Media no image

Ny styrelse utsedd för RISE

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 12:00 CEST

Vid dagens bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB valdes Klas Bendrik, Hanna Lagercrantz och Sara Mazur in som nya ledamöter i styrelsen. Jan Wäreby omvaldes som ordförande.

Klas Bendrik är rådgivare på analysföretaget Gartner och före detta CIO på Volvo Cars, Hanna Lagercrantz är bolagsförvaltare vid Näringsdepartementet och Sara Mazur är vice ordförande i Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och före detta Vice President and Head of Research vid Ericsson.

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB styrelse består efter stämman av Anna-Karin Stenberg, Fredrik Winberg, Hanna Lagercrantz, Jan Wäreby (ordförande), Klas Bendrik, Sara Mazur, Sven Wird och Torbjörn Holmström.

För ytterligare information kontakta:

Joakim Jakobsson, presschef RISE: 072-452 66 32.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Vid dagens bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB valdes Klas Bendrik, Hanna Lagercrantz och Sara Mazur in som nya ledamöter i styrelsen. Jan Wäreby omvaldes som ordförande.

Läs vidare »
X7f51vou2hgtxxsvphnl

Food Venture & Partnering Days - en mötesplats för innovation inom livsmedelsbranschen

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 08:00 CEST

Den 25-26 april samlas startup-bolag, livsmedelsindustri, framgångsrika entreprenörer, experter, investerare och affärsänglar inom livsmedelsbranschen för att hitta möjliga samarbeten. Food Venture & Partnering Days, som arrangeras för tredje gången i Göteborg, syftar till att kommersialisera innovativa idéer och skapa hållbar tillväxt i livsmedelsbranschen.

Media no image

Samarbete mellan Mat.se och RISE gör det enklare att handla klimatsmart

Nyheter   •   Apr 16, 2018 22:05 CEST

Mat.se vill hjälpa sina kunder till fler klimatsmarta val och på så vis minska klimatpåverkan från deras matinköp. Genom att ta fram och tydligt synliggöra klimatdata ska svenska konsumenter för första gången aktivt kunna välja varor med lägre klimatpåverkan. Målet för Mat.se är att den totala klimatpåverkan från kundernas matinköp ska minska med 50 procent.

Matens del av den totala konsumtionsdrivna klimatpåverkan i Sverige är cirka 25 procent, ungefär två ton CO2-e per person och år. Det motsvarar den nivå som totalt sett behöver nås för all konsumtion (inklusive boende, livsmedel, resor etc.) för att klimatmålen ska nås.

– Våra kunder blir allt mer medvetna om matens klimatpåverkan. Förändrade matvanor kan därför göra enorm skillnad. Vi vill hjälpa till med att hitta rätt bland all information och göra det enklare för kunderna att handla klimatsmart, säger Anders Jacobsson, marknadschef på Mat.se.

Klimatdatan för matvarorna på Mat.se ska tas fram i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden där RISE befintliga klimatdatabas för livsmedel kommer att anpassas och utvecklas för att matcha Mat.ses sortiment.

– Det här är första gången som det blir möjligt för konsumenter att på allvar göra medvetna klimatval när de handlar livsmedel. Samtidigt innebär det en omfattande utveckling av RISE klimatdatabas, vilket i förlängningen gynnar hela livsmedelssektorn, säger Thomas Angervall, chef Miljö och hållbara livsmedelskedjor på RISE.

Kunderna som handlar på Mat.se kommer att få förslag på varor med lägre klimatpåverkan under tiden de handlar. Samtidigt kan de välja bland olika miljömärkningar, till exempel KRAV och MSC. Vid betalning får kunderna även ett kvitto på matkassens totala klimatpåverkan och hur den påverkas av olika livsmedel. Kunderna kommer själva kunna följa hur klimatpåverkan för inköpen förändras över tid. På så sätt blir det också möjligt att sätta upp personliga mål för att minska de egna matinköpens klimatavtryck. För Mat.se är målet att kundernas totala klimatpåverkan ska halveras.

