Skip to main content

Taggar

private equity

venture capital

remissvar

tillväxt

rapporter

venture capital 74 private equity 71 riskkapital 60 tillväxt 57 remissvar 51 buyout 45 rapporter 7 skatt 5 välfärd 5 tillväxtkapital 3 affärsänglar 3 svca 3 riskkapitalfonder 3 entreprenör 2 konkurrenskraft 2 nasdaq 2 politik 2 carried interest 2 sysselsättning 2 growth capital 2 gabriel urwitz 2 eqt 1 statsfinanser 1 riskkapitalbolag 1 analysis 1 skatterätt 1 stock market 1 ipo 1 svensk ekonomi 1 kapitalförsörjning 1 kapitalanskaffning 1 vc 1 skandia 1 svenska riskkapitalföreningen 1 vårproposition 1 vårpropositionen 1 niklas ekdal 1 marie reinius 1 statsfinans 1 mikael damberg 1 åre kapitalmarknadsdagar 1 ordförandekandidat 1 listings 1 altor 1 buy out 1 statsfinanserna 1 anna-karin hatt 1 maria ludvigsson 1 ekonomisk-politiske talesperson 1 anna kinberg batra 1 avgående vd 1 isabella de feudis 1 gustav öhman 1 marie reinius vd 1 riskkapitalföreningen 1 riskapital 2013 1 marie reinius ceo 1 marie reinius managing director 1 almedalen 2013 1 almedalen2013 1 sharing economy 1 magnus billing 1 vinstandelar 1 delningsekonomi 1 samhällsnyttig investering 1 fondinvesterare 1 börsnoteringar 1 arekap 1 limited partners 1 nyindustrialisering 1 optionsbeskattning 1 kupongskatt 1 vd 1 aktivt ägande 1 rapport 1 skola 1 finansiering 1 sparande 1 ekonomi 1 skatteverket 1 tillväxtföretag 1 entreprenörer 1 ung företagsamhet 1 personaloptioner 1 utredning 1 friskola 1 samhällsnytta 1 ordförande 1 uppförandekod 1 connect 1 remiss 1 segulah 1 ap-fonderna 1 näringsdepartementet 1 Visa alla taggar

Remissyttrande Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2015 21:00 CEST

SVCA avstyrker regeringens förslag att beskattning på sparande på investeringssparkonto respektive kapitalförsäkring höjs. Därutöver avstyrker SVCA regeringens angreppssätt för att anpassa investeraravdraget till Europeiska kommissionens (kommissionen) nya riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar.

Elisabeth Thand Ringqvist vald till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen

Elisabeth Thand Ringqvist vald till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2015 11:10 CEST

Elisabeth Thand Ringqvist, valdes på torsdagens årsmöte till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Uppdraget innebär att föreningens opinionsbildande arbete växlas upp för att öka förståelsen för riskkapitalets betydelse för Sverige och växande svenska företag.

SVCA:s nomineringar klara för årets mest samhällsnyttiga investering

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2015 17:00 CEST

SAAB Ventures, Almi Invest och Chalmers Invest för investeringen i ReVibe Energy samt HealthCap och Industrifonden för investeringen i Glionova är nominerade till SVCA:s utmärkelse årets samhällsnyttiga investering 2014. Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra medverkar på Fotografiska den 23 april som avslutning på dagen Kapitalet som bygger det framtida Sverige.

​SVCA:s nomineringar klara för årets affär

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2015 19:33 CEST

Algeta såld av HealthCap fond IV, Max Matthiessen såld av Altor fond III och Tail-f Systems såld av SEB Venture Capital är nominerade till SVCA:s pris årets affär 2014. Priset kommer att delas ut som avslutning på dagen Kapitalet som bygger det framtida Sverige den 23 april.

SVCA:s nomineringar för årets kapitalanskaffning är klara

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2015 18:52 CEST

Altor fond IV, Northzone fond VII och Verdane Capital VIII K/S är nominerade till SVCA:s utmärkelse årets kapitalanskaffning 2014.

Remissyttrande Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (Ds 2015:2)

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2015 09:00 CEST

Svenska Riskkapitalföreningen (”SVCA”) har genom en remiss daterad den 30 december 2014, beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria om Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (Ds 2015:2). SVCA tillstyrker promemorians förslag.

SVCA kommer till 33-listans final

SVCA kommer till 33-listans final

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2015 10:39 CEST

Den 14 april under en festlig finalkväll presenteras 33-listans alla vinnare på Münchenbryggeriet i Stockholm. Finalen samlar entreprenörer, investerare, inkubatorer och andra med ett brinnande intresse för innovation och teknik för att mingla, nätverka och självklart för att fira kvällens vinnande företag. Som samarbetspartner till 33-listan ser vi på SVCA verkligen fram emot kvällen.

SVCA och Connect på Åre Kapitalmarknadsdagar 2015 - Ekosystemet och kapitalet som bygger Sverige

SVCA och Connect på Åre Kapitalmarknadsdagar 2015 - Ekosystemet och kapitalet som bygger Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2015 12:31 CET

På Åre kapitalmarknadsdagar arrangerar SVCA och SVCA:s medlem affärsängelnätverket Connect ett panelsamtal om Ekosystemet och kapitalet som bygger Sverige. Panelsamtalet äger rum den 27 mars kl 10.45

Remissyttrade Fi2014/4475 Några värdepappersmarknadsfrågor (Ds 2014:46)

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2015 21:00 CET

SVCA tillstyrker promemorians förslag.

Swedish Private Equity IPOs - annual return of 8 %

Swedish Private Equity IPOs - annual return of 8 %

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2015 14:20 CET

​Since 2001 there has been over 50 listings on the Stockholm Stock Exchange. During this period, private equity sponsored close to 50 % of all listings. Private equity IPOs have generally been good investments with an average yearly return of 8 %. This is better than the market and as good as/better than non PE IPOs. There is no evidence of market timing from PE IPOs compared to non PE IPOs.

Låt oss diskutera rättvist, Suhonen

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2015 21:21 CET

Replik av Thomas von Koch, Managing Partner EQT och Gabriel Urwitz, Ordf SVCA & Managing Partner Segulah Advisor till DN Debatt (15/2).

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA Launches its Code of Conduct and Supervisory Board

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA Launches its Code of Conduct and Supervisory Board

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2015 15:30 CET

The Swedish private equity market is one of the most developed in Europe. Private equity owned companies has a turnover of SEK 300 billion annually, and administers ownership of more than 800 companies having approximately 200,000 employees in Sweden. After more than a year of extensive work, the SVCA can today present its Code of Conduct and its Supervisory Board including the board members.

Svenska Riskkapitalföreningen inför uppförandekod och inrättar en tillsynsnämnd

Svenska Riskkapitalföreningen inför uppförandekod och inrättar en tillsynsnämnd

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2015 15:30 CET

Huvudsyftet med uppförandekoden koden är att säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. SVCA:s tillsynsnämnd ska granska enskilda ärenden och sprida kunskap om private equity.

Elisabeth Thand Ringqvist föreslås som ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2014 09:50 CET

Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna, föreslås av valberedningen som ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) vid årsmötet i april 2015. Uppdraget innebär att föreningens opinionsbildande arbete växlas upp till att öka förståelsen för riskkapitalets betydelse för Sverige och växande svenska företag.

Riskkapitalstatistik 2013: Venture Capital – Investeringar i svenska portföljbolag

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2014 21:59 CET

I följande rapport redovisas statistik över formella venture capital (VC) investeringar i svenska bolag år 2013 med en tillbakablick över åren 2007–2012. Beräkningarna och sammanställningarna baseras huvudsakligen på data som tillhandahållits av Svenska riskkapitalföreningen (SVCA), i vissa fall kompletterade med företagsdata från SCB.

Remissyttrande Fi2014/2212 Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40)

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2014 22:15 CEST

SVCA delar regeringens uppfattning att skattesystemet bör gynna företagande, sysselsättning och investeringar. Varken svenskt eller utländskt lånat kapital får emellertid diskrimineras eftersom kapitalförsörjningen till svenskt näringsliv och svenska tillväxtföretag då riskerar att strypas. Kommitténs förslag riskerar enligt SVCA att få den effekten.

SVCA:s kommentar till S,MP och V:s presskonferens 6 oktober 2014 ang uppgörelse om vinster i välfärden

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2014 21:06 CEST

Private Equitys investeringar i välfärden är en mindre andel av välfärd som tillhandahålls av privata aktörer. Det är också en liten andel av Private Equitys totala investeringar i Sverige. Som mest uppgick Private Equitys andel av välfärdsinvesteringar till mindre än en tredjedel av de totala investeringarna. Den politiska osäkerheten gör att välfärdssektorn inte attraherar kapital.

Remissyttrande Fi2014/2687 – Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2014 22:35 CEST

SVCA anser att det är positivt att Sverige ingått ett FATCA-avtal med USA. Enligt SVCA framstår den föreslagna lagstiftningen generellt sett som ändamålsenlig och proportionerlig i förhållande till sitt syfte att möjliggöra Sveriges och de svenska företagens efterlevnad av det ingångna FATCA-avtalet. SVCA anser dock att de föreslagna författningarna bör justeras på ett fåtal punkter.

Missvisande att sätta välfärdsbolagens omsättning i förhållande till bolagsskatten säger Gabriel Urwitz i en kommentar till DN:s artiklar den 9 juni om välfärdsbolag och skatter

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2014 21:52 CEST

Från vår sida har vi självklart ingenting emot att private equity-bolag blir granskade och ifrågasatta men vi tror att det är viktigt att diskussionen bygger på fakta och kunskap, fortsätter Gabriel Urwitz. DN:s ”granskning” från den 9 juni innehåller en rad faktafel och felaktiga jämförelser som sammantaget får läsaren att tro att riskkapitalägda välfärdsbolag undviker att betala skatt.