Skip to main content

Taggar

Interactive

Media no image

Nytt samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och RISE Interactive

Nyheter   •   Nov 29, 2017 12:27 CET

Riksantikvarieämbetet och IT- och designforskningsinstitutet RISE Interactive har tecknat ett avtal om samarbete på museiområdet. Båda parter arbetar redan med att stödja svenska museer och andra utställare med bland annat metodutveckling och teknisk innovation. Samarbetet är tänkt att vässa och digitalisera erbjudandet ytterligare.

Välkommen till invigningen av företagsacceleratorn Beyond

Välkommen till invigningen av företagsacceleratorn Beyond

Nyheter   •   Nov 06, 2017 09:56 CET

Den nionde november är det dags för den officiella invigningen av Beyond, en unik företagsaccelerator där flera storföretag delar samma miljö för att hitta nya affärsmodeller och produkter. Acceleratorn drivs av RISE Research Institutes of Sweden och Ideon Open. Målet är att hjälpa företag att utveckla sina affärer utanför företagets väggar och befintliga affärsstrukturer.

Nobelpristagarnas teknik används inom RISE

Nobelpristagarnas teknik används inom RISE

Nyheter   •   Okt 12, 2017 08:40 CEST

Den mikroskopteknik som belönas med nobelpriset i kemi i år, används inom RISE. Forskare använder kryoelektronmikroskopi-tekniken för att karakterisera och bestämma funktionella egenskaper hos livsmedel och läkemedel. – Det är ganska få i Sverige som använder tekniken. Det beror på att prepareringen av proverna är avancerad att göra utan att man skadar materialet, säger Annika Altskär på RISE.

Next Period - mensskyddet som ska rädda världen

Next Period - mensskyddet som ska rädda världen

Nyheter   •   Sep 13, 2017 14:43 CEST

RISE Bioekonomi och Sibship Productions tävlar med projektet Next Period i Venture cups Sverigefinal ”Startup of the year”. Next Period handlar om ett nytt biobaserat bionedbrytbart mensskydd som ska hålla en hel skol/arbetsdag så att flickor och kvinnor världen över inte ska hindras från att gå i skola eller arbeta.

Media no image

Experter inom RISE: sommaren 2017

Nyheter   •   Jun 22, 2017 15:13 CEST

Vi har satt samman en lista över experter på olika områden som arbetar vid RISE och kan besvara frågor från media.

Testbed Europe – Towards a demonstration economy

Testbed Europe – Towards a demonstration economy

Nyheter   •   Jun 16, 2017 15:48 CEST

Access to testbeds is important in the innovation process accelerating the implementation of new technology and scientific breakthroughs. The aim of the lunch debate “Testbed Europe – Towards a demonstration economy” is to put forward concrete suggestions for the nextcoming Frameworkprogramme 9 with the vision to create a “Testbed Europe”.

Nya affärsmöjligheter för industrin

Nya affärsmöjligheter för industrin

Nyheter   •   Jun 16, 2017 15:28 CEST

Det treåriga projektet ProNanoCell har avslutats och i början av juni presenterades resultatet. Under projektet undersöktes tre olika metoder för framställning av en polymerkomposit förstärkt med cellulosa nanofibriller.

RISE-medarbetare ska leda svenskt standardiseringsarbete inom massa och papper

RISE-medarbetare ska leda svenskt standardiseringsarbete inom massa och papper

Nyheter   •   Jun 13, 2017 13:27 CEST

Fredrik Aldaeus från RISE har utsetts till ny ordförande för SIS tekniska kommitté för standardisering inom massa och papper.

Ökad mängd material kan minska matsvinn

Ökad mängd material kan minska matsvinn

Nyheter   •   Jun 08, 2017 13:45 CEST

Den 31 maj sammanfattades resultatet av projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” på ett avslutningsmöte. Projektet har kartlagt mängder och orsaker till svinn längs hela värdekedjan och utvecklat nya innovativa förpackningslösningar som kan reducera svinnet. Nästa steg och utmaning är att kommunicera de nya förpackningarna som matsvinnsreducerade för konsumenten.

​Cirkulär ekonomi ger vinster för företag och miljö

​Cirkulär ekonomi ger vinster för företag och miljö

Nyheter   •   Maj 22, 2017 16:43 CEST

RISE, Swerea IVF och IDC har i samarbete med svensk möbelindustri utvecklat och utvärderat olika cirkulära affärsmodellskoncept för att öka återanvändningen av offentliga möbler. Resultaten visar på flera exempel på affärsmodeller som är lyckade, både ekonomiskt och miljömässigt.

Innventia International Consumer Survey 2016

Innventia International Consumer Survey 2016

Nyheter   •   Nov 25, 2016 16:01 CET

Nu kommer sammanställningen av resultaten från den internationella konsumentundersökning som var en av stöttepelarna i Innventia Global Outlook A Cellulose-Based Society. Här ger 2 500 personer från fem länder sin syn på frågor om hållbarhet, miljö, material och påverkan.

Alternativ till nästa stora globala miljöhot

Alternativ till nästa stora globala miljöhot

Nyheter   •   Nov 11, 2016 11:26 CET

​Idag finns potentiellt farliga substanser (PFAS) i betydande halter i grund- och ytvatten på många platser i Sverige och PFAS har nyligen föreslagits som nästa stora globala miljöhot, av samma dignitet som PCB eller DDT. – Vi vill i det här projektet utveckla konkurrenskraftiga alternativ med mindre miljömässig påverkan, säger Ulla Elofsson på SP, ansvarig för ett nytt projekt kallat POPFAS.

Ökat intresse för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel

Ökat intresse för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel

Nyheter   •   Nov 10, 2016 09:55 CET

Intresset för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel ökar för varje år. En av våra experter, Kai-Yee Thim, berättar om vårt arbete och de spännande utmaningar vi har framför oss.

God hälsa via utvinning av svenska växter

God hälsa via utvinning av svenska växter

Nyheter   •   Nov 08, 2016 11:23 CET

​I den svenska naturen produceras årligen stora mängder resurser som inte tas tillvara på ett effektivt sätt. Ett nytt forskningsprojekt ska försöka att ändra på det. – Målsättningen med detta arbete är att utveckla en innovativ och hållbar process för utvinning av substanser som sedan kan användas i till exempel livsmedel, hälsokost, kosmetika och hygienprodukter, säger SPs Tim Nielsen.

Gott resultat av modellbaserad tillståndsövervakning av sodapanna leder till nytt projekt

Gott resultat av modellbaserad tillståndsövervakning av sodapanna leder till nytt projekt

Nyheter   •   Nov 07, 2016 10:12 CET

Tillsammans med Stora Enso Skutskär har Innventia arbetat med ett utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram och testa ett modellbaserat tillståndsövervakningsverktyg för en sodapanna i Skutskär bruk. Framgångsrika resultat har lett till det nya projektet CritMon.

Nu erbjuder vi kostnadsfria testmetoder för lignin

Nu erbjuder vi kostnadsfria testmetoder för lignin

Nyheter   •   Okt 17, 2016 06:00 CEST

En stor utmaning med att sälja lignin och utveckla nya värdefulla produkter är att ta fram kravspecifikationer med olika användningsområden. För det krävs analysmetoder som ger samma svar oberoende av vem som utför analyserna. Det saknas i stor utsträckning idag. Nu går det att beställa testmetoder för lignin på vår hemsida.

Media no image

SP-forskare får brittisk medalj

Nyheter   •   Okt 12, 2016 15:00 CEST

Daniel Brandon, forskare inom träbyggande och boende på SP, har tilldelats ansedda ICE Publishings Thomas Howard Medal for best paper in Journal. I oktober åker Brandon till Storbritannien för att ta emot priset. – Jag förväntade mig inte att vinna, och jag känner mig väldigt hedrad. Det ska också bli kul att komma hem och träffa bekanta igen, säger Daniel Brandon.

Framtidens forskning banar vägen för ”The demonstration economy”

Framtidens forskning banar vägen för ”The demonstration economy”

Nyheter   •   Sep 30, 2016 14:24 CEST

Efterfrågan på nya hållbara produkter och processer ökar i takt med att vi närmar oss framtidens cirkulära bioekonomi. Årets Innventia Days belyste ett högst relevant perspektiv för det framtida samhället: behovet av att ta nästa steg, att utveckla och demonstrera nya idéer och tekniker för att överbrygga klyftan till genomförandet. Vi kallar detta: "The demonstration economy".

Innovation ska ge energi från väggarna

Innovation ska ge energi från väggarna

Nyheter   •   Sep 22, 2016 07:49 CEST

Företaget Elementum ska, tillsammans med SP, ta fram en innovativ fasadprodukt med integrerade solcellsmoduler i ytterväggselement. – Man får en större acceptans från byggföretag och byggherrar om man kan presentera en mer genomarbetad industriprodukt. Man får också en estetiskt tilltalande solelinstallation, säger Peter Kovacs på SP.

A Cellulose-Based Society genererar tre nya forskningsprojekt

A Cellulose-Based Society genererar tre nya forskningsprojekt

Nyheter   •   Sep 19, 2016 13:36 CEST

Forskningsprojekten Cellulose Fibre materials, Cellulose for the Future samt Paper mill for textile recycling in the circular economy framework har nyligen startat som en direkt effekt av Innventias projekt A Cellulose-Based Society. Förstudierna inom dessa projekt ska bland annat mynna ut i förslag till vårt nästa forskningsprogram som startar i januari 2018.