Skip to main content

Ny konvention främjar arbetet mot doping

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 17:00 CET

En ny Unesco-konvention trädde i kraft den 1 februari 2007. Den stödjer Världsantidopingsbyrån WADA i det internationella arbetet mot doping. Sverige var första stat i världen att ansluta sig till konventionen.

Kristina Olinder, ordförande i Riksidrottsförbundets Dopingkommission, medverkar i övervakningsgruppens första möte som hålls i Paris 5-7 februari.

– Doping är ett internationellt problem. Ett framgångsrikt internationellt antidopingarbete bygger på att idrottsrörelsen och staterna arbetar efter samma principer, säger Kristina Olinder.

Konventionen är avsedd att främja WADA och utvecklingen av det internationella antidopingarbetet. Den utgör också en garanti för att World Anti-doping Code – det internationella regelverk som idrottsrörelsen redan tidigare ställt sig bakom – ska få genomslag även nationellt. Genom den nya konventionen minskar risken för konflikter mellan idrottens regler och nationell lagstiftning.


För kommentarer kontakta Kristina Olinder, ordförande i Riksidrottsförbundets Dopingkommission 070-590 71 69 eller Håkan Nyberg, RF:s antidopinggrupp 070-635 61 55.

Fakta om Dopingkommissionen
Dopingkommissionenens ledamöter är valda av Riksidrottsstämman till att vara expertorgan inom dopingområdet. Läs mer på www.rf.se under Antidoping.

Fakta om Unesco
Unesco är FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur.
Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy