Skip to main content

Nytt bidragssystem ska få fler att idrotta längre

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 17:19 CEST

Riksidrottsstyrelsen föreslår att statens stöd till idrotten görs om så att fler ungdomar idrottar längre, att jämställd idrott prioriteras och alla kan vara med oavsett förutsättningar.

Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men de senaste åren har barn och ungdomar slutat allt tidigare och många av dem hittar inte tillbaka till idrotten. Samtidigt upplever många vuxna att trösklarna in i föreningslivet är höga.

För att ändra arbetar idrottsrörelsen med en ny syn på träning och tävling, den moderna föreningen, inkluderande idrott, jämställd idrott och ett stärkt ledarskap.

-Vi har pekat vart idrotten vill i vårt måldokument Strategi 2025. För att nå dit behöver vi öka förändringstakten. Därför vill vi stimulera utvecklingen än mer med ekonomiska resurser, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Därför föreslår Riksidrottsstyrelsen att formerna görs om för de två miljarder som staten stödjer idrotten med årligen. Fördelningen av medel ska tydligare kopplas till de gemensamma långsiktiga målen. Varje förbund äger sin idrott, men vi ser fördelar med ökad samverkan. Resultatet ska bli mer tid för idrott,

fokus på idrottsrörelsens mål och mer framåtblickande för fler aktiva i rörelsen.

-Kakan att dela på är inte större, men vi vill skära den på ett annat sätt. Vi vill att stödet stimulerar att fler ungdomar idrottar längre, att arbetet mot en jämställd idrott går snabbare och att den socioekonomiska ojämlikheten minskar, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet har statens förtroende att fördela de ungefär 2 miljarder kronor årligen till idrottsrörelsen. Med stödet följer riktlinjer vad det ska användas till. Vissa delar är öronmärkta, som till exempel satsningen på snabbare etablering för nyanlända eller rörelsesatsningen i skolan. Andra delar har mindre detaljstyrning.

-Regering och riksdag har ett stort förtroende att idrottsrörelsen är bäst skickad att avgöra hur de skattemedel vi får göra mest nytta. Det förtroendet ska vi förvalta. Därför ser jag det som viktigt att vi utvecklar våra fördelningssystem så att de går i takt med den utveckling vi själv har bestämt och som har fått politikens kraftiga stöd, säger Björn Eriksson.

Förslaget innebär att RF-stämman får ett tydligare och större inflytande och ramarna och principerna för alla stöd RF fördelar, men att förändringen av kriterier och fördelningsnycklar ska göras av Riksidrottsstyrelsen.

-Om vi vill ändra detaljer i hur vi fördelar statens stöd, måste vi vänta i vår stämma som är vart annat år. Vi behöver ökad flexibilitet för att kunna stimulera den utvecklingen vi tillsammans med våra specialidrottsförbund har kommit överens om. Självklart ska förändringarna ske först efter grundlig förankring. men om vi alltid behöver vänta in en stämma kommer vi att tappa det tempo som är så viktigt i en förändringsprocess, säger Björn Eriksson.

RF-stämman som är 24-26 maj i Jönköping ska besluta om Riksidrottsstyrelsens förslag till förändring.

Här kan du läsa Riksidrottsstyrelsens förslag.https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar2/

Vid frågor kontakta

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet

070-626 46 06

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.