Skip to main content

Momsen ett hot mot det ideella ledarskapet

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 15:28 CEST

- Om de ideella föreningarna tvingas in i momssystemet utgör det ett hot mot rekryteringen av ideella ledare. Det hävdade Gunnar Larsson, Riksidrottsförbundets ordförande, vid ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Att rekrytering av främst föreningsledare, dvs styrelseledamöter och liknande, redan idag är ett problem visar en undersökning RF presenterade på seminariet. I undersökningen har man intervjuat 50 ordförande och 50 kassörer från sammanlagt 100 slumpvis utvalda föreningar runt om i landet. Det visade sig att nästan 80 procent av ledarna, och i stort sett samtliga kassörer, funderade på att sluta. Anledningen till att de ändå fortsatte var att de inte hittade någon som var beredd att ersätta dem.

- Man vill ju inte att föreningen ska dö, motiverade en av de intervjuade kassörerna sitt fortsatta engagemang.

En viktig orsak till att folk tvekar att ta på sitt ett ansvar för föreningarna är, enligt Gunnar Larsson, rädslan att göra fel.

- Den skatteutredning RF genomförde inför vårens riksidrottsmöte visade att regelsystemet är så krångligt att inte ens experter alltid kan avgöra vad som gäller. Hur ska då våra många "köksbordskassörer" klara av det.

- Om den nyligen genomförda momsutredningen får igenom sina förslag på anpassning av de svenska reglerna till EU:s momsdirektiv så blir situationen riktigt besvärlig.

Gunnar Larsson avkrävde därför finansminister Bosse Ringholm, som också deltog på seminariet, ett besked dels om kravet på en parlamentarisk översyn av de ideella föreningarnas skattesituation, dels om hur det blir med momsen.

- Idrottsministern har utlovat en översyn av föreningarnas skatteregler, svarade finansministern. Vi håller just nu på att titta på formerna för en sådan.

När det gäller momsen var Ringholm inte beredd att ge något definitivt besked, man läser för närvarande de inkomna remissvaren på utredningen.

- Men min ambition är definitivt inte att försvåra för föreningslivet, tvärtom, deklarerade han.

I denna strävan att förenkla för de ideella ledarna fick han klart stöd från de övriga riksdagspartiernas representanter, som deltog i en paneldebatt. Flera pekade exempelvis på de möjligheter EU själv öppnar för att ge dispens från momsbestämmelserna.

För ytterligare kommentarer, kontakta Gunnar Larsson, tel 0702-79 79 40

Hela undersökningen om idrottens föreningsledare finns att hämta från Riksidrottsförbundets hemsida, www.rf.se

Fredrik Rodhe Informatör, idrottspolitik
Riksidrottsförbundet
Idrottens Hus, 123 87 Farsta
Telefon: 08-605 61 03 Mobil: 070-512 21 62
Fax: 08-94 81 84 E-post: fredrik.rodhe@rf.se
Hemsida: www.rf.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera