Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 363 träffar

Mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen kan sparas

Mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen kan sparas

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 10:37 CET

​Bra, energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenanvändningen. Men hur mycket varmvatten sparas, och hur påverkar funktionerna vardagen för den som diskar eller duschar? Ett projekt visar att det går att spara mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen. Projektet, som finansierats bland annat av Energimyndigheten, har letts av RISE.

Nu ställer möbelbranschen om till cirkulär ekonomi

Nu ställer möbelbranschen om till cirkulär ekonomi

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 08:00 CET

Cirkulär ekonomi har vi sett exempel på i liten skala på många håll i samhället. Nu tar dock ett 30-tal aktörer kopplade till offentliga möbler ett samlat grepp för att hela branschen ska ställa om. Med ett stöd från Vinnova på 15 MSEK och omfattande engagemang från deltagande parter kommer nu parterna att arbeta för att ge förutsättningar för storskalig övergång till cirkulära affärmodeller.

Svenskt genombrott i utvecklingen av biodrivmedel

Svenskt genombrott i utvecklingen av biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:00 CET

Sverige kan vara ytterligare ett steg närmare en fossilfri fordonsflotta. Detta sedan forskningsprojektet BioLi2.0 i pilotutrustning lyckats framställa ligninbaserat biodrivmedel som skulle kunna fungera i vanliga motorer och produceras i befintliga oljeraffinaderier.

Bedöm renoveringens hållbarhetskonsekvenser med Renobuild

Bedöm renoveringens hållbarhetskonsekvenser med Renobuild

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 14:15 CET

Att bedöma konsekvenserna på hållbarhet av en bostadsrenovering är inte helt enkelt. Med det nya praktiska och kostnadsfria verktyg Renobuild som RISE tagit fram kan det nu bli lättare att bedöma påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Nyheter Visa alla 11 träffar

​Cirkulär ekonomi ger vinster för företag och miljö

​Cirkulär ekonomi ger vinster för företag och miljö

Nyheter   •   Maj 22, 2017 16:43 CEST

RISE, Swerea IVF och IDC har i samarbete med svensk möbelindustri utvecklat och utvärderat olika cirkulära affärsmodellskoncept för att öka återanvändningen av offentliga möbler. Resultaten visar på flera exempel på affärsmodeller som är lyckade, både ekonomiskt och miljömässigt.

Alternativ till nästa stora globala miljöhot

Alternativ till nästa stora globala miljöhot

Nyheter   •   Nov 11, 2016 11:26 CET

​Idag finns potentiellt farliga substanser (PFAS) i betydande halter i grund- och ytvatten på många platser i Sverige och PFAS har nyligen föreslagits som nästa stora globala miljöhot, av samma dignitet som PCB eller DDT. – Vi vill i det här projektet utveckla konkurrenskraftiga alternativ med mindre miljömässig påverkan, säger Ulla Elofsson på SP, ansvarig för ett nytt projekt kallat POPFAS.

Innovation ska ge energi från väggarna

Innovation ska ge energi från väggarna

Nyheter   •   Sep 22, 2016 07:49 CEST

Företaget Elementum ska, tillsammans med SP, ta fram en innovativ fasadprodukt med integrerade solcellsmoduler i ytterväggselement. – Man får en större acceptans från byggföretag och byggherrar om man kan presentera en mer genomarbetad industriprodukt. Man får också en estetiskt tilltalande solelinstallation, säger Peter Kovacs på SP.

Invigning av Swedish Research Laboratory for Printed Electronics

Invigning av Swedish Research Laboratory for Printed Electronics

Nyheter   •   Sep 09, 2016 14:53 CEST

​Över 100 specialinbjudna personer från näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut och universitet var igår (8/9) på plats för invigningen av nya Swedish Research Laboratory for Printed Electronics i Norrköping. Tillsammans utgör utrustningen inom PEA och det nya laboratoriet nu Europas modernaste anläggning för forskning och utveckling av framtidens produktion.

Blogginlägg Visa alla 5 träffar

SP kan hjälpa till med energikartläggning

SP kan hjälpa till med energikartläggning

Blogginlägg   •   Jun 08, 2016 07:35 CEST

Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. – Om företagen inte genomför energikartläggningen kan Energimyndigheten besluta om vite, berättar Anna Rieck på SP.

Framtidens flexibla stad

Framtidens flexibla stad

Blogginlägg   •   Mar 26, 2016 09:56 CET

Världens städer förändras. Vad gör vi när vattennivån höjer sig? Hur bygger vi tätt och tryggt? Framtidens städer måste kunna anpassa, stärka och återhämta sig efter framtidens förändringar. Oavsett om det gäller politisk osäkerhet, förtätningar eller klimatförändringar. Städerna har kort sagt ett antal frågeställningar att brottas med gällande den framtida samhällsbyggnaden.

SP på Swedish Maritime Day

SP på Swedish Maritime Day

Blogginlägg   •   Apr 20, 2015 10:56 CEST

Idag arrangeras en heldag med fokus på havsmiljö och maritima branschområden. SP finns på plats och gör mycket på det maritima området och har visionen ”SP ska vara en världsledande innovationspartner för den marina sektorn med samordnad forskning, processledning, testbäddar och verifiering för hållbar utveckling”, för området.

SP om bränslekvalitet på avfallsbränslen på Panndagarna

SP om bränslekvalitet på avfallsbränslen på Panndagarna

Blogginlägg   •   Apr 13, 2015 14:36 CEST

Värme & Kraftföreningen arrangerar Panndagarna för nionde året och SP finns på plats med både talare och monter.

Evenemang Visa alla 18 träffar

​Innovationsdag "Fossilfri framtid" 12 oktober

​Innovationsdag "Fossilfri framtid" 12 oktober

Evenemang   •   Sep 21, 2017 11:34 CEST

En matnyttig dag på Tekniska Museet i Stockholm för dig som intresserad av förnybara råvaror för hållbar produktion, klimatfrågor och resurseffektivitet och hur näringsliv, forskning och civilsamhälle på bästa sätt samverkar för att få till stånd en omställning till framtidens cirkulära bioekonomi.Under dagen sätter vi fokus på tre stora utmaningar – drivmedel, kemikalier och material. Tillsamm...

2017-10-12, 10:00 - 16:00 CEST

Tekniska Museet i Stockholm, Museivägen 7

Välkommen att bevaka invigningen av Sveriges första slurry-vätekracker

Evenemang   •   Maj 09, 2017 13:47 CEST

Nu invigs en så kallad slurry-vätekracker för skogsbaserade, gröna drivmedel i Piteå. Här ska akademi, institut och näringsliv utveckla och testa ny teknik för produktion av drivmedel från förnybara råvaror. Krackern ska därmed bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030. Bland de medverkande vid invigningen finns Preems vd Petter Holland och forskningsinstitutet RISE vd Pia Sandvik.

2017-05-11, 10:30 - 14:00 CEST

Industrigatan 1 i Piteå. Kontakt: Sören Back, informationsansvarig vid Processum/RISE, tel 070-605 67 64, soren.back@processum.se

Faster. Stronger. Better?

Faster. Stronger. Better?

Evenemang   •   Mar 16, 2017 22:10 CET

Tisdagen den 21 mars försvarar Rouien Zarin, Designhögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: "Faster. Stronger. Better? Designing for Enhanced Engagement of Extreme Sports". Disputationen äger rum klockan 13 i Projektstudion, Designhögskolan, Östra strandgatan 30, Umeå. Fakultetsopponent är Tom Djajadiningrat, Creative Director of Philips Design in Eindhoven, Netherlands.

2017-03-21, 13:00 - 16:00 CET

Projektstudion, Designhögskolan, Östra strandgatan 30, Umeå.

Innovationsdag - "Hållbara städer och samhällen"

Innovationsdag - "Hållbara städer och samhällen"

Evenemang   •   Mar 07, 2017 14:28 CET

Vi pratar innovationssamverkan, normkritik samt tjänstedesign och hur Sverige skall bli världsledande på att tillvarata resurser genom att minimera och nyttiggöra avfall. Medverkar gör bland andra miljöminister Karolina Skog och Olga Kordas, SIP Smart Sustainable Cities. Moderator är Helen Ahlbom, teknikjournalist.

2017-05-16 00:00 CEST

Lindholmen Science Park i Göteborg.

Bilder Visa alla 54 träffar

Johan Felix, innovationsledare RE:Source

Johan Felix, innovationsl...

Licens All rights reserved
Storlek

322 KB • 1417 x 1689 px

Vinnare – Otto Lundman och Kenny Vanreppelen

Vinnare – Otto Lundman oc...

Otto Lundman, Modvion (till vänster), och Kenny Vanreppelen, Act&Sorb, vann juryns gillande med sina presentationer. Modvion gör vind...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

772 KB • 1476 x 1727 px

Ana Lima, Matter

Ana Lima, Matter

Rester från kaffe- och öltillverkning är basen till ett kommande ytmaterial för exempelvis möbler. Detta tack vare Ana Lima och företaget...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

321 KB • 1772 x 977 px

Ett projekt inom innovationsprogrammet RE:Source testar nu spånplattor av olika sammansättning. Syftet är att minska avfallet, spara på virkesresurserna och minska koldioxidutsläppen från sopförbränning.

Ett projekt inom innovati...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

213 KB • 1181 x 504 px

Dokument 4 träffar

Teknik;Forskning 1/14 - Kampanj för giftfri bottenfärg

I årets första nummer at Teknik;Forskning kan du läsa om samarbetsprojektet som vill påverka fritidsbåtägarna att välja rätt färg, om alternativ till antibiotika och om farorna med att vara beroende av fossila bränslen. På den positiva sidan visas att det finns multipla sätt att minska matsvinn och att unga vill ha hållbart mode.

Teknik;Forskning 3/12 - Fjärilsvingar bar på ny teknik

I det tredje numret av Teknik;Forskning 2012 kan du läsa om funktionella material inspirerade av naturen, om teknik på väg mot säkrare trafik och om projektet som ska ge extremt snåla villor. Dessutom kan du läsa om SP:s högspänningshall, om hur man bygger hållbara städer och om målet att halvera matsvinnet.

Teknik;Forskning 3/11 - Glasklart yrkesval

Teknik;Forskning 3/11 - Glasklart yrkesval

Dokument   •   2011-11-26 08:30 CET

I tredje numret av Teknik;Forskning 2011 berättar Matilda Schander om vad som fick henne att börja arbeta med glas, Maria Khorsand skriver om SP:s tillväxtsresa och Jenny Gustafsson förklarar vad som finns att vinna på minskat matsvinn. Vågkraft, passivhus och celltester är andra ämnen du kan läsa om.

Teknik;Forskning 1/11 - Barnens hälsa för ögonen

I första numret av Teknik;Forskning 2011 kan du läsa om världens största studie om bostadsmiljöns betydelse för kroniska sjukdomar hos barn, SP:s satsning på livscykelanalyser och smarta elnät. Det ser också ut som världen blir grönare - med exempelvis miljöanpassade hybriddrivlinor för båtar, projektet f3, fossil free fuels, och SARTRE-projektets motorvägståg.