Skip to main content

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).

Evenemang

27
APR
Absolut Atelier, Drottninggatan 4
  -
Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Datum: Onsdagen 27 april 2016 Tid: kl 15.00 – 16.00 Plats: Absolut Atelier, Drottninggatan 4 Alla medlemmar är välkomna. Den som kommer som representant för ordinarie medlem, dvs med rösträtt, ska ha med sig registreringsbevis som visar att personen ifråga är firmatecknare, alternativt, om personen ifråga inte är ensam firmatecknare, ett registreringsbevis och fullmakt undertecknad av den juridiska personens firmatecknare. Deltagare till den formella föreningsstämman ombeds senast den 25 april 2016 anmäla sig till Erik Bergstrand erik.bergstrand@svca.se För dagordning vänligen kontakta info@svca.se