Nya funktioner för att underlätta klimat- och miljömedvetna val kommer att utvecklas löpande. För att nå bästa möjliga resultat kommer alla funktioner att modifieras och vidareutvecklas i dialog med företagets kunder.

Satsningen på klimatdata är långsiktig och finansieras av Axfoundation och Axel Johnson. Målet är att tjänsterna på sikt ska spridas till fler företag inom Axfood, där Mat.se ingår, liksom till övriga Axel Johnson-koncernen.

För ytterligare information kontakta:

Måns Danielson, vd: 070-592 67 37 och mans@mat.se

Anders Jacobsson, marknadschef: 0708-26 39 58 och anders@mat.se

Joakim Jakobsson, presschef RISE: 072-452 66 32 och joakim.jakobsson@ri.se

Matse Holding AB är en del av Axfood och består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB. Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet. Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu. Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

​Mat.se vill hjälpa sina kunder till fler klimatsmarta val och på så vis minska klimatpåverkan från deras matinköp. Genom att ta fram och tydligt synliggöra klimatdata ska svenska konsumenter för första gången aktivt kunna välja varor med lägre klimatpåverkan.

Läs vidare »
E0nna4bczcbedjrrxlgu

Swedish cloud platforms paving the way for emergency vehicles

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 08:00 CEST

A recently started Swedish research project, AD Aware Traffic Control- Emergency Vehicles, conducted by Volvo Cars, Carmenta, Ericsson, SOS Alarm and RISE, Research Institutes of Sweden is developing a cloud-based traffic control platform that builds on the Drive Sweden Innovation Cloud, and enables smooth and seamless information exchange between coordinators of emergency and automated vehicles.

Media no image

Kraftsamling för fokuserad industriforskning

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 12:00 CET

Ägarna till forskningskoncernen Swerea har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att ytterligare förstärka svensk institutsektor. Detta ska ske genom att två tredjedelar av Swereakoncernen går samman med RISE och en tredjedel bildar det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM. Målet är att förändringen ska vara genomförd den 30 juni 2018.

Förändringen syftar dels till att stärka svensk institutssektors förmåga inom bland annat digitalisering, smart industri, produktionsteknik, återvinning och materialutveckling, dels till att fokusera metallforskningen för fossilfri produktion.

Bakom beslutet ligger en samsyn bland ägarna om att Swereas kunder och partners gynnas av att flera av instituten inom Swerea går samman med RISE, men att delar av verksamheterna är av så kritisk betydelse för att svensk stål- och gruvindustri ska nå målet om fossilfri produktion till 2045 att de bör samlas i det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM.

Det som idag heter Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i det nya institutet för stål- och gruvforskning. Resterande delar av Swereas verksamhet kommer att uppgå i RISE.

- Världens årliga utsläpp av koldioxid från stålproduktion är 3,3 miljarder ton, eller 55 gånger Sveriges årliga utsläpp. Om HYBRIT blir en framgång och tekniken med fossilfri stålproduktion kan spridas skulle klimatnyttan vara enorm. Detta skulle stärka svensk industris konkurrenskraft och säkra jobb i Sverige, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

- Förändringen kan innebära ett extra fokus på fossilfri produktion inom metallindustrin. Jag hoppas att det påskyndar forskning och utveckling inom t ex projektet ”stål utan kol”, HYBRIT. På så vis kan vi minska utsläppen och snabbare nå våra klimatmål, säger klimatminister Isabella Lövin.

- Både Swereas och RISE kunder och partners får nu tillgång till en samlad kompetens inom ett institut med en ännu större potential att leverera tvärfunktionella synergier. Jag ser också fram emot ett nära samarbete mellan RISE och det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM, säger RISE vd Pia Sandvik.

- Vi är oerhört motiverade av att nå vårt mål om fossilfrihet. Det nya forskningsinstitutet är en kraftsamling för att nå dit, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Järn- och Metallforskning samt MEFOR AB.

- Inom Swereakoncernen finns kompetenta medarbetare och avancerade test- och demonstrationsanläggningar. För svensk industri betyder dagens beslut större möjligheter för tvärvetenskaplig innovation, inte minst kopplat till Smarta Fabriker och Industri 4.0, säger Anna Davidsson, ansvarig för produktionsforskning på Volvo Cars och ordförande för Swerea IVFs Intressentförening.

- För den svenska gjuteriindustrin är detta en riktig strukturåtgärd. Stora delar av den tillämpade svenska fordonsforskningen kommer att bli samlad inom RISE. Detta gäller även test- och demoanläggningar. Att Swerea Swecast blir en integrerad del av RISE kommer att skapa mera möjligheter för gjuteriindustrin, säger Lars Johansson, ordförande Svenska Gjuteriföreningen.

- Förändringen innebär en renodling av verksamheten vilket vi är övertygade om ger grunden för ökad fokusering och därmed ökad effektivitet. Exempelvis sammanförs den korrosionstekniska forskning som idag bedrivs inom såväl RISE som Swerea, säger Hans Klang ordförande i Intressentföreningen för Korrosionsforskning.

För ytterligare information kontakta Swereas ägare genom;

RISE: Joakim Jakobsson, Presschef RISE: 072-452 66 32.

Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning samt MEFOR AB, genom Jernkontoret: Anna-Karin Nyman, Kommunikationsdirektör Jernkontoret: 070-206 75 62.

Swerea IVFs Intressentförening: Anna Davidsson: 076-621 07 07

Svenska Gjuteriföreningen: Lars Johansson: 070-564 70 55

Intressentföreningen för Korrosionsforskning: Hans Klang: 070-641 38 19

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Ägarna till forskningskoncernen Swerea har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att ytterligare förstärka svensk institutsektor. Detta ska ske genom att två tredjedelar av Swereakoncernen går samman med RISE och en tredjedel bildar det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM. Målet är att förändringen ska vara genomförd den 30 juni 2018.

Läs vidare »
Tzc1dmh3cv6xpmflu0kw

RISE undersöker möjligheterna för svensk processindustri att dra nytta av elektrobränslen

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 09:00 CET

I ett nystartat forskningsprojekt undersöker RISE, tillsammans med Södra, AkzoNobel Specialty Chemicals och BillerudKorsnäs med stöd från Energimyndigheten, möjligheterna för svensk massa-, kemi- och pappersindustri att öka produktionen av förnybara drivmedel och samtidigt ta en mer aktiv roll på elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen.

O9cw4jyi4inwsegj3jh1

Hon ska hjälpa svenska företag att ersätta farliga ämnen

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 08:00 CET

RISE fick 2017 i uppdrag av regeringen att starta ett Substitutionscentrum. Centrumet, med placering i Borås, ska förse företag, forskare och andra som har ett behov av ökad kunskap om farliga ämnen och om vilka alternativ som går att använda. Nu är det klart att Gudrun Bremle blir centrumledare för Substitutionscentrum.

Media no image

Svenska forskare gör lim av bakjäst

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 08:00 CET

Bakjäst är för de flesta en vanligt förekommande ingrediens i köket men den kan visa sig ha ett större användningsområde än vad man tidigare trott. I en nyligen publicerad studie av EcoBuild och RISE, har det visat sig att mikroorganismer som finns i vanlig bakjäst kan användas som råvara för trälim.

Att svampprotein skulle kunna användas för att producera lim har hittills varit okänt i forskarvärlden. Men en ny studie visar på framgångsrika resultat från försök med förbehandlad bakjäst, något som kan innebära ett genombrott för biobaserade lim. Bakom forskningen står RISE och kompetensplattformen EcoBuild, en satsning på forskning och innovation för att utveckla biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn.

Stig Bardage, seniorforskare vid RISE med bakgrund som biolog, och Magdalena Sterley, expert på limning av trä, har studerat olika förbehandlingar av mikroorganismer som finns i bakjäst. Med en förbehandlad biomassa limmade de några prover och resultaten utvärderades sedan i en ABES-utrustning som används för att mäta den kraft som behövs för att dra isär en limfog.

- Vi konstaterade att en förbehandlad bakjäst var jättestark, lika stark som ett bindemedel av urea-formaldehyd, säger Stig Bardage.

Tanken på att ersätta traditionella formaldehyd-baserade lim med biobaserade alternativ är lockande men det innebär en utmaning. Nya biobaserade lim måste kunna produceras och erbjudas i stora kvantiteter, dessutom till ett likvärdigt pris. Enligt Stig är dock detta möjligt.

- Det går i princip att jäsa nästan vad som helst som innehåller kolhydrater för att producera svampbiomassa, möjligheterna för storskalig produktion/återvinning är därför stora. Från dagens bioetanolfabriker blir det t.ex. ett avfall som kan användas för att extrahera biomassa. Vi har redan testat jäst från ett bioraffinaderi som idag betraktas som rent avfall. Den jästen visar på bättre limegenskaper än bakjästen. En limprodukt skulle därför kunna vara färdig för kommersialisering inom en mycket snar framtid, förutsatt att vi hittar rätt partner.

Utmaningen för forskarna nu är att specificera användningsområdet och sätta ihop en värdekedja. Förhoppningen är att de framgångsrika resultaten ska attrahera företag till ett utvecklingsprojekt som kan leda till nya biobaserade lim i en snar framtid.

För mer information kontakta:

Stig Bardage, RISE, stig.bardage@ri.se, 0705-61 62 06.

EcoBuild:

EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö. http://ecobuild.se/

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Bakjäst är för de flesta en vanligt förekommande ingrediens i köket men den kan visa sig ha ett större användningsområde än vad man tidigare trott. I en nyligen publicerad studie av EcoBuild och RISE, har det visat sig att mikroorganismer som finns i vanlig bakjäst kan användas som råvara för trälim.

Läs vidare »
Media no image

Nu skapas en ny nationell arena för marin forskning och innovation

Nyheter   •   Mar 13, 2018 10:45 CET

Genom ett nytt samarbete mellan fem starka forskningsaktörer tas nu första steget i skapandet av en nationell arena för marin forskning och innovation. Ett avtal har undertecknats för att utveckla en unik forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

- Det finns stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet. Nu går vi i frontlinjen för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation, säger Lena Gipperth som är ordförande för den grupp som koordinerar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning och drivs sedan 2008 av Göteborgs universitet. För att utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar har fem starka forskningsaktörer (Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE) med stöd av Lysekils kommun, gått in för ett skapa ett gemensamt forsknings och innovationscenter.

– Den här satsningen stärker det maritima innovationsklimatet på regional, nationell och EU-nivå. Det ligger också helt i linje med Sveriges åtagande inom det globala arbetet med hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser, säger Jessica Hjerpe Olausson som är maritim expert på Västra Götalandsregionen.

Centret kommer att erbjuda avancerad marin infrastruktur samt testbäddar och demonstrationsmiljöer, något som efterfrågas allt mer av näringsliv och offentlig sektor. Ett exempel på testbädd är Testsite Akvamarin med mål att stödja utvecklingen av nya innovativa marina livsmedel där cirkulära system för odling av fisk, skaldjur och alger står i fokus. Ett annat exempel är utvecklingen av Testsite Skagerrak som möjliggör havsbaserade test- och demonstrationsområden för marin energi och teknik.

Kristineberg Marine Research and Innovation Centre kommer att drivas gemensamt av de sex partnerorganisationerna. Göteborgs universitet äger anläggningen tillsvidare.

Vill du veta mer eller är intresserad av att samverka med centret så kontakta:

Lena Gipperth, Göteborgs universitet, tel. 0768-581227, e-post: lena.gipperth@gu.se

Ida-Maja Hassellöv, Chalmers, tel. 0704-781849, e-post: ida-maja@chalmers.se

Fredrik Gröndahl, KTH, tel. 0706-363150, e-post: fredrik.grondahl@abe.kth.se

Thomas Angervall, RISE, tel. 010-5166674, e-post: thomas.angervall@ri.se

John Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet, 010-7886806, e-post: john.munthe@ivl.se

Anne Gunnäs, Lysekils kommun, tel. 0523-613154, e-post: anne.gunnas@lysekil.se

Genom ett nytt samarbete mellan fem starka forskningsaktörer tas nu första steget i skapandet av en nationell arena för marin forskning och innovation. Ett avtal har undertecknats för att utveckla en unik forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt under namnet Kristineberg Marine Research and Innovation Centre.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: RISE samlar världens främsta forskare inom tunnelsäkerhet i Borås

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:00 CET

Den 14-16 mars står RISE som arrangör och värd för den internationella konferensen International Symposium on Tunnel Safety & Security, ISTSS. Konferensen, som lockar cirka 200 delegater från över 30 länder, skall bland annat diskutera säkerhetsfrågor i samband med komplexa underjordiska transportsystem.

Med allt högre markpriser sker en förtätning av våra stadsmiljöer. Detta ställer i sin tur nya krav på infrastruktur och byggnation. Tunnlar och underjordiska garage blir således en allt viktigare del av lösningen. Det skapar dock utmaningar för trafik och räddningstjänst, när det gäller brandsäkerhet och säkerhet mot attacker eller sabotage. Vid årets International Symposium on Tunnel Safety & Security (ISTSS) kommer dessa frågor att diskuteras. En av huvudtalarna är terrorforskaren Hans Brun från Försvarshögskolan.

Ett högaktuellt ämne som kommer belysas vid årets konferens är risken med nya energibärare i fordon så som hybrid- och elbilar och hur man hanterar bränder i dessa.

- Då fler fordon med nya typer av drivmedel numera rullar på våra vägar behöver vi förstå hur man släcker en eventuell brand i dessa, framförallt i tunnlar och underjordiska garage där risken är stor för spridning till andra fordon, säger Haukur Ingason, ansvarig för Tunnel and Underground Safety Center (TUSC) vid RISE.

- Som världsledande forskningsinstitut inom området tycker vi det är viktigt att informera och samverka med projektörer och myndigheter kring den utveckling som sker. Därför är det strategiskt att vår konferens hålls i Borås då många tunnlar kommer att byggas i Västsverige och övriga delar av landet, fortsätter Haukur Ingason.

RISE är en nationell resurs inom området brand- och tunnelsäkerhet och har genom forskning och utvecklingsprojekt bidragit till att förbättra och kostnadseffektivisera brandsäkerheten i tunnlar i Sverige. Som ett exempel genomförde RISE under 2010-2012 tillsammans med Trafikverket och konsultföretaget Brandskyddslaget AB ett utvecklingsprojekt i syfte att utforma ett anpassat brandbekämpningssystem för vägtunnlar. Projektet bidrog till en nettokostnadsbesparing på nästan en halv miljard kronor visar en studie som konsultföretaget Ramböll genomförde på uppdrag av RISE.

ISTSS 2018 arrangeras på Textile Fashion Center i Borås den 14-16 mars.

Läs hela programmet för konferensen här: http://istss.se/

För mer information eller ackreditering till konferensen kontakta:

Fredrik Rosén, RISE: fredrik.g.rosen@ri.se eller 070-334 56 86.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Den 14-16 mars står RISE som arrangör och värd för den internationella konferensen International Symposium on Tunnel Safety & Security, ISTSS. Konferensen, som lockar cirka 200 delegater från över 30 länder, skall bland annat diskutera säkerhetsfrågor i samband med komplexa underjordiska transportsystem.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • alkgice.sybricaxti@ri.onse
 • 010-516 69 88

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • aemagnus.ryslqngjoufoprkaxju@rdotci.se
 • 010-516 69 46

 • Presskontakt
 • Presschef
 • wnuujopgdiywakim.jakobssonxgiu@ri.se
 • 072-452 66 32

Om RISE Research Institutes of Sweden AB

Sveriges forskningsinstitut

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se