Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 914 träffar

Mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen kan sparas

Mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen kan sparas

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 10:37 CET

​Bra, energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenanvändningen. Men hur mycket varmvatten sparas, och hur påverkar funktionerna vardagen för den som diskar eller duschar? Ett projekt visar att det går att spara mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen. Projektet, som finansierats bland annat av Energimyndigheten, har letts av RISE.

Media no image

RISE leder samarbete kring förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsscreening

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 08:00 CET

Vinnova och Västra Götalandsregionen finansieraren satsning där RISE tillsammans med universitet, företag och sjukvården utvecklar en ny metodik som ska leda till förbättrad cancervård samtidigt som ledtiderna och kostnaderna för att få ut cancerläkemedel på marknaden kan minskas.

Pressinbjudan: Invigning av RISE nya testanläggning för framtidens fordon

Pressinbjudan: Invigning av RISE nya testanläggning för framtidens fordon

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 10:00 CET

Den 10 januari 2018 inviger RISE sin nya testanläggning för framtidens fordon, Awitar, i Borås. Den nya testanläggningen blir genom sin kapacitet och flexibilitet världsunik och stärker RISE roll som innovationspartner till svensk industri. Bland andra deltar närings- och innovationsminister Mikael Damberg i invigningen, som är öppen för media.

Media no image

Pressinbjudan: Så kan test- och demonstrationsmiljöer bidra till stärkt europeisk konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 14:52 CET

Den 30/11-1/12 arrangerar RISE tillsammans med Teknikföretagen och EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) en konferens i Göteborg om hur utnyttjandet av test- och demonstrationsmiljöer kan maximeras i Europa. Bland konferensens talare finns representanter för EU-kommissionen, europeisk industri samt flera europeiska forskningsinstitut.

Nyheter Visa alla 68 träffar

Next Period - mensskyddet som ska rädda världen

Next Period - mensskyddet som ska rädda världen

Nyheter   •   Sep 13, 2017 14:43 CEST

RISE Bioekonomi och Sibship Productions tävlar med projektet Next Period i Venture cups Sverigefinal ”Startup of the year”. Next Period handlar om ett nytt biobaserat bionedbrytbart mensskydd som ska hålla en hel skol/arbetsdag så att flickor och kvinnor världen över inte ska hindras från att gå i skola eller arbeta.

Testbed Europe – Towards a demonstration economy

Testbed Europe – Towards a demonstration economy

Nyheter   •   Jun 16, 2017 15:48 CEST

Access to testbeds is important in the innovation process accelerating the implementation of new technology and scientific breakthroughs. The aim of the lunch debate “Testbed Europe – Towards a demonstration economy” is to put forward concrete suggestions for the nextcoming Frameworkprogramme 9 with the vision to create a “Testbed Europe”.

Nya affärsmöjligheter för industrin

Nya affärsmöjligheter för industrin

Nyheter   •   Jun 16, 2017 15:28 CEST

Det treåriga projektet ProNanoCell har avslutats och i början av juni presenterades resultatet. Under projektet undersöktes tre olika metoder för framställning av en polymerkomposit förstärkt med cellulosa nanofibriller.

RISE-medarbetare ska leda svenskt standardiseringsarbete inom massa och papper

RISE-medarbetare ska leda svenskt standardiseringsarbete inom massa och papper

Nyheter   •   Jun 13, 2017 13:27 CEST

Fredrik Aldaeus från RISE har utsetts till ny ordförande för SIS tekniska kommitté för standardisering inom massa och papper.

Blogginlägg Visa alla 27 träffar

Nya hållbara behandlingsmetoder för infektionssjukdomar

Nya hållbara behandlingsmetoder för infektionssjukdomar

Blogginlägg   •   Nov 18, 2016 11:32 CET

Under de senaste 30 åren har det endast introducerats två nya klasser av antibiotika på marknaden och det finns i dagsläget bara ett tiotal kandidater i sen klinisk utveckling. – För att möta hotet med resistenta bakterier behöver vi ändra vårt synsätt på hur infektionssjukdomar behandlas. Nya typer av antibiotika med helt nya verkningsmekanismer är en bit i pusslet, säger Helena Bysell på SP.

New sustainable treatment strategies for infectious diseases

New sustainable treatment strategies for infectious diseases

Blogginlägg   •   Nov 18, 2016 11:32 CET

During the last 30 years only 2 new classes of antibiotics have been introduced to the market and today there are only 10-fold candidates in late clinical development. – In order to meet the global treat with resistant bacteria, we need to change out mindset regarding the treatment of infectious diseases, says Helena Bysell at SP.

Tekniska hjälpmedel för ökad djurvälfärd

Tekniska hjälpmedel för ökad djurvälfärd

Blogginlägg   •   Nov 17, 2016 11:04 CET

Antibiotikaresistens är ett globalt hot för mänskligheten då resistensutvecklingen äventyrar vår förmåga att behandla infektionssjukdomar och att bedriva modern sjukvård. I dagens produktionsintensiva system kan tekniska lösningar och förebyggande djurvälfärd användas för att kontrollera att djuren mår bra, och på så sätt indirekt minska antibiotikaanvändningen.

Snabb diagnostik av urinvägsinfektioner

Snabb diagnostik av urinvägsinfektioner

Blogginlägg   •   Nov 16, 2016 11:29 CET

​Användning av antibiotika kan leda till biverkningar och utveckling av resistens som gör att infektioner blir svårare att behandla. I projektet ​Dipstick samarbetade SP med företag, sjukvård, och tjänstedesigner kring diagnostik av urinvägsinfektioner. – Vinsten för sjukvården och patienten är snabbare återkoppling till patienten och sparade resurser på sjukhuslabb, säger Peter Löwenhielm på SP.

Evenemang Visa alla 88 träffar

Branschträff i Västerås för svensk processindustri i världsklass

Branschträff i Västerås för svensk processindustri i världsklass

Evenemang   •   Okt 03, 2017 13:37 CEST

Den 11 oktober träffas akademi och industri i Västerås för att fokusera på innovationer, forskningsprojekt och möjligheter inom svensk processindustri.Sverige ska vara världsledande inom processindustriell it och automation. Det kräver kraftfulla satsningar på forskning, utveckling och innovation, samtidigt som samverkan mellan företag, branschorganisationer och akademi utvecklas. En av de lyck...

2017-10-11, 09:45 - 17:00 CEST

Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås

​Innovationsdag "Fossilfri framtid" 12 oktober

​Innovationsdag "Fossilfri framtid" 12 oktober

Evenemang   •   Sep 21, 2017 11:34 CEST

En matnyttig dag på Tekniska Museet i Stockholm för dig som intresserad av förnybara råvaror för hållbar produktion, klimatfrågor och resurseffektivitet och hur näringsliv, forskning och civilsamhälle på bästa sätt samverkar för att få till stånd en omställning till framtidens cirkulära bioekonomi.Under dagen sätter vi fokus på tre stora utmaningar – drivmedel, kemikalier och material. Tillsamm...

2017-10-12, 10:00 - 16:00 CEST

Tekniska Museet i Stockholm, Museivägen 7

Fossilfri framtid - i en biobaserad ekonomi

Fossilfri framtid - i en biobaserad ekonomi

Evenemang   •   Sep 20, 2017 11:26 CEST

Välkommen till RISE innovationsdag "Fossilfri framtid" 12 oktober! Innovationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av förnybara råvaror för hållbar produktion, klimatfrågor och resurseffektivitet och hur näringsliv, forskning och civilsamhälle på bästa sätt samverkar för att få till stånd en omställning till framtidens cirkulära bioekonomi. Under denna innovationsdag sätter vi fokus på ...

2017-10-12 00:00 CEST

Tekniska Museet Stockholm

Innovationsdag "Kunskapslyft näringsliv"

Evenemang   •   Aug 10, 2017 11:31 CEST

RISE huvudkontor flyttar in på Lindholmen i Göteborg. Det vill vi fira. Från 13.00 16 augusti presenteras projekt med fokus på kunskapslyft och näringslivsutveckling. Från RISE forskningsråd deltar Torbjörn Lundahl, Ericsson, Andreas Regnell, Vattenfall, och Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad, i diskussion och framtidsspaning med närings- och innovationsminister Mikael Damberg och vd Pia Sandvik.

2017-08-16, 13:00 - 18:00 CEST

Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg Kontakt: Staffan Ljung, pressansvarig RISE, 070-672 89 70, staffan.ljung@ri.se

Bilder Visa alla 294 träffar

Johan Felix, innovationsledare RE:Source

Johan Felix, innovationsl...

Licens All rights reserved
Storlek

322 KB • 1417 x 1689 px

Ett projekt inom innovationsprogrammet RE:Source testar nu spånplattor av olika sammansättning. Syftet är att minska avfallet, spara på virkesresurserna och minska koldioxidutsläppen från sopförbränning.

Ett projekt inom innovati...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

213 KB • 1181 x 504 px

Born to Drive - Test Vehicle 3

Born to Drive - Test Vehi...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

6,14 MB • 5184 x 3456 px

Born to Drive - Test Vehicle 2

Born to Drive - Test Vehi...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

7,4 MB • 5184 x 3456 px

Videor Visa alla 5 träffar

Born to Drive animation

Born to Drive animation

Licens All rights reserved
Storlek

640 x 360 px

Born to Drive

Born to Drive

Licens All rights reserved
Storlek

640 x 360 px

Anders Uhlin från Innventia med fossilfri bil

Anders Uhlin från Innvent...

Anders Uhlin från Innventia presenterar modellbil med ett tak tillverkat av en komposit där kolfibern är baserad på 100 procent barrvedsl...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

854 x 480 px

Ljudtungt iPhone-spel från Interactive Institute

Ljudtungt iPhone-spel frå...

iSpooks är ett ljudbaserat mysteriespel för iPhone och resultat av ett EU RDF forskningsprojekt på Interactive Institute Sonic Studio (ti...

Licens All rights reserved
Storlek

9,02 MB • 480 x 320 px

Dokument Visa alla 56 träffar

Konferensagenda RISE Göteborg 30/11-1/12 2017
Workshop - teknikleverantörer

Workshop - teknikleverantörer

Dokument   •   2016-12-16 08:20 CET

Denna första workshop i projektet kommer fokusera på de utmaningar och möjligheter som teknikleverantörer av dagvattenanläggningar står inför. Två av de frågor som kommer diskuteras är dels behovet av en standardiserad test- och certifieringsmetod för utvärdering av dagvattenlösningar och dels begreppet hållbarhet och vad som kännetecknar en hållbar dagvattenlösning.

Fordonsreflexer för veteranbilar - information om beteckningar

Varje fordon på svenska vägar måste ha godkända reflexer. Det innebär att reflexer som godkändes för över 50 år sedan är tillåtna på äldre bilar, men eftersom det har gått så lång tid har tiden för arkivering av certifikaten gått ut och förutsättningarna för identifiering av godkända reflexer får ske från beskrivningen i de gamla bestämmelserna. Kontakta SP för mer information.

Livsmedel från alternativa proteiner

Livsmedel från alternativa proteiner

Dokument   •   2016-08-02 12:12 CEST

SP bjuder in till en workshop kring nya livsmedel baserade på miljömässigt mer hållbara proteinråvaror. Vi vänder oss till dig som arbetar inom livsmedelsbranschen och har ett intresse för alternativa proteinråvaror. Du som deltar är välkommen att föra fram dina utmaningar och du får gärna ta med dig exempel på proteinråvaror eller produkter där du söker en ny proteiningrediens.