Skip to main content

För lite konkreta FoU-satsningar som leder fram till tillväxt i den privata sektorn

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 10:00 CEST

Marie Reinius, VD på Svenska Riskkapitalföreningen, kommenterar regeringens förslag:

  • Det är bra att regeringen satsar på life science sektorn eftersom det görs få privata investeringar i denna sektor.  Avsaknaden av långsiktiga spelregler och den regulatoriska osäkerheten har gjort att marknaden inte investerar i denna sektor längre. 
  • Merparten av innovationerna som leder till tillväxt och sysselsättning görs dock av privata entreprenörer. Sverige sjuder i dag av entreprenörskap och innovationer. Det är beklagligt att regeringen inte i större utsträckning har satsat på åtgärder inom FoU som bidrar till att förbättra förutsättningarna för tillväxtbolag. 
  • Ett steg i rätt riktning hade varit att sänka de sociala avgifterna och ändra beskattningen av personaloptioner i små tillväxtbolag så att rekryteringsproblematiken av spetskompetens till dessa företag kan lösas. De statliga satsningar som görs måste anpassas till den pågående strukturomvandlingen och tillväxt i den privata sektorn. Det är från den privata sektorn som de nya jobben och tillväxten ska komma ifrån. 

För mer information kontakta:
Marie Reinius, vd, Svenska Riskkapitalföreningen
070-313 11 11

Om SVCA:
Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi. www.svca.se