhälsoinstitutet för att driva projektet under två år.

Lokala projektledare börjar under hösten att besöka föreningar och specialdistriktsföbund (SDF). De försöker få med så många som möjligt att jobba mot tobak. Målet är att hälften av SDF:n och 25 procent av föreningarna på något sätt ska delta i projektet.

Detta innebär i praktiken att klubbarna ska arbeta för att man inte ska röka och snusa på idrottsarenor, att föreningsarbetet sker i tobaksfria miljöer och att ledare och aktiva från större kunskap om tobak. Vuxna ska också förstå att de är viktiga förebilder för de yngre och att detta innebär att de inte bör röka eller snusa i sin roll som idrottsledare.

- Vi vill att det ska bli naturligt att prata om tobak i klubbarna. Tanken är att man ska få in mjuka frågor som en ordinarie del i olika utbildningar, säger Jan Leonardson som är central projektledare. Det är svåra frågor att jobba med och en läroprocess att börja prata om tobak. För att få det att fungera måste vi ha en bra kontakt med föreningslivet och vi måste lägga det på rätt nivå så att det blir föreningarnas egen fråga.

Utbildningsmaterial som tagits fram inom projekt ”Attityd – för en alkoholfri uppväxt" kommer att uppdateras med tobaksfrågor och användas i projektet.

Satsningen ligger i linje med RF:s tobakspolitiska riktlinjer där det sedan RF-stämman 2003 står att idrotten ska jobba för rökfria miljöer. Huvudansvaret för detta ligger på förbunden och idrottsföreningarna. De sju distrikt som ingår i projektet ska nu ta fram bra modeller för andra att jobba med.

Landstinget i Västmanland är ytterst ansvarig för projektet som avslutas 2005.

Rolf Jönsson är ansvarig för tobaksfrågor på Riksidrottsförbundet och sitter med i styrgruppen för projekt "Tobakspolicy i föreningslivet".

skriven av Malin Järf

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera