Ff8ewwttalrdt3mejnyt

Mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen kan sparas

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 10:37 CET

​Bra, energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenanvändningen. Men hur mycket varmvatten sparas, och hur påverkar funktionerna vardagen för den som diskar eller duschar? Ett projekt visar att det går att spara mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen. Projektet, som finansierats bland annat av Energimyndigheten, har letts av RISE.

Media no image

RISE leder samarbete kring förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsscreening

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 08:00 CET

Det finns ett stort behov av bättre testmetoder för att effektivisera utvecklingsarbetet av nya cancerläkemedel och diagnostiseringen av cancer. Vinnova och Västra Götalandsregionen finansierar därför en satsning där RISE tillsammans med universitet, företag och sjukvården utvecklar en ny metodik som ska leda till förbättrad cancervård samtidigt som ledtiderna och kostnaderna för att få ut cancerläkemedel på marknaden kan minskas. Projektet bygger på flerårig forskning vid Sahlgrenska Cancer Center och Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Inom RISE projekt ”förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsscreening” kommer validering att ske av en helt ny teknologi som forskats fram tillsammans med Anders Ståhlberg och Göran Landberg vid Sahlgrenska Cancer Center och Sahlgrenska Universitetssjukhus och som möjliggör både mer predikativa tester av cancerläkemedel och en förbättrad individanpassad diagnos i sjukvården.

Teknologin baseras på ett testsystem där humana tumörer ”tvättas” rent från allt cellulärt material. Kvar återstår bindvävsstrukturerna, så kallad scaffold, som är unik för varje enskild tumör. I nästa steg tillsätts en standardiserad cancercellslinje till scaffolden, som gör att tumören återskapas. Den återskapade tumören representerar i hög grad den kliniska situationen och kan därför användas för diagnostiskt och prognostiskt test samt till screening av cancerläkemedel.

- Cancercellernas omgivande mikromiljö, scaffolden, har i de senaste årens forskning visat sig ha en stor betydelse för tumörens utveckling och den har en betydande roll för hur väl en läkemedelsbehandling kommer att fungera, säger Göran Landberg, överläkare och professor i patologi vid Göteborgs Universitet.

Under de kommande två åren ska den nya teknologin kunna implementeras i större skala, både som testmetod inom läkemedelsindustrin och som ett diagnostiskt verktyg inom cancersjukvården. Arbetet kommer att inkludera analyser och studier på ett omfattande kliniskt material från patienter under pågående utredning samt från biobanker.

- Vi är väldigt glada över att nu kunna komma närmare en klinisk och industriell användning av våra nya testsystem, säger Dr Yalda Bogestål, projektledare vid RISE.

Projektteamet består av 13 partners från universitet, institut, sjukvården och läkemedelsindustrin. Budgeten är 44 Mkr, varav Vinnova bidrar med 17,6 Mkr och Västra Götalandsregionen med 4 Mkr. Resterande finansieras av övriga projektpartners.

- Projektet ger tillgång till ny viktig kunskap som kan leda till förbättrad diagnostik och individanpassad terapi vilket passar väl med Respiratorius verksamhet, säger Johan Drott, vd på Respiratorius, som är en av flera industriella partners i projektet.

Kontakt:

Dr Yalda Bogestål, RISE, tel. 0706-825432 Email. yalda.bogestal@ri.se

Dr Joakim Håkansson, RISE, tel. 0702-172197 Email. joakim.hakansson@ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se

Vinnova och Västra Götalandsregionen finansieraren satsning där RISE tillsammans med universitet, företag och sjukvården utvecklar en ny metodik som ska leda till förbättrad cancervård samtidigt som ledtiderna och kostnaderna för att få ut cancerläkemedel på marknaden kan minskas.

Läs vidare »
Tpc2cbdhrr3smgbcqgce

Nu ställer möbelbranschen om till cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 08:00 CET

Cirkulär ekonomi har vi sett exempel på i liten skala på många håll i samhället. Nu tar dock ett 30-tal aktörer kopplade till offentliga möbler ett samlat grepp för att hela branschen ska ställa om. Med ett stöd från Vinnova på 15 MSEK och omfattande engagemang från deltagande parter kommer nu parterna att arbeta för att ge förutsättningar för storskalig övergång till cirkulära affärmodeller.

Ytklmggswk5smgdi4sly

Pressinbjudan: Invigning av RISE nya testanläggning för framtidens fordon

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 10:00 CET

Den 10 januari 2018 inviger RISE sin nya testanläggning för framtidens fordon, Awitar, i Borås. Den nya testanläggningen blir genom sin kapacitet och flexibilitet världsunik och stärker RISE roll som innovationspartner till svensk industri. Bland andra deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg i invigningen, som är öppen för media.

Sh6tyxbpr7vcuouqtvjs

Fredrik Holst ny chef för RISE division Samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 09:00 CET

RISE utser Fredrik Holst till ny chef för division Samhällsbyggnad. Fredrik Holst, som närmast kommer från rollen som vd för AB Strängbetong, tillträder sin tjänst den 8 januari 2018.

Media no image

Nytt samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och RISE Interactive

Nyheter   •   Nov 29, 2017 12:27 CET

Riksantikvarieämbetet och IT- och designforskningsinstitutet RISE Interactive har tecknat ett avtal om samarbete på museiområdet. Båda parter arbetar redan med att stödja svenska museer och andra utställare med bland annat metodutveckling och teknisk innovation. Samarbetet är tänkt att vässa och digitalisera erbjudandet ytterligare.

Riksantikvarieämbetet har i år fått regeringens uppdrag att verka som stödjande myndighet för att främja utveckling och samarbete i museisektorn. RISE Interactive, som tidigare haft ett långt samarbete med Riksutställningar, bedriver experimentell, tillämpad forskning och innovation med fokus på interaktionsdesign. Interactive har gedigen erfarenhet av att utveckla utställningsupplevelser i internationell framkant och bidrar regelbundet med interaktiva installationer till svenska och internationella muséer, som Tekniska museet i Stockholm och British Museum i London.

– Jag ser stora möjligheter i utbytet med RISE Interactive. Det kan gälla områden som utveckling av metoder såsom digitalisering av kulturarvet, effektivare omvärldsbevakning och möjlighet förlägga delar av fortbildning och arbete i varandras lokaler och anläggningar, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Avsiktsförklaringen mellan Riksantikvarieämbetet och RISE Interactive har som mål att skapa ett tätare samarbete långsiktigt. Under 2018 kommer samarbetet att dokumenteras och utvärderas för att möjligen formaliseras längre fram.

– Vi har redan en mängd framgångsrika samarbeten med musiesektorn och ser fram emot att få bidra aktivt med våra kompetenser och vetenskapligt baserade metoder till det kunskapscentrum som Riksantikvarieämbetet nu ska bygga upp. Gemensamt kan vi skapa banbrytande användarupplevelser som har potentialen att lyfta hela musei- och kulturarvsområdet, säger Anette Novak, VD på RISE Interactive.

Fakta Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer. Myndigheten leder och stödjer det nationella arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet så att de nationella kulturmiljömålen uppnås. Riksantikvarieämbetet har omkring 250 anställda och lyder under Kulturdepartementet. Huvuddelen av verksamheten är förlagd till Stockholm och Gotland. Myndigheten driver även besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala Museum.

Fakta Rise Interactive:
RISE Interactive är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. RISE Interactive har ca 50 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista (Stockholm). Institutet är en del av den statliga forskningskoncernen RISE.

Kontakt:
Fredrik Lundström, Chef vid informationsavdelningen, Riksantikvarieämbetet, fredrik.lundstrom@raa.se, 08-5191 80 49

Ulrika Strömqvist, kommunikationsstrateg, RISE Interactive, ulrika.stromqvist@ri.se, 070-570 57 25

Emil Schön, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet, emil.schon@raa.se, 08-5191 80 07

Riksantikvarieämbetet och IT- och designforskningsinstitutet RISE Interactive har tecknat ett avtal om samarbete på museiområdet. Båda parter arbetar redan med att stödja svenska museer och andra utställare med bland annat metodutveckling och teknisk innovation. Samarbetet är tänkt att vässa och digitalisera erbjudandet ytterligare.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Så kan test- och demonstrationsmiljöer bidra till stärkt europeisk konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 14:52 CET

Den 30/11-1/12 arrangerar RISE tillsammans med Teknikföretagen och EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) en konferens i Göteborg om hur utnyttjandet av test- och demonstrationsmiljöer kan maximeras i Europa. Bland konferensens talare finns representanter för EU-kommissionen, europeisk industri samt flera europeiska forskningsinstitut.

Dagens snabba tekniska utveckling medför många möjligheter för den europeiska industrin och kan skapa nya arbetstillfällen och lösningar på samhällets utmaningar. Men den tekniska och vetenskapliga utvecklingen måste  snabbt kunna omvandlas till praktiska lösningar som stärker näringslivets konkurrenskraft. För att det ska ske är tillgången till test- och demonstrationsmiljöer i Europa avgörande.

Den 30/11-1/12 arrangerar RISE tillsammans med Teknikföretagen och Kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) en konferens i Göteborg om hur utnyttjandet av test- och demonstrationsmiljöer kan maximeras i Europa. Bland konferens talare finns representanter för EU-kommissionen, europeisk industri samt flera europeiska forskningsinstitut.

För fullständigt program, se bifogad pdf.

Tid: 30/11 kl 12.00 - 1/12kl 14.00.

Plats: Eriksbergshallen (Quality Hotel 11), Maskingatan 11, Göteborg.

För anmälan kontakta:

Charlotte Andersdotter, 0733-54 34 39, charlotte.andersdotter@ri.se

Olof Sandberg, 0702-08 97 80 olof.sandberg@ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se

Den 30/11-1/12 arrangerar RISE tillsammans med Teknikföretagen och EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) en konferens i Göteborg om hur utnyttjandet av test- och demonstrationsmiljöer kan maximeras i Europa. Bland konferensens talare finns representanter för EU-kommissionen, europeisk industri samt flera europeiska forskningsinstitut.

Läs vidare »
Nma6jpchjss2foyqvxtw

Svenskt genombrott i utvecklingen av biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:00 CET

Sverige kan vara ytterligare ett steg närmare en fossilfri fordonsflotta. Detta sedan forskningsprojektet BioLi2.0 i pilotutrustning lyckats framställa ligninbaserat biodrivmedel som skulle kunna fungera i vanliga motorer och produceras i befintliga oljeraffinaderier.

Ju1ibsodcejmwfw8fwin

Digitala backspeglar på lastbilar ökar trafiksäkerheten

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 08:37 CET

Med konventionella backspeglar har lastbilsförare begränsat synfält och stora döda vinklar runt sina lastbilar. Ett nyligen avslutat forskningsprojekt, DREAMS, som har genomförts av Stoneridge Electronics AB, Scania och RISE visar att digitala backspegelsystem på lastbilar kan reducera döda vinklar och förse förarna med sikt som är svår att åstadkomma med konventionella speglar.

Media no image

Stockholms läns landsting och RISE samarbetar för Europas första Health Impact bond

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 09:37 CET

Stockholms läns landsting har tecknat en avsiktsförklaring med ambitionen att skapa EUs första så kallade Health Impact Bond, eller utfallskontrakt, för preventiv hälsa. Syftet är att dela risk och värde mellan olika aktörer och att stödja utvecklingen av innovativa, preventiva insatser för att undvika ökade kostnader i framtiden. Landstinget betalar för hälsoutfall enligt ett fördefinierat Hälsoindex.

Fetma, stillasittande, rökning och skräpmat ökar risken för att utveckla en rad olika kroniska välfärdssjukdomar, exempelvis typ2-diabetes, som står för en större del av dagens reaktiva vårdkostnader. I ett europeiskt projekt, Hälsorörelsen/Healthmovement som leds av RISE, ska forskare och företag ta ett helhetsgrepp och hjälpa individer med skräddarsydda funktioner för rätt kost och motion baserat på individens förutsättningar och preferenser. I en färsk utredning från Folkhälsomyndigheten konstateras till exempel att enbart fetma kostar samhället runt 70 miljarder per år Bara i Stockholm finns över 100 000 människor med diabetes, där cirka 90 procent av dessa är typ2. Runt 10 procent av Stockholms läns landstings budget går till vården av dessa.

– Ökningen av kroniska sjukdomar och deras kostnader är en stor utmaning för samhället. Samtidigt vet man att det går att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Stockholms läns landsting vill vända den negativa trenden och öka resurserna för preventiv individualiserad hälsovård och vi på RISE är partners i det arbetet, säger Fredrik Söder, initiativtagare till projekt Hälsorörelsen.

Integrerat med sjukvården

Unikt med Hälsorörelsen är att både sjukvården och ett stort antal samhällsaktörer, till exempel apotek som medborgare har daglig kontakt med, är involverade. Målet är att individen ska äga kontrollen av sina egna data, men också kunna bestämma att dela med sig av viss information. Det skapar större förutsättningar för sjukvården och andra aktörer att fatta mer korrekta och faktabaserade beslut. Med start i januari 2018 kommer en Proof of Concept-studie påbörjas där fokusgruppen är anställda inom SLL och hur de kan stödjas för att nå bättre hälsa och välmående.

– För att möta de utmaningar vi står inför och driva innovation för att utveckla preventiva insatser behöver vi nya verktyg för att dela risk och värde på mer optimerade sätt. Vi vill också flytta fokus till värde och utfall för investeringarna. Vi vet av internationella erfarenheter att en Health Impact Bond kan vara ett sådant verktyg. Det skapar också möjlighet för Stockholmsregionen att leda utvecklingen av individbaserad förbättrad hälsa, säger Jan Andersson, chef för innovation och forskning vid Stockholms läns landsting.

Arbetet med Hälsorörelsen stöttas med cirka 15 miljoner kronor. Medlen kommer från ett stort internationellt konsortium som heter EIT Health och har 140 deltagare från 14 EU-länder. Mer information finns på www.healthmovement.eu

För ytterligare information, kontakta Fredrik Söder, RISE, tel 010-516 61 60, fredrik.soder@ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se

​Stockholms läns landsting har tecknat en avsiktsförklaring med ambitionen att skapa EUs första så kallade Health Impact Bond, utfallskontrakt, för preventiv hälsa. Syftet är att dela risk och värde mellan olika aktörer och att stödja utvecklingen av innovativa, preventiva insatser för att undvika ökade kostnader i framtiden. Landstinget betalar för hälsoutfall enligt ett fördefinierat Hälsoindex.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • joakim.jakobsson@ri.se
  • 072-452 66 32

Om RISE Research Institutes of Sweden AB

Välkommen till RISE!

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se